Службени листови

Регистар Службених листова општине Сента за 2023 год.

Службени лист општине Сента - 2023

Регистар Службених листова општине Сента за 2022 год.

Службени лист општине Сента - 2022

Регистар Службених листова општине Сента за 2021 год.

Службени лист општине Сента - 2021

Регистар Службених листова општине Сента за 2020 год.

Службени лист општине Сента - 2020

Регистар Службених листова општине Сента за 2019 год.

Службени лист општине Сента - 2019

Регистар Службених листова општине Сента за 2018 год.

Службени лист општине Сента - 2018

Регистар Службених листова општине Сента за 2017 год.

Службени лист општине Сента - 2017

Регистар Службених листова општине Сента за 2016 год.

Службени лист општине Сента - 2016

Регистар Службених листова општине Сента за 2015 год.

Службени лист општине Сента - 2015

Регистар Службених листова општине Сента за 2014 год.

Службени лист општине Сента - 2014

Службени лист општине Сента - 2013

Регистар Службених листова општине Сента за 2013 год.

Службени лист општине Сента - 2012

Регистар Службених листова општине Сента за 2012 год.

Службени лист општине Сента - 2011

Регистар Службених листова општине Сента за 2011 год.

Службени лист општине Сента - 2010

Регистар Службених листова општине Сента за 2010 год.

Службени лист општине Сента - 2009

Службени лист општине Сента - 2008

Службени лист општине Сента - 2007

Службени лист општине Сента - 2006