Elfogadták az ifjúsági és a roma akciótervet

A zentai községi képviselő-testület legutóbbi ülésén elfogadták az ifjúsági és a roma akciótervet, jelentették be az önkormányzat illetékesei mai sajtótájékoztatójukon, amelyen kifejtették, a két dokumentum fontos lépéseket irányoz elő a két csoport tagjainak jelenét és jövőjét illetően.


Danilo Popov, a községi tanács sporttal és ifjúsággal megbízott tagja elmondta, a községi képviselő-testület legutóbbi ülésén elfogadta a 2018 és 2020 közötti időszakra vonatkozó ifjúsági akciótervet, amelynek kidolgozását hosszas kutatómunka előzte meg, ugyanis a jelenlegi helyzet feltérképezése során megkérdezték a középiskolák tanulóit, az egyetemistákat, valamint a munkanélküli és a munkaviszonyban lévő fiatalokat is, ugyanis szerettek volna minél teljesebb képet kapni ennek a korosztálynak a helyzetéről. Mint mondta, igen értékes adatokhoz jutottak, amelyeket igyekeztek beépíteni az akciótervbe is, amely a 15 és 30 év közötti korosztályt öleli fel. Kifejtette, Zentán van ifjúsági iroda, éppen ezért azt szeretnék, ha az a jövőben valódi támogatást tudna nyújtani a községbeli fiataloknak. Hozzátette, minden segítséget meg kívánnak adni a fiatalok kezdeményezéseinek is, ugyanis az a céljuk, hogy aktivizálják őket, és velük közösen építsenek jobb jövőt számukra. Végezetül leszögezte, az akciótervet március 7-én az illetékes minisztériumban is bemutatják, és a közeljövőben a község honlapján is megjelentetik.

Répás Erika, a Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjének helyettese kifejtette, szintén a községi képviselő-testület legutóbbi ülésén fogadták el a roma lakosság aktív bekapcsolására vonatkozó akciótervet, amely a 2017 és 2025 közötti időszakra vonatkozik. Mint mondta, az akciótervet, amely az azonos témájú nemzeti stratégia alapján készült, az arra illetékes bizottság dolgozta ki. Hangsúlyozta, az akciótervet meghatározott témakörökre bontották: az oktatás területén szükséges intézkedésekre, a roma lakosság lakhatási körülményeinek javítását célzó intézkedésekre, a szociális védelmi jogok megvalósulását segítő intézkedésekre, a foglalkoztatási feltételek biztosítását előirányzó intézkedésekre, valamint az egészségügyi védelem témakörére. Hozzátette, ahhoz, hogy a romák a község területén teljes mértékben be tudjanak kapcsolódni a társadalmi folyamatokba, ezeken a területeken különféle intézkedések foganatosítására van szükség, és ezeknek az intézkedéseknek a megvalósítására keretösszegeket is előirányoztak. Mint mondta, az akciótervet kidolgozó munkacsoport abból indult ki, hogy az első feladatnak egy olyan adatbázis létrehozásának kell lennie, amely azokat a kérdéseket öleli fel, amelyek hozzájárulnak az akcióterv eredményes megvalósulásához, de emellett egy közmunkaprogramot is előirányoztak az idei évre a roma lakosság részére.

H. A.

Vajdaság Ma, 2018. február 28.