Zenta: A nemek közti egyenlőség, a családon belüli erőszak legyen beszédtéma

Zsúfolásig megtelt kedden este a zentai városháza zöld terme. Az est vendégei voltak: Zoran Đorđević védelmi miniszter, Ljubica Nikolić Verikios, a Szociális Védelmi Központ megbízott igazgatója, az önkormányzat néhány tagja, más intézmények meghívottai.


Ezzel a problémával naponta találkozik minden önkormányzat – kezdte nyilatkozatát Zoran Đorđević. -- Szerbia kormánya 2012-ben vizsgálta ezt a helyzetet. Akcióterv készült. A tervből 2015-ig elég sok mindent megvalósítottak, de maradt is tennivaló bőven. Folytatva a munkát újabb terveket készítettek. Svédországból és Norvégiából is érkeztek hozzánk a szakemberek, hogy megfigyeljék a hazai jó példákat. Szerbiában eddig is több pozitív változás történt. A nemek egyenjogúsága ügyében mondjuk, a Katonai Gimnáziumban jelenleg a tanulók több mint 50 %-a lány.

Az akcióterv sikerességével kapcsolatban kiemelte: Változások történtek a munkacsoportok összeállítása terén. Itt elsősorban maguk a nők beszéltek a helyi problémákról, amiket meg kell vizsgálni és megoldani. A minisztérium feladata most a tervek folytatása 2020-ig.

Zoran Đorđević elmondta továbbá, hogy nagyon fontosak a hasonló megbeszélések, kerekasztal-megbeszélések. Ahol az egyedi problémákkal, nehézségekkel is foglalkozhatnak. Külföldi látogatóktól is jó értékeléseket kaptak. Arra törekszenek, hogy ne csak másolják a külföldi példákat, hanem az ország helyzetét figyelembe véve alkalmazzák azokat. A nőkre egyenrangúként tekintenek. Minden jog megilleti őket. A kis településeken is meg kell hallgatni a valódi eseteket, csak így dolgozhatják ki a községi, körzeti és végül a teljes országra szóló akcióterveket. Csak ezzel a módszerrel beszélhetünk majd egy olyan országról, ami minden lakójára egyformán figyel. Amíg egy olyan közösség vagyunk, ahol beszélnek a nemek egyenjogúságáról, ahol meg lehet beszélni a dolgokat, addig van mit megoldani és akkor van rá esély, ha valóban napirenden van. A kommunikáció a megoldásra törekvést fejezi ki.

Az intézményekben mindenkinek el kell végeznie a maga munkáját, így érhető el eredmény az ország egészében. Nagyon szépen haladhatunk előre, de nem két-három év alatt, hanem generációk felnevelésével, az oktatáson és a kultúrán keresztül.

A nők bántalmazásával kapcsolatban azt ajánlotta a miniszter, hogy a közeli községek fogjanak össze és közösen alakítsanak ki például menedékházakat, ahol biztonságban lehetnek a bántalmazott nők és az anyák. Az önkormányzatok fordulhatnak segítségért az államhoz, pályázatok és támogatások megszerzéséhez. Akár Európai Uniós IPA támogatásokat is megcélozhatnak, de könnyebb, ha többen összefognak.

Az est további részében Ljubica Nikolić Verikios ismertette a Szociális Védelmi Központ munkáját. Rövid videó-összeállítással illusztrálta a társadalmunk viszonyulását a témához. A filmet 2015-ben forgatták. A videó két-három sérültnek álcázott személy sétált Zenta utcáin. Igen élethű zúzódásokat festettek az arcukra. A város több forgalmas pontján alig volt ember, aki foglalkozott volna velük. Teljes érzéketlenségről tettek bizonyságot. Nem ajánlották fel a segítségüket, nem törődtek a helyzetükkel. Mint közösség is megbuktunk ebben a videóban, hiszen azt mutatja, senki sem törődik a másikkal. Elhárítják a problémát, úgy gondolják: „Segítsen valaki más. Miért én, nem tartozik rám.”

Sokan nem is tudják, kihez lehet fordulni ilyen esetekben. Ismernünk kell a kórház, az egészségház, a rendőrség, a Szociális Védelmi Központ elérhetőségét, telefonszámait. Beszámolójában több olyan egyedi helyzetet is részletezett, amelyekkel foglalkoztak és részben vagy egészen megoldották. Munkájuk során meg kell birkózniuk a munkaerőhiánnyal, ami a létszámstop miatt őket is érinti. A hivatali kombijuk rossz műszaki állapota is hátráltatja őket. A megoldásában az önkormányzat és minisztérium segítségét kérték.

A családon belüli erőszak eseteinek felismerésében és segítésében együtt kell működniük a szociális intézményeknek, a rendőrségnek, a bíróságnak, az oktatási intézményeknek, civil szervezeteknek és természetesen az egészségügyi központoknak és az önkormányzatnak is.

Az előadások végén meghívottak további kérdéseket tettek fel az illetékeseknek, és egy kötetlenebb beszélgetés alakult ki.

Rúzsa Mária

Vajdaság Ma, 2017. március 29.