Hírek

Предлог Решења о одобравању програма - пројеката за финансирање / суфинансирање годишњих програма рада и посебних програма спортских организација са територије општине Сента за 2023. годину

Обавештење о добровољном служењу војног рока са оружјем

Обавештење о добровољном служењу војног рока са оружјем

На добровољно служење војног рока са оружјем и Војно стручно оспособљавање за резервне официре могу се пријавити сви држављани Републике Србије, мушког и женског пола, са навршених 19 година живота, а најкасније до 30 године живота. Разлика је само што се на  Војно стручно оспособљавање за резервне официре могу пријавити само лица која имају завршен факултет, тј. имају високу стручни спрему.

Пријављивање кандидата врши се у Центру министарства одбране Кикинда, као и електронским путем преко портала еУправа и ЈП „Пошта Србије“, доласком у наше канцеларије, војни службеници ће дати потребна упутства  и преглед потребних докумената која требају приложити уз пријаву. Након што се изврши пријем докумената, кандидати се упућују на лекарске прегледе у Војну болницу Нови Сад. Тренутно је у току пријављивање кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем у септембарском упутном року, позивамо све заинтересоване кандидате да се што пре пријаве, како би успели да реализујемо све планиране активности везана за упућивање на добровољно служење војног рока са оружјем.

Док се налазе на одслужењу војног рока, сваки кандидат поред плаћених трошова превоза за одлазак и повратак са добровољно служење војног рока са оружјем, месечно добија накнаду односно новчано примање у износу од 38.000,00 динара, а кандидат на Војно стручном оспособљавању за резервне официре 42.000,00 динара, има здравствено осигурање и плаћено одсуство у трајању од 10 дана.

Током служења војног рока, сви кандидати могу да конкуришу и одмах по одслужењу војног рока, заснују радни однос у Војсци Србије у својству професионалног војника.

N Y I L V Á N O S T Á J É K O Z T A T Á S Zenta község költségvetésében a maximálisan rendelkezésre álló eszközökről a 2023-as évben a sport területén az éves programok finanszírozására és az egyes általános érdekű területek külön programjainak a

КОНАЧНА ЛИСТА РЕДА ПРВЕНСТВА о решавању стамбених потреба избеглица доделом помоћи при куповини одговарајуће непокретности намењене становању и додели једнократне помоћи у грађевинском материјалу (мали грант)

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала

A MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐK ÉRTESÍTÉSE

ÉRTESÍTÉS

 

NÖVÉNYTERMESZTÉSI MUNKÁLLATOK

(gyümölcs- és szőlőtermesztés, növénytermeszés és üvegházi termesztés)

Szükséges mezőgazdasági munkálatok esetén, különös tekintettel a fagy beálltára, a kijárási tilalom ideje alatt (17.00-től 5.00-óráig) minden mezőgazdasági termelő (ültetvény vagy más mezőgazdasági földterület használója illetve tulajdonosa) köteles elektronikus úton kérelmet benyújtani a kijárási tilalom alatt történő munkavégzésre a  Növényvédelmi Igazgatósághoz, amely a következő internet oldalon: http://agromere.registar-uzb.rs érhető el, valamint érdeklődhetnek a 064/88-18-449-es telefonszámon.

 

ÁLLATTENYÉSZTÉS

(háziállatok fejése és méhészeti munkállatok)

Szükséges állatenyésztési munkállatok végzéséhez a kijárási tilalom ideje alatt (17.00-től 5.00-óráig) minden termelő köteles elektronikus úton kérelmet benyújtani a kijárási tilalom alatt történő munkavégzésre a Mezőgazdasági minisztérium mezőgazdasági felügyelőségéhez, amely a következő internet oldalon: http://stocarstvo.registar-uzb.rs érhető el.

 

A mezőgazdasági termelők Zenta község területén a kérelem kitöltéséhez segítséget kaphatnak a következő telefonszámokon:

064/872-5349 vagy a 064/847-2872

 

A MEZŐGAZDASÁGI, ERDÉSZETI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI MINISZTÉRIUM ÉRTESÍTÉSE

MEZŐGAZDASÁGI, ERDÉSZETI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI MINISZTÉRIUM ÉRTESÍTÉSE
2020. 03. 20.

ÉRTESÍTÉS

Az elengedhetetlen agrotechnikai intézkedések alkalmazása esetében,  kiváltképp az ültetvények fagyvédelme érdekében, a kijárási tilalom ideje alatt ( 20:00- 05:00 óráig),  minden mezőgazdasági termelő (az ültetvények vagy egyéb mezőgazdasági területek tulajdonosa vagy használója)  köteles kérelmet előterjeszteni a kijárás jóváhagyására, mégpedig a Növényvédelmi Igazgatóságnak címezve az alábbi e-mail címre küldve agromere@registar-uzb.rs,  illetve a megfelelő telefonszámra jelentve a mellékelt jegyzékből, a részleg, illetve a körzet szerint, amelyre az engedélyt kéri. Az említett kérelemben szükséges feltüntetni azon személy vezetéknevét és utónevét, személyi igazolványának számát és címét, aki a 20:00-05:00 óráig tartó időszakban közlekedni fog, továbbá a bejegyzett gazdaság számát, a helyszínt, ahol az agrotechnikai intézkedéseket végrehajtják, valamint az időpontot és a napot amikor az intézkedés végrehajtását tervezik.  Az engedély csakis a feltüntetett napon a 20:00-05:00 óra közötti időszakban lesz érvényes.  Az előterjesztett kérelemre való válaszadási határidő 48 óra.

A telefonszám, amelyen keresztül a kérelem előterjeszthető:
064-8-818-449 az alábbi körzetre:  Észak-bánáti

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

A RENDKÍVÜLI HELYZETEK ZENTA KÖZSÉGI TÖRZSKARÁNAK KÖZLEMÉNYE

KÖZLEMÉNY

A rendkívüli helyzetek Zenta községi törzskara legutóbbi ülésén megvitatta a korona vírus okozta aktuális helyzetet és a következő álláspontokat fogalmazta meg:  

A törzskar felelősségteljes magatartásra kéri a polgárokat és felhívja a figyelmüket, hogy a pánikkeltés nem indokolt, de az óvatosság annál fontosabb.

Mindenki vegye komolyan és alkalmazza az Egészségügyi Minisztériumnak a higiéniai intézkedések (kézmosás, fertőtlenítés stb.) betartására vonatkozó utasításait.

A község polgárai a járványról a nagykikindai Közegészségügyi Intézet szakembereitől tájékozódhatnak minden nap 8-22 óra között. A telefonszám: 0230/4-21-102, 062/88-33-841 és 062/88-33-877.

A tünetek jelentkezése esetén a község lakói a Zentai Egészségház diszpécser szolgálatához fordulhatnak a 024/814-570-es telefonszámon. A törzskar kéri a polgárokat, ne menjenek be személyesen az egészségházba, a telefonhívásuk után a szakemberek a minisztérium utasítását követve járnak el.

A fennálló helyzetben az Önkormányzat legfontosabb célja és feladata a polgárok egészségének a megőrzése és ennek érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket.  

Mindenekelőtt arra kéri a polgárokat, hogy a nagyobb létszámú, zárt helyiségben tervezett rendezvényeket halasszák el.

Fokozottan figyeljenek oda a személyi higiénia betartására.

Az Önkormányzat a hatáskörébe tartozó intézményekben és azokon a helyszíneken, ahol a polgárok tömegesebb jelenlétére lehet számítani (óvodák, iskolák, sportcsarnok, színház, ügyfélfogadó iroda, piac) kézfertőtlenítőket szerel fel és biztosítja a működésükhöz szükséges fertőtlenítőszert.

A szerb kormány által meghozott hivatalos előírás értelmében Zenta község területén is TILOS minden olyan rendezvény megtartása, amelyre zárt helyiségben, több mint száz látogató részvételével kerülne sor. 

A lemondott és elhalasztott rendezvények megtartásának időpontjáról a megfelelő időben értesülnek az érdeklődők.    

A rendkívüli helyzetek Zenta községi törzskara folyamatosan követi a helyzet alakulását és amennyiben szükség mutatkozik rá, a saját hatáskörében további intézkedéseket tesz majd.

a rendkívüli helyzetek Zenta községi törzskarának elnöke

Czegledi Rudolf, okl. építőmérnök

Предлог листе корисника за доделу помоћи кроз куповину одговарајуће непокретности намењене становању и додели једнократне помоћи у грађевинском материјалу (мали грант)

NYILVÁNOS PÁLYÁZAT AZ EGYESÜLETEK KÖZÉRDEKŰ PROGRAMJAI ÉS PROJEKTUMAI FINANSZÍTOZÁSÁRА ÉS TÁRSFINANSZÍTOZÁSÁRА TANÁCSADÓI-TERÁPIÁS ÉS SZOCIÁLIS-EDUKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOKNYÚJTÁSA CÉLJÁBÓL A SZOCIÁLIS VÉDELEM TERÜLETÉN

Ј А В Н И П О З И В за доделу помоћи породицама избеглица за куповину сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу (мали грант)

T Á J É K O Z T A T Á S

T Á J É K O Z T A T Á S

A Szerb Köztársaság képviselő-testülete meghozta a bolgár határtól a magyar határig terjedő magisztrális gázvezeték kiépítésének megvalósítása érdekében a közérdek megállapításáról, a kisajátítás külön eljárásairól és a dokumentáció beszerzéséről szóló törvényt, amellyel megállapította, hogy ezen gázvezeték kiépítése közérdek.

          A megállapított nyomvonal szerint a gázvezeték áthalad a zentai kataszteri községen, illetve azon parcellákon, amelyek a jelen tájékoztatás  mellékletében vannak feltüntetve. 

          A felsorolt parcellákon a belgrádi MILLENIUM TEAM Kft. a 2019. július 15-étől kezdődő időszakban meghatározott kutatási-előkészületi munkálatokat fog végezni a gázvezeték kiépítése  érdekében. 

          Tájékoztatjuk minden parcella tulajdonosát, amelyeken a gázvezetéket kiépítik, hogy a kisajátításról szóló törvénnyel összhangban a helyi önkormányzati egység hatásköri szervei előtt lefolytatásra kerülő eljárás során, a meghatalmazott szakértők szakvéleménye alapján megállapított megfelelő térítést fognak kapni.

>> MELLÉKLET <<

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала

ZENTA KÖZSÉG KÖZIGAZGATÁSI HIVATALÁNAK ÉS A KÖZSÉGI KÉPVISELŐ TESTÜLET SZAKSZOLGÁLATÁNAK KÖZLEMÉNYE

A Városháza biztonsági szolgálatának jelentése és a videofelügyelet képanyaga alapján szerdán, magukat a demokrácia bajnokainak tartó néhány zentai polgár a Városháza több helyiségébe illetéktelenül behatolt, politikai nézeteit hangoztatva, személyiségi jogokat sértve és illetlenül viselkedve.

Ezzel nem a demokrácia hanem az anarchia oltárán áldoztak. A Községi Képviselő-testület Ügyrendjének, a közigazgatási eljárásnak, a polgárok kezdeményazéseinek megvan a maga eljárása. Ezt a zentaiak tudják, a tanácsnokaink ezt a szabályt eddig be is tartották.  A képviselők mentelmi joga a testületi ülésen elhangzó véleményükre vonatkozik és semmilyen tolmácsolásban sem jogosít fel önkényességre.

A fent említett személyek nem vették figyelembe az ügyfélfogadási eljárást, a Városháza helyiségeinek használatára vonatkozó rendelkezéseket, különös tekintettel a Díszterem használatára, alaptalanul vádaskodtak és magamutogatóan személyiségi jokogat sértve másokról is kamerafelvételeket készítettek.

A véleménynyilvánításnak megvan a maga helye és ideje. Polgártársaink ezen viselkedése rövidtávú politikai célok érdekében történhetett, amellyel gátolták a polgárok ügyintézést, a közigazgatási dolgozók munkáját. Tetteik idejének helyszíne illetve módja sem volt megfelelő és ez szabálysértés.

A demokrácia alapja hogy az általunk hozott szabályokat betartjuk, hiszen a szabályok módsításának is megvannak a maga feltételei és nem kiscsoportos foglalkozásokon kell anarchiát terjeszteni.

A Városháza termeit bárki használhatja, ha azt időben és szabály szerint jelzi, az észrevételeit és meglátásait előterjesztheti és jelezheti az arra illetékes szervnél, de a továbbiakban ha politikai célzattal önkényesen lép fel valaki, akkor a közösség érdekében hivatalos eljárás megindítását fogjuk kezdeményezni.

A Közigazgatás és a Kkt szakszolgálata továbbra is támogatja az egyéni és közösségi érdekérvényesítés minden demokratikus formáját és elzárkózik a kiszámíthatatlan önkényeskedéstől.

 

                                                                   Zenta község Közigazgatási Hivatalának vezetője s.k.

                                                                       Zenta község Képviselő-testületének titkára s.k.

 

    Zenta, 2019. május 17.                                                                

НИС изводи геофизичка испитивања у општинама Ада и Сента

У склопу истраживања нафте и гаса према пројекту „3Д Ада“ НИС обавља геофизичка испитивања на територији општина Ада и Сента. Планирано је да истраживања на површини од око 150 километара која се реализују на територији ових општина трају оквирно до половине јуна ове године.

У току је информисање власника и корисника парцела о планираним истраживањима, а радови се спроводе искључиво на парцелама чији су власници дали сагласност и потписали документ који омогућава пролазак кроз посед.

Bővebben >>

ОДЛУКA о решавању стамбених потреба избеглица доделом помоћи при куповини сеоске куће са окућницом и доделом једнократне помоћи у грађевинском материјалу

NYILVÁNOS PÁLYÁZAT AZ EGYESÜLETEK ZENTA KÖZSÉG SZÁMÁRA KÖZÉRDEKŰ PROGRAMJAI ÉS PROJEKTUMAI FINANSZÍTOZÁSÁRÓL ÉS TÁRSFINANSZÍTOZÁSÁRÓL A SZOCIÁLIS VÉDELEM TERÜLETÉN TANÁCSADÓI-TERÁPIÁS ÉS SZOCIÁLIS-EDUKÁCIÓK NYÚJTÁSA CÉLJÁBÓL

NYILVÁNOS PÁLYÁZAT AZ EGYESÜLETEK ZENTA KÖZSÉG SZÁMÁRA KÖZÉRDEKŰ PROGRAMJAI ÉS PROJEKTUMAI FINANSZÍTOZÁSÁRÓL ÉS TÁRSFINANSZÍTOZÁSÁRÓL A SZOCIÁLIS VÉDELEM TERÜLETÉN A KÖZÖSSÉGNEK A NAPPALI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA CÉLJÁBÓL

NYILVÁNOS PÁLYÁZAT AZ EGYESÜLETEK ZENTA KÖZSÉG SZÁMÁRA KÖZÉRDEKŰ PROGRAMJAI ÉS PROJEKTUMAI FINANSZÍTOZÁSÁRÓL ÉS TÁRSFINANSZÍTOZÁSÁRÓL A VÍZI KÖZLEKEDÉS TERÜLETÉN - A TISZÁN KOMPPAL VALÓ ÁTKELÉS MEGVALÓSÍTÁSA CÉLJÁBOL

ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу помоћи породицама избеглица, за куповину сеоске куће са окућницом и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и/или опреми

NYILVÁNOS PÁLYÁZAT ZENTA KÖZSÉG SZÁMÁRA A 2018-AS ÉVBEN JELENTŐS, AZ EGYESÜLETEK ÉVES KÖZÉRDEKŰ PROGRAMJAI ÉS PROJEKTUMAI EGY RÉSZÉNEK A FINANSZÍTOZÁSÁRÓL ÉS TÁRSFINANSZÍTOZÁSÁRÓL A BÉRLETI DÍJ ÉS MÁS ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK LEFEDÉSÉRE

HATÁROZAT PROGRAMOK ÉS PROJEKTUMOK KIVÁLASZTÁRÁSÓL ÉS ESZKÖZÖK FELOSZTÁSÁRÓL minden téren kivéve a turizmus, a mezőgazdaság-fejlesztés, a vállalkozásfejlesztés, a tűzvédelem, a vízi közlekedés – a Tisza folyón keresztül a komppal való szállítás

Az egyesületek közérdekű egyéb területeken, kivéve a turizmus, a mezőgazdaság-fejlesztés, a vállalkozásfejlesztés, a tűzvédelem, a vízi közlekedés – a Tisza folyón keresztül a komppal való szállítás, az egészségvédelem, a szociális védelem, a k

NYILVÁNOS PÁLYÁZAT ZENTA KÖZSÉG SZÁMÁRA AZ EGYESÜLETEK KÖZÉRDEKŰ PROGRAMJAI ÉS PROJEKTUMAI FINANSZÍTOZÁSÁRÓL ÉS TÁRSFINANSZÍTOZÁSÁRÓL KIVÉVE AZ ALÁBBI TERÜLETEKET: TURIZMUS, MEZŐGAZDASÁG-FEJLESZTÉS, VÁLLALKOZÁS-FEJLESZTÉS, TŰZVÉDELEM, VÍZI KÖZL

NYILVÁNOS PÁLYÁZAT ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN A KULTÚRA ALANYAINAK A PROGRAMJAIK ÉS PROJEKTUMAIK FINANSZÍTOZÁSÁRÓL ÉS TÁRSFINANSZÍTOZÁSÁRÓL A KULTÚRA TERÉN A NEMZETI KISEBBSÉGEK KULTÚRÁJÁNAK ÉS MŰVÉSZETÉNEK A MEGŐRZÉSÉRŐL, VÉDELMÉRŐL, ELŐMOZDÍTÁ

NYILVÁNOS PÁLYÁZAT ZENTA KÖZSÉG SZÁMÁRA AZ EGYESÜLETEK KÖZÉRDEKŰ PROGRAMJAI ÉS PROJEKTUMAI FINANSZÍTOZÁSÁRÓL ÉS TÁRSFINANSZÍTOZÁSÁRÓL A SZOCIÁLIS VÉDELEM TERÜLETÉN TANÁCSADÓI-TERÁPIÁS ÉS SZOCIÁLIS-EDUKÁCIÓK NYÚJTÁSA CÉLJÁBÓL

NYILVÁNOS PÁLYÁZAT ZENTA KÖZSÉG SZÁMÁRA AZ EGYESÜLETEK KÖZÉRDEKŰ PROGRAMJAI ÉS PROJEKTUMAI FINANSZÍTOZÁSÁRÓL ÉS TÁRSFINANSZÍTOZÁSÁRÓL A SZOCIÁLIS VÉDELEM TERÜLETÉN A KÖZÖSSÉGNEK A NAPPALI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA CÉLJÁBÓL

PÁLYÁZAT KIIGAZÍTÁS a Zenta község területén lakóhellyel rendelkező egyetemistáknak a 2017/2018. tanévben való ösztöndíjazásáról

SZERB KÖZTÁRSASÁG

ZENTA KÖZSÉG 

ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL

Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységei osztály

Szám: 020-134/2017-IV

Kelt: 2017. december 27-én

Z E N T A

Fő téri 1

Tel.: 024/655-427

 

A hallgatói ösztöndíjakról  szóló  szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja,  16/2013. és 25/2017. sz.) Zenta község Községi Közigazgatási Hivatalának  az általános közigazgatási és társadalmi tevékenységei osztálya közzé teszi az alábbi

 

PÁLYÁZAT KIIGAZÍTÁST

 

a  Zenta  község  területén lakóhellyel rendelkező egyetemistáknak a  2017/2018. tanévben való ösztöndíjazásáról

 

 

 

  1.  

 

Kiigazítjuk  a  Zenta  község  területén lakóhellyel rendelkező egyetemistáknak a  2017/2018. tanévben való ösztöndíjazásáról a 020-134/2017-IV számú,  2017. december 21-én kelt pályázat magyar nyelvű szövegét  a III. pont 1. bekezdésének 7. fordulatában,  amely 2017. december  22-én jelent meg Zenta község hivatalos honlapján (www.zenta-senta.co.rs) és a Zentai Községi Közigazgatási  Hivatal  hirdetőtábláján, úgy, „hogy  egyidejűleg nem kapnak több ösztöndíjat  vagy  hitelt  a köztársasági, illetve  tartományi  költségvetésből vagy más forrásokból” a következőképpen hangzik „hogy a hallgatók egyidejűleg nem kapnak  több ösztöndíjat vagy hitelt  a  köztársasági, tartományi, városi  és  községi költségvetésből.”

 

II.

 

Az I. pont szerinti kiigazított pályázatra a jelentkezések határideje meghosszabbodik 15 nappal, a jelen kiigazítás  közzétételének napjától.

 

 

 

 

Kecskés Dezső                                                                        Sarnyai Rózsa Edit s.k.

okl. jogász                                                                               a Községi Közigazgatási Hivatal

                                                                                                vezetője

 

 

É R T E S Í T É S!

Zenta község mezőgazdaság-fejlesztési költségvetési pénzalapjából a polgármester 2017. október 2-án kiírt vissza nem térítendő eszközök odaítéléséről szóló pályázat lezárult. Ezúton értesítjük az eszközöket elnyert pályázókat, hogy a szerződések megkötésének időpontjai a következők:

  • a Zenta területéről pályázóknak 2017.december 11-én 9 órakor a városháza disztermében,
  • a Felsőhegy és Bogaras területéről pályázóknak 2017. december 13-án 9 órakor a felsőhegyi szövetkezeti otthon épületében,
  • a Tornyos és Kevi területéről pályázóknak 2017. december 14-én   9 órakor a tornyosi művelődési ház nagytermében.

                                             Mezőgazdaság-fejlesztésben illetékes bizottság,

                                                                            Elnök,

                                                     Josip Češljar, okl. állatteny.  mérnök

N Y I L V Á N O S T Á J É K O Z T A T Á S Zenta község költségvetésében a rendelkezésre álló legmagasabb összegekről a 2017. évben a sport terén az egyes általános érdekű külön programok és éves programok finanszírozására

AZ EGYESÜLETEK MEZŐGAZDASÁG TERÜLETÉT ÉRINTŐ, ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJÁNAK 2017. JANUÁR 23-AI 1/2017. SZÁMÁBAN KÖZZÉTETT NYILVÁNOS PÁLYÁZAT ÜRÜGYÉN BEJELENTETT PROGRAMJAINAK ÉS PROJEKTUMAINAK ÉRTÉKELÉSI ÉS RANGSOROLÁSI LISTÁJA

D Ö N T É S A PROGRAMOK ÉS PROJEKTUMOK KIVÁLASZTÁSÁRÓL ÉS ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉRŐL PROGRAMOK ÉS PROJEKTUMOK SERKENTÉSÉRE VAGY AZ EGYESÜLETEK ESZKÖZEI HIÁNYZÓ RÉSZÉNEK FINANSZÍROZÁSÁRA VAGY TÁRSFINANSZÍROZÁSÁRA A TŰZVÉDELEM TERÉN

ÉRTÉKELÉSI ÉS RANGSOROLÁSI JEGYZÉK a tűzvédelem terén az egyesületek bejelentett programjairól és projektumairól a nyilvános pályázat szerint, amely 2017. január 23-án jelent meg Zenta Község Hivatalos Lapjának az 1/2017. számában

NYILVÁNOS PÁLYÁZAT AZ EGYESÜLETEK VÍZI KÖZLEKEDÉS TERÜLETÉT – A TISZA FOLYÓN KERESZTÜL TÖRTÉNŐ KOMPPAL VALÓ SZÁLLÍTÁS ELLÁTÁSÁT ÉRINTŐ, ZENTA KÖZSÉG SZEMPONTJÁBÓL KÖZÉRDEKŰ PROGRAMJAINAK ÉS PROJEKTUMAINAK FINANSZÍROZÁSÁRA ÉS TÁRSFINANSZÍROZÁSÁRA

NYILVÁNOS PÁLYÁZAT A KULTÚRA ALANYAI PROGRAMJAINAK ÉS PROJEKTUMAINAK A FINANSZÍROZÁSÁRA VAGY TÁRSFINANSZÍROZÁSRA ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN A NEMZETI KÖZÖSSÉGEK KULTÚRÁJA ÉS A MŰVÉSZETE MEGŐRZÉSE, VÉDELME, ELŐMOZDÍTÁSA ÉS FEJLESZTÉSE TERÉN

PÁLYÁZAT A FENNMARADT VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉRE BEJEGYZETT MEZŐGADAZDÁSZOKNAK A SZARVASMARHA-ÉS SERTÉSTENYÉSTÉS, MINT ELSŐDLEGES MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS ÖSZTÖNZÉSÉRE ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN A 2016. ÉVBEN

PÁLYÁZAT A FENNMARADT VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉRE BEJEGYZETT MEZŐGADAZDÁSZOKNAK A JUHÁSZAT, MINT ELSŐDLEGES MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS ÖSZTÖNZÉSÉRE ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN A 2016. ÉVBEN

R E N D E L E T Zenta község területén a 2017. évben az állami tulajdonú földterületek feletti előbérleti jog bizonyításáról szóló nyilvános felhívás megsemmisítéséről, amelyet 2016. 06. 30-án hozott a 320-32/2016-II-es szám alatt

PÁLYÁZAT VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉRE BEJEGYZETT MEZŐGAZDÁSZOKNAK A SZARVASMARHA-ÉS SERTÉSTENYÉSTÉS, MINT ELSŐDLEGES MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS ÖSZTÖNZÉSÉRE ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN A 2016. ÉVBEN

PÁLYÁZAT VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉRE BEJEGYZETT MEZŐGAZDÁSZOKNAK A FÖLDMŰVELÉS, MINT ELSŐDLEGES MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS ÖSZTÖNZÉSÉRE ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN A 2016. ÉVBEN

PÁLYÁZAT VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉRE BEJEGYZETT MEZŐGAZDÁSZOKNAK A MÉHÉSZET, MINT ELSŐDLEGES MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS ÖSZTÖNZÉSÉRE ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN A 2016. ÉVBEN

PÁLYÁZAT VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉRE BEJEGYZETT MEZŐGAZDÁSZOKNAK A JUHÁSZAT, MINT ELSŐDLEGES MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS ÖSZTÖNZÉSÉRE ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN A 2016. ÉVBEN