Hírek

N Y I L V Á N O S T Á J É K O Z T A T Á S Zenta község költségvetésében a maximálisan rendelkezésre álló eszközökről a 2023-as évben a sport területén az éves programok finanszírozására és az egyes általános érdekű területek külön programjainak a

КОНАЧНА ЛИСТА РЕДА ПРВЕНСТВА о решавању стамбених потреба избеглица доделом помоћи при куповини одговарајуће непокретности намењене становању и додели једнократне помоћи у грађевинском материјалу (мали грант)

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала

A MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐK ÉRTESÍTÉSE

ÉRTESÍTÉS

 

NÖVÉNYTERMESZTÉSI MUNKÁLLATOK

(gyümölcs- és szőlőtermesztés, növénytermeszés és üvegházi termesztés)

Szükséges mezőgazdasági munkálatok esetén, különös tekintettel a fagy beálltára, a kijárási tilalom ideje alatt (17.00-től 5.00-óráig) minden mezőgazdasági termelő (ültetvény vagy más mezőgazdasági földterület használója illetve tulajdonosa) köteles elektronikus úton kérelmet benyújtani a kijárási tilalom alatt történő munkavégzésre a  Növényvédelmi Igazgatósághoz, amely a következő internet oldalon: http://agromere.registar-uzb.rs érhető el, valamint érdeklődhetnek a 064/88-18-449-es telefonszámon.

 

ÁLLATTENYÉSZTÉS

(háziállatok fejése és méhészeti munkállatok)

Szükséges állatenyésztési munkállatok végzéséhez a kijárási tilalom ideje alatt (17.00-től 5.00-óráig) minden termelő köteles elektronikus úton kérelmet benyújtani a kijárási tilalom alatt történő munkavégzésre a Mezőgazdasági minisztérium mezőgazdasági felügyelőségéhez, amely a következő internet oldalon: http://stocarstvo.registar-uzb.rs érhető el.

 

A mezőgazdasági termelők Zenta község területén a kérelem kitöltéséhez segítséget kaphatnak a következő telefonszámokon:

064/872-5349 vagy a 064/847-2872

 

A MEZŐGAZDASÁGI, ERDÉSZETI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI MINISZTÉRIUM ÉRTESÍTÉSE

MEZŐGAZDASÁGI, ERDÉSZETI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI MINISZTÉRIUM ÉRTESÍTÉSE
2020. 03. 20.

ÉRTESÍTÉS

Az elengedhetetlen agrotechnikai intézkedések alkalmazása esetében,  kiváltképp az ültetvények fagyvédelme érdekében, a kijárási tilalom ideje alatt ( 20:00- 05:00 óráig),  minden mezőgazdasági termelő (az ültetvények vagy egyéb mezőgazdasági területek tulajdonosa vagy használója)  köteles kérelmet előterjeszteni a kijárás jóváhagyására, mégpedig a Növényvédelmi Igazgatóságnak címezve az alábbi e-mail címre küldve agromere@registar-uzb.rs,  illetve a megfelelő telefonszámra jelentve a mellékelt jegyzékből, a részleg, illetve a körzet szerint, amelyre az engedélyt kéri. Az említett kérelemben szükséges feltüntetni azon személy vezetéknevét és utónevét, személyi igazolványának számát és címét, aki a 20:00-05:00 óráig tartó időszakban közlekedni fog, továbbá a bejegyzett gazdaság számát, a helyszínt, ahol az agrotechnikai intézkedéseket végrehajtják, valamint az időpontot és a napot amikor az intézkedés végrehajtását tervezik.  Az engedély csakis a feltüntetett napon a 20:00-05:00 óra közötti időszakban lesz érvényes.  Az előterjesztett kérelemre való válaszadási határidő 48 óra.

A telefonszám, amelyen keresztül a kérelem előterjeszthető:
064-8-818-449 az alábbi körzetre:  Észak-bánáti

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

A RENDKÍVÜLI HELYZETEK ZENTA KÖZSÉGI TÖRZSKARÁNAK KÖZLEMÉNYE

KÖZLEMÉNY

A rendkívüli helyzetek Zenta községi törzskara legutóbbi ülésén megvitatta a korona vírus okozta aktuális helyzetet és a következő álláspontokat fogalmazta meg:  

A törzskar felelősségteljes magatartásra kéri a polgárokat és felhívja a figyelmüket, hogy a pánikkeltés nem indokolt, de az óvatosság annál fontosabb.

Mindenki vegye komolyan és alkalmazza az Egészségügyi Minisztériumnak a higiéniai intézkedések (kézmosás, fertőtlenítés stb.) betartására vonatkozó utasításait.

A község polgárai a járványról a nagykikindai Közegészségügyi Intézet szakembereitől tájékozódhatnak minden nap 8-22 óra között. A telefonszám: 0230/4-21-102, 062/88-33-841 és 062/88-33-877.

A tünetek jelentkezése esetén a község lakói a Zentai Egészségház diszpécser szolgálatához fordulhatnak a 024/814-570-es telefonszámon. A törzskar kéri a polgárokat, ne menjenek be személyesen az egészségházba, a telefonhívásuk után a szakemberek a minisztérium utasítását követve járnak el.

A fennálló helyzetben az Önkormányzat legfontosabb célja és feladata a polgárok egészségének a megőrzése és ennek érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket.  

Mindenekelőtt arra kéri a polgárokat, hogy a nagyobb létszámú, zárt helyiségben tervezett rendezvényeket halasszák el.

Fokozottan figyeljenek oda a személyi higiénia betartására.

Az Önkormányzat a hatáskörébe tartozó intézményekben és azokon a helyszíneken, ahol a polgárok tömegesebb jelenlétére lehet számítani (óvodák, iskolák, sportcsarnok, színház, ügyfélfogadó iroda, piac) kézfertőtlenítőket szerel fel és biztosítja a működésükhöz szükséges fertőtlenítőszert.

A szerb kormány által meghozott hivatalos előírás értelmében Zenta község területén is TILOS minden olyan rendezvény megtartása, amelyre zárt helyiségben, több mint száz látogató részvételével kerülne sor. 

A lemondott és elhalasztott rendezvények megtartásának időpontjáról a megfelelő időben értesülnek az érdeklődők.    

A rendkívüli helyzetek Zenta községi törzskara folyamatosan követi a helyzet alakulását és amennyiben szükség mutatkozik rá, a saját hatáskörében további intézkedéseket tesz majd.

a rendkívüli helyzetek Zenta községi törzskarának elnöke

Czegledi Rudolf, okl. építőmérnök

Предлог листе корисника за доделу помоћи кроз куповину одговарајуће непокретности намењене становању и додели једнократне помоћи у грађевинском материјалу (мали грант)

NYILVÁNOS PÁLYÁZAT AZ EGYESÜLETEK KÖZÉRDEKŰ PROGRAMJAI ÉS PROJEKTUMAI FINANSZÍTOZÁSÁRА ÉS TÁRSFINANSZÍTOZÁSÁRА TANÁCSADÓI-TERÁPIÁS ÉS SZOCIÁLIS-EDUKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOKNYÚJTÁSA CÉLJÁBÓL A SZOCIÁLIS VÉDELEM TERÜLETÉN

Ј А В Н И П О З И В за доделу помоћи породицама избеглица за куповину сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу (мали грант)

T Á J É K O Z T A T Á S

T Á J É K O Z T A T Á S

A Szerb Köztársaság képviselő-testülete meghozta a bolgár határtól a magyar határig terjedő magisztrális gázvezeték kiépítésének megvalósítása érdekében a közérdek megállapításáról, a kisajátítás külön eljárásairól és a dokumentáció beszerzéséről szóló törvényt, amellyel megállapította, hogy ezen gázvezeték kiépítése közérdek.

          A megállapított nyomvonal szerint a gázvezeték áthalad a zentai kataszteri községen, illetve azon parcellákon, amelyek a jelen tájékoztatás  mellékletében vannak feltüntetve. 

          A felsorolt parcellákon a belgrádi MILLENIUM TEAM Kft. a 2019. július 15-étől kezdődő időszakban meghatározott kutatási-előkészületi munkálatokat fog végezni a gázvezeték kiépítése  érdekében. 

          Tájékoztatjuk minden parcella tulajdonosát, amelyeken a gázvezetéket kiépítik, hogy a kisajátításról szóló törvénnyel összhangban a helyi önkormányzati egység hatásköri szervei előtt lefolytatásra kerülő eljárás során, a meghatalmazott szakértők szakvéleménye alapján megállapított megfelelő térítést fognak kapni.

>> MELLÉKLET <<

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала

ZENTA KÖZSÉG KÖZIGAZGATÁSI HIVATALÁNAK ÉS A KÖZSÉGI KÉPVISELŐ TESTÜLET SZAKSZOLGÁLATÁNAK KÖZLEMÉNYE

A Városháza biztonsági szolgálatának jelentése és a videofelügyelet képanyaga alapján szerdán, magukat a demokrácia bajnokainak tartó néhány zentai polgár a Városháza több helyiségébe illetéktelenül behatolt, politikai nézeteit hangoztatva, személyiségi jogokat sértve és illetlenül viselkedve.

Ezzel nem a demokrácia hanem az anarchia oltárán áldoztak. A Községi Képviselő-testület Ügyrendjének, a közigazgatási eljárásnak, a polgárok kezdeményazéseinek megvan a maga eljárása. Ezt a zentaiak tudják, a tanácsnokaink ezt a szabályt eddig be is tartották.  A képviselők mentelmi joga a testületi ülésen elhangzó véleményükre vonatkozik és semmilyen tolmácsolásban sem jogosít fel önkényességre.

A fent említett személyek nem vették figyelembe az ügyfélfogadási eljárást, a Városháza helyiségeinek használatára vonatkozó rendelkezéseket, különös tekintettel a Díszterem használatára, alaptalanul vádaskodtak és magamutogatóan személyiségi jokogat sértve másokról is kamerafelvételeket készítettek.

A véleménynyilvánításnak megvan a maga helye és ideje. Polgártársaink ezen viselkedése rövidtávú politikai célok érdekében történhetett, amellyel gátolták a polgárok ügyintézést, a közigazgatási dolgozók munkáját. Tetteik idejének helyszíne illetve módja sem volt megfelelő és ez szabálysértés.

A demokrácia alapja hogy az általunk hozott szabályokat betartjuk, hiszen a szabályok módsításának is megvannak a maga feltételei és nem kiscsoportos foglalkozásokon kell anarchiát terjeszteni.

A Városháza termeit bárki használhatja, ha azt időben és szabály szerint jelzi, az észrevételeit és meglátásait előterjesztheti és jelezheti az arra illetékes szervnél, de a továbbiakban ha politikai célzattal önkényesen lép fel valaki, akkor a közösség érdekében hivatalos eljárás megindítását fogjuk kezdeményezni.

A Közigazgatás és a Kkt szakszolgálata továbbra is támogatja az egyéni és közösségi érdekérvényesítés minden demokratikus formáját és elzárkózik a kiszámíthatatlan önkényeskedéstől.

 

                                                                   Zenta község Közigazgatási Hivatalának vezetője s.k.

                                                                       Zenta község Képviselő-testületének titkára s.k.

 

    Zenta, 2019. május 17.                                                                

НИС изводи геофизичка испитивања у општинама Ада и Сента

У склопу истраживања нафте и гаса према пројекту „3Д Ада“ НИС обавља геофизичка испитивања на територији општина Ада и Сента. Планирано је да истраживања на површини од око 150 километара која се реализују на територији ових општина трају оквирно до половине јуна ове године.

У току је информисање власника и корисника парцела о планираним истраживањима, а радови се спроводе искључиво на парцелама чији су власници дали сагласност и потписали документ који омогућава пролазак кроз посед.

Bővebben >>

ОДЛУКA о решавању стамбених потреба избеглица доделом помоћи при куповини сеоске куће са окућницом и доделом једнократне помоћи у грађевинском материјалу

NYILVÁNOS PÁLYÁZAT AZ EGYESÜLETEK ZENTA KÖZSÉG SZÁMÁRA KÖZÉRDEKŰ PROGRAMJAI ÉS PROJEKTUMAI FINANSZÍTOZÁSÁRÓL ÉS TÁRSFINANSZÍTOZÁSÁRÓL A SZOCIÁLIS VÉDELEM TERÜLETÉN TANÁCSADÓI-TERÁPIÁS ÉS SZOCIÁLIS-EDUKÁCIÓK NYÚJTÁSA CÉLJÁBÓL

NYILVÁNOS PÁLYÁZAT AZ EGYESÜLETEK ZENTA KÖZSÉG SZÁMÁRA KÖZÉRDEKŰ PROGRAMJAI ÉS PROJEKTUMAI FINANSZÍTOZÁSÁRÓL ÉS TÁRSFINANSZÍTOZÁSÁRÓL A SZOCIÁLIS VÉDELEM TERÜLETÉN A KÖZÖSSÉGNEK A NAPPALI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA CÉLJÁBÓL

NYILVÁNOS PÁLYÁZAT AZ EGYESÜLETEK ZENTA KÖZSÉG SZÁMÁRA KÖZÉRDEKŰ PROGRAMJAI ÉS PROJEKTUMAI FINANSZÍTOZÁSÁRÓL ÉS TÁRSFINANSZÍTOZÁSÁRÓL A VÍZI KÖZLEKEDÉS TERÜLETÉN - A TISZÁN KOMPPAL VALÓ ÁTKELÉS MEGVALÓSÍTÁSA CÉLJÁBOL

ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу помоћи породицама избеглица, за куповину сеоске куће са окућницом и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и/или опреми

NYILVÁNOS PÁLYÁZAT ZENTA KÖZSÉG SZÁMÁRA A 2018-AS ÉVBEN JELENTŐS, AZ EGYESÜLETEK ÉVES KÖZÉRDEKŰ PROGRAMJAI ÉS PROJEKTUMAI EGY RÉSZÉNEK A FINANSZÍTOZÁSÁRÓL ÉS TÁRSFINANSZÍTOZÁSÁRÓL A BÉRLETI DÍJ ÉS MÁS ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK LEFEDÉSÉRE

HATÁROZAT PROGRAMOK ÉS PROJEKTUMOK KIVÁLASZTÁRÁSÓL ÉS ESZKÖZÖK FELOSZTÁSÁRÓL minden téren kivéve a turizmus, a mezőgazdaság-fejlesztés, a vállalkozásfejlesztés, a tűzvédelem, a vízi közlekedés – a Tisza folyón keresztül a komppal való szállítás

Az egyesületek közérdekű egyéb területeken, kivéve a turizmus, a mezőgazdaság-fejlesztés, a vállalkozásfejlesztés, a tűzvédelem, a vízi közlekedés – a Tisza folyón keresztül a komppal való szállítás, az egészségvédelem, a szociális védelem, a k

NYILVÁNOS PÁLYÁZAT ZENTA KÖZSÉG SZÁMÁRA AZ EGYESÜLETEK KÖZÉRDEKŰ PROGRAMJAI ÉS PROJEKTUMAI FINANSZÍTOZÁSÁRÓL ÉS TÁRSFINANSZÍTOZÁSÁRÓL KIVÉVE AZ ALÁBBI TERÜLETEKET: TURIZMUS, MEZŐGAZDASÁG-FEJLESZTÉS, VÁLLALKOZÁS-FEJLESZTÉS, TŰZVÉDELEM, VÍZI KÖZL

NYILVÁNOS PÁLYÁZAT ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN A KULTÚRA ALANYAINAK A PROGRAMJAIK ÉS PROJEKTUMAIK FINANSZÍTOZÁSÁRÓL ÉS TÁRSFINANSZÍTOZÁSÁRÓL A KULTÚRA TERÉN A NEMZETI KISEBBSÉGEK KULTÚRÁJÁNAK ÉS MŰVÉSZETÉNEK A MEGŐRZÉSÉRŐL, VÉDELMÉRŐL, ELŐMOZDÍTÁ

NYILVÁNOS PÁLYÁZAT ZENTA KÖZSÉG SZÁMÁRA AZ EGYESÜLETEK KÖZÉRDEKŰ PROGRAMJAI ÉS PROJEKTUMAI FINANSZÍTOZÁSÁRÓL ÉS TÁRSFINANSZÍTOZÁSÁRÓL A SZOCIÁLIS VÉDELEM TERÜLETÉN TANÁCSADÓI-TERÁPIÁS ÉS SZOCIÁLIS-EDUKÁCIÓK NYÚJTÁSA CÉLJÁBÓL

NYILVÁNOS PÁLYÁZAT ZENTA KÖZSÉG SZÁMÁRA AZ EGYESÜLETEK KÖZÉRDEKŰ PROGRAMJAI ÉS PROJEKTUMAI FINANSZÍTOZÁSÁRÓL ÉS TÁRSFINANSZÍTOZÁSÁRÓL A SZOCIÁLIS VÉDELEM TERÜLETÉN A KÖZÖSSÉGNEK A NAPPALI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA CÉLJÁBÓL

PÁLYÁZAT KIIGAZÍTÁS a Zenta község területén lakóhellyel rendelkező egyetemistáknak a 2017/2018. tanévben való ösztöndíjazásáról

SZERB KÖZTÁRSASÁG

ZENTA KÖZSÉG 

ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL

Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységei osztály

Szám: 020-134/2017-IV

Kelt: 2017. december 27-én

Z E N T A

Fő téri 1

Tel.: 024/655-427

 

A hallgatói ösztöndíjakról  szóló  szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja,  16/2013. és 25/2017. sz.) Zenta község Községi Közigazgatási Hivatalának  az általános közigazgatási és társadalmi tevékenységei osztálya közzé teszi az alábbi

 

PÁLYÁZAT KIIGAZÍTÁST

 

a  Zenta  község  területén lakóhellyel rendelkező egyetemistáknak a  2017/2018. tanévben való ösztöndíjazásáról

 

 

 

  1.  

 

Kiigazítjuk  a  Zenta  község  területén lakóhellyel rendelkező egyetemistáknak a  2017/2018. tanévben való ösztöndíjazásáról a 020-134/2017-IV számú,  2017. december 21-én kelt pályázat magyar nyelvű szövegét  a III. pont 1. bekezdésének 7. fordulatában,  amely 2017. december  22-én jelent meg Zenta község hivatalos honlapján (www.zenta-senta.co.rs) és a Zentai Községi Közigazgatási  Hivatal  hirdetőtábláján, úgy, „hogy  egyidejűleg nem kapnak több ösztöndíjat  vagy  hitelt  a köztársasági, illetve  tartományi  költségvetésből vagy más forrásokból” a következőképpen hangzik „hogy a hallgatók egyidejűleg nem kapnak  több ösztöndíjat vagy hitelt  a  köztársasági, tartományi, városi  és  községi költségvetésből.”

 

II.

 

Az I. pont szerinti kiigazított pályázatra a jelentkezések határideje meghosszabbodik 15 nappal, a jelen kiigazítás  közzétételének napjától.

 

 

 

 

Kecskés Dezső                                                                        Sarnyai Rózsa Edit s.k.

okl. jogász                                                                               a Községi Közigazgatási Hivatal

                                                                                                vezetője

 

 

É R T E S Í T É S!

Zenta község mezőgazdaság-fejlesztési költségvetési pénzalapjából a polgármester 2017. október 2-án kiírt vissza nem térítendő eszközök odaítéléséről szóló pályázat lezárult. Ezúton értesítjük az eszközöket elnyert pályázókat, hogy a szerződések megkötésének időpontjai a következők:

  • a Zenta területéről pályázóknak 2017.december 11-én 9 órakor a városháza disztermében,
  • a Felsőhegy és Bogaras területéről pályázóknak 2017. december 13-án 9 órakor a felsőhegyi szövetkezeti otthon épületében,
  • a Tornyos és Kevi területéről pályázóknak 2017. december 14-én   9 órakor a tornyosi művelődési ház nagytermében.

                                             Mezőgazdaság-fejlesztésben illetékes bizottság,

                                                                            Elnök,

                                                     Josip Češljar, okl. állatteny.  mérnök

N Y I L V Á N O S T Á J É K O Z T A T Á S Zenta község költségvetésében a rendelkezésre álló legmagasabb összegekről a 2017. évben a sport terén az egyes általános érdekű külön programok és éves programok finanszírozására

AZ EGYESÜLETEK MEZŐGAZDASÁG TERÜLETÉT ÉRINTŐ, ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJÁNAK 2017. JANUÁR 23-AI 1/2017. SZÁMÁBAN KÖZZÉTETT NYILVÁNOS PÁLYÁZAT ÜRÜGYÉN BEJELENTETT PROGRAMJAINAK ÉS PROJEKTUMAINAK ÉRTÉKELÉSI ÉS RANGSOROLÁSI LISTÁJA

D Ö N T É S A PROGRAMOK ÉS PROJEKTUMOK KIVÁLASZTÁSÁRÓL ÉS ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉRŐL PROGRAMOK ÉS PROJEKTUMOK SERKENTÉSÉRE VAGY AZ EGYESÜLETEK ESZKÖZEI HIÁNYZÓ RÉSZÉNEK FINANSZÍROZÁSÁRA VAGY TÁRSFINANSZÍROZÁSÁRA A TŰZVÉDELEM TERÉN

ÉRTÉKELÉSI ÉS RANGSOROLÁSI JEGYZÉK a tűzvédelem terén az egyesületek bejelentett programjairól és projektumairól a nyilvános pályázat szerint, amely 2017. január 23-án jelent meg Zenta Község Hivatalos Lapjának az 1/2017. számában

NYILVÁNOS PÁLYÁZAT AZ EGYESÜLETEK VÍZI KÖZLEKEDÉS TERÜLETÉT – A TISZA FOLYÓN KERESZTÜL TÖRTÉNŐ KOMPPAL VALÓ SZÁLLÍTÁS ELLÁTÁSÁT ÉRINTŐ, ZENTA KÖZSÉG SZEMPONTJÁBÓL KÖZÉRDEKŰ PROGRAMJAINAK ÉS PROJEKTUMAINAK FINANSZÍROZÁSÁRA ÉS TÁRSFINANSZÍROZÁSÁRA

NYILVÁNOS PÁLYÁZAT A KULTÚRA ALANYAI PROGRAMJAINAK ÉS PROJEKTUMAINAK A FINANSZÍROZÁSÁRA VAGY TÁRSFINANSZÍROZÁSRA ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN A NEMZETI KÖZÖSSÉGEK KULTÚRÁJA ÉS A MŰVÉSZETE MEGŐRZÉSE, VÉDELME, ELŐMOZDÍTÁSA ÉS FEJLESZTÉSE TERÉN

PÁLYÁZAT A FENNMARADT VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉRE BEJEGYZETT MEZŐGADAZDÁSZOKNAK A SZARVASMARHA-ÉS SERTÉSTENYÉSTÉS, MINT ELSŐDLEGES MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS ÖSZTÖNZÉSÉRE ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN A 2016. ÉVBEN

PÁLYÁZAT A FENNMARADT VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉRE BEJEGYZETT MEZŐGADAZDÁSZOKNAK A JUHÁSZAT, MINT ELSŐDLEGES MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS ÖSZTÖNZÉSÉRE ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN A 2016. ÉVBEN

R E N D E L E T Zenta község területén a 2017. évben az állami tulajdonú földterületek feletti előbérleti jog bizonyításáról szóló nyilvános felhívás megsemmisítéséről, amelyet 2016. 06. 30-án hozott a 320-32/2016-II-es szám alatt

PÁLYÁZAT VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉRE BEJEGYZETT MEZŐGAZDÁSZOKNAK A SZARVASMARHA-ÉS SERTÉSTENYÉSTÉS, MINT ELSŐDLEGES MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS ÖSZTÖNZÉSÉRE ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN A 2016. ÉVBEN

PÁLYÁZAT VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉRE BEJEGYZETT MEZŐGAZDÁSZOKNAK A FÖLDMŰVELÉS, MINT ELSŐDLEGES MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS ÖSZTÖNZÉSÉRE ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN A 2016. ÉVBEN

PÁLYÁZAT VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉRE BEJEGYZETT MEZŐGAZDÁSZOKNAK A MÉHÉSZET, MINT ELSŐDLEGES MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS ÖSZTÖNZÉSÉRE ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN A 2016. ÉVBEN

PÁLYÁZAT VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉRE BEJEGYZETT MEZŐGAZDÁSZOKNAK A JUHÁSZAT, MINT ELSŐDLEGES MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS ÖSZTÖNZÉSÉRE ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN A 2016. ÉVBEN

NYILVÁNOS FELHÍVÁS JAVASLATOK BENYÚJTÁSÁRA A PÉLDAMUTATÓ NAGYCSALÁD ELISMERÉS ODAÍTÉLÉSÉRE A 2016. ÉVBEN

SZERB KÖZTÁRSASÁG

ZENTA KÖZSÉG

ZENTA KÖZSÉG NYILVÁNOS ELISMERÉSEI ODAÍTÉLÉSÉBEN ILLETÉKES BIZOTTSÁG

24400 ZENTA

Fő tér 1. sz.

 

Szám: 56-1/2016-I                                                      Kelt: 2016. január 26-án

 

            Zenta község polgárainak mintaképpen szolgáló nagycsaládnak az elismerés megalapításáról és odaítéléséről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 28/2015. sz.) 9. szakasza alapján

            Zenta község nyilvános elismerései odaítélésében illetékes bizottsága kiírja a

 

NYILVÁNOS FELHÍVÁST

JAVASLATOK  BENYÚJTÁSÁRA

A PÉLDAMUTATÓ NAGYCSALÁD ELISMERÉS ODAÍTÉLÉSÉRE A 2016. ÉVBEN

 

Zenta község polgárainak mintaképpen szolgáló nagycsaládnak az elismerés megalapításáról és odaítéléséről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 28/2015. sz.) szerint,  megalapult a nyilvános  elismerés a  nagycsaládnak,  amely  példaképpen szolgál Zenta község polgárainak.

 

A Példamutató nagycsalád elismerést annak a családnak ítéljük oda,  amely a  családi háztartásában példásan nevel három vagy több fiatalkorú gyermeket,  és amelynek a példáján legjobban megmutatkozik az élet szépsége a nagy családban.

 

Minden évben egy nyilvános elismerést ítélünk oda, éspedig a  májusi hónap  első hetében,  azon a napon, amelyen a Nemzetközi Anyák Napját ünneplik.

 

A nyilvános elismerés odaítélésére a javaslatokat benyújthatják az oktatási és nevelési intézmények, sportszervezetek,  minden természetes  és  jogi személy Zenta község területéről  és  a bizottság tagjai.

 

A javaslattevők saját maguk számára nem nyújthatnak be javaslatot a nyilvános elismerés odaítélésére.

 

A javaslatokat írásos formában indoklással meg kell küldeni  legkésőbb 2016. március 31-éig.

 

A javaslatokat az alábbi címre kell küldeni:

Zenta község, Községi Közigazgatási Hivatal, Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységek osztálya, 24400 Zenta, Fő tér 1. sz.

 

NYILVÁNOS FELHÍVÁS

JAVASLATOK  BENYÚJTÁSÁRA

A PÉLDAMUTATÓ NAGYCSALÁD ELISMERÉS ODAÍTÉLÉSÉRE A 2016. ÉVBEN

 

 

                                   Ceglédi Rudolf

                                    a bizottság elnöke