Hirdetmény írásos árajánlatok begyűjtésére építési területen levő telek Zenta község köztulajdonából történő elidegenítése céljából