Hirdetmény írásos árajánlatok begyűjtésére Zenta község köztulajdonában levő építési telek elidegenítése céljából