Hirdetmény írásos árajánlatok begyűjtésére Zenta község köztulajdonában levő ingatlan külön részének elidegenítése céljából