Hirdetmény írásos árajánlatok begyűjtésére Zenta község köztulajdonában levő kiépítetlen építési telek elidegenítése céljából