Hirdetmény írásos árajánlatok begyűjtésére Zenta község köztulajdonában levő ingatlanrész elidegenítése céljából