Hírek

A Gazdasági Minisztérium nyilvános felhívása vissza nem térítendő támogatások odaítélésére a vállalkozásfejlesztési program keretében

A nyilvános felhívás keretében  a vissza nem térítendő támogatásra, és a  hitelkérelmek benyújtására jelentkezhetnek mindazok a vállalkozók, mikro-, kis- és közepes  gazdasági alanyok és szövetkezetek, amelyek  regisztrálva vannak az APR-ben. Emelett, a pályázattal összhangban, elküldik az előző két évre vonatkozó pénzügyi jelentéseiket, amelyekben nincs kimutatva nettó veszteség és amelyek eleget tesznek a program feltételeinek.  Ez a feltétel nem érvényes azokra  a vállalkozókra,  amelyeknek az előírások szerint nem kötelesek ilyen jelentéseket készíteni (azok vállalkozók, akik  egyszeres könyvvitelt folytatnak és az átalányosok).

A programmal összhangban a következőkre lehet pályázni:

 1. üzemhelyiség vagy üzlethelyiség építése /hozzáépítése /rekonstrukciója/ adaptálása/ /vásárlása,
 2. termelői  eszközök-felszerelés vásárlása (új vagy használt,  öt évnél nem régebbi),  beleértve azokat járműveket,  amelyek a saját termék kiszállítását szolgálják és más szállítóeszközöket,  amelyek a  termelési folyamatokhoz kapcsolódnak
 3. szoftver és más nem anyagi javak beszerzése
 4. tartós forgóeszközök, amelyek a teljes beruházás értékének max. 20%-át teszik ki.

A beruházás  teljes  összege:

 • vállalkozók esetében: min. 375.000,00 dinár; max.  8.750.000,00 dinár,
 • jogi személyek estében: min.  2.500.000,00 dinár; max. 50.000.000,00 dinár.

Törlesztési határidő:

 • 10 év,  egy éves nyugalmi  időszakkal jogi személyek esetében
 • 7 év,  egy éves nyugalmi időszakkal vállalkozók esetében

A kamatláb, a valutazáradék alkalmazásával évi 1,5%-os  banki  biztosíték esetén, és  3%-os más biztosítékok esetében.

A megfelelően kitöltött hitelkérelmet  és  a vissza nem térintendő eszközök kérelméhez szükséges kísérő dokumentációt a Szerbiai Fejlesztési Alaphoz  kell  benyújtani a következő címek egyikére: Bulevar Nemanjića 14a, Niš és Knez Mihailova  14, Belgrád.

A pályázat nyitott egészen a rendelkezésre álló pénzeszközök teljes felhasználásáig.

Részletesebb információért forduljanak hozzánk telefonon: 063-7-002-140, e-mail-ben: harmat.zsoka@gmail.com illetve személyesen Zentán a Városháza 76-os irodájában.

>> PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ <<

Zenta község helyi energiahatékonysági terve

Zenta község helyi energiahatékonysági terve

Tisztelet polgárok,

A Helyi Energiahatékonysági Tervet kidolgozó bizottság felmérést végez arról, hogy hogyan bánunk az energiával, a 2016. - 2026. évi időszakra vonatkozó Helyi Energiahatékonysági Akcióterv kidolgozása céljából. A felmérés névtelen, az adatokat csak összesítve elemezzük, és mutatjuk majd be a Helyi Energiahatékonysági Akciótervben.

Együttműködésüket előre is köszönjük!

>> KÉRDŐÍV <<

NEMZETKÖZI TÁMOGATÁSI PROGRAM A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKNAK, VÁLLAKOZÓKNAK ÉS KLASZTEREKNEK A 2016. ÉVBEN

JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROGRAMA PODRŠKE INTERNACIONALIZACIJI PRIVREDNIH DRUŠTAVA, PREDUZETNIKA I KLASTERA

 

Razvojna agencija Srbije raspisala je 27.04.2016. godine Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške internacionalizaciji privrednih društava, preduzetnika i klastera u 2016. godini (dalje: Program). Ovaj program implementira Razvojna agencija Srbije (dalje: RAS) u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama.

Sredstva iz Programa namenjena su za sufinansiranje troškova pružaoca usluga za sledeće aktivnosti:

 • Novi dizajn proizvoda i ambalaže;
 • Poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa;
 • Poboljšanje postojećih i razvoj novih proizvoda namenjenih stranim tržištima;
 • Testiranje novih proizvoda;
 • Učešće na međunarodnim sajmovima u inostranstvu;
 • Ispitivanje stranog tržišta.

Napomena: Velika preduzeća i klasteri mogu konkurisati samo za dve vrste aktivnosti:

 • Učešće na međunarodnim sajmovima u inostranstvu;
 • Ispitivanje stranog tržišta.

Privredni subjekat ili klaster može podneti samo jedan zahtev za dodelu bespovratnih sredstava.

Pravo na dodelu sredstava imaju mikro, mala, srednja i velika preduzeća i preduzetnici, koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:

 • da je pretežna delatnost privrednih subjekata proizvodnja ili prerada (ispunjenost ovog uslova će se proveravati na osnovu šifre delatnosti pod kojom je privredni subjekat registrovan u APR. Izuzetno, u slučaju da se pretežna šifra privrednog subjekta odnosi na delatnosti koje su isključene ovim programom, a privredni subjekat obavlja i proizvodnu delatnost, potrebno je da dostavi obrazloženje iz koga se vidi da je svrha ovog programa u skladu sa prirodom dodatne delatnosti koju privredni subjekat takođe obavlja, a koja nije isključena ovim programom. Na osnovu toga će Komisija za ocenjivanje i izbor zahteva za dodelu bespovratnih sredstava ceniti ispunjenost ovog uslova);
 • da su registrovani na teritoriji Republike Srbije i da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu;
 • da su osnovani ne kasnije od 25. aprila 2014. godine;
 • da uspešno posluju prethodne dve godine;
 • da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva prethodne dve godine;
 • da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 • da u prethodnoj i ovoj godini nisu po istom osnovu koristili podsticajna sredstva drugih državnih institucija i institucija Autonomne pokrajine Vojvodina.

Pravo na dodelu sredstava imaju klasteri koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:

 • da su upisani u Registar udruženja u skladu sa važećim Zakonom;
 • da su osnovani ne kasnije od 25. aprila 2015. godine;
 • da imaju najmanje 12 aktivnih članova (najmanje devet privrednih društava i preduzetnika i tri institucije za podršku: nosioce inovacione delatnosti prema Zakonu o inovacionoj delatnosti, obrazovne ili druge institucije);
 • da imaju za članove minimum 60% mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika i bar jednu naučno-istraživačku organizaciju;
 • da nisu u stečajnom postupku ili postupku likvidacije;
 • da imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 • da su preduzeća, članovi klastera, učesnici na projektu, registrovana na teritoriji Republike Srbije i da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu;
 • da su podneli zahtev sa potrebnom dokumentacijom u skladu sa namenom sredstava;
 • da preduzeća, članovi klastera, nisu u teškoćama prema definiciji privrednog subjekta u teškoćama;
 • da u ovoj godini nisu po istom osnovu koristili podsticajna sredstva drugih državnih institucija i institucija Autonomne pokrajine Vojvodine.

Sredstva se ne mogu koristiti za programe koji se realizuju u:

 • vojnoj i duvanskoj industriji;
 • trgovini;
 • primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji;
 • finansijskom sektoru;
 • sektoru usluga koje nisu predmet međunarodne trgovine;
 • organizaciji igara na sreću i lutrija.

Sredstva se dodeljuju u iznosu od 50.000,00 do 1.000.000,00 dinara za privredna društva i preduzetnike u zavisnosti od aktivnosti, dok se za klastere sredstva dodeljuju u iznosu od 100.000 do 2.000.000,00 dinara. Za učešće na sajmovima privrednim društvima će se dodeljivati sredstva u iznosu do 600.000,00 dinara ako nisu do sada izvozili, odnosno do 1.000.000,00 dinara ukoliko već izvoze. RAS će na osnovu ugovora sa korisnikom sredstava refundirati iznos do 50% od ukupnog iznosa opravdanih troškova projekta bez PDV-a. Sredstva će biti refundirana privrednom subjektu nakon završetka projekta i dostavljanja izveštaja i dokaza o završenim aktivnostima.

Javni poziv će trajati do utroška sredstava.

Svi prateći obrasci dostupni su u i na sajtu Godina Preduzetništva 2016 www.godinapreduzetnistva.rs i u štampanom obliku u ARRA, a za sve dodatne informacije možete se obratiti Agenciji, na broj telefona: 011/33 98 510, 063/7-002-140 ili na adrese:

office@ras.gov.rs

harmat.zsoka@gmail.com

Prijave sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama, sa naznakom: Prijava na javni poziv za učešće po Programu podrške internacionalizaciji privrednih društava, preduzetnika i klastera u 2016. godini.

Prateća dokumentacija možete preuzeti OVDE.

Föld órája

60+

 Természetvédelmi Világalap (WWF) által szervezett és végrehajtott Föld órája világméretű akció alkalmából 2016. március 19-én, szombaton a városok a reprezentatív helyeken helyi idő szerint 20:30 órakor egy órára világszerte lekapcsolják a világítást, rámutatva a határozott lépések szükségességére az éghajlatváltozás negatív hatásainak enyhítése céljából.

A fentiek alapján 2016. március 19-én, szombaton a zentai városháza díszmegvilágítása 20:30 és 21:30 között egy órára le lesz kapcsolva.

Bővenbben az alábbi linken!

LINK: http://www.wwf.rs/sat_za_nasu_planetu/

KÖZVITA ZENTA KÖZSÉG 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELEJAVASLATRA

 

 

            A közvita lefolytatásának módjáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/09. sz.) 6. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testületének elnök asszonya 2015. december 18-án 

 

Ö S S Z E H Í V J A

A KÖZVITÁT

ZENTA KÖZSÉG 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELEJAVASLATRA 

 

            Felhívok minden érdekelt alanyt, aki szeretné véleményét kifejteni, észrevételt és javaslatot adni Zenta község 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletjavaslatra, hogy vegyen részt a közvitán, amelynek megtartására 2015. december 23-án, Zentán, a Városháza Аndruskó termében 08,00-12.00 óráig kerül sor.

 

          A közvitán Zenta község 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletjavaslatot a Községi Képviselő-testület nevében Földi Márta, a gazdasági és pénzügyi osztály vezetője indokolja meg.

 

          Zenta község 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletjavaslatot az érdeklődők Zenta község  hivatalos honlapján:

R E N D E L E T ZENTA KÖZSÉG 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

 vagy a Városháza 67-es számú irodájában tekinthetik meg és tölthetik le. 

 

 

Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány                                     Sirková Anikó s. k.

Zenta Község

Zentai Községi Képviselő-testület                   a Zentai Községi Képviselő-testület

Szám: 400-6/2015-I                                                             elnök asszonya

Kelt: 2015. december 18.

Z e n t a