Hírek

TÁJÉKOZTATÁS - FORGALMIREND-VÁLTOZÁS

Tisztelt polgárok,

Értesítjük Önöket, hogy 2023.12.01. és 2024.02.01. között  az alábbi forgalmirend-változás lép életbe:

 • A forgalom teljesen le lesz zárva a Fő téren, a Fő utca és a Posta utca közötti szakaszon (2023.12.01. 07:00-tól 2024.02.01. 19:00-ig).
 • A forgalom részlegesen le lesz zárva a Fő téren, az Adai utca és a Posta utca közötti szakaszon (2023.12.01. 07:00-tól 2024.02.01. 19:00-ig).

Megértésüket köszönjük!

Обавештење о добровољном служењу војног рока са оружјем

Обавештење о добровољном служењу војног рока са оружјем

На добровољно служење војног рока са оружјем и Војно стручно оспособљавање за резервне официре могу се пријавити сви држављани Републике Србије, мушког и женског пола, са навршених 19 година живота, а најкасније до 30 године живота. Разлика је само што се на  Војно стручно оспособљавање за резервне официре могу пријавити само лица која имају завршен факултет, тј. имају високу стручни спрему.

Пријављивање кандидата врши се у Центру министарства одбране Кикинда, као и електронским путем преко портала еУправа и ЈП „Пошта Србије“, доласком у наше канцеларије, војни службеници ће дати потребна упутства  и преглед потребних докумената која требају приложити уз пријаву. Након што се изврши пријем докумената, кандидати се упућују на лекарске прегледе у Војну болницу Нови Сад. Тренутно је у току пријављивање кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем у децембарском упутном року, позивамо све заинтересоване кандидате да се што пре пријаве, како би успели да реализујемо све планиране активности везана за упућивање на добровољно служење војног рока са оружјем.

Док се налазе на одслужењу војног рока, сваки кандидат поред плаћених трошова превоза за одлазак и повратак са добровољно служење војног рока са оружјем, месечно добија накнаду односно новчано примање у износу од 38.000,00 динара, а кандидат на Војно стручном оспособљавању за резервне официре 42.000,00 динара, има здравствено осигурање и плаћено одсуство у трајању од 10 дана.

Током служења војног рока, сви кандидати могу да конкуришу и одмах по одслужењу војног рока, заснују радни однос у Војсци Србије у својству професионалног војника.

É R T E S ÍT É S

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА СЕНТА

ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за општу управу и друштвене делатности

Дана : 23.10. 2023. године

С Е Н Т А

É R T E S  ÍT É S !!!

A Zentai Ifjúsági Iroda felhívja a munkaadókat, hogy vegyenek részt a gazdasághoz igazodó munkaerőpiac kialakításában, és támogassák a 30 év alatti, munkatapasztalattal nem rendelkező fiatalokat, éw jelentkezzenek a Szerb Köztársaság Kormányának ifjúsági ösztönző programjára október 31-ig az Első Fizetésem címen, és használják ki annak előnyeit.

https://www.nsz.gov.rs/sadrzaj/javni-poziv-za-realizaciju-programa-podsticanja-zaposljavanja-mladih-%E2%80%9Emoja-prva-plata%E2%80%9C/10772

ÉRTESÍTÉS

ÉRTESÍTÉS

Ez úton értesítjük Községünk polgárait, hogy a közvilágítás meghibásodását a Helyi Közösségek irodáiban tudják bejelenteni személyesen vagy telefonon:

Topart Helyi közösség

Radnóti Miklós utca 15

024-811-424

 Alvég Helyi közösség

Karađorđe utca 39

024-811-247

 Kertek Helyi közösség

József Attila utca 54

024-821-015

 Felsőhegy Helyi közösség

Kis köz 59

024-4843-012

Bogaras Helyi közösség

Tito Marsall utca 29

024-4843-044

Tornyos Helyi közösség

Szent István utca 7

024-4841-002

Kevi Helyi közösség

Arany János utca 2

024-4846-014

 

A  javítások és lámpatestek cseréjének elvégzésére, a beérkezett hibabejelentések alapján, az Önkormányzat folyamatosan fog megbízásokat  kiadni. 

ÉRTESÍTÉS KULLANCSÍRTÁS VÉGZÉSÉRŐL ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN

Zenta Község Közigazgatási Hivatalának Felügyelőségi alosztálya értesíti a község polgárait, hogy 2023. május 25 és május 30 közötti időszakban a földről, permetezéssel végzett kullancsírtásra kerül sor. A kullancsírtás kiterjed a város és a települések zöldterületeire.

Zenta Község területén az alábbi helyeken kerül sor a kullancsírtásra:  a Népkert területén, a Tiszaparton, a városi park területén,  a sportpályák és játszóterek területén a környező zöldterületekkel eggyütt.

Az illetékesek ezúton hívják fel a méhészek figyelmét, hogy a permetszer veszélyes a méhekre nézve, és ebben az időszakban kaptáraikat csukják be, illetve szállítsák el 5 km távolságra az említett helyektől.

A kezeléseket azokon a napokon hajtják végre, amelyeken kedvező
időjárási viszonyok alakulnak ki.  

                                                                                                    Felügyelőségi alosztály

ÉRTESÍTÉS A 2023. ÉVI TISZTÁBB ZENTÁÉRT AKCIÓRÓL ÉS RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

ÉRTESÍTÉS A 2023. ÉVI TISZTÁBB ZENTÁÉRT AKCIÓRÓL ÉS RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

A zentai Községi Közigazgatási Hivatal építésügyi és kommunális tevékenységi osztályának Felügyelőségi alosztálya kilencedik alkalommal szervezi meg A TISZTÁBB ZENTÁÉRT akciót, takarítást Zenta község területén.

A 2023. évi TISZTÁBB ZENTÁÉRT akció keretein belül 2023. április 22-én, szombaton 8,00 órai kezdettel nagytakarítási munkaakciót szervezünk Zenta község területén. A gyülekező a zentai városháza előtt lesz, a szökőkútnál.

A 2023. évi TISZTÁBB ZENTÁÉRT akció célja a hulladék összegyűjtése és szétválogatása Zenta község területén. Felhívjuk az állami szerveket, közvállalatokat, intézményeket – különösen az oktatási intézményeket, szervezeteket, egyesületeket és a polgárokat, hogy támogassák részvételükkel az akciót.

Elsőbbséget élvező helyszínek a Népkert, a Tisza-part, a Vasút utca , a Tornyosi út, az Ipari út, a buszállomás és vasútállomás környéke, kirándulóhelyek és más helyszínek, melyek karbantartására nem elegendőek az illetékes kommunális vállalat kapacitásai.

Az akcióra jelentkezni a 024/655-481-es telefonszámon, a klivia@zenta-senta.co.rs e-mail címen, vagy személyesen a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal illetékes környezetvédelmi szervénél, a 17. számú irodában lehet. Kapcsolattartó személy és vezető koordinátor: Lőrinc Király Lívia – környezetvédelmi szakmunkatárs.

Fentiek alapján kérjük Önöket, hogy lehetőségeikkel összhangban vegyenek részt az akcióban.

A földet nem a nagyszüleinktől örököltük, hanem az unokáinktól kaptuk kölcsön.

É R T E S Í T É S

É R T E S Í T É S

Szerb Köztársaság polgárainak A honvédelemről szóló törvény 47. szakasza értelmében joguk és kötelességük a katonai, munka- és anyagi kötelezettségüknek eleget tenni, valamint a polgári védelemben és a védelmi képzésben részt venni. A polgárokra más kötelezettségeket is átruháznak, melyek az illetékes szerv határozata alapján a védelem szempontjából jelentős szerepet játszhatnak.

A katonai, munka- és anyagi kötelezettségről szóló törvény előírja mindazon polgár katonakötelezettségét a békebeli, rendkívüli, vagy a háborús helyzetben, akiket felkészítenek és kiképeznek a katonai kötelezettségek és a védelemmel kapcsolatos egyéb feladatok elvégzésére.

A katonasági szolgálat felfüggesztéséről szóló Határozat érvénybe lépésével minden 18 évnél idősebb személyt be kell vezetni a katonai nyilvántartásaba, valamint ezen személyekre érvényes a tartalékos összetételben történő szolgálati kötelezettség.

A katonai, munka- és anyagi kötelezettségről szóló törvény (15. szakasza) alapján a Szerb Köztársaság Véderőminisztériuma felkér minden 2005-ben született férfi nemhez tartozó személyt, hogy tegyen eleget a törvényes kötelezettségének a katonai nyilvántartásba való bejegyzés érdekében.

A katonai nyilvántartásba azokat az idősebb korosztályú (1993-tól 2004-ig születtek), férfi nemhez tartozó személyeket is be kell jegyezni, akik eddig bármilyen oknál fogva nem kerültek be a katonakötelesek nyilvántartási jegyzékébe.

A felhívás által történő katonai nyilvántartásba való bejegyzést a helyi önkormányzat illetékes Véderőminisztériumi Központjában (VMK) vagy az illető személy lakhelyén működő VMK községi irodában 2023.01.16-ától 2023.02.28-áig végzik, éspedig:

Kikinda község – minden munkanapon 09,00 órától 13,00 óráig

Ada község – minden munkanapon 09,00 órától 13,00 óráig

Kanizsa község – minden munkanapon 09,00 órától 13,00 óráig

Törökkanizsa község – minden munkanapon, kedd kivételével 09,00 órától 13,00 óráig

Zenta község – minden munkanapon 09,00 órától 13,00 óráig

Csóka község – minden munka kedden 09,00 órától 13,00 óráig

A katonai nyilvántartásban való bejegyzéskor betekintés céljából fel kell mutatni a személyi igazolványt. Amennyiben ezzel nem rendelkeznek, a szerb állampolgárságot születési anyakönyvi kivonattal, vagy a szerb állampolgárságról szóló bizonylattal, külföldön pedig érvényes úti okirat felmutatásával igazolhatják.

A külföldön tartózkodó regruták a katonai nyilvántartásban való bejegyzés érdekében kötelesek megjelennni a Szerb Köztársaság illetékes diplomáciai-konzuláris képviseletnél.

A katonai nyilvántartásba való bejegyzésre szóló felhívással szembeni engedetlenség A katonai, munka- és anyagi kötelezettségről szóló törvény által meghatározott felelősségre vonaással jár.

                                                                                                   A Kikindai Helyi Önkormányzat

                                                                                                   Véderőminisztériumi Központja

JELENTÉS A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜZLETVITELI ÉPÜLETÉBEN A HELYISÉGEK ÉS A KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜZLETVITELI ÉPÜLETE ELŐTTI PARKBAN A PAVILON HASZNÁLATBA ADÁSÁNAK ÉS A KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL ÁLTAL VÉGZETT SZOLGÁLTATÁSOK FELTÉT

Јавно обавештење о додатно расположивим износима у буџету општине Сента за финансирање годишњих програма и финансирање посебних програма за поједине области општег интереса у области спорта у 2022. години

KÖZVITA A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜZLETVITELI ÉPÜLETÉBEN A HELYISÉGEK ÉS A KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜZLETVITELI ÉPÜLETE ELŐTTI PARKBAN A PAVILON HASZNÁLATBA ADÁSÁNAK ÉS A KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL ÁLTAL VÉGZETT SZOLGÁLTATÁSOK FELTÉ

ÉRTESÍTÉS

Mindannyiunk érdeke, hogy Zenta község területén folyó
útépítési munkálatok mielőbb befejeződjenek. Ez úton kérjük,
az érintett utcák Lakosainak türelmét, valamint, hogy ne
okozzanak kárt a már elkészült útszegélyekben, mert ezzel
kizárólag a munkálatok befejezését hátráltatják. Megértésüket
köszönjük!

ÉRTESÍTÉS

Értesítjük a lakosokat, hogy Zentán a Tisza folyón átívelő hídnál megváltozott a közlekedési rend a 105 számú IIA rendű állami úton. A "Szerbia útjai" közvállalat megbízása alapján a VOJPUT DOO SUBOTICA gazdasági társaság sebességcsökkentő küszöböket - "fekvőrendőröket" helyezett el, valamint 20t súlykorlátozást jelző táblát és sebességkorlátozást jelző táblát helyezett ki a terv szerint. Zenta község nem vett részt ezekben a munkálatokban és nincs hatásköre az állami utakon.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Центар Министарства одбране за локалну самоуправу Кикинда отпочео је позивање појединачним позивом војних обвезника који се нису одазвали општем позиву за увођење у војну евиденцију у 2022. години.

Увођење по појединачном позиву вршиће се у времену од 09.05.2022 до 13.05.2022. године.

Oпштинa Кикинда.......09.05. до 13.05. 2022. год. у времену од 9-14 часова.

Oпштинa Ада....................10.05.2022. год. у времену од 9-13 часова.

Oпштини Кањижа.........10.05.2022. год. у времену од 8-13 часова.

Oпштини Нови Кнежевац...11.05. до 13.05.2022. год. у времену од 8-13 часова.

Oпштини Сента.....................................11.05. до 13.05.2022. год. у времену од 8-13 часова.

Oпштини Чока..................10.05.2022. год. у времену од 9-13 часова.

У назначено време и на наведено место могу се јавити и војни обвезници који се нису одазвали општем позиву за увођење у војну евиденцију, а из било којих разлога нису примили појединачни позив.

Неодазивање позиву повлачи законску одговорност у складу са чланом 126. Закона о војној, радној и материјалној обавези.

                                                               Центар за локалну самоуправу

                                                                                Кикинда

 

Nyilvános közszemle - Vajdaság Autonóm Tartomány 2021-től 2035-ig tartó időszakra vonatkozó regionális területrendezési terv tervezete és a Vajdaság Autónom tartomány regionális területrendezési terv stratégiai környezeti hatásvizsgálatról szóló jele

Обавештење о промоцији добровољног служења војног рока са оружјем

Обавештење о промоцији добровољног служења  војног рока са оружјем

Центар Министарства одбране Кикинда, обавештава да ће се дана 12.02.2022. године у времену од 11.00 до 13.00 часова на Градском тргу у Кикинди испред зграде општине, одржати промоција добровољног служења војног рока са оружјем.

                                                                           Центар Министарства одбране Кикинда

N Y I L V Á N O S T Á J É K O Z T A T Á S Zenta község költségvetésében a rendelkezésre álló legmagasabb összegekről a 2022. évben a sport terén az egyes általános érdekű külön programok és éves programok finanszírozására

ÉRTESÍTÉS A HULLADÉK BEGYŰJTÉSÉRE, SZÁLLÍTÁSÁRA VONATKOZÓ EGYSÉGES ENGEDÉLY KIADÁSA IRÁNT BENYÚJTOTT KÉRELEMRŐL

ÉRTESÍTÉS A HULLADÉK BEGYŰJTÉSÉRE, SZÁLLÍTÁSÁRA VONATKOZÓ EGYSÉGES ENGEDÉLY KIADÁSA IRÁNT BENYÚJTOTT KÉRELEMRŐL

Zenta Község Közigazgatási Hivatalának Településrendezési, építésügyi és kommunális tevékenységi alosztály, a hulladékgazdálkodásról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 36/2009.,88/2010.,14/2016. és 95/2018. szám) 63. szakaszának alapján közzéteszi a zentai Kommunális-lakásgazdálkodási közvállalat Zenta, Ilije Birčanina utca 2. szám alatt А nemveszélyes hulladék begyűjtésére és szállítására Zenta község területén vonatkozó egységes engedély kiadása iránt benyújtott kérelemről szóló tájékoztatást, amely kérelmet 2021. november 25-én adott át.

A benyújtott kérelembe és a kísérő dokumentációba munkanapokon 12.00 és 14.00 óra között a Községi Közigazgatási Hivatal Zenta, Fő tér 1, 17. számú irodájában lehet betekintést nyerni.

A kérelemmel kapcsolatos véleményeket és javaslatokat 2021. december 9.-ig lehet benyújtani.

NYILVÁNOS PREZENTÁCIÓ a településrendezési projektumot illetően a kiskereskedelmi létesítmény komplexuma településrendezési - műépítészeti kidolgozására a zentai k. k. 2322-es 2325-ös és 2326-os számú parcelláin

TÁJÉKOZTATÁS

TÁJÉKOZTATÁS

A Közlekedésbiztonsági Ügynökség projektumot indított a mikromobilitású járművek néven. A mikromobilitású járművek lehetőséget kínálnak a gyors, tiszta és olcsó utazáshoz, ami csökkentheti az utcahálózat és a menetrend szerinti tömegközlekedés terhelését, valamint lehetővé tenné a használók fizikai távolságtartását, ami mindenképpen nagy előnyt jelent pillanatnyilag, amikor az egyik legnagyobb globális kihívással – a COVID 19 vírus világjárvánnyal szembesülünk.

A közeljövőben várható a különféle járművek intenzív kifejlesztése és nagyobb alkalmazása, mint amilyenek: az elektromos kerékpárok, elektromos robogók, segway, háromkerekű elektromos robogók stb. Ezeket a járműveket egyszerű használni, ökológiailag elfogadhatóak, bizonyos helyzetekben gyorsabbak a hagyományos tömegközlekedéstől és a használóiknak lehetővé teszik a gyors és olcsó szállítást, valamint a közlekedés teljes autonómiáját. Tanúi vagyunk ezen járművek egyre gyakoribb mindennapos használatának.

A projektum keretében kidolgoztak egy körkérdést, amely ezen mikromobilitású járművek végső használóinak szántak, hogy tőlük kapjanak választ az álláspontjukról ezen mikromobilitású járművek használatáról.

Kérjük töltsék ki a körkérdést a következő linken:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezdxnfIhSLwtrI2bWA4e4OE_4AtCe8MsAMZZb8coYvf2n0LQ/viewform

A körkérdés kitöltésének határideje 7 nap.

Köszönjük!

 

É R T E S Í T É S

Szerb Köztársaság polgárainak A honvédelemről szóló törvény 47. szakasza értelmében joguk és kötelességük a katonai, munka- és anyagi kötelezettségüknek eleget tenni, valamint a polgári védelemben és a védelmi képzésben részt venni. A polgárokra más kötelezettségeket is átruháznak, melyek az illetékes szerv határozata alapján a védelem szempontjából jelentős szerepet játszhatnak.

Bővebben >>

Tájékoztatás kérelem benyújtásáról engedély kiadására veszélytelen hulladék tárolására a FLASH METAL Kft. operatőrtől, a Szent Száva 52-es szám alatti lokáción Tornyoson, Zenta községben, a tornyosi k. k. 618/2-es és a 619-es parcellaszámain

ÉRTESÍTÉS

Figyelmeztetjük  községünk polgárait és az átutazókat, hogy a felújított Szabadka – Zenta vasútvonal községünket érintő szakaszán,a sorompó nélküli

vasúti átkelőkön különös FIGYELEMMEL  közlekedjenek,  mivel a vasúti forgalom sebessége megnőtt és ezzel veszélyesebbé vált.

Ezen a szakaszon a vasúti forgalom ELINDULT.

                                                                                     Zenta község

                                                                                   önkormányzata

ÉRTESÍTÉS

Értesítjük Zenta község polgárait, hogy az érvényben lévő szigorú előírások miatt a medence 2020.07.17-től határozatlan időre bezár.

ÉRTESÍTÉS

Zenta község polgármestere értesíti Zenta polgárait a lecsapolási illetékkel kapcsolatos alábbi fejleményekről:

Bővebben >>

REPÜLŐGÉPES SZÚNYOGLÁRVA IRTÁS

Az Építésügyi és kommunális tevékenységi osztály értesíti a polgárokat, hogy 2020. június 27-én, az időjárási körülmények függvényében, repülőgépes szúnyoglárva irtásra kerül sor a Tisza-menti erdősávban, a délelőtti  órákban.

A lárvairtásra használt szer megnevezése: VectoBac WG. A szer nem veszélyes a méhekre!

TÁJÉKOZTATÁS AZ ELHELYEZÉST SZOLGÁLÓ KATEGORIZÁLATLAN VENDÉGLÁTÓI LÉTESÍTMÉNYEK BEJELENTÉSÉNEK MÓDJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÁS AZ ELHELYEZÉST SZOLGÁLÓ KATEGORIZÁLATLAN VENDÉGLÁTÓI LÉTESÍTMÉNYEK  BEJELENTÉSÉNEK MÓDJÁRÓL

            A vendéglátásról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 17/2019. sz.) előirányozza a vendéglátók kötelezettségét, akik elhelyezést nyújtanak kategorizálatlan  vendéglátói létesítményekben,  hogy a tevékenység ellátásának  megkezdése előtt, az  előirányozott módon  benyújtsák   a  bejelentőjüket  a  helyi önkormányzati egységben  (HÖE), amelynek   területén a  létesítmény található. 

             Az elhelyezést szolgáló  kategorizálatlan vendéglátói   létesítmények az  alábbiak:

- hostel,

- éjjeli szálás

- éjjeli szállóhely 

- botel,

- vendégfogadó ház, 

- megszállás,

- etnográfiai ház,

- tanya

- villa, 

- kempinghely, 

- kempingpihenő, 

- kemping stop stb.

- a  kategorizálatlan elhelyezést szolgáló vendéglátói létesítmény  a  nautikai  turizmusra, 

- a vadászati  turizmus kategorizálatlan  létesítményben az elhelyezés, amelynek fajtái:

- vadászotthon 

- vadászház és 

- vadász kunyhó.

            Zenta község HÖE az előirányozott módon nyilvántartást vezet a vendéglátókról és a vendéglátói létesítményekről, amelyek a kategorizálatlan vendéglátói létesítményben a szállás szolgáltatását nyújtják.

            2019. december 21-én hatályba lépett az elhelyezést szolgáló kategorizálatlan   vendéglátói létesítmények,   a  nautikai  turizmus elhelyezését  szolgáló  kategorizálatlan létesítmények és a vadászati  turizmusban az elhelyezést   szolgáló kategorizálatlan   létesítmények bejelentése tartalmának és a bejelentő benyújtásának módjáról  és   az elhelyezést  szolgáló  létesítmények nyilvántartása  módjáról  szóló  szabályzat (az  SZK Hivatalos Közlönye,  90/2019. sz.).

            A szabályzat előirányozza, hogy a vendéglátó, aki elhelyezési szolgáltatást nyújt a kategorizálatlan  vendéglátói létesítményben benyújtja a HÖE-nek -  Zenta  községnek,  amelynek a  területén a  létesítmény található a  bejelentőt,   amely   tartalmazza  az alapvető adatokat  a  vendéglátóról,  a  vendéglátási létesítményről, valamint  más   mérvadó adatokat. 

            Külön felhívjuk a vendéglátókat, akik elhelyezési szolgáltatást nyújtanak a kategorizálatlan létesítményekben, hogy tegyenek eleget a törvényes kötelezettségüknek és nyújtsák be a bejelentőt a helyi önkormányzati egységnek nyilvántartás céljából. 

            A bejelentő adatait a vendéglátó szabályosan és pontosan viszi be. A bejelentőt külön, minden  elhelyezést szolgáló vendéglátói létesítményre kell benyújtani,  írásban,   más  tartós  jegyzethordozón vagy elektronikus úton,  az átvétel igazolásával.

            A bejelentő tartalma adott az 1-es számú mellékletben EXCEL táblázat formájában.

            A VENDÉGLÁTÓ KÖTELEZETTSÉGE, AKI ELHELYEZÉSI SZOLGÁLTATÁST NYÚJT A KATEGORIZÁLATLAN VENDÉGLÁTÓI  LÉTESÍTMÉNYBEN, HOGY BENYÚJTSA A BEJELENTŐT ZENTA KÖZSÉGNEK ÉS A SZABÁLYZAT HATÁLYBALÉPÉSÉNEK NAPJÁVAL KEZDŐDIK.

            FELHÍVJUK A FIGYELMET,  hogy   a  vendéglátó, aki    a  szolgáltatásait  kategorizálatlan   vendéglátói  létesítményben nyújtja,  amely   nincs  nyilvántartva  Zenta  községben,  nem valósíthatja meg   a  2020-as évben  a használóknak  az utalvány (vaucser)  odaítélési  sémája  megvalósításában a  részvételre való jogosultságot. 

            A VENDÉGLÁTÓK A MINISZTÉRIUM HONLAPJÁRÓL ÁTVEHETIK A BEJELENTŐT - EXCEL TÁBLÁZATOT (1-ES MELLÉKLET), KITÖLTHETIK AZT ÉS AZ ELŐIRÁNYOZOTT MÓDON MEGKÜLDHETIK ZENTA KÖZSÉGNEK.

>> AZ 1-ES MELLÉKLET LETÖLTÉSE <<

T Á J É K O Z T A T Á S

T Á J É K O Z T A T Á S

A Szerb Köztársaság  polgárai,   a  védelemről szóló törvény 47. szakasza  alapján jogosultak   és kötelesek  eleget  tenni a  katonai-, munka  és anyagi  kötelezettségüknek és részt venni   a  polgárvédelemben és  a   védelmi  kiképzésen. A polgárok  beoszthatóak  a  védelemben jelentős  más  kötelezettségekre  is,  éspedig a hatásköri szervek határozata alapján. 

A katonai  munka és anyag kötelezettségről szóló törvény előirányozza,  hogy  a  katonai kötelezettséggel békében,   rendkívüli vagy háborús helyzetben  minden  polgár rendelkezik,   akik  felkészültek  és  kiképzettek  a  katonai  kötelezettségek és  más  védelmi feladatok végrehajtására. 

A kötelező  sorkatonai szolgálat   beszüntetéséről szóló határozat  hatálybalépésével,  minden 18 évesnél idősebb személy esetében fennmarad  a  kötelezettsége, hogy vezessék  a katonai  nyilvántartásban és a tartalék összetételben   a  szolgálati kötelezettsége. 

A katonai, munka és anyagi kötelezettségről szóló törvény (15. szakasz)  alapján a Szerb Köztársaság Védelmi Minisztériuma felhív minden férfit, aki 2002-ben született, hogy tegyen eleget  a törvényes kötelezettségének és   vezessék be őket  a  katonai nyilvántartásba. 

A katonai nyilvántartásba való bevezetés alá esnek  az idősebb  korú   férfiak  is(akik  1990-től  2001-ig születtek),   akik bármiféle okból nem  kerültek  bevezetésre  a   katonakötelezettek nyilvántartásába. 

A katonakötelezettek nyilvántartásába a  bevezetést   az általános felhívás alapján  végre lehet hajtani   a Védelmi Minisztérium   Központjában (VMK)  a  helyi  önkormányzatban  vagy  a  VMK  községi irodájában,  éspedig  a  lakóhely szerint  2020.01.13-ától  2020.02.28-áig, az alábbi beosztásban:

Nagykikinda községben – minden munkanapon  09,00 órától  13,00 óráig

Ada községben  - minden   kedden, 9,00 órától 13,00 óráig

Magyarkanizsa községben – minden munkanapon (kivéve szerdát) 09,00 órától 13,00 óráig

Törökkanizsa községben – minden munkanapon, keddet kivéve,  09,00 órától 13,00 óráig

Zenta községben  - minden   munkaszerdán 09,00 órától  13,00 óráig

Csóka községben – minden munkakedden 09,00 órától 13,00 óráig.

A személy, akit  bevezetnek a katonai  nyilvántartásba, fel kell, hogy mutassa  a személyi igazolványát betekintésre,  és  amennyiben  nem rendelkezik vele, a Szerb Köztársaság állampolgárságát a  születési anyakönyvi kivonattal,  vagy az állampolgársági bizonylattal   bizonyítja,  külföldön pedig  az érvényes útlevelével. 

A személyek, akik külföldön tartózkodnak,  kötelesek, a katonai  nyilvántartásba  való bevezetés céljából jelentkezni  a Szerb Köztársaság legközelebbi   diplomáciai – konzulátusi képviseleténél,

Az általános felhívásra való elégtétel  elmulasztása felelősséget von maga  után, összhangban  a  katonai, munka és anyagi   kötelezettségről szóló törvénnyel összhangban.

Nagykikinda helyi önkormányzatának 

Védelmi Minisztériumi Központja

Истраживанје здравља становништва Србије, 2019.

У периоду од 5.октобра до 30. децембра 2019. године Републички завод за статистику ће у сарадњи са Институтом за јавно здравље Србије и Министарством здравља Републике Србије спровести, национално Истраживање  здравља становништва Србије 2019.год.

Анкетирање на терену вршиће анкетари, тј. тим од два члана при чему је један члан медицинске струке.

Јавни позив за пријављивање кандидата за анкетаре и мeдицинске раднике/анкетаре за Истраживање здравља становништва Србије 2019. биће објављен 02.09.2019. године на сајту Републичког завода за статистику.

Пријављивање за анкетара и анкетара/медицинског радника врши се искључиво преко сајта Републичког завода за статистику www.stat.gov.rs  у периоду  02 – 08 септембра 2019. год, где се могу видети и све информације везане за ову анкету.

УСЛОВИ ПРИЈЕМА У ПРОФЕСИОНАЛНУ ВОЈНУ СЛУЖБУ У СВОЈСТВУ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ВОЈНИКА

Место службовања БАЧКА ТОПОЛА

Војна пошта 1419 Бачка Топола  у касарни „Бачка“ ул. Маршала Тита бб, Бачка Топола

Контакт телефон: 024/ 715-287

 

Попуна радних места професионалних војника на одређено време у Војсци Србије путем непосредног пријема (војници на ДСВР) и сталним конкурсом.

 

УСЛОВИ ПРИЈЕМА У ПРОФЕСИОНАЛНУ ВОЈНУ СЛУЖБУ У СВОЈСТВУ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ВОЈНИКА

 

У професионалну војну службу у својству професионалног војника, на одређено време, могу бити примљени држављани Републике Србије, који испуњавају следеће услове:

Општи услови:

1) да су пунолетни;

2) да су здравствено и психофизички способни за службу у Војсци Србије;

3) да имају прописано образовање;

4) да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа (за лица која су раније била у радном односу у државном органу);

5) да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци;

6) да нису старији од 30 година;

7) да су безбедносно проверени и да немају безбедносних сметњи за пријем у професионалну војну службу, у складу са прописима којима је уређено вршење безбедносне провере у Министарству одбране;

8) да су одслужили војни рок са оружјем;

9) да задовољавају минимално прописане вредности критеријума психолошке процене за пријем у професионалну војну службу;

10) да задовољавају минимално прописане вредности критеријума провере физичке способности за пријем у професионалну војну службу.

 

 

 ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ И ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

Образац пријаве за попуну радних места професионалних војника кандидат добија, попуњава и подноси у ВП 1419 Бачка Топола или у ВП где је на одслужењу  ДСВР.

 

Кандидати који су се пријавили за попуну радних места професионалних војника,  би  у року од 15 дана од дана пријављивања, морали да приложе:

1) извод из матичне књиге рођених (оригинал или фотокопија оверена у суду, општини или код јавног бележника - уколико није на новом обрасцу не старији од 6 месеци);

2) уверење о држављанству (оригинал или фотокопија оверена у суду, општини или код јавног бележника - не старије од 6 месеци);

3) потврду државног органа да кандидату није раније престајао радни однос, у државном органу, због теже повреде дужности из радног односа (за лица која су раније била у радном односу у државном органу);

4) уверење Центра Министарства одбране за локалну самоуправу да је кандидат одслужио војни рок са оружјем (оригинал или фотокопија оверена у суду, општини или код јавног бележника);

5) копију возачке дозволе (фотокопија оверена у суду, општини или код јавног бележника - за лица која конкуришу за саобраћајну службу);

6) копију дипломе о стеченом образовању (фотокопија оверена у суду, општини или код јавног бележника).

ÉRTESÍTÉS

ÉRTESÍTÉS

A magasfeszültségű berendezéseken végzett karbantartási munkák miatt áramszünet lesz a Szabadkai Áramszolgáltató Zentai Üzemrészlegének egész területén 2019. április 4-én (csütörtökön) 09:30 és 12:30 között.

Villamos energia nélkül maradnak a következő települések:

     Zenta község területén: Zenta, Felsőhegy, Bogaras, Orompart és Adahatár;

     Ada község területén: Ada, Mohol, Valkai sor és Völgypart;

     Csóka község területén: Csóka, Hódegyháza, Tiszaszentmiklós, Padé, Feketetó és Kanizsamonostor.

A fogyasztók türelmét és megértését előre is köszönjük!

      Szabadkai Áramelosztó

                                                                Zentai Üzemrészleg

                                                                  Diszpécserszolgálat

É R T E S Í T É S

Szerb Köztársaság polgárainak A honvédelemről szóló törvény 47. szakasza értelmében joguk és kötelességük a katonai, munka-és anyagi kötelezettégüknek eleget tenni, valamint a polgári védelemben és a védelemi képzésben részt venni. A polgárokra más kötelezezzségeket is átruházatnak, melyek az illetékes szerv határozata alapján a védelem szempontjából jelentős szerepet játszhatnak.

Bővebben >>

Értesítés

Értesítjük Zenta város lakosságát, hogy a Karácsonyi Kavalkád ideje alatt, 2018. december 20-án 07:00 órától december 24-ig 07:00 óráig a Fő tér nyugati részén (a Városháza előtt), a Posta utca és a Fő utca közötti szakaszon a közúti forgalom le lesz zárva.

Közérdekű közlemény

Értesítjük a tisztelt polgárokat, hogy a zentai tiszai hídon 2018 december közepéig karbantartási munkálatok folynak. A munkálatok idején a forgalom felváltva egy irányban lesz biztosítva.  Köszönjük a polgárok megértését.

Zеntа Város Ünnepe 2018

Szeptember 4., kedd, 18.00 óra. Városi Hangversenyterem
NYÁRVÉGI ZONGORAEST
Székely István zongoraművész, a madridi Katarina Gurska Zeneakadémia tanárának koncert-je. Műsoron Liszt, Chopin, Ravel és Debussy művek

Szervező: Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Thurzó Lajos Oktatási-Művelődési Központ, Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola.

Szeptember 5., szerda, 18.00 óra. Zentai Alkotóház
MÁTYÁS KIRÁLY ZENTÁJA
Ünnepélyes kiállításmegnyitó a Mátyás király Zentája című pályázatra beérkezett alkotások-ból. A rendezvény keretében kerül sor a Fény–Árnyék–Szín című fotópályázat ünnepélyes kiál-lításmegnyitójára. A kiállítást megnyitja Czegledi Rudolf polgármester.

A Zentai Önkormányzat, a Thurzó Lajos Művelődési–Oktatási Központ, Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete és a zentai Történelmi Levéltár Mátyás király születésének 575., királlyá választásának 560. évfordulója alkalmából pályázatot hirdetett óvodás gyermekek, általános- és középiskolás fiatalok, valamint felnőttek részére. A díjazottak értékes könyvjuta-lomban részesülnek

Szeptember 6., csütörtök, 20.00 óra. Vásártér
XV. NEMZETKÖZI HŐLÉGBALLON TALÁLKOZÓ
Night Glow Show, ballonfáklyázás: hőlégballonok látványshowja

Szeptember 7–8., péntek–szombat. Fő tér
VÁSÁRI FORGATAG, BOR- ÉS KÉZMŰVESUTCA

Szeptember 7., péntek, 16.00 óra. Fő tér (nagyszínpad)
VÁROSNAPI FORMÁCIÓS TÁNCBEMUTATÓ
A zentai Merkur-Midnight tánccsoport látványos gálaműsora. A műsorban fellép a Thurzó Lajos Általános Iskola gyermektánccsoportja

Szeptember 7., péntek, 17.00 óra. Fő tér (nagyszínpad)
MAZSORETT KAVALKÁD
A zentai Flamenco Táncklub látványos felvonulása és gálaműsora a Zentai Fúvószenekar közreműködésével

Szeptember 7., péntek, 18.00 óra. Fő tér (nagyszínpad)
VÁROSNAPI TÁNCBEMUTATÓ
Az M Dance Studio látványos gálaműsora

Szeptember 7., péntek, 18.00 óra. Vásártér
XV. NEMZETKÖZI HŐLÉGBALLON TALÁLKOZÓ
Kötött ballonos repülés a Vásártéren gyerekeknek

Szeptember 7., péntek, 19.00 óra. Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ
IRODALMI TALÁLKOZÁSOK
Az est vendége Dejan Atanacković NIN-díjas prózaíró és dr. Mihajlo Pantić irodalmár

Szeptember 7., péntek, 21.00 óra. Fő tér (nagyszínpad)
VÁROSNAPI NAGYKONCERT
A Frajle együttes fellépése

Szeptember 7., péntek, 23.00 óra. Fő tér (nagyszínpad)
VÁROSNAPI ROCKKONCERT
Az Afterburn együttes városnapi bulija

Szeptember 8., szombat, 00.30 óra. Fő tér (nagyszínpad)
VÁROSNAPI ROCKKONCERT
Az Sin Seekas együttes városnapi bulija

Ünnepköszöntő

Szeptember 8., szombat, 09.00 óra. Városháza (díszterem)
A TUDÁS HATALOM
Az általános és középiskolás Vuk-díjas tanulók ünnepi fogadása. Köszöntőt Czegledi Rudolf polgármester mond. Fellép a Zentai Gimnázium kórusa

Szeptember 8., szombat, 09.00 óra. Népkert (teniszpálya)
A ZENTAI ÉS HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TENISZEZŐK XXXI. TALÁLKOZÓJA

Szeptember 8., szombat, 10.00 óra. Népkert
„Sporttal a kábítószer ellen”
ZENTAI TÁJFUTÓBAJNOKSÁG
A verseny szervezője a Zentai Rendőrség Független Szakszervezete

Szeptember 8., szombat, 10.00 óra. Fő tér (szökőkút)
VÁROSNAPI KINCSKERESŐ
A Zentai Ifjúsági Szervezet szórakoztató, játékos, a város különféle pontjain zajló helyismereti vetélkedője 15–30 éves fiatalok részére

Szeptember 8., szombat, 17.00 óra. Zentai Városi Múzeum
Kiállításmegnyitó
HUNYADI MÁTYÁS ÉLETTEREI
A kiállítás az építkező reneszánsz uralkodót mutatja be. Mátyás a gyakorta hadban álló ural-kodóként jelenik meg előttünk: a Magyar Királyság minden égtája felé és azon kívül is veze-tett hadjáratokat, de különösen a nyugati területi terjeszkedés kötötte le. Ennek megfelelően alakult a királyi fő- és mellékrezidenciák kiépítése, jelentőségük megítélése.

A tizenhat pannó azokat az épületeket villantja fel Brassótól Pozsonyig, amelyekben Mátyás király élt, gyakran meglátogatott, kifejezetten kedvelt, vagy sohasem járt ugyan a falai között, de köze volt az építéséhez, vagy az építők tiszteletből elhelyezték rajta a címerét. A tárlat záró kép- és szöveganyaga a Hunyadi család temetkezési helyszíneit ismerteti.

A Hunyadi Mátyás életterei című tárlat a Mátyás király Emlékév folyamán a Kárpát-medence több településén eleveníti fel a nagy király szellemiségét és korát.

A kiállítás az Amaryllis Társaság megbízásából készült, összeállítása Lupescu Radu történész, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem docense nevéhez fűződik.


BIBLITHECA CORVINIANA
A kolozsvári Amaryllis Társaság és az Országos Széchényi Könyvtár jóvoltából a budai vár könyvtárában, Mátyás király híres corvinái között érezhetik magukat a 2008-ban, a Reneszánsz Évben elkészült és 2018-ban, a Mátyás király Emlékévben ismét vándorló, Bibliotheca Corvi-niana című kiállítás szemlélői. Bálint Ágnes brassói művészettörténész egy alkalommal így mutatta be a híres könyvtárat és a kiállítást: „A mai, felbecsülhetetlen méreteket öltött könyv-gyártáshoz szokott ember számára a több száz éves kódexekkel való találkozás megható él-ményt jelent, melynek során szembesül a könyv múltbeli tiszteletének minden aspektusával, egyediségével, a szöveg gondos, kalligrafikus kivitelezésével, a sokszor anyagukban is értékes és nemes miniatúrák képeivel, aranytól csillogó ornamenseivel, és egykori tulajdonosaik: pá-pák, királyok, császárok továbbélő személyiségével. Rendkívüli anyagi értékük, valamint a fénnyel, a porral, a szélsőséges hőmérsékleti értékekkel és szállítással járó rezgésekkel szembe-ni túlérzékenységük miatt a kötetek kézbevétele ma is csupán egy szűk kör kiváltsága, megte-kintésük exkluzív eseményekhez kötődik. Kutatásukat, kiállításukat ezért leginkább nemesmá-solatok és fakszimilék révén oldják meg.”

A Bibliotheca Corviniana közismerten Európa Alpoktól északra lévő területének legnagyobb és legjelentősebb könyvtára volt. Becslések szerint Mátyás király könyvtárának 2000-2500 kötete lehetett, mely – tekintettel arra, hogy egyetlen kódexbe több művet másoltak – 4500 művet ölelhetett fel az irodalom és a tudomány minden ágából. Az Országos Széchényi Könyvtár őrzi jelenleg a Magyarországon található 53 corvina nagy részét, ami a világon a XVI. századdal és Moháccsal kezdődő szétszóródást követően fennmaradt hiteles Corvina-kötetek csupán negyedrészét képezi. A kódexek Mátyás könyvtárában – aki mindig szakított időt az olvasásra – soha nem a dísztárgy szerepét töltötték be.

MÁTYÁS KIRÁLY ZENTÁN
Tari László helytörténész és dr. Almási Tibor történész, tanszékvezető egyetemi tanár közös kiadványának ünnepélyes bemutatója

Szeptember 8., szombat, 16.00 óra. Fő tér (nagyszínpad)
A ZENTA KÖZSÉGBELI HAGYOMÁNYŐRZŐ CSOPORTOK VÁROSNAPI BE-MUTATKOZÁSA
A műsorban fellép a Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ Ispiláng gyermektánccso-portja, a „Kéz a kézben” Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Civil Szervezete, a Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ népi tánccsoportja, a Thurzó Lajos Művelődési–Oktatási Központ népzenei szakosztálya, a tornyosi Ady Endre Művelődési Egyesület asz-szonykórusa és tamburazenekara, a tornyosi Csiribiri és Szarkaláb néptánccsoport, a Tópart Magyar Művelődési Egyesület vegyes kórusa, a bogarasi Búzavirág asszonykórus és citera-zenekar, a bogarasi Kis Piros Pipacsok gyermekcsoport, a tornyosi Romano Drom Egyesület tánccsoportja, a kevi Móra István Művelődési Egyesület Bazsarózsa asszonykórusa és Jó-barátok tamburazenekara, a Pöndöly asszonykórus, a Délibáb Magyar Művelődési Egyesü-let vegyes kórusa, a felsőhegyi Népdalbarátok Klubja vegyes kórusa és a Sarkantyú tambu-razenekar

Szeptember 8., szombat, 18.00 óra. Népkert–Tisza-parti töltés
XV. NEMZETKÖZI HŐLÉGBALLON TALÁLKOZÓ

Szeptember 8., szombat, 19.30 óra. Városi sportcsarnok
A Zentai Magyar Kamaraszínház ősbemutatója – koprodukciós partner a Soproni Petőfi Szín-ház
VÁROSNAPI ROCKOPERA
Zenta, 1697 című rockopera ünnepélyes ősbemutatója

Szeptember 8., szombat, 22.30 óra. Tisza-part
TŰZIJÁTÉK

Szeptember 8., szombat, 22.45 óra. Fő tér–Tiszavirág sétány
FÁKLYÁS MOTOROS FELVONULÁS

Szeptember 8., szombat, 23.00 óra. Fő tér (nagyszínpad)
VÁROSNAPI ROCKKONCERT
A Paddy and the Rats együttes bulija

Szeptember 9., vasárnap, 00.30 óra. Fő tér (nagyszínpad)
AS FM PARTY
A DJ Groover városnapi bulija

Szeptember 9., vasárnap, 10.00 óra. Népkert
NEMZETKÖZI ÖRÖMÍJÁSZVERSENY 2D
A találkozó főszervezője a zentai Arcus Íjászszövetség

Szeptember 9., vasárnap, 10.00 óra. Emlékiskola
KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ TORNA

Szeptember 9., vasárnap, 09.30 óra. Művelődési Ház (kamaraterem)
SZÍNES MESÉK
0–36 hónapos korosztály számára a Szabadkai Gyermekszínház előadásában

Szeptember 9., vasárnap, 10.30 óra. Művelődési Ház (kamaraterem)
A Zentai Magyar Kamaraszínház előadás
JANCSI APRÓD
(mesemonológ, 4–11 éves gyerekek számára)

„Mi is a színház? Miben különbözik más színpadi műfajoktól? Miért nem színház a mutat-vány? Mert a mutatványban a kulcsszó a »HÁTHA«. Hátha leesik a zsonglőr botja! A színház kulcsszava a »MINTHA«. Úgy teszünk, mintha valóság lenne. A mese közben olyan alapfo-galmakkal igyekszem gyarapítani a gyerekek tapasztalatait, amelyek segítségével könnyen színházat értő, szerető közönséggé válhatnak.”

Előadja: Virág György

Szeptember 9., vasárnap, 12.00 óra. Művelődési Ház (kamaraterem)
ŠTA LI JAJE DAJE? MI VAN A TOJÁSBAN?
A Szabadkai Gyermekszínház szerb nyelvű előadása 3–11 éves gyerekek számára

Szeptember 9., vasárnap, 13.00 óra. Művelődési Ház (kamaraterem)
A RÚT KISKACSA
A zentai Dárika bábcsoport előadása

Szeptember 9., vasárnap, 16.00 óra. Kölyökkuckó (Fő tér 1.)
GYERMEKPROGRAM
Kézműves-foglalkozások: arcfestés, lufihajtogató bohóc, környzetismereti vetélkedő, autenti-kus fakörhinta, bébitotyogó, kézművesfoglalkozások gyermekek részére

Szeptember 9., vasárnap, 18.00 óra. Művelődési Ház (színházterem)
GYERMEKKONCERT
Az Tompeti és Barátai együttes koncertje

Szeptember 9., vasárnap, 19.30 óra. Városháza (díszterem)
KÓRUSZENEI EST
Fellép a zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ vegyes kórusa, a temesvári Új Ezredév Kórus, a petrőci Musica Viva vegyes kar és a zentai Cor Jesu Városi Kamarakó-rus

Szptember 10., hétfő, 17.00 óra. Szent Mihály arkangyal-templom
PARASZTOSZ
Gyászmise a zentai csata 321. évfordulója alkalmából

Szeptember 11., kedd, 08.30 óra. Fő tér (zenepavilon)
A ZENTAI FÚVÓSZENEKAR ÜNNEPI HANGVERSENYE
Vezényel Masa Tibor karnagy

Szeptember 11., kedd, 10.00 óra. Városháza (díszterem)
A KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET VÁROSNAPI DÍSZÜLÉSE
A város legrangosabb kitüntetéseinek ünnepélyes átadása. A Községi Képviselő-testület ülését megnyitja és levezeti Balo Tatjana, a Képviselő-testület elnök asszonya. Ünnepi köszöntőt Czegledi Rudolf polgármester mond. . Fellép a Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ vegyes kórusa Losonc Kinga vezetésével, a Cor Jesu Városi Kamarakórus Miklós Réka vezetésével. Közreműködik a Szent Longinus Középkori Hagyományőrző Egyesület dísz-őrsége

Szeptember 11., kedd, 12.00 óra. Tisza-parti emlékhely
AZ EMLÉKHARANG MEGKONGATÁSA ÉS KOSZORÚZÁS

Szeptember 11., kedd, 17.00 óra. Kis Szent Teréz templom
VÁROSNAPI TE DEUM
Hálaadó szentmise a zentai csata 321. évfordulója alkalmából


A rendezvénysorozat kiemelt támogatói
Magyarország Kormánya, Miniszterelnökég Nemzetpolitikai Államtitkárság, Bethlen Gábor Alap, Zenta Község Önkormányzata, Magyar Nemzeti Tanács, JT International Rt. Zenta, Pannon RTV
------------------------------------------------------------------------------------------

Közlemény a városnapi útlezárásokról, forgalomkorlátozásokról

Zenta Község Önkormányzata értesíti a lakosságot, hogy a városnapi ünnepségsorozat ideje alatt bizonyos utcákat, utcarészeket hosszabb-rövidebb időszakra lezárnak a gépkocsiforgalom elől.

A városi park 2018. 09. 07-én (péntek) 6.00 órától 2018. 09. 09-én (vasárnap) 6.00 óráig rendezvényhelyszínnek számít.

Lezárják a forgalom elől a Fő tér nyugati részét, a Városháza előtt a Posta utcától a Fő utcáig 2018. 09. 07-én (péntek) 6.00 órától 2018. 09. 09-én (vasárnap) 6.00 óráig,

valamint a

Fő tér keleti részét, a Stevan Sremac utcától a Jovan Đorđević utcáig 2018. 09. 07-én (péntek) 6.00 órától 2018. 09. 08-án (szombat) 6.00 óráig.

Ugyancsak útlezárások lesznek a következő helyszíneken:

A Stevan Sremac utca a Vuk Karadžić utcától a Posta utcáig és az Adai utca az Ősz utcától a Fő térig 2018. 09. 07-én (péntek) 17.00-19.00 óra között

A Fő tér egy része a Posta utcától a Stevan Sremac utca végéig 2018. 09. 08-án (szombat) 20.00-23.00 óra között

A Vuk Karadžić utca a Jovan Đorđević utcától a Hajós utcáig 2018. 09. 08-án (szombat) 20.00-23.00 óra között

Az Adai utca az Ősz utcától a Fő térig 2018. 09. 08-án (szombat) 20.00 órától 23.00 óráig

A Tiszavirág sétány a Szép utcától a Dositej Obradović utcáig 2018. 09. 08-án (szombat) 20.00 órától 23.00 óráig

A Fő tér a Népkert utcától és a Jovan Đorđević utca 2018. 09. 08-án (szombat) 20.00 és 23.00 óra között

2018. szeptember 8-án, szombaton, 19.30 órától mutatják be a zentai Sportcsarnokban a Zenta, 1697 című rockoperát. Felhívjuk a polgárok figyelmét, hogy a hatalmas érdeklődés és a várható tömeg miatt időben induljanak el otthonról a rendezvényre.

A rockopera bemutatóján a Sportcsarnok előtt és az objektum közelében nem lehet parkolni, a vasúti aluljárótól a Sportcsarnok felé vezető úton gépkocsival csak azok közlekedhetnek, akik a Kisrétbe vagy a Pánába tartanak.

Aki teheti, gyalog jöjjön le a Sportcsarnokba, akiknek viszont ez nem áll módjukban, azok a Városkörüli úton és a futballstadion környékén parkolhatnak. 

Zenta Község Önkormányzata számít a lakosság megértésére, és elnézést kér az esetleges kellemetlenségekért, de ezekre az intézkedésekre a rockoperára érkező közönség biztonsága miatt van szükség, valamint azért, hogy elkerülhetőek legyenek a felesleges torlódások.

Kérdőív a mezőgazdasági termelők gazdaságainak szerkezeti felépítéséről

Október 1. és november 30. között a Köztársasági statisztikai hivatal kérdőívezést fog lebonyolítani a mezőgazdasági termelők gazdaságainak szerkezeti felépítéséről, mely feladatra Zenta község területén két kérdezőbiztost kíván alkalmazni.

A nyílt felhívás a jelentkezésre a kérdőíves felmérésben való részvételre 2018. augusztus 15-én kerül megjelentetésre a tájékoztatási eszközökben, ill. a Köztársasági statisztikai hivatal honlapján. Az érdeklődők jelentkezését kizárólag web aplikáción keresztül fogadják:

 

http://popispoljoprivrede.stat.rs/popis/spg/

 

A Köztársasági Statisztikai Hivatal átirata

TISZAVIRÁG FESZTIVÁL

Program

2018.06.15. Péntek:

18:30 – Bortér és kézműves kiállítás

19:30 – Zenta város Fúvószenekara

20:00 – Szabadtéri kiállítás megynyitó: a Bolyai TGK képzőművészeti tagozatának kiállítása

20:15 – Szerda Árpád WednesdaY Project koncert

21:15 – Flashpoint koncert

23:00 - DJ

 

2018.06.16.  Szombat:

09:00 – Retro horgászverseny (Baricsek László 063/1140759)

11:00 - Tiszavirág regatta – nemzetközi kajakverseny

18:00 – Bortér és kézműves kiállítás

19:00 – Szerda Árpád WednesdaY Project koncert

20:15 – The Chimney Shitters koncert

21:45 – Fáklyás hajós felvonulás

22:00 – The Bestbeat koncert – The Beatles Tribute Band

24:00 – Dj

 

2018.06.17. Vasárnap:

18:00 – Bortér és kézműves kiállítás

19:00 –21:30 INKE & the TRAILER

 

Értesítés

Értesítés

 

Értesítjük Zenta város lakosságát, hogy a Tiszavirág Fesztivál ideje alatt, 2018. június 14.-én 07:00 órától június 18-ig 14:00 óráig a Hajós utcában és a Tiszavirág sétány egy részén (a Jovan Đorđević utcától a Dositelj Obradović utcáig) a közúti forgalom le lesz zárva.

NAPSUGÁR BÁB- ÉS GYERMEKFESZTIVÁL

A Thurzó Lajos Művelődési–Oktatási Központ 2018. március 16–18. között bábfesztivált szervez a legkisebbek számára. A rendezvény a bábművészet, a gyermekirodalom és a kézművesség hagyományával kívánja megismertetni az óvodás és a kisiskolás korosztályt. A pedagógusoknak pedig ismeretterjesztő előadásokat szervezünk a bábművészet és a gyermekirodalom témakörében.

Bővebben >>

É R T E S Í T É S

É R T E S Í T É S

Szerb Köztársaság polgárainak A honvédelemről szóló törvény 47. szakasza értelmében joguk és kötelességük a katonai, munka- és anyagi kötelezettségüknek eleget tenni, valamint a polgári védelemben és a védelmi képzésben részt venni. A polgárokra más kötelezettségeket is átruháznak, melyek az illetékes szerv határozata alapján a védelem szempontjából jelentős szerepet játszhatnak.

A katonai, munka- és anyagi kötelezettségről szóló törvény előírja mindazon polgár katonakötelezettségét a békebeli, rendkívüli, vagy a háborús helyzetben, akiket felkészítenek és kiképeznek a katonai kötelezettségek és a védelemmel kapcsolatos egyéb feladatok elvégzésére.

A katonasági szolgálat felfüggesztéséről szóló Határozat érvénybe lépésével minden 18 évnél idősebb személyt be kell vezetni a katonai nyilvántartásaba, valamint ezen személyekre érvényes a tartalékos összetételben történő szolgálati kötelezettség.

A katonai, munka- és anyagi kötelezettségről szóló törvény (15. szakasza) alapján a Szerb Köztársaság Véderőminisztériuma felkér minden 2000-ben született férfi nemhez tartozó személyt, hogy tegyen eleget a törvényes kötelezettségének a katonai nyilvántartásba való bejegyzés érdekében.

A katonai nyilvántartásba azokat az idősebb korosztályú (1988-tól 1999-ig születtek), férfi nemhez tartozó személyeket is be kell jegyezni, akik eddig bármilyen oknál fogva nem kerültek be a katonakötelesek nyilvántartási jegyzékébe.

A felhívás által történő katonai nyilvántartásba való bejegyzést a helyi önkormányzat illetékes Véderőminisztériumi Központjában (VMK) vagy az illető személy lakhelyén működő VMK községi irodában 2018.01.16-ától 2018.02.28-áig végzik, éspedig:

 

Kikinda község – minden munkanapon 09,00 órától 13,00 óráig

Ada község – minden munka kedden  09,00 órától 13,00 óráig

Kanizsa község – minden munka szerdán 09,00 órától 13,00 óráig

Törökkanizsa község – minden munkanapon, kedd és szerda kivételével 09,00 órától 13,00 óráig

Zenta község – minden munkanapon, kedd kivételével 09,00 órától 13,00 óráig

Csóka község – minden munka kedden 09,00 órától 13,00 óráig

A katonai nyilvántartásban való bejegyzéskor betekintés céljából fel kell mutatni a személyi igazolványt. Amennyiben ezzel nem rendelkeznek, a szerb állampolgárságot születési anyakönyvi kivonattal, vagy a szerb állampolgárságról szóló bizonylattal, külföldön pedig érvényes úti okirat felmutatásával igazolhatják.

A külföldön tartózkodó regruták a katonai nyilvántartásban való bejegyzés érdekében kötelesek megjelennni a Szerb Köztársaság illetékes diplomáciai-konzuláris képviseletnél.

A katonai nyilvántartásba való bejegyzésre szóló felhívással szembeni engedetlenség A katonai, munka- és anyagi kötelezettségről szóló törvény által meghatározott felelősségre vonaással jár.

 

                                                                                                   A Kikindai Helyi Önkormányzat

                                                                                                   Véderőminisztériumi Központja

HIRDETÉS KORAI NYILVÁNOS BETEKINTÉST A ZENTA KÖZSÉG 49. TÖMB RÉSZÉRE SZÓLÓ RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVBE, A ZENTAI K. K. 8084/9-ES SZÁMÚ KATASZTERI PARCELLÁJÁN, ENERGETIKAI LÉTESÍTMÉNY KIÉPÍTÉSÉRE , ELEKTROMOS ÉS HŐENERGIA GYÁRTÁSRA ( KOGENERATÍV BER

AKCIÓ „LEGALÁBB TE NE DOBD EL!”

A Zentai Községi Közigazgatási Hivatal megszervezi, a „LEGALÁBB TE NE DOBD EL!” elnevezésű akciót, amelyre 2017.10.25-től kerül sor  község helyiközösségeiben, azzal a szándékkal, hogy felhívja a polgárok figyelmét a hulladék elsődleges szelekciójának fontosságára.

 Az akcióban való részvételhez, 20 darab italos vagy befőttes üveget és 2 kg PET palackot szükséges összegyűjteni,  melyet átadva egy ÖKO-TÁSKÁT kapnak a helyiközösségekben.

Az akció a készlet erejéig tart.

ÉRTESíTÉS

A Zentai Községi Képviselő-tesület 21. megszakított ülésenek folytatása 2017. július 22-én 08,00 órakor.

A Gazdasági Minisztérium nyilvános felhívása vissza nem térítendő támogatások odaítélésére a vállalkozásfejlesztési program keretében

A nyilvános felhívás keretében  a vissza nem térítendő támogatásra, és a  hitelkérelmek benyújtására jelentkezhetnek mindazok a vállalkozók, mikro-, kis- és közepes  gazdasági alanyok és szövetkezetek, amelyek  regisztrálva vannak az APR-ben. Emelett, a pályázattal összhangban, elküldik az előző két évre vonatkozó pénzügyi jelentéseiket, amelyekben nincs kimutatva nettó veszteség és amelyek eleget tesznek a program feltételeinek.  Ez a feltétel nem érvényes azokra  a vállalkozókra,  amelyeknek az előírások szerint nem kötelesek ilyen jelentéseket készíteni (azok vállalkozók, akik  egyszeres könyvvitelt folytatnak és az átalányosok).

A programmal összhangban a következőkre lehet pályázni:

 1. üzemhelyiség vagy üzlethelyiség építése /hozzáépítése /rekonstrukciója/ adaptálása/ /vásárlása,
 2. termelői  eszközök-felszerelés vásárlása (új vagy használt,  öt évnél nem régebbi),  beleértve azokat járműveket,  amelyek a saját termék kiszállítását szolgálják és más szállítóeszközöket,  amelyek a  termelési folyamatokhoz kapcsolódnak
 3. szoftver és más nem anyagi javak beszerzése
 4. tartós forgóeszközök, amelyek a teljes beruházás értékének max. 20%-át teszik ki.

A beruházás  teljes  összege:

 • vállalkozók esetében: min. 375.000,00 dinár; max.  8.750.000,00 dinár,
 • jogi személyek estében: min.  2.500.000,00 dinár; max. 50.000.000,00 dinár.

Törlesztési határidő:

 • 10 év,  egy éves nyugalmi  időszakkal jogi személyek esetében
 • 7 év,  egy éves nyugalmi időszakkal vállalkozók esetében

A kamatláb, a valutazáradék alkalmazásával évi 1,5%-os  banki  biztosíték esetén, és  3%-os más biztosítékok esetében.

A megfelelően kitöltött hitelkérelmet  és  a vissza nem térintendő eszközök kérelméhez szükséges kísérő dokumentációt a Szerbiai Fejlesztési Alaphoz  kell  benyújtani a következő címek egyikére: Bulevar Nemanjića 14a, Niš és Knez Mihailova  14, Belgrád.

A pályázat nyitott egészen a rendelkezésre álló pénzeszközök teljes felhasználásáig.

Részletesebb információért forduljanak hozzánk telefonon: 063-7-002-140, e-mail-ben: harmat.zsoka@gmail.com illetve személyesen Zentán a Városháza 76-os irodájában.

>> PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ <<

Zenta község helyi energiahatékonysági terve

Zenta község helyi energiahatékonysági terve

Tisztelet polgárok,

A Helyi Energiahatékonysági Tervet kidolgozó bizottság felmérést végez arról, hogy hogyan bánunk az energiával, a 2016. - 2026. évi időszakra vonatkozó Helyi Energiahatékonysági Akcióterv kidolgozása céljából. A felmérés névtelen, az adatokat csak összesítve elemezzük, és mutatjuk majd be a Helyi Energiahatékonysági Akciótervben.

Együttműködésüket előre is köszönjük!

>> KÉRDŐÍV <<

NEMZETKÖZI TÁMOGATÁSI PROGRAM A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKNAK, VÁLLAKOZÓKNAK ÉS KLASZTEREKNEK A 2016. ÉVBEN

JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROGRAMA PODRŠKE INTERNACIONALIZACIJI PRIVREDNIH DRUŠTAVA, PREDUZETNIKA I KLASTERA

 

Razvojna agencija Srbije raspisala je 27.04.2016. godine Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške internacionalizaciji privrednih društava, preduzetnika i klastera u 2016. godini (dalje: Program). Ovaj program implementira Razvojna agencija Srbije (dalje: RAS) u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama.

Sredstva iz Programa namenjena su za sufinansiranje troškova pružaoca usluga za sledeće aktivnosti:

 • Novi dizajn proizvoda i ambalaže;
 • Poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa;
 • Poboljšanje postojećih i razvoj novih proizvoda namenjenih stranim tržištima;
 • Testiranje novih proizvoda;
 • Učešće na međunarodnim sajmovima u inostranstvu;
 • Ispitivanje stranog tržišta.

Napomena: Velika preduzeća i klasteri mogu konkurisati samo za dve vrste aktivnosti:

 • Učešće na međunarodnim sajmovima u inostranstvu;
 • Ispitivanje stranog tržišta.

Privredni subjekat ili klaster može podneti samo jedan zahtev za dodelu bespovratnih sredstava.

Pravo na dodelu sredstava imaju mikro, mala, srednja i velika preduzeća i preduzetnici, koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:

 • da je pretežna delatnost privrednih subjekata proizvodnja ili prerada (ispunjenost ovog uslova će se proveravati na osnovu šifre delatnosti pod kojom je privredni subjekat registrovan u APR. Izuzetno, u slučaju da se pretežna šifra privrednog subjekta odnosi na delatnosti koje su isključene ovim programom, a privredni subjekat obavlja i proizvodnu delatnost, potrebno je da dostavi obrazloženje iz koga se vidi da je svrha ovog programa u skladu sa prirodom dodatne delatnosti koju privredni subjekat takođe obavlja, a koja nije isključena ovim programom. Na osnovu toga će Komisija za ocenjivanje i izbor zahteva za dodelu bespovratnih sredstava ceniti ispunjenost ovog uslova);
 • da su registrovani na teritoriji Republike Srbije i da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu;
 • da su osnovani ne kasnije od 25. aprila 2014. godine;
 • da uspešno posluju prethodne dve godine;
 • da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva prethodne dve godine;
 • da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 • da u prethodnoj i ovoj godini nisu po istom osnovu koristili podsticajna sredstva drugih državnih institucija i institucija Autonomne pokrajine Vojvodina.

Pravo na dodelu sredstava imaju klasteri koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:

 • da su upisani u Registar udruženja u skladu sa važećim Zakonom;
 • da su osnovani ne kasnije od 25. aprila 2015. godine;
 • da imaju najmanje 12 aktivnih članova (najmanje devet privrednih društava i preduzetnika i tri institucije za podršku: nosioce inovacione delatnosti prema Zakonu o inovacionoj delatnosti, obrazovne ili druge institucije);
 • da imaju za članove minimum 60% mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika i bar jednu naučno-istraživačku organizaciju;
 • da nisu u stečajnom postupku ili postupku likvidacije;
 • da imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 • da su preduzeća, članovi klastera, učesnici na projektu, registrovana na teritoriji Republike Srbije i da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu;
 • da su podneli zahtev sa potrebnom dokumentacijom u skladu sa namenom sredstava;
 • da preduzeća, članovi klastera, nisu u teškoćama prema definiciji privrednog subjekta u teškoćama;
 • da u ovoj godini nisu po istom osnovu koristili podsticajna sredstva drugih državnih institucija i institucija Autonomne pokrajine Vojvodine.

Sredstva se ne mogu koristiti za programe koji se realizuju u:

 • vojnoj i duvanskoj industriji;
 • trgovini;
 • primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji;
 • finansijskom sektoru;
 • sektoru usluga koje nisu predmet međunarodne trgovine;
 • organizaciji igara na sreću i lutrija.

Sredstva se dodeljuju u iznosu od 50.000,00 do 1.000.000,00 dinara za privredna društva i preduzetnike u zavisnosti od aktivnosti, dok se za klastere sredstva dodeljuju u iznosu od 100.000 do 2.000.000,00 dinara. Za učešće na sajmovima privrednim društvima će se dodeljivati sredstva u iznosu do 600.000,00 dinara ako nisu do sada izvozili, odnosno do 1.000.000,00 dinara ukoliko već izvoze. RAS će na osnovu ugovora sa korisnikom sredstava refundirati iznos do 50% od ukupnog iznosa opravdanih troškova projekta bez PDV-a. Sredstva će biti refundirana privrednom subjektu nakon završetka projekta i dostavljanja izveštaja i dokaza o završenim aktivnostima.

Javni poziv će trajati do utroška sredstava.

Svi prateći obrasci dostupni su u i na sajtu Godina Preduzetništva 2016 www.godinapreduzetnistva.rs i u štampanom obliku u ARRA, a za sve dodatne informacije možete se obratiti Agenciji, na broj telefona: 011/33 98 510, 063/7-002-140 ili na adrese:

office@ras.gov.rs

harmat.zsoka@gmail.com

Prijave sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama, sa naznakom: Prijava na javni poziv za učešće po Programu podrške internacionalizaciji privrednih društava, preduzetnika i klastera u 2016. godini.

Prateća dokumentacija možete preuzeti OVDE.

Föld órája

60+

 Természetvédelmi Világalap (WWF) által szervezett és végrehajtott Föld órája világméretű akció alkalmából 2016. március 19-én, szombaton a városok a reprezentatív helyeken helyi idő szerint 20:30 órakor egy órára világszerte lekapcsolják a világítást, rámutatva a határozott lépések szükségességére az éghajlatváltozás negatív hatásainak enyhítése céljából.

A fentiek alapján 2016. március 19-én, szombaton a zentai városháza díszmegvilágítása 20:30 és 21:30 között egy órára le lesz kapcsolva.

Bővenbben az alábbi linken!

LINK: http://www.wwf.rs/sat_za_nasu_planetu/

KÖZVITA ZENTA KÖZSÉG 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELEJAVASLATRA

 

 

            A közvita lefolytatásának módjáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/09. sz.) 6. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testületének elnök asszonya 2015. december 18-án 

 

Ö S S Z E H Í V J A

A KÖZVITÁT

ZENTA KÖZSÉG 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELEJAVASLATRA 

 

            Felhívok minden érdekelt alanyt, aki szeretné véleményét kifejteni, észrevételt és javaslatot adni Zenta község 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletjavaslatra, hogy vegyen részt a közvitán, amelynek megtartására 2015. december 23-án, Zentán, a Városháza Аndruskó termében 08,00-12.00 óráig kerül sor.

 

          A közvitán Zenta község 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletjavaslatot a Községi Képviselő-testület nevében Földi Márta, a gazdasági és pénzügyi osztály vezetője indokolja meg.

 

          Zenta község 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletjavaslatot az érdeklődők Zenta község  hivatalos honlapján:

R E N D E L E T ZENTA KÖZSÉG 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

 vagy a Városháza 67-es számú irodájában tekinthetik meg és tölthetik le. 

 

 

Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány                                     Sirková Anikó s. k.

Zenta Község

Zentai Községi Képviselő-testület                   a Zentai Községi Képviselő-testület

Szám: 400-6/2015-I                                                             elnök asszonya

Kelt: 2015. december 18.

Z e n t a  

Fotó- és rajzpályázat - eredményhirdetés

A zentai közigazgatási hivatal épitésügyi osztályának környezetvédelmi alosztálya által meghirdetett fotó és rajzpályázatra , amely 2015.10.23-án zárult, 230 pályamű érkezett. A gyerekek a munkáikon keresztül kifejezték gondolataikat a természetünk gazdagságáról, valamint a környezetünk védelmével kapcsolatban. A pályázat célja az volt hogy a gyerekek megfigyeljék környezetüket, megismerjék az állat- és növényvilágot, és mindez ösztönözze őket a természeti és az épitett környezet megóvására, védelmére. A pályaműveket 5 tagú zsűri birálta el 4 kategóriában.

Bővebben >>

RENDELET ZENTA KÖZSÉGBEN AZ ÁLLAMI TULAJDONÚ MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLETEK BÉRBEADÁSÁRA A NYILVÁNOS HIRDETÉS KIÍRÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL

KÉRELEM A 2015. ÉVBEN A FÖLDEK TERMÉKENYSÉGE KIVIZSGÁLÁSÁRA

A zentai önkormányzat jóvoltából, ismételten lehetőség van az ingyenes talajminta elemzésre N-P-K , humusztartalom illetve Ph érték meghatározása.

A kérelmeket kérjük legkésőbb 2015. október 31-ig eljuttatni a Zentai Városháza 76-os számú irodájába illetve a rendelkezésre álló eszközök magasságáig. 

- KÉRELEM -

ÉRTESÍTÉS A NYILVÁNOS BETEKINTÉSRŐL ÉS A NYILVÁNOS VITÁRÓL ÉS A BEMUTATÁSÁRÓL A KIDOLGOZOTT HELYI ÖKOLÓGIAI AKCIÓTERV TERVEZETÉNEK A 2015-TŐL A 2025-IG TERJEDŐ IDŐSZAKÁRA VONATKOZÓAN

Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány 

Zenta község – Községi Közigazgatási Hivatal

Építésügyi osztály

Környezetvédelmi alosztály

Szám: 501-33/2015-I

Kelt: 2015. 09. 25-én

Zenta

 

TÁRGY: ÉRTESÍTÉS  A NYILVÁNOS BETEKINTÉSRŐL ÉS A NYILVÁNOS VITÁRÓL  ÉS  A BEMUTATÁSÁRÓL A KIDOLGOZOTT HELYI ÖKOLÓGIAI AKCIÓTERV TERVEZETÉNEK A 2015-TŐL A 2025-IG TERJEDŐ IDŐSZAKÁRA VONATKOZÓAN

 

Tájékoztatjuk az érdekelt szerveket, szervezeteket és a nyilvánosságot, hogy  kidolgozásra került a  Helyi Ökológiai Akcióterv a 2015-től a 2025-ig terjedő időszakra vonatkozó tervezete.

A Helyi Ökológiai Akcióterv a 2015-től a 2025-ig terjedő időszakra vonatkozó tervezetébe betekintést végezhetnek a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal építésügyi osztálya környezetvédelmi alosztályának helyiségeiben,  Fő tér 1. sz. 17. számú iroda,  a 2015. szeptember 28-ától  az október 19-éig terjedő időszakban, munkanapokon 10-től 12 óráig, vagy azt megtekinthetik  Zenta község hivatalos honlapján,  a http://185.37.169.1/dokumenti/LEAP/leap_nacrt.pdf címen.

A Helyi Ökológiai Akcióterv a 2015-től a 2025-ig terjedő időszakra vonatkozó tervezetére az észrevételeket  és véleményeket a  Zentai Községi Közigazgatási Hivatal építésügyi osztálya környezetvédelmi alosztályának kell benyújtani,  Fő tér 1. sz.,  17. számú iroda, írásos formában a nyilvános betekintés tartama alatt.

A közvita  és  a kidolgozott Helyi Ökológiai Akcióterv a 2015-től a 2025-ig terjedő időszakra vonatkozó tervezetének a bemutatására 2015. október 20-án kerül sor 10-től 14 óráig a zentai Városháza, Fő tér 1. sz. Andruskó-termében.

A Helyi Ökológiai Akcióterv a 2015-től a 2025-ig terjedő időszakra vonatkozó tervezete bemutatásán és  a közvitán  részt vesz a Helyi Ökológiai Akcióterv a 2015-től a 2025-ig terjedő időszakra vonatkozó tervezetét  kidolgozó bizottság is.

 

Suhajda Izabella, okleveles biológus s. k.

a környezetvédelmi alosztály vezetője 

KÖZVITA A HELYI ÖKOLÓGIAI AKCIÓTERV KAPCSÁN A 2015-TŐL A 2025-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA

            A közviták lefolytatásának módjáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/09. sz.) 6. szakasza alapján  Zenta Község Képviselő-testülete  2015. szeptember 25-én 

Ö S S Z E H Í V J A

A KÖZVITÁT A  HELYI ÖKOLÓGIAI AKCIÓTERV KAPCSÁN A 2015-TŐL A 2025-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA

            Meghívok minden érdekelt alanyt, aki szeretné kifejezni véleményét, hogy adjanak megjegyzéseket és javaslatokat a  Helyi Ökológiai Akcióterv tervezetére a 2015-től a 2025-ig terjedő időszakra, hogy vegyenek részt a közvitán, amelynek megtartására 2015. október 20-án kerül sor Zentán,  a Városháza Nagytermében, 10,00 órától 14,00 óráig.

            A közvitán a Helyi Ökológiai Akcióterv tervezetét a 2015-től a 2025-ig terjedő időszakra a Községi Képviselő-testület  nevében  Suhajda Izabella,  a  környezetvédelmi alosztály vezetője fogja megindokolni.

            A Helyi Ökológiai Akcióterv tervezetét a 2015-től a 2025-ig terjedő időszakra az érdekeltek megtekinthetik és letölthetik Zenta község hivatalos honlapjáról:

 

Helyi Ökológiai Akcióterv tervezet a 2015-től a 2025-ig terjedő időszakra

 

 vagy a Városháza 17. számú irodájában.

 

Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány                                   Širková Anikó s. k.

Zenta község

Zentai Községi Képviselő-testület      a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya

Szám: 501-33/2015-I

Kelt: 2015. szeptember 25-én

Z e n t a 

Aszfaltozzák a járdát

Megkezdődött a Posta utca egy részében a járda aszfaltozása. Az utcának a Fő tértől a Táncsics Mihály utcáig tartó szakaszán az északi oldal kap új burkolatot. A munkálatok kivitelezője a Vojput. A beruházás értéke 1.5 millió dinár, amit teljes egészében az önkormányzat biztosított.

  

HERÉDI Krisztián felvételei

Értesítés

Értesítjük Zenta város lakosságát, hogy az I love Zenta Fesztivál ideje alatt, 2015. augusztus 14-én 18:00 órától augusztus 16-ig 07:00 óráig az Alsó Tisza-part utca egy részén (a Miloš Obilić utcától a Kočina utcáig) a közúti forgalom le lesz zárva.

                                                                                                 A szervezők

Értesítés

Értesítjük Zenta város lakosságát, hogy a Tiszavirág Fesztivál ideje alatt, 2015. június 18.-án 09:00 órától június 22.-ig 12:00 óráig a Hajós utcában és a Tiszavirág sétány egy részén (a Jovan Đorđević utcától a Dositelj Obradović utcáig) a közúti forgalom le lesz zárva.

A Móra Ferenc Társaság Újraalapítása

2015. május 24-én Kiskunfélegyházán  a Városalapítók Napja alkalmából, megalapításra került a Móra Ferenc Társaság 12 alapító taggal. 1934-ben alakult meg először a társaság, de 1947-ben az akkori hatalom megszüntette. 

Bővebben >>

Megújul a vízvezeték

A Posta utca egy részében megkezdődött a régi mikrovízvezeték felújítása, illetve cseréje. A 3 millió dinár értékű beruházás a Posta utca mellett a Gróf Batthyány Lajos utca egy szakaszát és a teljes Fruška gora utcát öleli fel. A munkálatok kivitelezője a zentai kommunális közvállalat és a szabadkai Javornik vállalat.

Herédi Krisztián fotói 

Próbaüzem a dűlőutakon

Zenta község önkormányzata a mezőgazdasági program keretében minden évben támogatja a dűlőutak rendezését. Az akcióba a termelők is rendszeresen bekapcsolódnak, általában kora tavasszal, amint az időjárási viszonyok megengedik, a saját gépezetükkel elvégzik ezeknek az utaknak a karbantartását. Erre a tevékenységre az önkormányzat biztosít számukra üzemanyagot.   

 

Bővebben >>

Értesítés

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az elektromos energia szállításában többórás megszakítás van tervben 2015.05.08-án (pénteken) a délelőtti órákban (körülbelül 10:00 és 13:00 óra között) Zenta község egész területén.

A közlekedésben résztvevők álláspontjának felmérése a közlekedés veszélyeiről Szerbiában – a módszerek, a kulcsfontosságú problémák és a cselekvési irányok meghatározása

Az újvidéki Műszaki Tudományi Kar Közlekedési Tanszéke kidolgozza a Szerb Köztársaság Közlekedésbiztonsági Ügynöksége által pénzelt "A közlekedésben résztvevők álláspontjának felmérése a közlekedés veszélyeiről Szerbiában – a módszerek, a kulcsfontosságú problémák és a cselekvési irányok meghatározása" elnevezésű tanulmányt.

Bővebben >>

Elismerő oklevél a zentai önkormányzatnak

A Magyar Nemzeti Tanács – a demográfiai akcióterv keretében – első alkalommal adta át a Példamutató Nagycsalád és a Családbarát Önkormányzat díjakat. A bizottság döntése alapján a horgosi hatgyermekes Szabó család érdemelte ki a Példamutató Nagycsalád díjat, Magyarkanizsa önkormányzata pedig a Családbarát Önkormányzat díjat.

 

Bővebben >>

KÉRELMEK ÁTVÉTELE A RENDES KÖZÉPISKOLAI TANULÓK ÚTIKÖLTSÉGRÉSZ-TÉRITÉSI JOGOSULTSÁGÁNAK ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE

É R T E S Í T É S

A KÉRELMEK ÁTVÉTELE A RENDES KÖZÉPISKOLAI TANULÓK ÚTIKÖLTSÉGRÉSZ-TÉRITÉSI JOGOSULTSÁGÁNAK ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE 2014. AGUSZTUS 25-TŐL AZ I EMELET 31. SZÁMÚ IRODÁJÁBAN, MUNKANAPOKON 8,00 ÉS 15,00 ÓRA KÖZÖTT.

Az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:

 1. igazolást az iskolából, hogy rendes tanulók,
 2. a személyi igazolvány vagy egyik szülő személyi igazolványának a fénymásolatát,
 3. a betegkönyv fénymásolatát.

INFORMÁCIÓ

2014.07.18-án a Városháza déli felén szünetel az áramszolgáltatás reggel 09,00 és 11,30 óra között, ez időintervallum alatt a salterszolgálat nem fogad ügyfeleket!

Értesítés a nyilvános ismertetésről

ÉRTESÍTÉS A MULTIFUNKCIONÁLIS TISZAI ÖKOLÓGIAI KORRIDOR KÜLÖNLEGES RENDELTETÉSŰ TERÜLET

TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK TERVEZET

ÉS

A MULTIFUNKCIONÁLIS TISZAI ÖKOLÓGIAI KORRIDOR KÜLÖNLEGES RENDELTETÉSŰ TERÜLET TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK A STRATÉGIAI KÖRNYEZETVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYRÓL SZOLÓ JELENTÉS NYILVÁNOS ISMERTETÉSÉRŐL

 

Bővebben >>

Értesítés

Értesítjük a nyilvánosságot, hogy a 2014.01.31- re meghirdetett A multifunkcionális Tiszai ökológiai korridor különleges rendeltetésű terület területrendezési tervének tervezete és A multifunkcionális Tiszai ökológiai korridor különleges rendeltetésű terület területrendezési tervének a stratégiai környezetvédelmi hatástanulmányáról szóló jelentés nyilvános ismertetése ELMARAD, tekintettel hogy a terv kidolgozói nem tudnak jelen lenni. A  terv nyilvános ismertetésének új időpontjáról hamarosan értesítjük önöket.

 

                                                                                   Községi közigazgatási hivatal

                                                                       Építésügyi osztály

Értesítés

Értesítjük a fogyasztókat és az érdekelt polgárokat, hogy Zenta Község Elnöke bizottságot alakított a 2013decemberére vonatkozó távfűtési és gázszámlák felülvizsgálatára. A fogyasztok a bizottsághoz 2014. február 3-tól 14-ig fordulhatnak panaszaikkal 9-12 óráig az ELGAS Közvállalat irodáján, Zentán a Posta utca 8. alatt.

Zenta község közigazgatása

Közérdekű információ - Zenta községbeli helyi közösségi tanácstagválasztások

2013 végén lejár a Zenta községbeli helyi közösségi tanácstagok megbízatása, így Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 119. szakaszának 3. bekezdése és a helyi közösségek Zenta község területén való megalakításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 6/2001. szám) 19. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testületének elnök asszonya 2013. szeptember 23-án meghozta a Zenta községbeli helyi közösségi tanácstagválasztások kiírásáról szóló rendeletet

Bővebben Zenta Község Hivatalos Lapja, 14/2013. szám.

KÖZVITA - “Zenta Község Fejlesztési Stratégiája 2014-2020. időszakra, Akciótervvel”.

Tisztelt Hölgyem/Uram,

 

Örömmel tájékoztatjuk, hogy a nagybecskereki székhelyű Bánát Regionális Fejlesztési Központ csapata kész közvitára bocsátani “Zenta Község Fejlesztési Stratégiáját 2014-2020. időszakra, Akciótervvel”.

 

Azzal a szándékkal, hogy polgártársainknak minél tartalmasabb dokumentumot biztosítsunk, a kidolgozás folyamán együttműködtünk a köz-, magán- és civil szféra képviselőivel, és ajánlataik figyelembe vételével jutottunk el az eddigi fázisig. Most arra kérjük Önt, hogy fugyelmesen tanulmányozza át a dokumentumot és esetleges észrevételeit/javaslatait tegye meg a dokumentum javítása vagy kiegészítése érdekében.

 

A közvita egy hónapig tart 2013. szeptember 28-i dátummal bezárólag. Észrevételeit írásban megteheti, a mellékelt nyomtatványon, az alábbi e-mail címre: naplata@zenta-senta.co.rs

 

Bővebben >>

KÖZÉRDEKŰ FELHÍVÁS A NYILVÁNOS ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL

Zenta község nyilvános elismerései adományozásában illetékes bizottság felhívja a község polgárainak,  illetve civil szervezeteinek és intézményeinek figyelmét, hogy  javaslatokat tehetnek Zenta község Pro Urbe-díjának (emlékplakett), és Zenta község elismerése a fiatalok alkotótevékenysége díjának (Juventus pro Urbe) odaítélésére.

A javaslatokat a megfelelő indoklással legkésőbb 2013. június 30-ig kell eljuttatni a Községi Közigazgatási Hivatal általános közigazgatási és társadalmi tevékenységek osztályára (Városháza, 25. sz. iroda).

A fenti elismerésekről és díjakról Zenta község hivatalos honlapján (Zenta Község Hivatalos lapja 7/2009) lehet bővebben tájékozódni.

 

Zenta KKT szakszolgálata