Hírek

Kérdőív a mezőgazdasági termelők gazdaságainak szerkezeti felépítéséről

Október 1. és november 30. között a Köztársasági statisztikai hivatal kérdőívezést fog lebonyolítani a mezőgazdasági termelők gazdaságainak szerkezeti felépítéséről, mely feladatra Zenta község területén két kérdezőbiztost kíván alkalmazni.

A nyílt felhívás a jelentkezésre a kérdőíves felmérésben való részvételre 2018. augusztus 15-én kerül megjelentetésre a tájékoztatási eszközökben, ill. a Köztársasági statisztikai hivatal honlapján. Az érdeklődők jelentkezését kizárólag web aplikáción keresztül fogadják:

 

http://popispoljoprivrede.stat.rs/popis/spg/

 

A Köztársasági Statisztikai Hivatal átirata

TISZAVIRÁG FESZTIVÁL

Program

2018.06.15. Péntek:

18:30 – Bortér és kézműves kiállítás

19:30 – Zenta város Fúvószenekara

20:00 – Szabadtéri kiállítás megynyitó: a Bolyai TGK képzőművészeti tagozatának kiállítása

20:15 – Szerda Árpád WednesdaY Project koncert

21:15 – Flashpoint koncert

23:00 - DJ

 

2018.06.16.  Szombat:

09:00 – Retro horgászverseny (Baricsek László 063/1140759)

11:00 - Tiszavirág regatta – nemzetközi kajakverseny

18:00 – Bortér és kézműves kiállítás

19:00 – Szerda Árpád WednesdaY Project koncert

20:15 – The Chimney Shitters koncert

21:45 – Fáklyás hajós felvonulás

22:00 – The Bestbeat koncert – The Beatles Tribute Band

24:00 – Dj

 

2018.06.17. Vasárnap:

18:00 – Bortér és kézműves kiállítás

19:00 –21:30 INKE & the TRAILER

 

Értesítés

Értesítés

 

Értesítjük Zenta város lakosságát, hogy a Tiszavirág Fesztivál ideje alatt, 2018. június 14.-én 07:00 órától június 18-ig 14:00 óráig a Hajós utcában és a Tiszavirág sétány egy részén (a Jovan Đorđević utcától a Dositelj Obradović utcáig) a közúti forgalom le lesz zárva.

NAPSUGÁR BÁB- ÉS GYERMEKFESZTIVÁL

A Thurzó Lajos Művelődési–Oktatási Központ 2018. március 16–18. között bábfesztivált szervez a legkisebbek számára. A rendezvény a bábművészet, a gyermekirodalom és a kézművesség hagyományával kívánja megismertetni az óvodás és a kisiskolás korosztályt. A pedagógusoknak pedig ismeretterjesztő előadásokat szervezünk a bábművészet és a gyermekirodalom témakörében.

Bővebben >>

É R T E S Í T É S

É R T E S Í T É S

Szerb Köztársaság polgárainak A honvédelemről szóló törvény 47. szakasza értelmében joguk és kötelességük a katonai, munka- és anyagi kötelezettségüknek eleget tenni, valamint a polgári védelemben és a védelmi képzésben részt venni. A polgárokra más kötelezettségeket is átruháznak, melyek az illetékes szerv határozata alapján a védelem szempontjából jelentős szerepet játszhatnak.

A katonai, munka- és anyagi kötelezettségről szóló törvény előírja mindazon polgár katonakötelezettségét a békebeli, rendkívüli, vagy a háborús helyzetben, akiket felkészítenek és kiképeznek a katonai kötelezettségek és a védelemmel kapcsolatos egyéb feladatok elvégzésére.

A katonasági szolgálat felfüggesztéséről szóló Határozat érvénybe lépésével minden 18 évnél idősebb személyt be kell vezetni a katonai nyilvántartásaba, valamint ezen személyekre érvényes a tartalékos összetételben történő szolgálati kötelezettség.

A katonai, munka- és anyagi kötelezettségről szóló törvény (15. szakasza) alapján a Szerb Köztársaság Véderőminisztériuma felkér minden 2000-ben született férfi nemhez tartozó személyt, hogy tegyen eleget a törvényes kötelezettségének a katonai nyilvántartásba való bejegyzés érdekében.

A katonai nyilvántartásba azokat az idősebb korosztályú (1988-tól 1999-ig születtek), férfi nemhez tartozó személyeket is be kell jegyezni, akik eddig bármilyen oknál fogva nem kerültek be a katonakötelesek nyilvántartási jegyzékébe.

A felhívás által történő katonai nyilvántartásba való bejegyzést a helyi önkormányzat illetékes Véderőminisztériumi Központjában (VMK) vagy az illető személy lakhelyén működő VMK községi irodában 2018.01.16-ától 2018.02.28-áig végzik, éspedig:

 

Kikinda község – minden munkanapon 09,00 órától 13,00 óráig

Ada község – minden munka kedden  09,00 órától 13,00 óráig

Kanizsa község – minden munka szerdán 09,00 órától 13,00 óráig

Törökkanizsa község – minden munkanapon, kedd és szerda kivételével 09,00 órától 13,00 óráig

Zenta község – minden munkanapon, kedd kivételével 09,00 órától 13,00 óráig

Csóka község – minden munka kedden 09,00 órától 13,00 óráig

A katonai nyilvántartásban való bejegyzéskor betekintés céljából fel kell mutatni a személyi igazolványt. Amennyiben ezzel nem rendelkeznek, a szerb állampolgárságot születési anyakönyvi kivonattal, vagy a szerb állampolgárságról szóló bizonylattal, külföldön pedig érvényes úti okirat felmutatásával igazolhatják.

A külföldön tartózkodó regruták a katonai nyilvántartásban való bejegyzés érdekében kötelesek megjelennni a Szerb Köztársaság illetékes diplomáciai-konzuláris képviseletnél.

A katonai nyilvántartásba való bejegyzésre szóló felhívással szembeni engedetlenség A katonai, munka- és anyagi kötelezettségről szóló törvény által meghatározott felelősségre vonaással jár.

 

                                                                                                   A Kikindai Helyi Önkormányzat

                                                                                                   Véderőminisztériumi Központja

HIRDETÉS KORAI NYILVÁNOS BETEKINTÉST A ZENTA KÖZSÉG 49. TÖMB RÉSZÉRE SZÓLÓ RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVBE, A ZENTAI K. K. 8084/9-ES SZÁMÚ KATASZTERI PARCELLÁJÁN, ENERGETIKAI LÉTESÍTMÉNY KIÉPÍTÉSÉRE , ELEKTROMOS ÉS HŐENERGIA GYÁRTÁSRA ( KOGENERATÍV BER

AKCIÓ „LEGALÁBB TE NE DOBD EL!”

A Zentai Községi Közigazgatási Hivatal megszervezi, a „LEGALÁBB TE NE DOBD EL!” elnevezésű akciót, amelyre 2017.10.25-től kerül sor  község helyiközösségeiben, azzal a szándékkal, hogy felhívja a polgárok figyelmét a hulladék elsődleges szelekciójának fontosságára.

 Az akcióban való részvételhez, 20 darab italos vagy befőttes üveget és 2 kg PET palackot szükséges összegyűjteni,  melyet átadva egy ÖKO-TÁSKÁT kapnak a helyiközösségekben.

Az akció a készlet erejéig tart.

ÉRTESíTÉS

A Zentai Községi Képviselő-tesület 21. megszakított ülésenek folytatása 2017. július 22-én 08,00 órakor.

A Gazdasági Minisztérium nyilvános felhívása vissza nem térítendő támogatások odaítélésére a vállalkozásfejlesztési program keretében

A nyilvános felhívás keretében  a vissza nem térítendő támogatásra, és a  hitelkérelmek benyújtására jelentkezhetnek mindazok a vállalkozók, mikro-, kis- és közepes  gazdasági alanyok és szövetkezetek, amelyek  regisztrálva vannak az APR-ben. Emelett, a pályázattal összhangban, elküldik az előző két évre vonatkozó pénzügyi jelentéseiket, amelyekben nincs kimutatva nettó veszteség és amelyek eleget tesznek a program feltételeinek.  Ez a feltétel nem érvényes azokra  a vállalkozókra,  amelyeknek az előírások szerint nem kötelesek ilyen jelentéseket készíteni (azok vállalkozók, akik  egyszeres könyvvitelt folytatnak és az átalányosok).

A programmal összhangban a következőkre lehet pályázni:

 1. üzemhelyiség vagy üzlethelyiség építése /hozzáépítése /rekonstrukciója/ adaptálása/ /vásárlása,
 2. termelői  eszközök-felszerelés vásárlása (új vagy használt,  öt évnél nem régebbi),  beleértve azokat járműveket,  amelyek a saját termék kiszállítását szolgálják és más szállítóeszközöket,  amelyek a  termelési folyamatokhoz kapcsolódnak
 3. szoftver és más nem anyagi javak beszerzése
 4. tartós forgóeszközök, amelyek a teljes beruházás értékének max. 20%-át teszik ki.

A beruházás  teljes  összege:

 • vállalkozók esetében: min. 375.000,00 dinár; max.  8.750.000,00 dinár,
 • jogi személyek estében: min.  2.500.000,00 dinár; max. 50.000.000,00 dinár.

Törlesztési határidő:

 • 10 év,  egy éves nyugalmi  időszakkal jogi személyek esetében
 • 7 év,  egy éves nyugalmi időszakkal vállalkozók esetében

A kamatláb, a valutazáradék alkalmazásával évi 1,5%-os  banki  biztosíték esetén, és  3%-os más biztosítékok esetében.

A megfelelően kitöltött hitelkérelmet  és  a vissza nem térintendő eszközök kérelméhez szükséges kísérő dokumentációt a Szerbiai Fejlesztési Alaphoz  kell  benyújtani a következő címek egyikére: Bulevar Nemanjića 14a, Niš és Knez Mihailova  14, Belgrád.

A pályázat nyitott egészen a rendelkezésre álló pénzeszközök teljes felhasználásáig.

Részletesebb információért forduljanak hozzánk telefonon: 063-7-002-140, e-mail-ben: harmat.zsoka@gmail.com illetve személyesen Zentán a Városháza 76-os irodájában.

>> PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ <<

Zenta község helyi energiahatékonysági terve

Zenta község helyi energiahatékonysági terve

Tisztelet polgárok,

A Helyi Energiahatékonysági Tervet kidolgozó bizottság felmérést végez arról, hogy hogyan bánunk az energiával, a 2016. - 2026. évi időszakra vonatkozó Helyi Energiahatékonysági Akcióterv kidolgozása céljából. A felmérés névtelen, az adatokat csak összesítve elemezzük, és mutatjuk majd be a Helyi Energiahatékonysági Akciótervben.

Együttműködésüket előre is köszönjük!

>> KÉRDŐÍV <<

NEMZETKÖZI TÁMOGATÁSI PROGRAM A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKNAK, VÁLLAKOZÓKNAK ÉS KLASZTEREKNEK A 2016. ÉVBEN

JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROGRAMA PODRŠKE INTERNACIONALIZACIJI PRIVREDNIH DRUŠTAVA, PREDUZETNIKA I KLASTERA

 

Razvojna agencija Srbije raspisala je 27.04.2016. godine Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške internacionalizaciji privrednih društava, preduzetnika i klastera u 2016. godini (dalje: Program). Ovaj program implementira Razvojna agencija Srbije (dalje: RAS) u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama.

Sredstva iz Programa namenjena su za sufinansiranje troškova pružaoca usluga za sledeće aktivnosti:

 • Novi dizajn proizvoda i ambalaže;
 • Poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa;
 • Poboljšanje postojećih i razvoj novih proizvoda namenjenih stranim tržištima;
 • Testiranje novih proizvoda;
 • Učešće na međunarodnim sajmovima u inostranstvu;
 • Ispitivanje stranog tržišta.

Napomena: Velika preduzeća i klasteri mogu konkurisati samo za dve vrste aktivnosti:

 • Učešće na međunarodnim sajmovima u inostranstvu;
 • Ispitivanje stranog tržišta.

Privredni subjekat ili klaster može podneti samo jedan zahtev za dodelu bespovratnih sredstava.

Pravo na dodelu sredstava imaju mikro, mala, srednja i velika preduzeća i preduzetnici, koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:

 • da je pretežna delatnost privrednih subjekata proizvodnja ili prerada (ispunjenost ovog uslova će se proveravati na osnovu šifre delatnosti pod kojom je privredni subjekat registrovan u APR. Izuzetno, u slučaju da se pretežna šifra privrednog subjekta odnosi na delatnosti koje su isključene ovim programom, a privredni subjekat obavlja i proizvodnu delatnost, potrebno je da dostavi obrazloženje iz koga se vidi da je svrha ovog programa u skladu sa prirodom dodatne delatnosti koju privredni subjekat takođe obavlja, a koja nije isključena ovim programom. Na osnovu toga će Komisija za ocenjivanje i izbor zahteva za dodelu bespovratnih sredstava ceniti ispunjenost ovog uslova);
 • da su registrovani na teritoriji Republike Srbije i da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu;
 • da su osnovani ne kasnije od 25. aprila 2014. godine;
 • da uspešno posluju prethodne dve godine;
 • da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva prethodne dve godine;
 • da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 • da u prethodnoj i ovoj godini nisu po istom osnovu koristili podsticajna sredstva drugih državnih institucija i institucija Autonomne pokrajine Vojvodina.

Pravo na dodelu sredstava imaju klasteri koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:

 • da su upisani u Registar udruženja u skladu sa važećim Zakonom;
 • da su osnovani ne kasnije od 25. aprila 2015. godine;
 • da imaju najmanje 12 aktivnih članova (najmanje devet privrednih društava i preduzetnika i tri institucije za podršku: nosioce inovacione delatnosti prema Zakonu o inovacionoj delatnosti, obrazovne ili druge institucije);
 • da imaju za članove minimum 60% mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika i bar jednu naučno-istraživačku organizaciju;
 • da nisu u stečajnom postupku ili postupku likvidacije;
 • da imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 • da su preduzeća, članovi klastera, učesnici na projektu, registrovana na teritoriji Republike Srbije i da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu;
 • da su podneli zahtev sa potrebnom dokumentacijom u skladu sa namenom sredstava;
 • da preduzeća, članovi klastera, nisu u teškoćama prema definiciji privrednog subjekta u teškoćama;
 • da u ovoj godini nisu po istom osnovu koristili podsticajna sredstva drugih državnih institucija i institucija Autonomne pokrajine Vojvodine.

Sredstva se ne mogu koristiti za programe koji se realizuju u:

 • vojnoj i duvanskoj industriji;
 • trgovini;
 • primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji;
 • finansijskom sektoru;
 • sektoru usluga koje nisu predmet međunarodne trgovine;
 • organizaciji igara na sreću i lutrija.

Sredstva se dodeljuju u iznosu od 50.000,00 do 1.000.000,00 dinara za privredna društva i preduzetnike u zavisnosti od aktivnosti, dok se za klastere sredstva dodeljuju u iznosu od 100.000 do 2.000.000,00 dinara. Za učešće na sajmovima privrednim društvima će se dodeljivati sredstva u iznosu do 600.000,00 dinara ako nisu do sada izvozili, odnosno do 1.000.000,00 dinara ukoliko već izvoze. RAS će na osnovu ugovora sa korisnikom sredstava refundirati iznos do 50% od ukupnog iznosa opravdanih troškova projekta bez PDV-a. Sredstva će biti refundirana privrednom subjektu nakon završetka projekta i dostavljanja izveštaja i dokaza o završenim aktivnostima.

Javni poziv će trajati do utroška sredstava.

Svi prateći obrasci dostupni su u i na sajtu Godina Preduzetništva 2016 www.godinapreduzetnistva.rs i u štampanom obliku u ARRA, a za sve dodatne informacije možete se obratiti Agenciji, na broj telefona: 011/33 98 510, 063/7-002-140 ili na adrese:

office@ras.gov.rs

harmat.zsoka@gmail.com

Prijave sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama, sa naznakom: Prijava na javni poziv za učešće po Programu podrške internacionalizaciji privrednih društava, preduzetnika i klastera u 2016. godini.

Prateća dokumentacija možete preuzeti OVDE.

Föld órája

60+

 Természetvédelmi Világalap (WWF) által szervezett és végrehajtott Föld órája világméretű akció alkalmából 2016. március 19-én, szombaton a városok a reprezentatív helyeken helyi idő szerint 20:30 órakor egy órára világszerte lekapcsolják a világítást, rámutatva a határozott lépések szükségességére az éghajlatváltozás negatív hatásainak enyhítése céljából.

A fentiek alapján 2016. március 19-én, szombaton a zentai városháza díszmegvilágítása 20:30 és 21:30 között egy órára le lesz kapcsolva.

Bővenbben az alábbi linken!

LINK: http://www.wwf.rs/sat_za_nasu_planetu/

KÖZVITA ZENTA KÖZSÉG 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELEJAVASLATRA

 

 

            A közvita lefolytatásának módjáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/09. sz.) 6. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testületének elnök asszonya 2015. december 18-án 

 

Ö S S Z E H Í V J A

A KÖZVITÁT

ZENTA KÖZSÉG 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELEJAVASLATRA 

 

            Felhívok minden érdekelt alanyt, aki szeretné véleményét kifejteni, észrevételt és javaslatot adni Zenta község 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletjavaslatra, hogy vegyen részt a közvitán, amelynek megtartására 2015. december 23-án, Zentán, a Városháza Аndruskó termében 08,00-12.00 óráig kerül sor.

 

          A közvitán Zenta község 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletjavaslatot a Községi Képviselő-testület nevében Földi Márta, a gazdasági és pénzügyi osztály vezetője indokolja meg.

 

          Zenta község 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletjavaslatot az érdeklődők Zenta község  hivatalos honlapján:

R E N D E L E T ZENTA KÖZSÉG 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

 vagy a Városháza 67-es számú irodájában tekinthetik meg és tölthetik le. 

 

 

Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány                                     Sirková Anikó s. k.

Zenta Község

Zentai Községi Képviselő-testület                   a Zentai Községi Képviselő-testület

Szám: 400-6/2015-I                                                             elnök asszonya

Kelt: 2015. december 18.

Z e n t a  

Fotó- és rajzpályázat - eredményhirdetés

A zentai közigazgatási hivatal épitésügyi osztályának környezetvédelmi alosztálya által meghirdetett fotó és rajzpályázatra , amely 2015.10.23-án zárult, 230 pályamű érkezett. A gyerekek a munkáikon keresztül kifejezték gondolataikat a természetünk gazdagságáról, valamint a környezetünk védelmével kapcsolatban. A pályázat célja az volt hogy a gyerekek megfigyeljék környezetüket, megismerjék az állat- és növényvilágot, és mindez ösztönözze őket a természeti és az épitett környezet megóvására, védelmére. A pályaműveket 5 tagú zsűri birálta el 4 kategóriában.

Bővebben >>

RENDELET ZENTA KÖZSÉGBEN AZ ÁLLAMI TULAJDONÚ MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLETEK BÉRBEADÁSÁRA A NYILVÁNOS HIRDETÉS KIÍRÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL

KÉRELEM A 2015. ÉVBEN A FÖLDEK TERMÉKENYSÉGE KIVIZSGÁLÁSÁRA

A zentai önkormányzat jóvoltából, ismételten lehetőség van az ingyenes talajminta elemzésre N-P-K , humusztartalom illetve Ph érték meghatározása.

A kérelmeket kérjük legkésőbb 2015. október 31-ig eljuttatni a Zentai Városháza 76-os számú irodájába illetve a rendelkezésre álló eszközök magasságáig. 

- KÉRELEM -

ÉRTESÍTÉS A NYILVÁNOS BETEKINTÉSRŐL ÉS A NYILVÁNOS VITÁRÓL ÉS A BEMUTATÁSÁRÓL A KIDOLGOZOTT HELYI ÖKOLÓGIAI AKCIÓTERV TERVEZETÉNEK A 2015-TŐL A 2025-IG TERJEDŐ IDŐSZAKÁRA VONATKOZÓAN

Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány 

Zenta község – Községi Közigazgatási Hivatal

Építésügyi osztály

Környezetvédelmi alosztály

Szám: 501-33/2015-I

Kelt: 2015. 09. 25-én

Zenta

 

TÁRGY: ÉRTESÍTÉS  A NYILVÁNOS BETEKINTÉSRŐL ÉS A NYILVÁNOS VITÁRÓL  ÉS  A BEMUTATÁSÁRÓL A KIDOLGOZOTT HELYI ÖKOLÓGIAI AKCIÓTERV TERVEZETÉNEK A 2015-TŐL A 2025-IG TERJEDŐ IDŐSZAKÁRA VONATKOZÓAN

 

Tájékoztatjuk az érdekelt szerveket, szervezeteket és a nyilvánosságot, hogy  kidolgozásra került a  Helyi Ökológiai Akcióterv a 2015-től a 2025-ig terjedő időszakra vonatkozó tervezete.

A Helyi Ökológiai Akcióterv a 2015-től a 2025-ig terjedő időszakra vonatkozó tervezetébe betekintést végezhetnek a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal építésügyi osztálya környezetvédelmi alosztályának helyiségeiben,  Fő tér 1. sz. 17. számú iroda,  a 2015. szeptember 28-ától  az október 19-éig terjedő időszakban, munkanapokon 10-től 12 óráig, vagy azt megtekinthetik  Zenta község hivatalos honlapján,  a http://www.zenta-senta.co.rs/dokumenti/LEAP/leap_nacrt.pdf címen.

A Helyi Ökológiai Akcióterv a 2015-től a 2025-ig terjedő időszakra vonatkozó tervezetére az észrevételeket  és véleményeket a  Zentai Községi Közigazgatási Hivatal építésügyi osztálya környezetvédelmi alosztályának kell benyújtani,  Fő tér 1. sz.,  17. számú iroda, írásos formában a nyilvános betekintés tartama alatt.

A közvita  és  a kidolgozott Helyi Ökológiai Akcióterv a 2015-től a 2025-ig terjedő időszakra vonatkozó tervezetének a bemutatására 2015. október 20-án kerül sor 10-től 14 óráig a zentai Városháza, Fő tér 1. sz. Andruskó-termében.

A Helyi Ökológiai Akcióterv a 2015-től a 2025-ig terjedő időszakra vonatkozó tervezete bemutatásán és  a közvitán  részt vesz a Helyi Ökológiai Akcióterv a 2015-től a 2025-ig terjedő időszakra vonatkozó tervezetét  kidolgozó bizottság is.

 

Suhajda Izabella, okleveles biológus s. k.

a környezetvédelmi alosztály vezetője 

KÖZVITA A HELYI ÖKOLÓGIAI AKCIÓTERV KAPCSÁN A 2015-TŐL A 2025-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA

            A közviták lefolytatásának módjáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/09. sz.) 6. szakasza alapján  Zenta Község Képviselő-testülete  2015. szeptember 25-én 

Ö S S Z E H Í V J A

A KÖZVITÁT A  HELYI ÖKOLÓGIAI AKCIÓTERV KAPCSÁN A 2015-TŐL A 2025-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA

            Meghívok minden érdekelt alanyt, aki szeretné kifejezni véleményét, hogy adjanak megjegyzéseket és javaslatokat a  Helyi Ökológiai Akcióterv tervezetére a 2015-től a 2025-ig terjedő időszakra, hogy vegyenek részt a közvitán, amelynek megtartására 2015. október 20-án kerül sor Zentán,  a Városháza Nagytermében, 10,00 órától 14,00 óráig.

            A közvitán a Helyi Ökológiai Akcióterv tervezetét a 2015-től a 2025-ig terjedő időszakra a Községi Képviselő-testület  nevében  Suhajda Izabella,  a  környezetvédelmi alosztály vezetője fogja megindokolni.

            A Helyi Ökológiai Akcióterv tervezetét a 2015-től a 2025-ig terjedő időszakra az érdekeltek megtekinthetik és letölthetik Zenta község hivatalos honlapjáról:

 

Helyi Ökológiai Akcióterv tervezet a 2015-től a 2025-ig terjedő időszakra

 

 vagy a Városháza 17. számú irodájában.

 

Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány                                   Širková Anikó s. k.

Zenta község

Zentai Községi Képviselő-testület      a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya

Szám: 501-33/2015-I

Kelt: 2015. szeptember 25-én

Z e n t a 

Aszfaltozzák a járdát

Megkezdődött a Posta utca egy részében a járda aszfaltozása. Az utcának a Fő tértől a Táncsics Mihály utcáig tartó szakaszán az északi oldal kap új burkolatot. A munkálatok kivitelezője a Vojput. A beruházás értéke 1.5 millió dinár, amit teljes egészében az önkormányzat biztosított.

  

HERÉDI Krisztián felvételei

Értesítés

Értesítjük Zenta város lakosságát, hogy az I love Zenta Fesztivál ideje alatt, 2015. augusztus 14-én 18:00 órától augusztus 16-ig 07:00 óráig az Alsó Tisza-part utca egy részén (a Miloš Obilić utcától a Kočina utcáig) a közúti forgalom le lesz zárva.

                                                                                                 A szervezők

Értesítés

Értesítjük Zenta város lakosságát, hogy a Tiszavirág Fesztivál ideje alatt, 2015. június 18.-án 09:00 órától június 22.-ig 12:00 óráig a Hajós utcában és a Tiszavirág sétány egy részén (a Jovan Đorđević utcától a Dositelj Obradović utcáig) a közúti forgalom le lesz zárva.

A Móra Ferenc Társaság Újraalapítása

2015. május 24-én Kiskunfélegyházán  a Városalapítók Napja alkalmából, megalapításra került a Móra Ferenc Társaság 12 alapító taggal. 1934-ben alakult meg először a társaság, de 1947-ben az akkori hatalom megszüntette. 

Bővebben >>

Megújul a vízvezeték

A Posta utca egy részében megkezdődött a régi mikrovízvezeték felújítása, illetve cseréje. A 3 millió dinár értékű beruházás a Posta utca mellett a Gróf Batthyány Lajos utca egy szakaszát és a teljes Fruška gora utcát öleli fel. A munkálatok kivitelezője a zentai kommunális közvállalat és a szabadkai Javornik vállalat.

Herédi Krisztián fotói 

Próbaüzem a dűlőutakon

Zenta község önkormányzata a mezőgazdasági program keretében minden évben támogatja a dűlőutak rendezését. Az akcióba a termelők is rendszeresen bekapcsolódnak, általában kora tavasszal, amint az időjárási viszonyok megengedik, a saját gépezetükkel elvégzik ezeknek az utaknak a karbantartását. Erre a tevékenységre az önkormányzat biztosít számukra üzemanyagot.   

 

Bővebben >>

Értesítés

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az elektromos energia szállításában többórás megszakítás van tervben 2015.05.08-án (pénteken) a délelőtti órákban (körülbelül 10:00 és 13:00 óra között) Zenta község egész területén.

A közlekedésben résztvevők álláspontjának felmérése a közlekedés veszélyeiről Szerbiában – a módszerek, a kulcsfontosságú problémák és a cselekvési irányok meghatározása

Az újvidéki Műszaki Tudományi Kar Közlekedési Tanszéke kidolgozza a Szerb Köztársaság Közlekedésbiztonsági Ügynöksége által pénzelt "A közlekedésben résztvevők álláspontjának felmérése a közlekedés veszélyeiről Szerbiában – a módszerek, a kulcsfontosságú problémák és a cselekvési irányok meghatározása" elnevezésű tanulmányt.

Bővebben >>

Elismerő oklevél a zentai önkormányzatnak

A Magyar Nemzeti Tanács – a demográfiai akcióterv keretében – első alkalommal adta át a Példamutató Nagycsalád és a Családbarát Önkormányzat díjakat. A bizottság döntése alapján a horgosi hatgyermekes Szabó család érdemelte ki a Példamutató Nagycsalád díjat, Magyarkanizsa önkormányzata pedig a Családbarát Önkormányzat díjat.

 

Bővebben >>

KÉRELMEK ÁTVÉTELE A RENDES KÖZÉPISKOLAI TANULÓK ÚTIKÖLTSÉGRÉSZ-TÉRITÉSI JOGOSULTSÁGÁNAK ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE

É R T E S Í T É S

A KÉRELMEK ÁTVÉTELE A RENDES KÖZÉPISKOLAI TANULÓK ÚTIKÖLTSÉGRÉSZ-TÉRITÉSI JOGOSULTSÁGÁNAK ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE 2014. AGUSZTUS 25-TŐL AZ I EMELET 31. SZÁMÚ IRODÁJÁBAN, MUNKANAPOKON 8,00 ÉS 15,00 ÓRA KÖZÖTT.

Az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:

 1. igazolást az iskolából, hogy rendes tanulók,
 2. a személyi igazolvány vagy egyik szülő személyi igazolványának a fénymásolatát,
 3. a betegkönyv fénymásolatát.

INFORMÁCIÓ

2014.07.18-án a Városháza déli felén szünetel az áramszolgáltatás reggel 09,00 és 11,30 óra között, ez időintervallum alatt a salterszolgálat nem fogad ügyfeleket!

Értesítés a nyilvános ismertetésről

ÉRTESÍTÉS A MULTIFUNKCIONÁLIS TISZAI ÖKOLÓGIAI KORRIDOR KÜLÖNLEGES RENDELTETÉSŰ TERÜLET

TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK TERVEZET

ÉS

A MULTIFUNKCIONÁLIS TISZAI ÖKOLÓGIAI KORRIDOR KÜLÖNLEGES RENDELTETÉSŰ TERÜLET TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK A STRATÉGIAI KÖRNYEZETVÉDELMI HATÁSTANULMÁNYRÓL SZOLÓ JELENTÉS NYILVÁNOS ISMERTETÉSÉRŐL

 

Bővebben >>

Értesítés

Értesítjük a nyilvánosságot, hogy a 2014.01.31- re meghirdetett A multifunkcionális Tiszai ökológiai korridor különleges rendeltetésű terület területrendezési tervének tervezete és A multifunkcionális Tiszai ökológiai korridor különleges rendeltetésű terület területrendezési tervének a stratégiai környezetvédelmi hatástanulmányáról szóló jelentés nyilvános ismertetése ELMARAD, tekintettel hogy a terv kidolgozói nem tudnak jelen lenni. A  terv nyilvános ismertetésének új időpontjáról hamarosan értesítjük önöket.

 

                                                                                   Községi közigazgatási hivatal

                                                                       Építésügyi osztály

Értesítés

Értesítjük a fogyasztókat és az érdekelt polgárokat, hogy Zenta Község Elnöke bizottságot alakított a 2013decemberére vonatkozó távfűtési és gázszámlák felülvizsgálatára. A fogyasztok a bizottsághoz 2014. február 3-tól 14-ig fordulhatnak panaszaikkal 9-12 óráig az ELGAS Közvállalat irodáján, Zentán a Posta utca 8. alatt.

Zenta község közigazgatása

Közérdekű információ - Zenta községbeli helyi közösségi tanácstagválasztások

2013 végén lejár a Zenta községbeli helyi közösségi tanácstagok megbízatása, így Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 119. szakaszának 3. bekezdése és a helyi közösségek Zenta község területén való megalakításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 6/2001. szám) 19. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testületének elnök asszonya 2013. szeptember 23-án meghozta a Zenta községbeli helyi közösségi tanácstagválasztások kiírásáról szóló rendeletet

Bővebben Zenta Község Hivatalos Lapja, 14/2013. szám.

KÖZVITA - “Zenta Község Fejlesztési Stratégiája 2014-2020. időszakra, Akciótervvel”.

Tisztelt Hölgyem/Uram,

 

Örömmel tájékoztatjuk, hogy a nagybecskereki székhelyű Bánát Regionális Fejlesztési Központ csapata kész közvitára bocsátani “Zenta Község Fejlesztési Stratégiáját 2014-2020. időszakra, Akciótervvel”.

 

Azzal a szándékkal, hogy polgártársainknak minél tartalmasabb dokumentumot biztosítsunk, a kidolgozás folyamán együttműködtünk a köz-, magán- és civil szféra képviselőivel, és ajánlataik figyelembe vételével jutottunk el az eddigi fázisig. Most arra kérjük Önt, hogy fugyelmesen tanulmányozza át a dokumentumot és esetleges észrevételeit/javaslatait tegye meg a dokumentum javítása vagy kiegészítése érdekében.

 

A közvita egy hónapig tart 2013. szeptember 28-i dátummal bezárólag. Észrevételeit írásban megteheti, a mellékelt nyomtatványon, az alábbi e-mail címre: naplata@zenta-senta.co.rs

 

Bővebben >>

KÖZÉRDEKŰ FELHÍVÁS A NYILVÁNOS ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL

Zenta község nyilvános elismerései adományozásában illetékes bizottság felhívja a község polgárainak,  illetve civil szervezeteinek és intézményeinek figyelmét, hogy  javaslatokat tehetnek Zenta község Pro Urbe-díjának (emlékplakett), és Zenta község elismerése a fiatalok alkotótevékenysége díjának (Juventus pro Urbe) odaítélésére.

A javaslatokat a megfelelő indoklással legkésőbb 2013. június 30-ig kell eljuttatni a Községi Közigazgatási Hivatal általános közigazgatási és társadalmi tevékenységek osztályára (Városháza, 25. sz. iroda).

A fenti elismerésekről és díjakról Zenta község hivatalos honlapján (Zenta Község Hivatalos lapja 7/2009) lehet bővebben tájékozódni.

 

Zenta KKT szakszolgálata