Hírek

KÖZVITA A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜZLETVITELI ÉPÜLETÉBEN A HELYISÉGEK ÉS A KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜZLETVITELI ÉPÜLETE ELŐTTI PARKBAN A PAVILON HASZNÁLATBA ADÁSÁNAK ÉS A KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL ÁLTAL VÉGZETT SZOLGÁLTATÁSOK FELTÉ

ÉRTESÍTÉS

Mindannyiunk érdeke, hogy Zenta község területén folyó
útépítési munkálatok mielőbb befejeződjenek. Ez úton kérjük,
az érintett utcák Lakosainak türelmét, valamint, hogy ne
okozzanak kárt a már elkészült útszegélyekben, mert ezzel
kizárólag a munkálatok befejezését hátráltatják. Megértésüket
köszönjük!

Bővebben >>

КОНАЧНА ЛИСТА РЕДА ПРВЕНСТВА о решавању стамбених потреба избеглица доделом помоћи при куповини одговарајуће непокретности намењене становању и додели једнократне помоћи у грађевинском материјалу (мали грант)

ÉRTESÍTÉS

Értesítjük a lakosokat, hogy Zentán a Tisza folyón átívelő hídnál megváltozott a közlekedési rend a 105 számú IIA rendű állami úton. A "Szerbia útjai" közvállalat megbízása alapján a VOJPUT DOO SUBOTICA gazdasági társaság sebességcsökkentő küszöböket - "fekvőrendőröket" helyezett el, valamint 20t súlykorlátozást jelző táblát és sebességkorlátozást jelző táblát helyezett ki a terv szerint. Zenta község nem vett részt ezekben a munkálatokban és nincs hatásköre az állami utakon.

Bővebben >>

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Центар Министарства одбране за локалну самоуправу Кикинда отпочео је позивање појединачним позивом војних обвезника који се нису одазвали општем позиву за увођење у војну евиденцију у 2022. години.

Увођење по појединачном позиву вршиће се у времену од 09.05.2022 до 13.05.2022. године.

Oпштинa Кикинда.......09.05. до 13.05. 2022. год. у времену од 9-14 часова.

Oпштинa Ада....................10.05.2022. год. у времену од 9-13 часова.

Oпштини Кањижа.........10.05.2022. год. у времену од 8-13 часова.

Oпштини Нови Кнежевац...11.05. до 13.05.2022. год. у времену од 8-13 часова.

Oпштини Сента.....................................11.05. до 13.05.2022. год. у времену од 8-13 часова.

Oпштини Чока..................10.05.2022. год. у времену од 9-13 часова.

У назначено време и на наведено место могу се јавити и војни обвезници који се нису одазвали општем позиву за увођење у војну евиденцију, а из било којих разлога нису примили појединачни позив.

Неодазивање позиву повлачи законску одговорност у складу са чланом 126. Закона о војној, радној и материјалној обавези.

                                                               Центар за локалну самоуправу

                                                                                Кикинда

 

Bővebben >>

Nyilvános közszemle - Vajdaság Autonóm Tartomány 2021-től 2035-ig tartó időszakra vonatkozó regionális területrendezési terv tervezete és a Vajdaság Autónom tartomány regionális területrendezési terv stratégiai környezeti hatásvizsgálatról szóló jele

Обавештење о промоцији добровољног служења војног рока са оружјем

Обавештење о промоцији добровољног служења  војног рока са оружјем

Центар Министарства одбране Кикинда, обавештава да ће се дана 12.02.2022. године у времену од 11.00 до 13.00 часова на Градском тргу у Кикинди испред зграде општине, одржати промоција добровољног служења војног рока са оружјем.

                                                                           Центар Министарства одбране Кикинда

Bővebben >>

N Y I L V Á N O S T Á J É K O Z T A T Á S Zenta község költségvetésében a rendelkezésre álló legmagasabb összegekről a 2022. évben a sport terén az egyes általános érdekű külön programok és éves programok finanszírozására

ÉRTESÍTÉS A HULLADÉK BEGYŰJTÉSÉRE, SZÁLLÍTÁSÁRA VONATKOZÓ EGYSÉGES ENGEDÉLY KIADÁSA IRÁNT BENYÚJTOTT KÉRELEMRŐL

ÉRTESÍTÉS A HULLADÉK BEGYŰJTÉSÉRE, SZÁLLÍTÁSÁRA VONATKOZÓ EGYSÉGES ENGEDÉLY KIADÁSA IRÁNT BENYÚJTOTT KÉRELEMRŐL

Zenta Község Közigazgatási Hivatalának Településrendezési, építésügyi és kommunális tevékenységi alosztály, a hulladékgazdálkodásról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 36/2009.,88/2010.,14/2016. és 95/2018. szám) 63. szakaszának alapján közzéteszi a zentai Kommunális-lakásgazdálkodási közvállalat Zenta, Ilije Birčanina utca 2. szám alatt А nemveszélyes hulladék begyűjtésére és szállítására Zenta község területén vonatkozó egységes engedély kiadása iránt benyújtott kérelemről szóló tájékoztatást, amely kérelmet 2021. november 25-én adott át.

A benyújtott kérelembe és a kísérő dokumentációba munkanapokon 12.00 és 14.00 óra között a Községi Közigazgatási Hivatal Zenta, Fő tér 1, 17. számú irodájában lehet betekintést nyerni.

A kérelemmel kapcsolatos véleményeket és javaslatokat 2021. december 9.-ig lehet benyújtani.

Bővebben >>

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала

NYILVÁNOS PREZENTÁCIÓ a településrendezési projektumot illetően a kiskereskedelmi létesítmény komplexuma településrendezési - műépítészeti kidolgozására a zentai k. k. 2322-es 2325-ös és 2326-os számú parcelláin

TÁJÉKOZTATÁS

TÁJÉKOZTATÁS

A Közlekedésbiztonsági Ügynökség projektumot indított a mikromobilitású járművek néven. A mikromobilitású járművek lehetőséget kínálnak a gyors, tiszta és olcsó utazáshoz, ami csökkentheti az utcahálózat és a menetrend szerinti tömegközlekedés terhelését, valamint lehetővé tenné a használók fizikai távolságtartását, ami mindenképpen nagy előnyt jelent pillanatnyilag, amikor az egyik legnagyobb globális kihívással – a COVID 19 vírus világjárvánnyal szembesülünk.

A közeljövőben várható a különféle járművek intenzív kifejlesztése és nagyobb alkalmazása, mint amilyenek: az elektromos kerékpárok, elektromos robogók, segway, háromkerekű elektromos robogók stb. Ezeket a járműveket egyszerű használni, ökológiailag elfogadhatóak, bizonyos helyzetekben gyorsabbak a hagyományos tömegközlekedéstől és a használóiknak lehetővé teszik a gyors és olcsó szállítást, valamint a közlekedés teljes autonómiáját. Tanúi vagyunk ezen járművek egyre gyakoribb mindennapos használatának.

A projektum keretében kidolgoztak egy körkérdést, amely ezen mikromobilitású járművek végső használóinak szántak, hogy tőlük kapjanak választ az álláspontjukról ezen mikromobilitású járművek használatáról.

Kérjük töltsék ki a körkérdést a következő linken:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezdxnfIhSLwtrI2bWA4e4OE_4AtCe8MsAMZZb8coYvf2n0LQ/viewform

A körkérdés kitöltésének határideje 7 nap.

Köszönjük!

 

Bővebben >>

É R T E S Í T É S

Szerb Köztársaság polgárainak A honvédelemről szóló törvény 47. szakasza értelmében joguk és kötelességük a katonai, munka- és anyagi kötelezettségüknek eleget tenni, valamint a polgári védelemben és a védelmi képzésben részt venni. A polgárokra más kötelezettségeket is átruháznak, melyek az illetékes szerv határozata alapján a védelem szempontjából jelentős szerepet játszhatnak.

Bővebben >>

Tájékoztatás kérelem benyújtásáról engedély kiadására veszélytelen hulladék tárolására a FLASH METAL Kft. operatőrtől, a Szent Száva 52-es szám alatti lokáción Tornyoson, Zenta községben, a tornyosi k. k. 618/2-es és a 619-es parcellaszámain

ÉRTESÍTÉS

Figyelmeztetjük  községünk polgárait és az átutazókat, hogy a felújított Szabadka – Zenta vasútvonal községünket érintő szakaszán,a sorompó nélküli

vasúti átkelőkön különös FIGYELEMMEL  közlekedjenek,  mivel a vasúti forgalom sebessége megnőtt és ezzel veszélyesebbé vált.

Ezen a szakaszon a vasúti forgalom ELINDULT.

                                                                                     Zenta község

                                                                                   önkormányzata

Bővebben >>

Zenta napját ünnepelték - A díszülésen kiosztották a város legrangosabb nyilvános elismeréseit

Zenta város napja és a zentai csata 323. évfordulója alkalmából tegnap a zentai községi képviselő-testület városnapi díszülésen ünnepelte a város múltjának dicsőségességét és jövőjének reményteljességét. A megszokottnál szerényebb körülmények között tették ezt meg, hiszen a járványügyi helyzet miatt sem a testvérvárosok, sem a környező települések polgármestereit nem tudták meghívni, sőt a hatalmi koalíció részét képező Szerb Haladó Párt képviselői és tisztségviselői is távol maradtak az üléstől.

Bővebben >>

Zenta: Megtartják a városnapi rendezvénysorozatot

A megszokottnál szerényebb keretek között és a járványügyi előírások szigorú betartása mellett ugyan, ám megtartják a zentai városnapi ünnepségsorozatot, amelynek programjaira szeptember 10-én, csütörtökön és 11-én, pénteken kerül sor, jelentették be a szervezők mai sajtótájékoztatójukon.

Bővebben >>

Ajándékcsomag az elsősöknek

Zenta községben szerda délelőtt kezdték meg azoknak a közlekedésbiztonsági csomagoknak a kiosztását, amelyeket a helyi önkormányzat a hagyományokhoz híven idén is az iskolakezdés alkalmából ajándékoz az első osztályba induló kisdiákoknak.

Bővebben >>

Megindult az oktatás Zentán is - Összesen mintegy háromezer gyermek és fiatal kezdte meg a tanévet a községben

Az iskolakezdés kapcsán tartott sajtótájékoztatót tegnap délelőtt Zentán Czegledi Rudolf, a község polgármestere és Juhász Attila, a községi tanács oktatással és művelődéssel megbízott tagja. Czegledi Rudolf elmondta, hogy mivel a községben alacsony a fertőzöttek száma, minden oktatási intézményben teljes kapacitással megindult a munka.

Bővebben >>

ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET - Kinevezték a káderügyi bizottságot

A káderügyi, választási, kinevezési és mandátumügyi-mentelmi bizottság kinevezéséről döntött a zentai községi képviselő-testület pénteki rendkívüli ülésén, ahol határozatot hoztak a Zentai Szociális Védelmi Központ és a zentai Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ igazgatóbizottsága elnöki tisztségét betöltő személyek mandátumának megszűnéséről is, mivel az eddigi elnököknek, a Szerb Haladó Párt színeiben politizáló Igor Stojkovnak és a Vajdasági Magyar Szövetség színeiben politizáló Burány Hajnalkának megerősítésre került a képviselői mandátuma, ami összeférhetetlenséget eredményezett az igazgatóbizottságokban betöltött tisztségekkel.

A káderügyi, választási, kinevezési és mandátumügyi-mentelmi bizottság öttagú, elnöke Hevér Éva, tagjai pedig Nagy Szuzanna, Graca Harmat Judit, Győri Gyöngyi és Búrány Katalin

H. Sz.

Magyar Szó, 2020. augusztus 30.

Bővebben >>

Továbbra is Czegledi Rudolf a polgármester - Megtartották az új összetételű képviselő-testület első, alakuló ülését Zentán

A júniusi helyi önkormányzati választáson a község választópolgárai négy listára szavazhattak Zentán. A Vajdasági Magyar Szövetség 13, az Aleksandar Vučić – A gyermekeinkért 10, az Együtt a Jobb Zentáért Polgárok Csoportja és a Sándor József – Polgári Mozgalom Zentáért Polgárok Csoportja pedig 3-3 mandátumot szerzett az összesen 29 tagú testületben.

Bővebben >>

Még kérdéses a szeptemberi óvodakezdés Zentán

Az önkormányzat még várja a minisztérium ajánlását, amely alapján döntést hoznak majd.

Továbbra is kétséges a szeptemberi tanévkezdés az iskolákban és az óvodákban egyaránt. A zentai Hófehérke Óvodában jelenleg is tart a nyári ügyelet, azonban kicsi az érdeklődés iránta.

Bővebben >>

ÉRTESÍTÉS

Értesítjük Zenta község polgárait, hogy az érvényben lévő szigorú előírások miatt a medence 2020.07.17-től határozatlan időre bezár.

Bővebben >>

ÉRTESÍTÉS

Zenta község polgármestere értesíti Zenta polgárait a lecsapolási illetékkel kapcsolatos alábbi fejleményekről:

Bővebben >>

REPÜLŐGÉPES SZÚNYOGLÁRVA IRTÁS

Az Építésügyi és kommunális tevékenységi osztály értesíti a polgárokat, hogy 2020. június 27-én, az időjárási körülmények függvényében, repülőgépes szúnyoglárva irtásra kerül sor a Tisza-menti erdősávban, a délelőtti  órákban.

A lárvairtásra használt szer megnevezése: VectoBac WG. A szer nem veszélyes a méhekre!

Bővebben >>

Lány tulipánnal a körforgalomban

Az arra járók bizonyára észrevették, hogy a Petőfi Sándor utca elején lévő korforgalom zöldövezeti része egy faragott szoborral gazdagodott. Az alkotás, amely egy tulipánt tartó leányt ábrázol, a közelmúltban elhunyt zentai fafaragó, Borsos István munkája, amelyet annak korábbi tulajdonosa, Makrinov Richárd adományozott Zenta városának.

Bővebben >>

Zentán táncoltak a ballagók

Szerbia több városában ma tartották a ballagók hagyományos táncparádéját. A idei járványhelyzet miatt ez a rendezvény is rendkívüli módon alakult, hiszen nem hangolták össze más országok időpontjaival. Minden ország más-más napokon rendezi meg ezt a nyilvános táncbemutatót.

Bővebben >>

Zenta: Hátrányból indul az idei Tiszavirág Fesztivál

Kirabolták a zentai Turisztikai Szervezet által használt raktárhelyiséget, ahol a község rendezvényeinek felszerelését tárolták. A tettesek főleg kábeleket vittek el és rongálásukkal nagy kárt okoztak. A hétvégén esedékes rendezvényt azonban a problémák ellenére megtartják.

Bővebben >>

Idén is lesz Tiszavirág Fesztivál Zentán

Idén is megtartják a zentai Tiszavirág Fesztivált, jelentették be a szervezők mai sajtótájékoztatójukon, ahol elmondták, a június 19. és 21. között a zentai Tisza-parton megrendezendő összejövetelen ezúttal is igen sokszínű programokkal várják majd a látogatókat.

Bővebben >>

Támogatás a községbeli sportkluboknak

Ünnepélyes keretek között vehették át a Zenta községbeli sportklubok és sportszervezetek képviselői azokat a támogatási szerződéseket, amelyeket Czegledi Rudolf, Zenta község polgármestere és Danilo Popov, a községi tanács sporttal és ifjúsággal megbízott tagja nyújtottak át nekik.

Bővebben >>

Június közepétől strandolhatnak a zentaiak - Az elmúlt napokban a bácskai oldalon, a híd közelében lévő Tisza-parti strandot is rendbe tették

A zentai önkormányzat június 15-ére tervezi a Népkertben lévő kék medence megnyitását. Czegledi Rudolf, a község polgármestere lapunknak nyilatkozva elmondta, hogy addigra minden műszaki feltétel megteremtődik ehhez, utána a Dr. Milan Jovanović Batut Szerbiai Közegészségügyi Intézet által előírt óvintézkedésekkel összhangban fürödhetnek a zentaiak a medencében, illetve kapcsolódhatnak ki ennek a területén.

Bővebben >>

A megszabott irányt követve

Czegledi Rudolf, Zenta község polgármestere a beruházások folytatását, a turizmus fejlesztését és a gazdaság ösztönzését tartja a legfontosabbnak

Czegledi Rudolf, Zenta község polgármestere a VMSZ zentai önkormányzati listájának vezetője, akivel az elmúlt négy év munkájáról és a választási programjukról beszélgetve a legfontosabb irányvonalakat érintettük.

Bővebben >>

Zentai középiskolai körkép - A négy intézménybe összesen háromszázharminc elsős diákot várnak

Zenta négy középiskolájában összesen tizenkét első osztály indul szeptembertől – tudtuk meg Perpauer Attilától, a zentai községi tanács oktatással és művelődéssel megbízott tagjától. Mint mondta, ezekből három szerb osztály lesz, kilencben pedig magyar nyelven folyik majd az oktatás.

– Mindez összesen háromszázharminc helyet jelent. A középiskoláink diákjainak több mint a fele a környező községekből iratkozik ide. Legnagyobb a vonzáskörzete a Bolyai TGK-nak, hiszen oda egész Vajdaság területéről jönnek a gyerekek – nyilatkozta Perpauer Attila.

Bővebben >>

Megkezdődött a beiratkozás

Szerdán délelőtt a zentai Hófehérke óvoda központi épületében Kopasz Ildikó igazgató és Perpauer Attila, a községi tanács oktatással és művelődéssel megbízott tagja tartott sajtótájékoztatót a beiratkozással, illetve a bölcsődéseknek és a kiscsoportosoknak szánt újabb óvodás csoportok megnyitásával kapcsolatban.

Bővebben >>

A városi csatornahálózat használóinak nem kell vízlecsapolási illetéket fizetniük

Azok a személyek, intézmények és vállalatok, akik, illetve amelyek a város területén építkezési telekkel rendelkeznek, rá vannak kapcsolódva a csatornahálózatra és szerepelnek a Kommunális és Lakásgazdálkodási Közvállalat nyilvántartásában, nem kötelezhetők a vízlecsapolási illeték fizetésére, hangsúlyozta mai sajtótájékoztatóján Czegledi Rudolf, Zenta község polgármestere.

Bővebben >>

Összefogással minden ellenség legyőzhető - A zentai önkormányzat köszönőlapokkal fejezte ki háláját az önkénteseknek

Pénteken délelőtt a zentai városháza udvarában Czegledi Rudolf, Zenta község polgármestere az önkormányzat nevében mintegy 150 köszönőlapot adott át mindazon személyeknek, akik a rendkívüli állapot idején tanúsított önzetlen helytállásukkal segítették polgártársaik életét – azon önkénteseknek – többek között óvónőknek, tűzoltóknak és egyéb foglalkozású személyeknek –, akik a rászoruló személyeknek, családoknak segítettek a beszerzésben, valamint a telefonos kapcsolattartó központ dolgozóinak.

Bővebben >>

ZENTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA - Újítják a Csárda felé vezető utat

Mintegy két hete zajlanak munkálatok Zentán az aluljárótól a Halászcsárda bekötőjéig vezető aszfaltút még felújítatlan szakaszán. A munkálatokat teljes egészében Zenta község önkormányzata finanszírozza. Czegledi Rudolf polgármester elmondta, hogy az út felújításának ez a harmadik és egyben befejező szakasza.

Bővebben >>

Hétfőtől a Margaréta épületben fogadják az óvodásokat

Hétfőtől a Hófehérke Óvoda Ohridi utcai Margaréta épületben fogadják az óvodásokat Zentán, jelentették be az önkormányzat és az intézmény illetékesei mai sajtótájékoztatójukon, ahol elmondták, a szükséges előkészületek már megtörténtek, így hétfőtől a biztonsági előírások betartásával várják majd a gyermekeket.

Bővebben >>

Közel kétszáz elsős várható

Az oktatási és technológiai minisztérium utasítása értelmében Zentán is végzik a leendő első osztályosok elektronikus úton történő regisztrációját. Perpauer Attila, a zentai községi tanács oktatással és művelődéssel megbízott tagja elmondta, hogy a minisztérium még nem döntött az iskolai iratkozás dátumáról, azt azonban egy online felmérés előzi meg. A szülők április elsejétől regisztrálhattak az e-uprava weboldalra, ahol kinyilváníthatták, melyik iskolába szeretnék íratni gyermeküket.

Bővebben >>

Nyitva a könyvtár és a múzeum - A zentai intézményekben szigorú óvintézkedések betartása mellett várják a látogatókat

Csütörtök óta ismét látogatható Zentán a Városi Könyvtár és a Városi Múzeum. Perpauer Attila, a zentai községi tanács oktatással és művelődéssel megbízott tagja elmondta, hogy a kulturális minisztérium kedden olyan döntést hozott, amelynek értelmében újra kinyithatnak a közgyűjteményi intézmények, és ez alapján rövidített munkaidővel és az óvintézkedések betartásával csütörtöktől várja a látogatókat a könyvtár és a múzeum.

Bővebben >>

Zenta: Enyhítő intézkedések a járvány enyhülésével

Zenta községben is enyhítettek a szigorú intézkedéseken az elmúlt napokban. Egyebek mellett újra kinyithattak a kisebb szaküzletek, a vállalkozások, valamint a piacok is. Továbbá a köztársasági rendeletekkel összhangban a kijárási tilalom is lerövidült, a 65 éven felüliek pedig heti három alkalommal félórás sétát tehetnek kedden, pénteken és vasárnap 18 óra és hajnali 1 között. A kereskedelmi létesítmények nyitva tartása a község területén is 7 órától 17 óráig lehetséges.

Bővebben >>

ZENTA KÖZSÉG - A piacok folytathatják működésüket

A rendkívüli helyzetek Zenta községi törzskara a 2020. április 21-én tartott ülésén döntést hozott arról, hogy tilos az étel és az ital felszolgálása, azoknak kiszolgálása és fogyasztása minden vendéglátó-létesítményben, közvetlenül zárt helyiségekben és a nyílt kerthelyiségekben Zenta község területén. Azon jogi személyek és vállalkozók, amelyek olyan kiskereskedelmi tevékenységet látnak el, amely az étel és ital árusítását öleli fel, ezt a tevékenységet, illetve a szolgáltatás nyújtását kizárólag házhoz szállítás formájában végezhetik. Tilos továbbá a fogadóirodák nyitva tartása is.

Bővebben >>

ZENTAI KÖZKÓRHÁZ ÉS VÖRÖSKERESZT - Kötelező a maszkviselés - Önkéntes véradási akciót szerveznek

A Zentai Közkórház közleményben hívja fel a lakosság figyelmét arra, hogy az, aki a kórházba megy, köteles maszkot vinni magával, és azt mindaddig használni, amíg az egészségügyi intézmény területén tartózkodik! Tájékoztatásuk szerint az onkológiai operációk és a kemoterápiás kezelések folytatódnak, hozzátéve, amennyiben a terápiát igénybe vevő páciens belázasodik, haladéktalanul jelentkezzen a 062/806-4393-as telefonszámon.

Bővebben >>

Megkezdődött a segélycsomagok kiszállítása - Két héten belül minden zentai kisnyugdíjashoz eljuttatják őket

A rendkívüli állapotról és az időseknek szánt önkormányzati csomagokról tartott sajtótájékoztatót szerdán Czegledi Rudolf, Zenta község polgármestere és Lőrinc Csongor, a községi tanács egészségüggyel és szociális kérdésekkel megbízott tagja. Czegledi Rudolf elmondta, hogy a mintegy 2500 dinár értékű segélycsomagokat a község azon nyugdíjasai kapják, akik 30 ezer dinár alatti havi jövedelemmel rendelkeznek. Rajtuk kívül az a 62 zentai is számíthat a csomagra, akik 65 évnél idősebbek, és szociális segélyben részesülnek.

Bővebben >>

A híd szerepét tölti be - Kiválóan működik a zentai kapcsolattartó központ

Az elmúlt két hétben közel nyolcszáz hívás érkezett a zentai önkormányzat keretében működő kapcsolattartó központba, nemcsak Zenta községből, hanem a környező településekről is. Lőrinc Csongor, a zentai községi tanács egészségüggyel és szociális kérdésekkel megbízott tagja elmondta, hogy a központ március 17-e óta működik, és a polgárok minden olyan kérdésére igyekeznek választ adni, és megoldást találni, amely aktuális a rendkívüli állapot idején.

Bővebben >>

Idősek otthona létesül Zentán - Ötvenkét férőhelyes lesz, minden szobához fürdőszoba készül – A kaszárnya két épületét alakítják át

A nagyberuházási igazgatóság 300 millió dináros támogatásával a zentai kaszárnya két épületét idősek otthonává alakítják. Egy-, két- és négyágyas, fürdőszobával ellátott szobák várják majd a beköltözőket, és mindkét épületben lesz lift is. Az intézményben 25 új munkahely nyílik. A közbeszerzési pályázat még tart, és az ajánlatokat április 9-én bontják fel.

Bővebben >>

ZENTAI EGÉSZSÉGHÁZ - Felhívás Zenta Község polgárainak

Felhívjuk Zenta Község minden lakosát, hogy tartsa be az egészségügyi előírásokat: rendszeresen és alaposan mosson kezet vízzel és szappannal,  tisztítsa meg kezét alkoholos törlőkendővel, kézfertőtlenítővel! Köhögéskor, tüsszentéskor takarja el száját és orrát a behajlított könyökével vagy egy zsebkendővel, majd azonnal dobja ki a zsebkendőt! Szemhez, szájhoz, archoz csak kézmosás után nyúljon! Kerülje a nagy tömeget, zárt légterű helyiségeket! Használjon maszkot, ha légzőszervi tünetei vannak (köhögés, tüsszentés), ezzel védi a környezetében lévőket!

Bővebben >>

Zenta: A Senta-Promet átveszi a piacra termelt árut

Zenta község önkormányzata ma kiadott közleményében arról értesíti a községbeli mezőgazdasági termelőket, hogy a Senta-Promet kereskedelmi vállalat átveszi tőlük a piacra termelt árut, ilyen módon csökkentve a piacok bezárása következtében keletkező károkat.

Bővebben >>

ZENTA KÖZSÉG - Újabb intézkedések a biztonságért

A rendkívüli helyzetek községi törzskara vasárnapi döntése értelmében a köztársasági szintű rendelkezésekkel összhangban Zentán is beszüntették a piacok működését, valamint betiltották a szabadtéri értékesítés minden formáját a közterületeken, illetve a vásárok megtartását is a község területén.

Bővebben >>

ZENTAI PIAC - Az internetre költöztek

Zentán a piacok bezárása miatt a különféle konyhakerti növényeket vásárolni kívánók a hétvége óta az interneten, pontosabban egy Facebook-csoporton keresztül szerezhetik be a szükséges portékákat. Az eddig a termékeiket a város szívében kínálók számára ugyanis elindult a Zentai online zöldségpiac csoport, amelyben az érintettek bejegyzésekben népszerűsíthetik az eladásra szánt zöldségeket, gyümölcsöket. 

Bővebben >>

Tovább szépül a városháza

Amint véget ér a rendkívüli állapot, folytatják a zentai városháza homlokzatának felújítását – mondta Czegledi Rudolf, Zenta község polgármestere. A munkálatok 15 millió dinárba kerülnek, amelyből kilencmilliót a helyi önkormányzati minisztérium finanszíroz, a többit pedig a község állja.

 

Bővebben >>

Távoktatás és ingyenes óvodák

A rendkívüli egészségügyi helyzet miatt Zenta is csatlakozott azokhoz a településekhez, amelyekben a szükségállapot ideje alatt nem kell fizetniük a szülőknek az óvodáért. Az óvodák munkatársai megszervezték a távoktatást a szülői csoportokban.

Bővebben >>

Megkezdték a fertőtlenítőszer-kiszállítást

Zentán az önkormányzat illetékeseinek hétfői bejelentésével összhangban megkezdődött az önkormányzat által biztosított fertőtlenítőszernek a háztartásokhoz való kiszállítása, tudtuk meg Lőrinc Csongortól, a községi tanács egészségüggyel és szociális kérdésekkel megbízott tagjától, aki elmondta, a kiszállítást végzők igyekeznek az időjárási viszonyoktól függetlenül folyamatosan dolgozni annak érdekében, hogy a hét folyamán mindenki megkapja a fertőtlenítőszert.

Bővebben >>

Zenta: Megkezdik a közterületek fertőtlenítését

Czegledi Rudolf polgármester és Lőrinc Csongor a zentai községi tanács egészségüggyel és szociális kérdésekkel megbízott tagja a mai sajtótájékoztatón összefoglalta a rendkívüli helyzetek Zenta községi törzskarának operatív része által megvitatott és meghozott legújabb intézkedéseket.

Bővebben >>

A MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐK ÉRTESÍTÉSE

ÉRTESÍTÉS

 

NÖVÉNYTERMESZTÉSI MUNKÁLLATOK

(gyümölcs- és szőlőtermesztés, növénytermeszés és üvegházi termesztés)

Szükséges mezőgazdasági munkálatok esetén, különös tekintettel a fagy beálltára, a kijárási tilalom ideje alatt (17.00-től 5.00-óráig) minden mezőgazdasági termelő (ültetvény vagy más mezőgazdasági földterület használója illetve tulajdonosa) köteles elektronikus úton kérelmet benyújtani a kijárási tilalom alatt történő munkavégzésre a  Növényvédelmi Igazgatósághoz, amely a következő internet oldalon: http://agromere.registar-uzb.rs érhető el, valamint érdeklődhetnek a 064/88-18-449-es telefonszámon.

 

ÁLLATTENYÉSZTÉS

(háziállatok fejése és méhészeti munkállatok)

Szükséges állatenyésztési munkállatok végzéséhez a kijárási tilalom ideje alatt (17.00-től 5.00-óráig) minden termelő köteles elektronikus úton kérelmet benyújtani a kijárási tilalom alatt történő munkavégzésre a Mezőgazdasági minisztérium mezőgazdasági felügyelőségéhez, amely a következő internet oldalon: http://stocarstvo.registar-uzb.rs érhető el.

 

A mezőgazdasági termelők Zenta község területén a kérelem kitöltéséhez segítséget kaphatnak a következő telefonszámokon:

064/872-5349 vagy a 064/847-2872

 

Bővebben >>

A MEZŐGAZDASÁGI, ERDÉSZETI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI MINISZTÉRIUM ÉRTESÍTÉSE

MEZŐGAZDASÁGI, ERDÉSZETI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI MINISZTÉRIUM ÉRTESÍTÉSE
2020. 03. 20.

ÉRTESÍTÉS

Az elengedhetetlen agrotechnikai intézkedések alkalmazása esetében,  kiváltképp az ültetvények fagyvédelme érdekében, a kijárási tilalom ideje alatt ( 20:00- 05:00 óráig),  minden mezőgazdasági termelő (az ültetvények vagy egyéb mezőgazdasági területek tulajdonosa vagy használója)  köteles kérelmet előterjeszteni a kijárás jóváhagyására, mégpedig a Növényvédelmi Igazgatóságnak címezve az alábbi e-mail címre küldve agromere@registar-uzb.rs,  illetve a megfelelő telefonszámra jelentve a mellékelt jegyzékből, a részleg, illetve a körzet szerint, amelyre az engedélyt kéri. Az említett kérelemben szükséges feltüntetni azon személy vezetéknevét és utónevét, személyi igazolványának számát és címét, aki a 20:00-05:00 óráig tartó időszakban közlekedni fog, továbbá a bejegyzett gazdaság számát, a helyszínt, ahol az agrotechnikai intézkedéseket végrehajtják, valamint az időpontot és a napot amikor az intézkedés végrehajtását tervezik.  Az engedély csakis a feltüntetett napon a 20:00-05:00 óra közötti időszakban lesz érvényes.  Az előterjesztett kérelemre való válaszadási határidő 48 óra.

A telefonszám, amelyen keresztül a kérelem előterjeszthető:
064-8-818-449 az alábbi körzetre:  Észak-bánáti

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

Bővebben >>

Az egységes, közös akarat útján - Batthyány Lajos grófra emlékeztek Zentán

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából tegnap Zentán a városháza oszlopcsarnokában In memoriam gróf Batthyány Lajos címmel tartottak ünnepi megemlékezést.

Gróf Batthyány Lajos, az első felelős magyar kormány miniszterelnöke, a népek tavaszának magyar reménységeit megvalósítani igyekvő, mártírhalált halt miniszterelnök tiszteletére 2006 óta áll emléktábla Zenta legelőkelőbb épületének oszlopcsarnokában, és az emlékezésre ott került sor.

Bővebben >>

Örök érvényű etalon mindenki számára - Megemlékezés az 1848–1849-es magyar forradalom és szabadságharc tiszteletére

Zentán a hagyományokhoz híven a Felsővárosi temetőben tartottak megemlékezést az 1848–1849-es magyar forradalom és szabadságharc kitörésének 172. évfordulója alkalmából. A péntek délutáni összejövetelen a Himnusz elhangzását követően Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke levelét dr. Rusz Radován, Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának konzulja olvasta fel, majd Sztantity Szebasztián, a Vajdasági Magyar Szövetség zentai községi szervezetének alelnöke mondott ünnepi beszédet, amelyben egyebek mellett kiemelte, hogy a jeles napok méltó megünneplésének összetartó ereje van, a nemzeti ünnepeink múltat idéznek és jelent teremtenek, hiszen a múlthoz és a jelenhez is fűznek bennünket.

Bővebben >>

Pánik helyett óvatosságra intenek - Egyelőre nincs megerősített koronavírusos eset Zentán

Zenta község honlapján közleményben fordult a polgárokhoz Czegledi Rudolf polgármester, a rendkívüli helyzetek Zenta községi törzskarának elnöke, aki a közleményben arra hívja fel a lakosság figyelmét, hogy felelősségteljesen viselkedjenek, és alkalmazzák az Egészségügyi Minisztérium utasításait a kézmosásra, fertőtlenítésre, egyéb higiéniai intézkedésekre vonatkozóan, illetve halasszák el a nagyobb létszámú, zárt helyiségben tervezett rendezvényeket.

Bővebben >>

Százötven éves a felsőhegyi iskola

Az idén ünnepli fennállásának 150. évfordulóját a zentai Petőfi Sándor Általános Iskola felsőhegyi Csokonai Vitéz Mihály kihelyezett tagozata. Az évforduló jegyében szerda délelőtt az iskolaépületben ünnepélyes keretek között megnyitották A közoktatás kezdetei Felsőhegyen című kiállítást.

Bővebben >>

A RENDKÍVÜLI HELYZETEK ZENTA KÖZSÉGI TÖRZSKARÁNAK KÖZLEMÉNYE

KÖZLEMÉNY

A rendkívüli helyzetek Zenta községi törzskara legutóbbi ülésén megvitatta a korona vírus okozta aktuális helyzetet és a következő álláspontokat fogalmazta meg:  

A törzskar felelősségteljes magatartásra kéri a polgárokat és felhívja a figyelmüket, hogy a pánikkeltés nem indokolt, de az óvatosság annál fontosabb.

Mindenki vegye komolyan és alkalmazza az Egészségügyi Minisztériumnak a higiéniai intézkedések (kézmosás, fertőtlenítés stb.) betartására vonatkozó utasításait.

A község polgárai a járványról a nagykikindai Közegészségügyi Intézet szakembereitől tájékozódhatnak minden nap 8-22 óra között. A telefonszám: 0230/4-21-102, 062/88-33-841 és 062/88-33-877.

A tünetek jelentkezése esetén a község lakói a Zentai Egészségház diszpécser szolgálatához fordulhatnak a 024/814-570-es telefonszámon. A törzskar kéri a polgárokat, ne menjenek be személyesen az egészségházba, a telefonhívásuk után a szakemberek a minisztérium utasítását követve járnak el.

A fennálló helyzetben az Önkormányzat legfontosabb célja és feladata a polgárok egészségének a megőrzése és ennek érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket.  

Mindenekelőtt arra kéri a polgárokat, hogy a nagyobb létszámú, zárt helyiségben tervezett rendezvényeket halasszák el.

Fokozottan figyeljenek oda a személyi higiénia betartására.

Az Önkormányzat a hatáskörébe tartozó intézményekben és azokon a helyszíneken, ahol a polgárok tömegesebb jelenlétére lehet számítani (óvodák, iskolák, sportcsarnok, színház, ügyfélfogadó iroda, piac) kézfertőtlenítőket szerel fel és biztosítja a működésükhöz szükséges fertőtlenítőszert.

A szerb kormány által meghozott hivatalos előírás értelmében Zenta község területén is TILOS minden olyan rendezvény megtartása, amelyre zárt helyiségben, több mint száz látogató részvételével kerülne sor. 

A lemondott és elhalasztott rendezvények megtartásának időpontjáról a megfelelő időben értesülnek az érdeklődők.    

A rendkívüli helyzetek Zenta községi törzskara folyamatosan követi a helyzet alakulását és amennyiben szükség mutatkozik rá, a saját hatáskörében további intézkedéseket tesz majd.

a rendkívüli helyzetek Zenta községi törzskarának elnöke

Czegledi Rudolf, okl. építőmérnök

Bővebben >>

XXII. Hagyományaink Ünnepe Zentán: Bemutatkoztak hagyományos ételeink, népzenénk és táncaink

Tej, túró, tejfel címmel huszonkettedik alkalommal tartották meg szombaton Zentán a Hagyományaink Ünnepét, a városka hagyományőrzőinek napját.

A rendezvény délelőtti programja a tejtermékekből készült hagyományos ételek kiállításával kezdődött a Zentai Művelődési Házban. A Hagyományaink Ünnepének gyermekprogramját Baráth Hajnal Anna a zentai Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ munkatársa nyitotta meg, aki hozzátette, hogy az egész napos rendezvény a 2020, a nemzeti összetartozás és az erős magyar közösségek éve programsorozat részét képezi, aminek a szervezők különösen örülnek, hiszen fontos feladatuknak tartják, hogy a népmesében, a népdalban és a néptáncban rejlő értékeket felfedezve erősítsék a vajdasági magyar közösséget.

Bővebben >>

Предлог листе корисника за доделу помоћи кроз куповину одговарајуће непокретности намењене становању и додели једнократне помоћи у грађевинском материјалу (мали грант)

Javában folyik a Thurzó Lajos Általános Iskola felújítása

A tervezett ütemben haladnak a zentai Thurzó Lajos Általános Iskola felújításának munkálatai, amelyeket az önkormányzat illetékesei, Czegledi Rudolf, Zenta község polgármestere és Perpauer Attila, a községi tanács oktatással és művelődéssel megbízott tagja is megtekintettek.

Bővebben >>

Ajándék a színházkedvelőknek - Negyedszer szervezik meg Zentán a Teátrum Neked! színházi fesztivált

Február 12. és 16 között tartják meg Zentán a IV. Teátrum Neked! – Zentai Teátrumi Napok elnevezésű színházi fesztivált a Magyar Teátrumi Társaság és a Zentai Magyar Kamaraszínház szervezésében, jelentették be a szervezők mai sajtótájékoztatójukon, amelyen Wischer Johann, a Zentai Magyar Kamaraszínház igazgatója és Perpauer Attila, a zentai községi tanács oktatással és művelődéssel megbízott tagja ismertették a rendezvénysorozattal kapcsolatos részleteket.

Bővebben >>

Új helyszínen a zentai Vöröskereszt - A szervezet ezentúl minden tevékenységét egy helyen tudja majd végezni

Új helyszínen, a Posta utca 2. szám alatt fogadja ügyfeleit a Vöröskereszt zentai szervezete.

Prim. dr. Bojana Ljuboljević nyugalmazott szakorvos, az egyesület elnöke az új irodahelyiségük szerdai átadóján egyebek között örömének adott hangot annak kapcsán, hogy hosszú évek után egy helyszínen rendezhetik meg összejöveteleiket és a képzésüket, mivel korábban ezeket a helyszűke miatt csak a város különböző pontjain tudták megoldani. Legtöbb alkalommal a zentai tűzoltók nyújtottak nekik segítő kezet, rendelkezésükre bocsátva a székhelyüket annak érdekében, hogy a nemzetközi humanitárius szervezet zentai aktivistái megtarthassák képzéseiket – magyarázta az elnök asszony, aki a zentai Vöröskereszt tevékenységei közül hármat emelt ki: a munkaviszonyban lévők és a gépjárművezetők számára szervezett elsősegélynyújtás-képzést, illetve a laikus házi ápolók képzését, majd hozzátette, az összejövetelek és a képzések mellett ezentúl az önkéntes véradási akciókat is az új helyszínen tarthatják meg.

Bővebben >>

NYILVÁNOS PÁLYÁZAT AZ EGYESÜLETEK KÖZÉRDEKŰ PROGRAMJAI ÉS PROJEKTUMAI FINANSZÍTOZÁSÁRА ÉS TÁRSFINANSZÍTOZÁSÁRА TANÁCSADÓI-TERÁPIÁS ÉS SZOCIÁLIS-EDUKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOKNYÚJTÁSA CÉLJÁBÓL A SZOCIÁLIS VÉDELEM TERÜLETÉN

TÁJÉKOZTATÁS AZ ELHELYEZÉST SZOLGÁLÓ KATEGORIZÁLATLAN VENDÉGLÁTÓI LÉTESÍTMÉNYEK BEJELENTÉSÉNEK MÓDJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÁS AZ ELHELYEZÉST SZOLGÁLÓ KATEGORIZÁLATLAN VENDÉGLÁTÓI LÉTESÍTMÉNYEK  BEJELENTÉSÉNEK MÓDJÁRÓL

            A vendéglátásról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 17/2019. sz.) előirányozza a vendéglátók kötelezettségét, akik elhelyezést nyújtanak kategorizálatlan  vendéglátói létesítményekben,  hogy a tevékenység ellátásának  megkezdése előtt, az  előirányozott módon  benyújtsák   a  bejelentőjüket  a  helyi önkormányzati egységben  (HÖE), amelynek   területén a  létesítmény található. 

             Az elhelyezést szolgáló  kategorizálatlan vendéglátói   létesítmények az  alábbiak:

- hostel,

- éjjeli szálás

- éjjeli szállóhely 

- botel,

- vendégfogadó ház, 

- megszállás,

- etnográfiai ház,

- tanya

- villa, 

- kempinghely, 

- kempingpihenő, 

- kemping stop stb.

- a  kategorizálatlan elhelyezést szolgáló vendéglátói létesítmény  a  nautikai  turizmusra, 

- a vadászati  turizmus kategorizálatlan  létesítményben az elhelyezés, amelynek fajtái:

- vadászotthon 

- vadászház és 

- vadász kunyhó.

            Zenta község HÖE az előirányozott módon nyilvántartást vezet a vendéglátókról és a vendéglátói létesítményekről, amelyek a kategorizálatlan vendéglátói létesítményben a szállás szolgáltatását nyújtják.

            2019. december 21-én hatályba lépett az elhelyezést szolgáló kategorizálatlan   vendéglátói létesítmények,   a  nautikai  turizmus elhelyezését  szolgáló  kategorizálatlan létesítmények és a vadászati  turizmusban az elhelyezést   szolgáló kategorizálatlan   létesítmények bejelentése tartalmának és a bejelentő benyújtásának módjáról  és   az elhelyezést  szolgáló  létesítmények nyilvántartása  módjáról  szóló  szabályzat (az  SZK Hivatalos Közlönye,  90/2019. sz.).

            A szabályzat előirányozza, hogy a vendéglátó, aki elhelyezési szolgáltatást nyújt a kategorizálatlan  vendéglátói létesítményben benyújtja a HÖE-nek -  Zenta  községnek,  amelynek a  területén a  létesítmény található a  bejelentőt,   amely   tartalmazza  az alapvető adatokat  a  vendéglátóról,  a  vendéglátási létesítményről, valamint  más   mérvadó adatokat. 

            Külön felhívjuk a vendéglátókat, akik elhelyezési szolgáltatást nyújtanak a kategorizálatlan létesítményekben, hogy tegyenek eleget a törvényes kötelezettségüknek és nyújtsák be a bejelentőt a helyi önkormányzati egységnek nyilvántartás céljából. 

            A bejelentő adatait a vendéglátó szabályosan és pontosan viszi be. A bejelentőt külön, minden  elhelyezést szolgáló vendéglátói létesítményre kell benyújtani,  írásban,   más  tartós  jegyzethordozón vagy elektronikus úton,  az átvétel igazolásával.

            A bejelentő tartalma adott az 1-es számú mellékletben EXCEL táblázat formájában.

            A VENDÉGLÁTÓ KÖTELEZETTSÉGE, AKI ELHELYEZÉSI SZOLGÁLTATÁST NYÚJT A KATEGORIZÁLATLAN VENDÉGLÁTÓI  LÉTESÍTMÉNYBEN, HOGY BENYÚJTSA A BEJELENTŐT ZENTA KÖZSÉGNEK ÉS A SZABÁLYZAT HATÁLYBALÉPÉSÉNEK NAPJÁVAL KEZDŐDIK.

            FELHÍVJUK A FIGYELMET,  hogy   a  vendéglátó, aki    a  szolgáltatásait  kategorizálatlan   vendéglátói  létesítményben nyújtja,  amely   nincs  nyilvántartva  Zenta  községben,  nem valósíthatja meg   a  2020-as évben  a használóknak  az utalvány (vaucser)  odaítélési  sémája  megvalósításában a  részvételre való jogosultságot. 

            A VENDÉGLÁTÓK A MINISZTÉRIUM HONLAPJÁRÓL ÁTVEHETIK A BEJELENTŐT - EXCEL TÁBLÁZATOT (1-ES MELLÉKLET), KITÖLTHETIK AZT ÉS AZ ELŐIRÁNYOZOTT MÓDON MEGKÜLDHETIK ZENTA KÖZSÉGNEK.

>> AZ 1-ES MELLÉKLET LETÖLTÉSE <<

Bővebben >>

Közösségi tér a közösségért

A magyar kultúra napjának délvidéki központi ünnepsége a zentai Művelődési Ház új közösségi terének ünnepélyes átadásával vette kezdetét. Magyarország Kormányának és a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának kiemelt támogatásával, a Bethlen Gábor Alap, a Magyar Nemzeti Tanács és a zentai önkormányzat együttműködésével kialakított impozáns közösségi teret Pirityiné Szabó Judit, Magyarország Miniszterelnöksége Nemzetpolitikai Államtitkársága Délvidéki és Diaszpóra Főosztályának főosztályvezetője és Czegledi Rudolf, Zenta község polgármestere adta át.

Bővebben >>

Építkezés, felújítás, aszfaltozás - Czegledi Rudolf polgármester tevékenynek nevezte a 2019-es évet, és az ideit is eseménydúsnak látja

Czegledi Rudolf, Zenta község polgármestere évértékelőjében arra mutatott rá, hogy a tavalyi évben több beruházás esetében tették meg a kezdő lépéseket, ugyanakkor több projektnek is a végére értek. A véghez vitt beruházásokról szólva kiemelte az új hőerőtelepet, amelyet tavaly januárban adtak át rendeltetésének, valamint a felújított gimnáziumi épületet, amelyet ugyancsak januárban avattak fel. A megkezdett projektek sorában a Thurzó Lajos Általános Iskola felújítását hangsúlyozta.

Bővebben >>

Negyven perc alatt Zentáról Szabadkára - Április elejére készül el az új vasútvonal

A Szabadka–Zenta vasútvonal felújítása az ünnepek alatt szünetelt, de a napokban folytatják a munkát, hiszen a zentai vasútállomásra csütörtökön érkeztek újabb talpfák, sínek és egyéb kellékek. Az építkezés Bogarasnál tart, vagyis mintegy hét kilométer van még hátra Zentáig. Ha elkészül, 40-45 perc alatt Zentáról Szabadkára lehet jutni. A beruházás az utasszállítás és a teherszállítás szempontjából is kiemelkedően fontos.

Bővebben >>

T Á J É K O Z T A T Á S

T Á J É K O Z T A T Á S

A Szerb Köztársaság  polgárai,   a  védelemről szóló törvény 47. szakasza  alapján jogosultak   és kötelesek  eleget  tenni a  katonai-, munka  és anyagi  kötelezettségüknek és részt venni   a  polgárvédelemben és  a   védelmi  kiképzésen. A polgárok  beoszthatóak  a  védelemben jelentős  más  kötelezettségekre  is,  éspedig a hatásköri szervek határozata alapján. 

A katonai  munka és anyag kötelezettségről szóló törvény előirányozza,  hogy  a  katonai kötelezettséggel békében,   rendkívüli vagy háborús helyzetben  minden  polgár rendelkezik,   akik  felkészültek  és  kiképzettek  a  katonai  kötelezettségek és  más  védelmi feladatok végrehajtására. 

A kötelező  sorkatonai szolgálat   beszüntetéséről szóló határozat  hatálybalépésével,  minden 18 évesnél idősebb személy esetében fennmarad  a  kötelezettsége, hogy vezessék  a katonai  nyilvántartásban és a tartalék összetételben   a  szolgálati kötelezettsége. 

A katonai, munka és anyagi kötelezettségről szóló törvény (15. szakasz)  alapján a Szerb Köztársaság Védelmi Minisztériuma felhív minden férfit, aki 2002-ben született, hogy tegyen eleget  a törvényes kötelezettségének és   vezessék be őket  a  katonai nyilvántartásba. 

A katonai nyilvántartásba való bevezetés alá esnek  az idősebb  korú   férfiak  is(akik  1990-től  2001-ig születtek),   akik bármiféle okból nem  kerültek  bevezetésre  a   katonakötelezettek nyilvántartásába. 

A katonakötelezettek nyilvántartásába a  bevezetést   az általános felhívás alapján  végre lehet hajtani   a Védelmi Minisztérium   Központjában (VMK)  a  helyi  önkormányzatban  vagy  a  VMK  községi irodájában,  éspedig  a  lakóhely szerint  2020.01.13-ától  2020.02.28-áig, az alábbi beosztásban:

Nagykikinda községben – minden munkanapon  09,00 órától  13,00 óráig

Ada községben  - minden   kedden, 9,00 órától 13,00 óráig

Magyarkanizsa községben – minden munkanapon (kivéve szerdát) 09,00 órától 13,00 óráig

Törökkanizsa községben – minden munkanapon, keddet kivéve,  09,00 órától 13,00 óráig

Zenta községben  - minden   munkaszerdán 09,00 órától  13,00 óráig

Csóka községben – minden munkakedden 09,00 órától 13,00 óráig.

A személy, akit  bevezetnek a katonai  nyilvántartásba, fel kell, hogy mutassa  a személyi igazolványát betekintésre,  és  amennyiben  nem rendelkezik vele, a Szerb Köztársaság állampolgárságát a  születési anyakönyvi kivonattal,  vagy az állampolgársági bizonylattal   bizonyítja,  külföldön pedig  az érvényes útlevelével. 

A személyek, akik külföldön tartózkodnak,  kötelesek, a katonai  nyilvántartásba  való bevezetés céljából jelentkezni  a Szerb Köztársaság legközelebbi   diplomáciai – konzulátusi képviseleténél,

Az általános felhívásra való elégtétel  elmulasztása felelősséget von maga  után, összhangban  a  katonai, munka és anyagi   kötelezettségről szóló törvénnyel összhangban.

Nagykikinda helyi önkormányzatának 

Védelmi Minisztériumi Központja

Bővebben >>

Zenta: Tamara a község első kisbabája

A zentai szülészeten, három nap alatt hat kisbaba született. Köztük január harmadikán jött a világra a község első babája is. Az önkormányzat nevében az illetékesek szombaton látogatták meg kicsit és anyukáját.

Bővebben >>

ZENTA LEGJOBB SPORTOLÓI – 2019 - Birkózók és kajakozók

Zentán idén is karácsony és szilveszter között hirdették ki a város legjobb sportolóit, ezúttal természetesen a 2019-es esztendőre vonatkozóan. A lassan mögöttünk hagyott évben sem volt különös meglepetés, hiszen ezúttal is a birkózók és a kajakosok vitték a prímet, a nem olimpiai sportágak terén pedig a kick-box aratott.

Bővebben >>

Nagy az érdeklődés a zentai IV. Gazdanapok iránt

December 14-én és 15-én tartják Zentán a IV. Gazdanapokat. A kétnapos agrárgazdasági találkozóra már szombaton is rengetegen látogattak. A zentai Városi Sportcsarnokban a kiállítás mellett vásár, pálinkaverseny, sütemények, torták versenye is várta a vendégeket. A meghirdetett versenykategóriákban külföldről és Vajdaság egész területéről neveztek be termékeket.

Bővebben >>

Zenta: December 19-én indul a Karácsonyi Kavalkád

Zenta önkormányzata és idegenforgalmi szervezete ebben az évben is családias hangulatú Karácsonyi Kavalkádot szervez a város Fő terén. Az öt napon át zajló rendezvénysorozat kezdetét december 19-re tervezik. A színes égők fénye alatt fahéjas kürtőskalács és a szegfűszeges forralt bor csábító illata, és melegedő tűzhelyek várják az ünnepekre készülőket.

Bővebben >>

Újabb díj a bolyais tanároknak - Balla Ákost és Esztelecki Pétert Stádium-díjjal tüntették ki

A Gróf Széchenyi Család Alapítvány által alapított Stádium-díjat három kategóriában osztják ki, a tudományok, a művészetek és a közélet terén tevékenykedő szakemberek között. Idén a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium két tanára is részesült a díjban: Esztelecki Péter a tudomány kategóriában első, míg Balla Ákos a művészet kategóriában harmadik helyezést szerzett az online szavazás eredményeképpen.

Bővebben >>

Ötmillió dinár a gazdáknak

Az idén összesen ötmillió dinárt különített el mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásra a zentai önkormányzat.

A jelentkezők négy kategóriában pályázhattak, a méhészek kasokra és egyéb eszközökre (20 ezer dinárig), az állattenyésztők mesterséges megtermékenyítés szolgálatára (12 ezer dinárig), illetve minőségi, törzskönyvezett jószágok vásárlására (25 ezer dinárig), a növénytermesztők pedig a termény biztosítására (20 ezer dinárig). A szerződések ünnepélyes aláírására tegnap délelőtt került sor a városháza dísztermében.

Bővebben >>

Szerbiának még fel kell zárkóznia - A fogyatékkal élők világnapjáról emlékeztek meg Zentán

Tegnap délelőtt a Zentai Vakok és Gyengénlátók Szervezete helyi klubjában alkalmi programot szerveztek a fogyatékkal élők világnapja alkalmából.

Miután Györe Árpád elnök köszöntötte a megjelenteket, és alkalmi beszédet mondott, dr. Milana Kragujević doktornő tartott előadást az időskori betegségek megelőzéséről és kezeléséről, amelyet követően a közönség kérdéseire is válaszolt. Ezután a Royal Hotelben megtartott ebéddel fejeződött be a program. Az eseményt, mint minden évben, ezúttal is Zenta község önkormányzata támogatta.

Bővebben >>

Elektronikus zene nem csak fiataloknak - Új rendezvénnyel bővül Zenta szórakoztató jellegű programkínálata

Új rendezvénnyel bővül Zenta eddig is viszonylag tarka, szórakoztató jellegű programkínálata: az újonnan alakult Beats / Minute civil tömörülés és elektronikus zenei rendezvény két zentai fiatal közös projektje, akik a közel egy évtizedes zenei tapasztalatukból merítve próbálják új szintre emelni a helyi szórakoztatást, és a zenei stílus kedvelői számára kikapcsolódási lehetőséget biztosítani a hétvégéken. A rendezvényt december 28-án tartják meg a népkerti sportcsarnokban.

Bővebben >>

A fogyatékkal élő személyeket fogadták

A Kéz a Kézben Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Civil Szervezete gondozottjait fogadták ma délelőtt a fogyatékkal élők világnapja alkalmából a zentai önkormányzat illetékesei a helyi Kölyökkuckóban, ahol a sérült személyek alkalmi műsorral köszönték meg nekik az egész éves támogatást.

Bővebben >>

Ezer fával lett gazdagabb Zenta község - Faültetési akció volt a hétvégén

Szombaton délelőtt Zentán, a községi közigazgatási hivatal kommunális osztályának koordinálásával a város területén ötszáz juharfát ültettek el. Az akcióban részt vettek a Thurzó Lajos Általános Iskola, valamint a Petőfi Sándor Általános Iskola diákjai, a Zöldülj Zenta! csoport, a Rákóczi Szövetség és a fogyasztóvédők egy csoportja, valamint sok önkéntes helybeli lakos.  

Bővebben >>

A biológia és a kémia tudományának ünnepe Zentán

Kiváló hangulatban, a biológia és a kémia tudományának valódi ünnepeként zajlott le ma a Zentai Gimnáziumban az idei Fábri Géza Biológiaverseny és Máriás Vilmos Kémiaverseny, amelyeken összesen közel száz középiskolás diák versengett Vajdaság szinte minden részéről.

Bővebben >>

A magyarellenes kegyetlenkedések áldozataira emlékeztek

Mementó 2019 címmel emlékeztek meg szombaton este az 1944 őszén elkövetett magyarellenes kegyetlenkedések halálos áldozatairól. A szomorú megemlékezés alkalmával a megjelentek először gyászmisén vettek részt a Szent István-templomban, majd mécsesekkel a kezükben sétáltak át a Tisza-hídnál felállított kopjafához.

Bővebben >>

Rákóczis Légy-Ott! Zentán - Csaknem ezer fiatal találkozott egymással a Tisza-parti településen

A fennállásának harmincadik évfordulóját ünneplő Rákóczi Szövetség középiskolások számára szervezett találkozósorozatának Kárpát-medencei körútja során tegnap délután a zentai sportcsarnokban összesen mintegy kilencszáz vajdasági diák számára biztosított feledhetetlen, zenével és kikapcsolódással eltöltött órákat. A Magyar Nemzeti Tanáccsal szoros együttműködésben életre hívott rendezvényen kilenc magyarországi és egy romániai középiskola száz diákja is részt vett. A szervezők a rendezvénysorozat céljaként azt tűzték ki, hogy a középiskolások minél szélesebb rétegéhez eljussanak a magyarországi, illetve a külhoni fiatalokat maga köré tömörítő szervezet üzenetei, programjai és lehetőségei.

Bővebben >>

A továbbtanulás a jövőbe való befektetés - Nagy sikerrel zajlott le Zentán a III. EDU EXPO pályaorientációs kiállítás

Harmadik alkalommal rendezték meg az idén az EDU EXPO pályaorientációs kiállítást, amelynek egyik helyszíne a rendezvény történetében először Zenta volt. A Népkertben lévő sportcsarnokba ellátogató magyarkanizsai, zentai, adai, óbecsei, temerini és újvidéki középiskolák diákjai csoportokba verődve az újvidéki Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke, az Újvidéki Művészeti Akadémia, a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola, a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának zombori kihelyezett tagozata, valamint a házigazda Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar és a társszervező, a Szent István Egyetem Zentai Konzultációs Központja kiállítóhelyeinél tájékozódhattak a felsőoktatási intézmények nyújtotta továbbtanulási lehetőségekről, ezenkívül megismerkedhettek a szabadkai CMH-iroda, illetve Vajdasági Ifjúsági Fórum, az újvidéki Európa Kollégium és a szintén újvidéki székhelyű Vajdasági Magyar Diákszövetség tevékenységével is. Az EDU EXPO-t a Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar karrierépítő csapata hívta életre.

Bővebben >>

Ј А В Н И П О З И В за доделу помоћи породицама избеглица за куповину сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу (мали грант)

Az 1944-es ártatlan áldozatokra, a város hőseire emlékeztek mindenszentek napján

1944. november 9-én, a második világháború végén a zentai Tisza-parton 65 embert végeztek ki bűntelenül, majd a következő másfél évben további 124 lakos esett áldozatul a féktelen megtorlásoknak. Az ártatlan áldozatokra emlékeztek pénteken délután a zentai önkormányzat tagjai. A kivégzett lakosok tiszteletére koszorúkat helyeztek el a zentai Felsővárosi Köztemetőben, az 1944-es áldozatok emlékművénél és az 1848–49-es magyar forradalom és szabadságharc emléksírhelyénél.

Bővebben >>

Szólt a tárogató a Délvidéken is

Szól a tárogató a Délvidéken is címmel tartottak különleges hangulatú zenei rendezvényt ma este a zentai Művelődési Házban, ahol a tárogatómuzsika jeles vajdasági és magyarországi képviselői szórakoztatták a zenekedvelő közönséget.

Bővebben >>

A játék, amely összeköt és összetart - Az idén is kiválóan hangulatban zajlott Zentán a fogyatékkal élők mini paralimpiája

A zentai sportcsarnokban az idén is megszervezték a vajdasági fogyatékkal élők mini paralimpiáját. A Kéz a Kézben Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Civil Szervezet által másodízben életre hívott Verseny, játék, móka elnevezésű rendezvényen tíz, fogyatékkal élőkkel és hátrányos helyzetűekkel foglalkozó szervezet, illetve intézmény tagjai mérték össze felkészültségüket ügyességi, illetve sorjátékokban.

Bővebben >>

A forradalom és szabadságharc emléke előtt tisztelegtek Zentán

Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc emléke előtt tisztelegtek ma délután Zentán, ahol a Városháza oszlopcsarnokában In memoriam dr. Rajki Márton címmel életre hívott összejövetelen megkoszorúzták dr. Rajki Márton zentai mártír emléktábláját, majd a Művelődési Házban Megkopott harangszó (1456–1956) címmel a Misztrál együttes adott alkalmi műsort.

Bővebben >>

A kötelességekre irányít a múlt - Nemzeti gyásznapunk alkalmából a vértanúkra emlékeztek Zentán

Batthyány Lajos grófra, az első felelős magyar kormány mártírhalált halt miniszterelnökére és az aradi vértanúkra emlékeztek tegnap Zentán a városháza oszlopcsarnokában. Az aradi vértanúk kivégzésének emléknapja, október 6-a nemzeti gyásznap a magyar kormány 2001-ben meghozott döntése értelmében, a Magyar Nemzeti Tanács 2005-ben elfogadott határozata alapján pedig ez a nap a vajdasági magyarság emléknapja is.

Bővebben >>

Kiemelkedő diáksportolók

Tegnap délelőtt a zentai városháza dísztermében Czegledi Rudolf polgármester ünnepélyes keretek között átadta a köszönőleveleket azoknak az általános és középiskolás tanulóknak, akik az iskolai sport területén a legsikeresebbek voltak a 2018/19-es évben.

Bővebben >>

A világbajnoki bronzérmes Nemes Mátét fogadták

A világbajnoki bronzérmes Nemes Máté birkózót fogadták ma délelőtt a zentai Városházán a helyi önkormányzat, a községi sportszövetség és a zentai birkózóklub illetékesei, akik ilyen módon köszönték meg neki azt a kiváló teljesítményt, amellyel a közelmúltban megtartott kazahsztáni világbajnokságon öregbítette szülővárosa hírnevét.

Bővebben >>

A legnagyobb kihívást az identitásválság és a kulturális önfeladás jelenti - Beszélgetés Dömötör Csabával, a magyar kormány miniszterelnöki kabinetjének miniszterhelyettesével

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, jó döntés volt, hogy Magyarország és Szerbia szorosabbra fűzte kapcsolatát a politikában, a gazdaságban, a kultúrában és a sportéletben, nemcsak az itt élő magyar közösség, hanem az európai szolidaritás szemszögéből is, hangsúlyozta a zentai községi képviselő-testület városnapi díszülésén mondott beszédében Dömötör Csaba, a magyar kormány miniszterelnöki kabinetjének miniszterhelyettese, akivel zentai látogatása kapcsán a kelet-európai együttműködésről, a magyar–szerb kapcsolatok alakulásáról, a vajdasági magyarság megerősödéséről és egyéb kérdésekről beszélgettünk.

Bővebben >>

Leleplezték az emléktáblát

A városnapi rendezvénysorozat keretében avatták fel Aleksandar Šaca Vujić emléktábláját a zentai Városi Hangversenyterem bejáratánál. Az alkalmi ünnepségen Petar Terzić helytörténeti kutató méltatta a zentai születésű neves zeneszerző, karmester és zongoraművész munkásságát.

Bővebben >>

A kóruszene ünnepe

A kóruszenét ünnepelték hétfőn este a zentai városháza dísztermében, a városnapi programsorozat keretében életre hívott hagyományos kóruszenei esttel, amelyen ezúttal három kórus szórakoztatta az egybegyűlteket különleges hangulatú produkcióival.

Bővebben >>

Tájfutás a kábítószer ellen

A zentai városnapi programok keretén belül szombaton délelőtt több mint száz fiatal versenyző vett részt a Zentai Rendőrség Független Szakszervezetének tájfutó bajnokságán. 

Bővebben >>

Zenta: Tűzijáték a Piramis felett - A városnapi rendezvények hétvégi eseményei

Fergeteges hangulatú koncerttel lepte meg a népes közönséget vasárnap este a magyarországi Piramis zenekar. A negyvenöt éve alakult együttes a városnapi rendezvénysorozat keretében a népkerti színpadon idézte fel sikerszámait.

Zenta legnagyobb parkjában, a Népkertben már csütörtök megkezdődtek a programok, amelyek keretében hőlégballonverseny, gyermekprogramok, hagyományőrző csoportok fellépései, baráti sportmérkőzések, vásári forgatag, neves zenészek koncertjei várták az ünneplőket. 

Bővebben >>

Városnapi hagyományőrzés és gyerekprogramok

A zentai városnapi rendezvény rendszeresen visszatérő eleme a község hagyományőrzőinek a föllépése. A sportcsarnok előtt fölállított kisszínpadon elsőként a Kéz a Kézben Értelmi Fogyatékosok és Segítőik civil szervezet lépett színpadra énekkel, verssel és egy Tőke István-anekdotával. 

Bővebben >>

Eső után Hari Mata Hari

A városnapi rendezvénysorozat második napján alaposan megtréfálták az égiek az éppen a városuk napját ünneplő zentaiakat, és a kora esti óráktól kezdve többször is esőt zúdítottak a nyakukba.

Bővebben >>

Истраживанје здравља становништва Србије, 2019.

У периоду од 5.октобра до 30. децембра 2019. године Републички завод за статистику ће у сарадњи са Институтом за јавно здравље Србије и Министарством здравља Републике Србије спровести, национално Истраживање  здравља становништва Србије 2019.год.

Анкетирање на терену вршиће анкетари, тј. тим од два члана при чему је један члан медицинске струке.

Јавни позив за пријављивање кандидата за анкетаре и мeдицинске раднике/анкетаре за Истраживање здравља становништва Србије 2019. биће објављен 02.09.2019. године на сајту Републичког завода за статистику.

Пријављивање за анкетара и анкетара/медицинског радника врши се искључиво преко сајта Републичког завода за статистику www.stat.gov.rs  у периоду  02 – 08 септембра 2019. год, где се могу видети и све информације везане за ову анкету.

Bővebben >>

Zentára is jutott a Kárpát-medence kenyeréből - A Kertek helyi közösségben tartottak ünnepséget

Zenta az idén is csatlakozott a Kárpát-medence kenyere (2011 és 2013 között: A nemzet kenyere) elnevezésű programhoz, amelyet Szent István napja alkalmából 2011-ben indított útjára a Szolnok megyei jogú város és a helybéli tévéállomás.

Az idén, az előző évekhez hasonlóan Szolnokon, határon túli területeken tevékenykedő pékmesterek sütötték ki a Kárpát-medence kenyerét, amellyel a nemzeti összetartozást jelképezik.

Bővebben >>

Zenta: Új helyszínen a szeptemberi városnapi programok

A városnapi rendezvények idén átkerülnek a városközponthoz közeli a Népkertbe, ahol a látogatók sokkal nagyobb területen kereshetik fel a zenei eseményeknek helyet adó nagyszínpadot, a hőlégballon találkozót, és a parkosított terület más tervezett látványosságait. A koncertek legismertebb fellépői a Hari Mata Hari együttes, valamint a Piramis zenekar.

Bővebben >>

Tornyoson megszentelték az új kenyeret

A rendezvénysorozat szombat délelőtt a helybéli iskolások sportrendezvényeivel vette kezdetét, a délutáni órákban pedig ínycsiklandozó illatok árasztották el a tornyosi helyi közösség épülete mögötti udvart, ahol is mintegy 30 csapat vett részt az ilyenkor hagyományos sertéspörköltfőző-versenyen.

Bővebben >>

Zentáról, sok szeretettel

Zentán, hetedik éve szervezik meg azt a fesztivált, amelynek elsődleges célkitűzése az volt, hogy augusztus egyik hétvégéje mindazokról és mindazoknak szóljon, akik mindennapi kenyerüket a távoli idegenben keresik meg, nyári szabadságukat viszont évről évre szülővárosukban, hozzátartozóik, barátaik társaságában töltik el.

Bővebben >>

Hét évre akkreditálták a zentai kórházat - Ez a minőségi munka elismerését jelenti

A Szerbiai Egészségügyi Intézményeket Akkreditáló Ügynökség hét évre akkreditálta a Zentai Közkórházat.

Az erről szóló tanúsítványt tegnap délben dr. Dubravka Papić Damjanović, az értékelő csoport vezetője adta át dr. Csáki Beátának, a zentai kórház nemrégiben kinevezett igazgatónőjének. Értékelő szavaiban arra mutatott rá, hogy a zentai kórház jó példája annak, hogy a meglévő, és nem mindig ideális körülmények között jól szervezett munkával és lelkesedéssel az akkreditációs szabványoknak megfelelően lehet dolgozni. Hozzátette, hogy biztos abban, hogy a kórház tervezett felújítása tovább fog javítani a szolgáltatás minőségén, és sok sikert kívánt a teljes körű rekonstrukcióhoz, amire az intézmény már nagyon rászolgált.

Bővebben >>

Barátkozás határok nélkül - Zenta két testvérvárosa meghívta a község tanulóit a táboraiba

A zentai Stevan Sremac Általános Iskola diákjainak két csoportja és tanáraik nemrégiben értek haza a Zenta testvérvárosai, Gödöllő és Budavár által szervezett diákkirándulásokról.

Az említett városok mellett mindannyian ellátogattak Budapestre is, ezenkívül a Balaton partján, Boglárlellén, illetve Zamárdin töltöttek el néhány napot. A minap a zentai városháza Zöld termében sajtótájékoztatón számoltak be kalandjaikról Urbán Zsuzsanna igazgatónő és Perpauer Attila községi tanácstag jelenlétében.

Bővebben >>

Zenta: Idén is megrendezik az I love Zenta fesztivált

Augusztus 9-én és 10-én rendezik meg Zentán az idei I love Zenta fesztivált, amely ezúttal is tartalmas kikapcsolódási lehetőségekkel várja a látogatókat a település főterén. A rendezvény részleteiről a szervezők mai zentai sajtótájékoztatójukon számoltak be.

Bővebben >>

Testvérvárosi utazásokon vettek részt a Zenta községbeli diákok

Kiváló hangulatú testvérvárosi táborozásokon vettek részt az elmúlt hetekben a Zenta községbeli általános iskolás diákok, akik a község önkormányzata, valamint a Stevan Sremac Általános Iskola jóvoltából tehettek eleget Zenta két testvérvárosa, Budavár és Gödöllő meghívásának. A diákok és az őket kísérő pedagógusok ma sajtótájékoztatón számoltak be az utazásokon szerzett élményeikről.

Bővebben >>

A sportpályák is elkészültek - Rendezettebb környezet várja a látogatókat a zentai medencénél

Az elmúlt hónapban nagy munkálatok zajlottak a zentai kék medence területén. A június végi nyitás előtt felújították a medence körüli betonplatót, majd a kerítésen kívüli földmunkálatok már a szezonra maradtak, így amellett, hogy a fürdőzők birtokukba vették a létesítményt, a kommunális vállalat dolgozói továbbra is tevékenykedtek a helyszínen.

Bővebben >>

Az e-kkt modernizálása

Április 22-én az Államigazgatási és Önkormányzati Minisztérium épületében Branko Ružić miniszterrel aláírásra került a Költségvetési Alap az önkormányzati programját  támogató szerződés. Az eszközök rendeltetése a képviselő-testület elektronikus szavazórendszerének további fejlesztése és korszerűsítése, amely a testület hatékonyabb munkáját segíti elő.

Bővebben >>

T Á J É K O Z T A T Á S

T Á J É K O Z T A T Á S

A Szerb Köztársaság képviselő-testülete meghozta a bolgár határtól a magyar határig terjedő magisztrális gázvezeték kiépítésének megvalósítása érdekében a közérdek megállapításáról, a kisajátítás külön eljárásairól és a dokumentáció beszerzéséről szóló törvényt, amellyel megállapította, hogy ezen gázvezeték kiépítése közérdek.

          A megállapított nyomvonal szerint a gázvezeték áthalad a zentai kataszteri községen, illetve azon parcellákon, amelyek a jelen tájékoztatás  mellékletében vannak feltüntetve. 

          A felsorolt parcellákon a belgrádi MILLENIUM TEAM Kft. a 2019. július 15-étől kezdődő időszakban meghatározott kutatási-előkészületi munkálatokat fog végezni a gázvezeték kiépítése  érdekében. 

          Tájékoztatjuk minden parcella tulajdonosát, amelyeken a gázvezetéket kiépítik, hogy a kisajátításról szóló törvénnyel összhangban a helyi önkormányzati egység hatásköri szervei előtt lefolytatásra kerülő eljárás során, a meghatalmazott szakértők szakvéleménye alapján megállapított megfelelő térítést fognak kapni.

>> MELLÉKLET <<

Bővebben >>

Közös nyári táborok testvérvárosokkal - Balatonlellére és Zamárdiba utaznak a zentai gyerekek

Zenta község önkormányzatának hosszú évekre visszanyúló kapcsolata van Gödöllővel és Budavárral, amelyekkel testvérvárosi kapcsolatban állnak. Az említett települések önkormányzatai karöltve közös projektben vesznek részt, amelyben a zentai Stevan Sremac Általános Iskola is szerepet vállal, hiszen általános iskolás gyermekek nyári táboroztatásáról van szó.

Bővebben >>

Folytatódik a Thurzó Lajos iskola felújítása - Aláírták a kétszázhatvankétmillió dinárról szóló szerződést

Kedden délelőtt Czegledi Rudolf, Zenta község polgármestere és Dejan Slijepčević, az újvidéki GAT vállalat igazgatója aláírta a Stevan Sremac Általános Iskola Thurzó Lajos kihelyezett tagozata épületének rekonstrukciójával és energetikai felújításával kapcsolatos munkálatokra vonatkozó szerződést.

Az eseményen jelen volt Perpauer Attila, a községi tanács oktatással és művelődéssel megbízott tagja, valamint Urbán Zsuzsanna, a Stevan Sremac Általános Iskola igazgatónője is.

Bővebben >>

Zenta: Kunszentmártoni pedagógusok látogatása

Tornyosi és kunszentmártoni pedagógusok találkoztak Zentán. A Közös úton, közös célért kreatívan együttműködési program keretében a magyarországi vendégek szakmai megbeszéléseket folytatnak és körbejárják a város nevezetességeit.

Bővebben >>

A jogilag rendezett köztulajdonért - Kétszáznegyven ezer euró értékű közös projektumban vesz részt Szabadka és Zenta

Szerdán tartották meg a Csak a jogilag rendezett köztulajdon a megfelelő köztulajdon elnevezésű projektum nyitókonferenciáját a szabadkai Városháza dísztermében. A projektumban Szabadka Város és Zenta Község közösen vesz részt, amelynek legfőbb célja az önkormányzati tulajdonban lévő objektumok legalizálása. A projektum részleteit Zagorka Panić, a projektum menedzsere ismertette a konferencia előtt megtartott sajtótájékoztatón.

Bővebben >>

A fogyatkozásból a gyarapodás felé - Demográfiai, egészség- és szociálpolitikai konferenciát tartottak Zentán

A megoldások kereséséről, magyarságunk lélekszámának növekedési esélyeiről szólt ma a zentai a Lisieux-i Kis Szent Teréz emléktemplomban megtartott, Együtt-lét – Hit és család, megmaradás a határon túl elnevezésű VIII. Demográfiai, egészség- és szociálpolitikai konferencia. Megvalósulását támogatta a Zentai Közkórház, a Zentai Polgármesteri Hivatal, a Kis Szent Teréz Plébánia, a szegedi Gál Ferenc Főiskola, továbbá a Szeged Csanádi Egyházmegye, a Magyar Család- és Nővédelmi Tudományos Társaság, a Diczfalusy Alapítvány, Kecskemét Megyei Jogú Város önkormányzata és nem utolsósorban a Vajdasági Magyar Szövetség.

Bővebben >>

A Vuk-díjas diákokat köszöntötték Zentán

A Vuk-díjas diákokat köszöntötték ma a zentai Városháza dísztermében a hagyományos A tudás hatalom elnevezésű rendezvényen, ahol a helyi önkormányzat illetékesei a Stevan Sremac Általános Iskola, valamint a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium, az Egészségügyi Középiskola, a Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola, illetve a Zentai Gimnázium legeredményesebb tanulóit jutalmazták meg.

Bővebben >>

УСЛОВИ ПРИЈЕМА У ПРОФЕСИОНАЛНУ ВОЈНУ СЛУЖБУ У СВОЈСТВУ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ВОЈНИКА

Место службовања БАЧКА ТОПОЛА

Војна пошта 1419 Бачка Топола  у касарни „Бачка“ ул. Маршала Тита бб, Бачка Топола

Контакт телефон: 024/ 715-287

 

Попуна радних места професионалних војника на одређено време у Војсци Србије путем непосредног пријема (војници на ДСВР) и сталним конкурсом.

 

УСЛОВИ ПРИЈЕМА У ПРОФЕСИОНАЛНУ ВОЈНУ СЛУЖБУ У СВОЈСТВУ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ВОЈНИКА

 

У професионалну војну службу у својству професионалног војника, на одређено време, могу бити примљени држављани Републике Србије, који испуњавају следеће услове:

Општи услови:

1) да су пунолетни;

2) да су здравствено и психофизички способни за службу у Војсци Србије;

3) да имају прописано образовање;

4) да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа (за лица која су раније била у радном односу у државном органу);

5) да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци;

6) да нису старији од 30 година;

7) да су безбедносно проверени и да немају безбедносних сметњи за пријем у професионалну војну службу, у складу са прописима којима је уређено вршење безбедносне провере у Министарству одбране;

8) да су одслужили војни рок са оружјем;

9) да задовољавају минимално прописане вредности критеријума психолошке процене за пријем у професионалну војну службу;

10) да задовољавају минимално прописане вредности критеријума провере физичке способности за пријем у професионалну војну службу.

 

 

 ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ И ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

Образац пријаве за попуну радних места професионалних војника кандидат добија, попуњава и подноси у ВП 1419 Бачка Топола или у ВП где је на одслужењу  ДСВР.

 

Кандидати који су се пријавили за попуну радних места професионалних војника,  би  у року од 15 дана од дана пријављивања, морали да приложе:

1) извод из матичне књиге рођених (оригинал или фотокопија оверена у суду, општини или код јавног бележника - уколико није на новом обрасцу не старији од 6 месеци);

2) уверење о држављанству (оригинал или фотокопија оверена у суду, општини или код јавног бележника - не старије од 6 месеци);

3) потврду државног органа да кандидату није раније престајао радни однос, у државном органу, због теже повреде дужности из радног односа (за лица која су раније била у радном односу у државном органу);

4) уверење Центра Министарства одбране за локалну самоуправу да је кандидат одслужио војни рок са оружјем (оригинал или фотокопија оверена у суду, општини или код јавног бележника);

5) копију возачке дозволе (фотокопија оверена у суду, општини или код јавног бележника - за лица која конкуришу за саобраћајну службу);

6) копију дипломе о стеченом образовању (фотокопија оверена у суду, општини или код јавног бележника).

Bővebben >>

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала

Jelenünk megerősítője és jövőnk útmutatója - Tömeges érdeklődés a Kálmány Lajos népmesemondó verseny döntőjén

A Kálmány Lajos népmesemondó verseny az idén 25. jubileumát ünnepelte. A rendezvény szombaton reggel a Zentai Alkotóházban vette kezdetét Czegledi Rudolf polgármester ünnepi megnyitójával, melyet a népmeseillusztrációk kiállításának megnyitója követett. Ennek keretében a rendezvény fő szervezői, Baráth Hajnal Anna és Juhász Lassú Kornélia visszatekintettek az elmúlt 25 évre, majd átadták a képzőművészeti kategória díjait. Ezt követően három helyszínen kezdetét vette a verseny.

Bővebben >>

Világszínvonalú laparoszkópiás torony Zentán - A magyar kormány 135 ezer eurós beruházással támogatta a zentai kórházat

A Zentai Közkórházban tegnap Grezsa István magyar miniszteri biztos és Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség és a Tartományi Képviselőház elnöke hivatalosan is átadta rendeltetésének azt a laparoszkópiás műtéteknél használatos 4K laparoszkópiás tornyot, amelyet a magyar kormány finanszírozott. A műszer-kategória legjobbja egy hónapja érkezett meg a kórházba, és a sebészek azóta azzal operálnak.

Bővebben >>

Kétszázezer dinár értékű könyvcsomag a Zentai Gimnáziumnak

Ünnepélyes keretek között adták át ma délután a Zentai Gimnáziumban azt a kétszázezer dinár összértékű könyvcsomagot, amelyet a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Magyar Nemzeti Tanács közreműködésével ajándékozott az intézménynek.

Bővebben >>

ZENTA KÖZSÉG KÖZIGAZGATÁSI HIVATALÁNAK ÉS A KÖZSÉGI KÉPVISELŐ TESTÜLET SZAKSZOLGÁLATÁNAK KÖZLEMÉNYE

A Városháza biztonsági szolgálatának jelentése és a videofelügyelet képanyaga alapján szerdán, magukat a demokrácia bajnokainak tartó néhány zentai polgár a Városháza több helyiségébe illetéktelenül behatolt, politikai nézeteit hangoztatva, személyiségi jogokat sértve és illetlenül viselkedve.

Ezzel nem a demokrácia hanem az anarchia oltárán áldoztak. A Községi Képviselő-testület Ügyrendjének, a közigazgatási eljárásnak, a polgárok kezdeményazéseinek megvan a maga eljárása. Ezt a zentaiak tudják, a tanácsnokaink ezt a szabályt eddig be is tartották.  A képviselők mentelmi joga a testületi ülésen elhangzó véleményükre vonatkozik és semmilyen tolmácsolásban sem jogosít fel önkényességre.

A fent említett személyek nem vették figyelembe az ügyfélfogadási eljárást, a Városháza helyiségeinek használatára vonatkozó rendelkezéseket, különös tekintettel a Díszterem használatára, alaptalanul vádaskodtak és magamutogatóan személyiségi jokogat sértve másokról is kamerafelvételeket készítettek.

A véleménynyilvánításnak megvan a maga helye és ideje. Polgártársaink ezen viselkedése rövidtávú politikai célok érdekében történhetett, amellyel gátolták a polgárok ügyintézést, a közigazgatási dolgozók munkáját. Tetteik idejének helyszíne illetve módja sem volt megfelelő és ez szabálysértés.

A demokrácia alapja hogy az általunk hozott szabályokat betartjuk, hiszen a szabályok módsításának is megvannak a maga feltételei és nem kiscsoportos foglalkozásokon kell anarchiát terjeszteni.

A Városháza termeit bárki használhatja, ha azt időben és szabály szerint jelzi, az észrevételeit és meglátásait előterjesztheti és jelezheti az arra illetékes szervnél, de a továbbiakban ha politikai célzattal önkényesen lép fel valaki, akkor a közösség érdekében hivatalos eljárás megindítását fogjuk kezdeményezni.

A Közigazgatás és a Kkt szakszolgálata továbbra is támogatja az egyéni és közösségi érdekérvényesítés minden demokratikus formáját és elzárkózik a kiszámíthatatlan önkényeskedéstől.

 

                                                                   Zenta község Közigazgatási Hivatalának vezetője s.k.

                                                                       Zenta község Képviselő-testületének titkára s.k.

 

    Zenta, 2019. május 17.                                                                

Bővebben >>

Hogyan igényelhetők a kétnyelvű anyakönyvi kivonatok?

Az elmúlt négy hónapban az országos digitális közigazgatási rendszer kialakítása miatt a polgárok nem igényelhették az anyakönyvi kivonatok teljes tartalmának kétnyelvű példányait. Májustól viszont változik a helyzet, már Zentán is elérhetőek a minden adatra kiterjedő kétnyelvű dokumentumok.

Bővebben >>

Nyolcvan család vehetett át babacsomagot Zentán

Nyolcvan Zenta környékén élő magyar család vehetett át babacsomagot ma délután a zentai Városháza dísztermében a 2019 a külhoni magyar gyerekek éve program keretében a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága jóvoltából, amelynek illetékesei azokat a Kárpát-medencében élő külhoni magyar családokat kívánják ilyen módon megajándékozni, amelyek a szülőföldjükön maradva vállaltak gyermeket.

Bővebben >>

Zenta: Megemlékezés a zsidótemetőben

Mementó címmel tartottak megemlékezést ma délután Zentán, a város zsidó lakosságának elhurcolása 75. évfordulója kapcsán. A koszorúzáson Czegledi Rudolf polgármester és Szabados Róbert a Szerbiai Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke mondott beszédet.

Bővebben >>

Nagytakarítás volt Zenta községben

Zentán és a hozzá tartozó falvakban megtartották A tisztább Zentáért! nevet viselő takarítási akciót, melyet már hetedszer szervezett meg a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal építésügyi és kommunális tevékenységi osztályának felügyelőségi alosztálya. A megmozduláson a borongós idő ellenére szép számban részt vettek, a városban több mint 300-an, a falvakkal együtt pedig több mint 700-an fogtak össze a tisztább környezet érdekében.

Bővebben >>

Szeretet, figyelem és gondoskodás

Zentán már hagyománnyá vált, hogy április elején az előző évben született gyermekeknek különleges ajándékkal kedveskednek. A város területén létesített két rózsakert után, a Népkertben megkezdődött az újszülöttek ligetének a kialakítása. A hétvégén az eddigi öt, emléktáblával megjelölt fa mellé, a 2018-ban világra jött 170 baba tiszteletére, odakerült a hatodik is, egy oszlopos kocsányos tölgy.

Bővebben >>

Átadták a gimnázium új épületszárnyát

Ünnepélyes keretek között adták át ma délelőtt Zentán a Zentai Gimnázium új épületszárnyát, amelyet a Magyar Kormány Miniszterelnöksége Nemzetpolitikai Államtitkársága, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., a Magyar Nemzeti Tanács, valamint Zenta község önkormányzata támogatásával alakítottak ki.

Bővebben >>

НИС изводи геофизичка испитивања у општинама Ада и Сента

У склопу истраживања нафте и гаса према пројекту „3Д Ада“ НИС обавља геофизичка испитивања на територији општина Ада и Сента. Планирано је да истраживања на површини од око 150 километара која се реализују на територији ових општина трају оквирно до половине јуна ове године.

У току је информисање власника и корисника парцела о планираним истраживањима, а радови се спроводе искључиво на парцелама чији су власници дали сагласност и потписали документ који омогућава пролазак кроз посед.

Bővebben >>