Hírek

É R T E S Í T É S!

Zenta község mezőgazdaság-fejlesztési költségvetési pénzalapjából a polgármester 2017. október 2-án kiírt vissza nem térítendő eszközök odaítéléséről szóló pályázat lezárult. Ezúton értesítjük az eszközöket elnyert pályázókat, hogy a szerződések megkötésének időpontjai a következők:

  • a Zenta területéről pályázóknak 2017.december 11-én 9 órakor a városháza disztermében,
  • a Felsőhegy és Bogaras területéről pályázóknak 2017. december 13-án 9 órakor a felsőhegyi szövetkezeti otthon épületében,
  • a Tornyos és Kevi területéről pályázóknak 2017. december 14-én   9 órakor a tornyosi művelődési ház nagytermében.

                                             Mezőgazdaság-fejlesztésben illetékes bizottság,

                                                                            Elnök,

                                                     Josip Češljar, okl. állatteny.  mérnök

N Y I L V Á N O S T Á J É K O Z T A T Á S Zenta község költségvetésében a rendelkezésre álló legmagasabb összegekről a 2017. évben a sport terén az egyes általános érdekű külön programok és éves programok finanszírozására

AZ EGYESÜLETEK MEZŐGAZDASÁG TERÜLETÉT ÉRINTŐ, ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJÁNAK 2017. JANUÁR 23-AI 1/2017. SZÁMÁBAN KÖZZÉTETT NYILVÁNOS PÁLYÁZAT ÜRÜGYÉN BEJELENTETT PROGRAMJAINAK ÉS PROJEKTUMAINAK ÉRTÉKELÉSI ÉS RANGSOROLÁSI LISTÁJA

D Ö N T É S A PROGRAMOK ÉS PROJEKTUMOK KIVÁLASZTÁSÁRÓL ÉS ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉRŐL PROGRAMOK ÉS PROJEKTUMOK SERKENTÉSÉRE VAGY AZ EGYESÜLETEK ESZKÖZEI HIÁNYZÓ RÉSZÉNEK FINANSZÍROZÁSÁRA VAGY TÁRSFINANSZÍROZÁSÁRA A TŰZVÉDELEM TERÉN

ÉRTÉKELÉSI ÉS RANGSOROLÁSI JEGYZÉK a tűzvédelem terén az egyesületek bejelentett programjairól és projektumairól a nyilvános pályázat szerint, amely 2017. január 23-án jelent meg Zenta Község Hivatalos Lapjának az 1/2017. számában

NYILVÁNOS PÁLYÁZAT AZ EGYESÜLETEK VÍZI KÖZLEKEDÉS TERÜLETÉT – A TISZA FOLYÓN KERESZTÜL TÖRTÉNŐ KOMPPAL VALÓ SZÁLLÍTÁS ELLÁTÁSÁT ÉRINTŐ, ZENTA KÖZSÉG SZEMPONTJÁBÓL KÖZÉRDEKŰ PROGRAMJAINAK ÉS PROJEKTUMAINAK FINANSZÍROZÁSÁRA ÉS TÁRSFINANSZÍROZÁSÁRA

NYILVÁNOS PÁLYÁZAT A KULTÚRA ALANYAI PROGRAMJAINAK ÉS PROJEKTUMAINAK A FINANSZÍROZÁSÁRA VAGY TÁRSFINANSZÍROZÁSRA ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN A NEMZETI KÖZÖSSÉGEK KULTÚRÁJA ÉS A MŰVÉSZETE MEGŐRZÉSE, VÉDELME, ELŐMOZDÍTÁSA ÉS FEJLESZTÉSE TERÉN

PÁLYÁZAT A FENNMARADT VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉRE BEJEGYZETT MEZŐGADAZDÁSZOKNAK A SZARVASMARHA-ÉS SERTÉSTENYÉSTÉS, MINT ELSŐDLEGES MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS ÖSZTÖNZÉSÉRE ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN A 2016. ÉVBEN

PÁLYÁZAT A FENNMARADT VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉRE BEJEGYZETT MEZŐGADAZDÁSZOKNAK A JUHÁSZAT, MINT ELSŐDLEGES MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS ÖSZTÖNZÉSÉRE ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN A 2016. ÉVBEN

R E N D E L E T Zenta község területén a 2017. évben az állami tulajdonú földterületek feletti előbérleti jog bizonyításáról szóló nyilvános felhívás megsemmisítéséről, amelyet 2016. 06. 30-án hozott a 320-32/2016-II-es szám alatt

PÁLYÁZAT VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉRE BEJEGYZETT MEZŐGAZDÁSZOKNAK A SZARVASMARHA-ÉS SERTÉSTENYÉSTÉS, MINT ELSŐDLEGES MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS ÖSZTÖNZÉSÉRE ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN A 2016. ÉVBEN

PÁLYÁZAT VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉRE BEJEGYZETT MEZŐGAZDÁSZOKNAK A FÖLDMŰVELÉS, MINT ELSŐDLEGES MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS ÖSZTÖNZÉSÉRE ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN A 2016. ÉVBEN

PÁLYÁZAT VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉRE BEJEGYZETT MEZŐGAZDÁSZOKNAK A MÉHÉSZET, MINT ELSŐDLEGES MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS ÖSZTÖNZÉSÉRE ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN A 2016. ÉVBEN

PÁLYÁZAT VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉRE BEJEGYZETT MEZŐGAZDÁSZOKNAK A JUHÁSZAT, MINT ELSŐDLEGES MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS ÖSZTÖNZÉSÉRE ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN A 2016. ÉVBEN

NYILVÁNOS FELHÍVÁS JAVASLATOK BENYÚJTÁSÁRA A PÉLDAMUTATÓ NAGYCSALÁD ELISMERÉS ODAÍTÉLÉSÉRE A 2016. ÉVBEN

SZERB KÖZTÁRSASÁG

ZENTA KÖZSÉG

ZENTA KÖZSÉG NYILVÁNOS ELISMERÉSEI ODAÍTÉLÉSÉBEN ILLETÉKES BIZOTTSÁG

24400 ZENTA

Fő tér 1. sz.

 

Szám: 56-1/2016-I                                                      Kelt: 2016. január 26-án

 

            Zenta község polgárainak mintaképpen szolgáló nagycsaládnak az elismerés megalapításáról és odaítéléséről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 28/2015. sz.) 9. szakasza alapján

            Zenta község nyilvános elismerései odaítélésében illetékes bizottsága kiírja a

 

NYILVÁNOS FELHÍVÁST

JAVASLATOK  BENYÚJTÁSÁRA

A PÉLDAMUTATÓ NAGYCSALÁD ELISMERÉS ODAÍTÉLÉSÉRE A 2016. ÉVBEN

 

Zenta község polgárainak mintaképpen szolgáló nagycsaládnak az elismerés megalapításáról és odaítéléséről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 28/2015. sz.) szerint,  megalapult a nyilvános  elismerés a  nagycsaládnak,  amely  példaképpen szolgál Zenta község polgárainak.

 

A Példamutató nagycsalád elismerést annak a családnak ítéljük oda,  amely a  családi háztartásában példásan nevel három vagy több fiatalkorú gyermeket,  és amelynek a példáján legjobban megmutatkozik az élet szépsége a nagy családban.

 

Minden évben egy nyilvános elismerést ítélünk oda, éspedig a  májusi hónap  első hetében,  azon a napon, amelyen a Nemzetközi Anyák Napját ünneplik.

 

A nyilvános elismerés odaítélésére a javaslatokat benyújthatják az oktatási és nevelési intézmények, sportszervezetek,  minden természetes  és  jogi személy Zenta község területéről  és  a bizottság tagjai.

 

A javaslattevők saját maguk számára nem nyújthatnak be javaslatot a nyilvános elismerés odaítélésére.

 

A javaslatokat írásos formában indoklással meg kell küldeni  legkésőbb 2016. március 31-éig.

 

A javaslatokat az alábbi címre kell küldeni:

Zenta község, Községi Közigazgatási Hivatal, Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységek osztálya, 24400 Zenta, Fő tér 1. sz.

 

NYILVÁNOS FELHÍVÁS

JAVASLATOK  BENYÚJTÁSÁRA

A PÉLDAMUTATÓ NAGYCSALÁD ELISMERÉS ODAÍTÉLÉSÉRE A 2016. ÉVBEN

 

 

                                   Ceglédi Rudolf

                                    a bizottság elnöke 

P Á L Y Á Z A T a 2015. évben a nyilvános tájékoztatás területén a médium tartalmú gyártási projektumok társfinanszírozására

TÁJÉKOZTATÁS A ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN LAKÓHELLYEL RENDELKEZŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA

Zenta község Községi Közigazgatási Hivatalának az általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztálya tájékoztatja a község területének érdekelt hallgatóit,  hogy a Tartományi  Tudományos és Technológia Fejlesztési Titkárság  nyilvános pályázatot  írt ki  a 2015. évben a Vajdaság Autonóm Tartomány  területén  a  hallgatók  utazási  költségeinek megtérítésére a  Politika napilapban, amely kelt 2015.02.23-án, valamint a Titkárság honlapján. A pályázat a közzétételtől számított 20 napig nyitott, és az érdekeltek a Titkárság honlapjáról letölthetik a jelentkezési űrlapot.

Zenta, 2015. 03. 04. 

P Á L Y Á Z A T Zenta községben az egyesületek projektumai – munkaprogramjai támogatására

Ingyenes ásványi nitrogén meghatározása а talajban az őszi vetésű kalászosoknál és az olajrepcénél

2015. január 12-től lehet jelentkezni a zentai önkormányzat támogatásával INGYENES ásványi nitrogén (N-min) meghatározására a zentai mezőgazdasági termelőknek búza, árpa és olajrepce esetében. A jelentkezési formanyomtatvány átvehető a zentai városháza 76-os irodájában munkanapokon 7 és 15 óra között. A kitöltött formanyomtatványokat a zentai városháza fogadóirodájában lehet átadni munkanapokon 8 és 14 óra között. A pályázat addig van nyitva, amíg a meghatározott számú (700) mintára betöltik a jelentkezést. Egy mezőgazdasági termelőnek 5 mintára van joga. A formanyomtatvány letölthető a mellékletből is:

A FORMANYOMTATVÁNY LETÖLTÉSE

RENDELET az egyesületek projektumainak a kiválasztásáról

PÁLYÁZAT Zenta községben az egyesületek projektumai – munkaprogramjai támogatására

PÁLYÁZATÁT A 2014. ÉVBEN ZENTA KÖZSÉGNEK A HELYI GYERMEKJÓLÉTI AKCIÓTERV CÉLJAINAK A MEGVALÓSITÁSÁVAL KAPCSOLATOS PROJEKTUMOK FINANSZIROZÁSÁRA

T Á J É K O Z T A T Á S

Zenta község tájékoztatja a község területén müködő egyesületeket, intézményeket és érdekelteket, hogy március 19-én megjelentette  PÁLYÁZATÁT A 2014. ÉVBEN ZENTA KÖZSÉGNEK A HELYI GYERMEKLÓLÉTI AKCIÓTERV CÉLJAINAK A MEGVALÓSITÁSÁVAL KAPCSOLATOS PROJEKTUMOK FINANSZIROZÁSÁRA.

A pályázat 2014. április 10-én  14 órakor zárul

Érdeklődni telefonon, a 024/655-428-as számon lehet, vagy személyesen, a Városháza 31-es irodájában. 

 

PÁLYÁZAT

ŰRLAP

 

Pályázat - sport - 2014

PÁLYÁZAT A RENDES KÖZÉPISKOLAI TANULÓK UTIKÖLTSÉGRÉSZ-TÉRITÉSI JOGOSULTSÁGÁNAK ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE А 2013/2014. TANÉVRE

A Zenta községnek a középiskolai tanulók utaztatására szolgáló eszközök biztosításában való részvételről szóló határozat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 13/2001. sz.) 4. szakasza alapján a Zenta Községi igazgatási és társadalmi tevékenységi osztálya

P Á L Y Á Z A T O T

Ír ki

 

A RENDES KÖZÉPISKOLAI TANULÓK UTIKÖLTSÉGRÉSZ-TÉRITÉSI

JOGOSULTSÁGÁNAK ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE А 2013/2014. TANÉVRE

Bővebben >>