Zenta: Reális alapokon a 2017-es költségvetés

Megvalósítható bevételekkel és kivitelezhető projektumokkal számol a zentai költségvetés, jelentette ki Ceglédi Rudolf polgármester, miután a csütörtöki képviselő-testületi ülésen elfogadták a város jövő évi büdzséjét.


Így lett a 2017-es évi költségvetés összege valamivel több mint 1 milliárd dinár – ebből a beruházások értéke, amelyeket társított eszközökből valósítanak meg, mintegy 350 millió, a saját eszközök pedig 23 millió dinárt tesznek ki. Beépültek továbbá a költségvetésbe a béremelések is, amelyek a kulturális szférában dolgozók számára 5 %-os, az oktatásban dolgozók esetében pedig 6 %-os emelést jelent.

– Az idei és az elkövetkező év költségvetése között természetesen vannak átfedések, hiszen vannak már aláírt pályázatok, amelyek a jövő évben kerülnek kivitelezésre. Ilyen a Sportcsarnokhoz vezető út szélesítése, újraaszfaltozása, a kerékpárút kiépítésének folytatása a Tornyosi úton, vagy a csatornahálózat építésének a folytatása a Kertek Helyi Közösségben. Emellett megbeszélések folynak arról, hogy a tartomány tovább folytatja a kaszárnya épületének, valamint a Történelmi Levéltárnak és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézetnek a korszerűsítését, de komoly ígéretek vannak a gimnázium épületének felújítására is. Konkrét tervünk, engedélyünk van, most már a tényleges megvalósítás kell. Fontos még a faluközösség számára, hogy a Kevi – Törökfalu közötti út kiépítésére is komoly ígéret van a Tartományi Nagyberuházási Alap részéről – magyarázta a polgármester, hozzátéve, a gazdaságfejlesztés is állandóan napirenden van, erre is előirányoztak a költségvetésben anyagi eszközöket. Ezt több részre lehet bontani: az egyik rész a lehetséges beruházók idevonzása, a másik a közmunka program folytatása, a gyakornokok alkalmazása, a duális képzések elősegítése.

A következő fontos kérdés, amely Zenta lakosságát foglalkoztatja, a termálkút hasznosítása. Ezzel kapcsolatban Ceglédi elmondta, hogy a termálkutat 3 évvel ezelőtt fúrták, most is tartanak a vizsgálatok, elemzések, amelyek a tervek szerint május végéig befejeződnek, amikor is az önkormányzat megkapja a működési engedélyt, és innentől kezdve tudnak a beruházókkal tárgyalni. Nagy a valószínűsége annak, hogy a termálvíznek kettős hasznosítása lesz – úgy, mint gyógyvíz, és úgy, mint rekreációs eszköz. Ezekhez a beruházásokhoz pályázatokon, illetve támogatásokon keresztül érkeznek majd az anyagi források.

A 2016-os legégetőbb kérdése a távfűtés volt. Ceglédi elmondta, hogy a legnagyobb feladat maga a kazán, a fűtőrész kiépítése. A költségek támogatására a zentai önkormányzat komoly ígéretet kapott mind a tartomány, mind pedig a szerb kormány részéről. Remélik, hogy az új erőmű kiépül a következő őszig, ami a gázzal való fűtést illeti. Ami pedig a biomasszával való fűtés megvalósítását illeti, azt az elkövetkezendő évekre tervezik.

 

Göblös Nikoletta

Vajdaság Ma, 2016. december 31.