Idejében lesz távfűtés Zentán - Október közepén indul a távhőszolgáltatás

A zentai községi képviselő-testület csütörtökön módosította az Elgas Közvállalat alapszabályzatát. A vállalat ezentúl nemcsak továbbítja a polgárokhoz a hőenergiát, hanem elő is állítja. Erre azért volt szükség, mert a cukorgyár nem nyújtja tovább ezt a szolgáltatást. Az Elgas és a TE-TO Cukorgyár között a napokban aláírják a szerződést, és ettől kezdve az Elgas átveszi a gyártól a gázzal üzemelő és a városi távfűtésére szolgáló kazánokat a hozzájuk tartozó berendezésekkel és az ezeket kezelő 11 fős szakembergárdával együtt.


Varga Viktor, a községi tanács gazdasággal megbízott tagja elmondta, hogy az előcsődeljárásban lévő cukorgyárral kötendő szerződést a közbeszerzési igazgatóság és az önkormányzatokat felügyelő minisztérium is jóváhagyta. Az előállt helyzetre való tekintettel nincs szükség közbeszerzési eljárás lebonyolítására, az Elgas Közvállalat alapítója és a cukorgyár képviselője közvetlenül állapodhatott meg egymással.

Az Elgas dolgozói javában végzik a hővezeték szivárgásainak az elhárítását, és az ígéretek szerint a jövő hét végén feltöltik a rendszert vízzel, s megindul az úgynevezett hidegpróba. Az önkormányzat illetékesei bíznak benne, hogy október közepére minden készen fog állni a hat hónapig tartó fűtési idény megkezdésére.

A cukorgyár tetemes, 11 millió dinárra rúgó villanyáram-tartozása nem befolyásolja a fűtés megkezdését, mivel a község megállapodott a szerbiai áramszolgáltatóval, hogy az elektromos berendezések működtetéséhez szükséges áram mérésére új villanyórát szerelnek föl, és az Elgas méri az elfogyasztásra kerülő és fizetendő áram mennyiségét.

Ami az adósságokat, az előző fűtési idényből és a még korábbról felhalmozódott tartozásokat illeti, az Elgas Közvállalatnak több nagyfogyasztó is tartozik. A községi alapítású intézmények adósságát lefedte az önkormányzat, de nem tudnak mit kezdeni az olyan tartományi és országos alapítású intézményekkel, mint például a Zentai Közkórház, amely nagy összeggel tartozik a távfűtésért, de az illetékes minisztériumtól nem kapnak elegendő pénzt a működési költségek fedezésére. Példaként említhetjük még az adósok sorában a rendőrséget is, amelyen ugyancsak nehéz lesz behajtani a tartozást.

A fűtési díj esetleges változásáról, netán csökkentéséről, amit a helyi parlament ellenzékből politizáló képviselői szorgalmaznak, egyelőre nincs szó.

ger

Magyar Szó, 2016. október 1.