Megújultak a szociális lakások

Dragana Radonjićnak, a projektum koordinátorának és Lőrinc Csongornak, a községi tanács egészségüggyel és szociális kérdésekkel megbízott tagjának a kíséretében az újságírók megtekintették Zentán a Madách Imre utca 1-es szám alatt található felújított épületet.


Az egykori iskola tantermeiből kialakított lakásokban tizenkét szociálisan veszélyeztetett család él, ami összesen harmincnégy személyt jelent, közöttük tizenkét kiskorút. A munkálatok megkezdése előtt az épület rendkívül rossz állapotban volt, mint ahogyan arról a pár hónappal ezelőtti felvételek is tanúskodnak.

A Rendezett otthon, rendezett élet elnevezésű projektumot a szerbiai OCE misszió finanszírozta a SIDA svéd nemzetközi fejlesztési és együttműködési ügynökség támogatásával. A tervezet része volt a romák helyzetének javítását szolgáló szerbiai stratégiának. A rekonstrukcióra, amely magába foglalta a vizesblokk kialakítását, az áram bevezetését, a tető javítását, a szobák meszelését, a lakások berendezését a legalapvetőbb bútorokkal és az udvar rendezését, 91.620 eurót fordítottak.

Lőrinc Csongor elmondta, egy, az Európai Unió által finanszírozott, két évre tervezett projektum első fázisának a végére értek.

Az épület felújítása után hátramaradt az udvarnak a rendezése és a fészerek kialakítása.

— Mivel a városban, de különösen bizonyos közösségi oldalakon tévinformációk keltek szárnyra, kötelességemnek tartom elmondani, hogy a felújítási munkálatokat kizárólag az uniós céleszközökből finanszíroztuk, tehát nem az adófizető polgárok pénzét költöttük. Úgy gondolom, az is a feladataink közé tartozik, hogy kövessük az ilyen, és hasonló pályázatokat és a község területére vonzzuk ezeket a forrásokat. Mindenképpen kihangsúlyoznám azt is, hogy az itt lakók szerződést írtak alá, amelyben bizonyos kötelezettségek teljesítését vállalják. A lakásokat nem ingyen használják, bérleti díjat fizetnek, és ugyanúgy, mint a többi zentai polgárnak, nekik is törleszteniük kell a különböző számlákat (villany, kommunális szolgáltatások stb.). Az önkormányzatnak külön bizottsága van a szerződésben foglaltak ellenőrzésére, a harmadik figyelmeztetés után a kilakoltatás következik — ismertette a tényeket Lőrinc Csongor.

TÓTH Lívia | 2016.8.17 | LXXI. évfolyam 33. szám Községeink Életéből