Hogy a fiatalok itt maradjanak

Ceglédi Rudolf, Zenta újraválasztott polgármestere nyilatkozik a tervekről


A zentai önkormányzat az elkövetkező négy évben is a gazdaságfejlesztést tartja az elsődleges célkitűzésének – nyilatkozta lapunknak Ceglédi Rudolf, a község múlt héten újraválasztott polgármestere. Szavai szerint elsősorban ezzel tudnak gátat vetni az elvándorlásnak, vagy legalább lelassítani: – A legfontosabb az, hogy a fiatalok itt maradjanak, mert csak így tud a községünk és a városunk továbbfejlődni.

Ezenkívül különös hangsúlyt fektetnek a mezőgazdaság fejlesztésére is – mondta a polgármester, s hozzáfűzte, hogy az idegenforgalmat is kiemelt gazdasági ágként kezelik, ugyanis az elmúlt időszakban sikerült megtöbbszörözni a község területén eltöltött vendégéjszakák számát. Ezt a jövőben is tovább lehet növelni, és még erősebb gazdasági ággá fejleszteni, különös tekintettel a zentai csata mint történelmi esemény adta lehetőségek kiaknázására. A zentai önkormányzat elképzelései között szerepel a zentai réten egy mesterséges tó kiépítése is, amely egyrészt nagyobb víztömeget biztosítana a termőföldek öntözéséhez, másrészt segítené a község turizmusát, mivel kiváló lehetőséget nyújtana a horgász- és a vadászturizmus fejlődéséhez.

Az infrastrukturális fejlesztések terén a város területén szeretnék befejezni a szennyvízelvezető csatorna kiépítését. Ez a nagyszabású program helyi járulékból a múlt század nyolcvanas éveinek elején indult meg, de amióta a helyi hozzájárulás megszűnt, azóta kizárólag önkormányzati, esetleg pályázati pénzből tudják végezni a munkát. Mindenesetre a következő négy évben be szeretnék fejezni a csatornahálózat kiépítését. A városban egyébként a Centar–Tópart helyi közösség területén egy, a Kertek területén viszont több utca maradt hátra.

A tervek között szerepel a vízvezeték-hálózat felújítása és a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése által felbolygatott úttestek kiaszfaltozása vagy kőzúzalékkal való burkolása, hogy a város területén minden utca járható legyen, s a falvakban is rendbe kell tenni az utakat.

A város területén állandó problémát jelentő távfűtéssel kapcsolatban Ceglédi Rudolf megemlítette, hogy miután a disztribúciós hálózat a község tulajdonába került, és remélhetőleg a cukorgyár helyzete is megoldódik, a községi vezetőségnek lesz kivel tárgyalnia, mivel még nem tudni, hogy mi lesz a vállalattal. Emellett elkészült egy tanulmány, amely egy német fejlesztési bankon keresztül előirányozza a távfűtést érintő kérdések megoldását, s a német fejlesztési bank is segíteni fogja az önkormányzatot a projektum megvalósításában.

A polgármester elmondta, hogy a köztéri kamerák felszerelését is folytatni szeretnék, ugyanis a korábban bekamerázott köztereken lényegesen javult a közbiztonság, ezenkívül a közterületek felújítására, rendben tartására is nagyobb hangsúlyt szándékoznak fektetni.

A polgármester kitért a regionális hulladékgyűjtő kiépítésére is, amely hét község projektuma, és Zentának több mint tizenhétmillió dináros kiadást jelent, de jövőre, amikor elkészül, sokkal korszerűbben tudják megszervezni a hulladék összegyűjtését és elszállítását.

Az önkormányzat szeretné folytatni az oktatási intézmények korszerűsítését és megőrizni az oktatás színvonalát. Ezen a téren a tervek közt szerepel a középiskolai kollégium kiépítése, hiszen Zenta az egyetlen olyan vajdasági község, ahol jelentős középiskolai oktatás folyik, viszont a diákok kollégiumi elszállásolása nincs teljesen megoldva.

Tavaly a zentai önkormányzat a kórházzal közösen elkészített egy tervdokumentációt egy onkológiai rendelő és egy bennfekvő osztály kiépítésére a Zentai Közkórház területén, de pályázati támogatást nem sikerült nyerniük. Ceglédi Rudolf reményének adott hangot, hogy az idén tudnak pénzt szerezni erre a célra, ahogyan bízik abban is, hogy a komputertomográf beszerzésével be tudják fejezni a diagnosztikai fejlesztéseket.

Hhzs.

Magyar Szó, 2016. június 30.