A befektetések folytatódnak

A zentai csata „védjegyként” szolgálhat a turizmusban – Merre tovább Zentán a választások után?


Zenta jelenlegi polgármestere, Ceglédi Rudolf a jövő hétvégi helyhatósági választáson ismét polgármesterjelöltként szerepel a VMSZ listáján. Az elmúlt négy évre visszatekintve a jövőbeni községfejlesztési elképzelésekről beszélgettem vele.

– A gazdaságfejlesztés és az ehhez kötődő munkahelyteremtés volt eddig is az önkormányzat egyik legfontosabb feladata, ezt kell folytatnunk ahhoz, hogy itt maradjanak a fiatalok. Emellett a gazdaságból lehet anyagiakat teremteni a felépítmény fönntartására – mondta Ceglédi Rudolf. –  Megkezdte a termelést a Tisza Automotive üzem, amely már közel hatszáz dolgozót foglalkoztat, valamint mintegy hetven foglalkoztatottal termel a Rasco–Tamp, amelynek segítettünk a szakmunkások átképzésében, hogy a munkaerőhiány ne gátolja a termelést. Az is fontos, hogy az újak mellett nagyjából megmaradtak Zentán a korábbi munkahelyek is. Célunk tehát újabb cégeket is idehozni az ipari zónába, erről most is folynak tárgyalások. Gazdasági vonatkozása van a Zenta–Szabadka vasútvonal fölújításának, mert most már korszerű vonat szállítja az utasokat, de a vágány 19. századi, így a vonat 30-40 kilométeres sebességgel közlekedhet.

– A megbeszélések szerint a Belgrád–Budapest gyorsvasút kiépülésével onnan ide kerülhetnek sínek és talpfák. A felújítás a gazdaság számára is hasznos lesz, hiszen a zentai nagyobb üzemekbe vasút is vezet, és nyilván a tiszai kikötő szerepe is megnövekedhet ezzel.

A mezőgazdaság számára fontos volt, hogy folyamatosan karbantartottuk – most már kőzúzalékot is fölhasználva – a dűlőutakat mintegy 50 kilométer hosszúságban. A mezőgazdaság-fejlesztési alapból pedig számos formában támogattuk a kisgazdaságokat: vetőmaghoz, tenyészállatokhoz jutottak, ingyenes talajminta-elemzést igényelhettek, állatorvosi szolgáltatást térítettünk meg. Ezeket a támogatásokat is folytatni fogjuk a kistermelők esetében.

Most készül projektum a mezőgazdasági területek egy részének az erdősítésére például a rétben: valójában a régi területek „visszaerdősítéséről" van szó. Emellett gondoskodtunk az öntözőcsatornák karbantartásáról és bővítéséről, amivel nem hagyunk föl, hanem ehhez társulna egy mesterséges tó kialakítása a rétben, ami olcsóbbá tenné az öntözést, ugyanakkor a horgász- és vadászturizmust is fölélénkíthetné.

Ha már a turizmus került szóba: úgy tűnik, a város még csak elindult azon az úton, amely az 1697. évi zentai csatára építve nagy vendégsereget vonzana Zentára.

– Jövőre lesz a csata 320. évfordulója, az osztrák testvérváros segít abban, hogy egy nagyszabású történészkonferenciát szervezzünk, amely méltó helyre tenné a zentai csatát. Egy török szervezet pedig emlékpark kialakítását kezdeményezte, esetleg szóba jöhet emlékmű építése a városközpontban. Ha pedig befejeződik a levéltár kiköltözése a városháza tornyából, akkor ott jóval nagyobb terület jutna a csata emlékeinek kiállítására.

A sportturizmus fejlődését kínálja a sportcsarnok felépülése – és persze más rendezvények megszervezését –, ugyanott, a Népkertben épülne az új medence a kísérőlétesítményekkel, ezek kivitelezési tervei már elkészültek. És most már vendéglátó-objektumok építésén is gondolkodnunk kell, mert rangosabb sportesemények megszervezéséhez sem elegendő szállás, sem megfelelő ellátást nyújtó szálloda nincs a városban. Mindehhez összhangot, szorosabb együttműködést kell teremtenünk a vállalkozókkal, és számítunk arra, hogy a Prosperitati pályázatai is hozzájárulnak a turizmushoz kötődő vállalkozások létrejöttéhez. Persze nem hagyunk föl a hagyományőrző rendezvények támogatásával sem, mint a birkanyíró verseny vagy a felsőhegyi aratóünnepség.

Sok év után sem ért még véget a csatornahálózat kiépítése.

– Elsősorban a Kertekben maradt még jelentős munka hátra, ott folytatjuk a csatornázást, majd az útépítéseket. Sajnos az utak hatalmas összeget igényelnek, több évre tervezzük ezeket a beruházásokat, amelyeket remélhetőleg sikeres pályázatok útján föl tudunk gyorsítani. A falvakban pedig a vízellátást szeretnénk hosszú távra megoldani.

Több tekintetben is fontos szerepe van a zentai regionális kórháznak...

– Mindenképp meg kell tartani és fejleszteni kórházunkat. Korábban több korszerű berendezéssel bővült az intézmény fölszerelése, most pedig segítjük azt az akciót, amely CT-berendezés megvásárlását tenné lehetővé. Nagyon fontos a készülék, amely megkímélné a betegeket, hogy Újvidéktől Szabadkáig vagy Nagybecskerekig kelljen utazniuk. A másik fontos terv pedig az onkológiai osztály kiépítését öleli föl.

Hosszadalmas volna fölsorolni, hogy az oktatási és művelődési intézményekben hány beruházást végeztünk a tetőjavítástól a vizesblokkokig és a nyílászárók cseréjéig. Természetesen ezek is folytatódnak. A városháza tatarozásának jelenlegi szakasza remélhetőleg egy hónap múlva befejeződik. És épületet kell találnunk a civil szervezetek számára. Az idősek otthonára szintén elkészült a kivitelezési terv, a volt kaszárnya két épületét foglalja magában. Lobbizunk támogatásért, nem is csak az építésre, hanem a működtetéséhez is.

Megoldódik a távfűtés kérdése is?

– A község megvásárolta a hálózatot, egy német bank kedvező hitellel és donációval támogatja a felújítást, ami remélhetőleg a közeljövőben megkezdődik, egyelőre a legkritikusabb szakaszokon.

 

Fodor István

Magyar Szó, 2016. április 16.