Önkormányzatok támogatják néhány észak-vajdasági vasúti járat működését

Csókán találkoztak ma délelőtt öt község, Zenta, Magyarkanizsa, Csóka, Törökbecse és Nagykikinda község illetve Szabadka Város önkormányzatának valamint a Szerbiai Vasutak Részvénytársaságnak a képviselői, hogy szándéknyilatkozatot írjanak alá a Szabadka-Zenta illetve Szabadka-Zenta-Nagykikinda vonatjárat közös pénzeléséről.


Mint ismeretes, ezeken a vonalakon a közelmúltban újra beindult a személy- és teherszállítás. Az utasok kényelmes orosz dízelvonatokon utazhatnak, és ha a sínek olyan állapotban lennének az egész szakaszon, ami megfelel ezek sebességének, akkor nem csak jóval olcsóbban, hanem jóval gyorsabban is elérnék úti céljukat.

A szándéknyilatkozat értelmében az önkormányzatok vállalják, hogy évente mintegy 15 millió dináros támogatást nyújtanak az említett vonalak fenntartásához. Teszik ezt azért, mert érdekükben áll ezeknek a vonalaknak a működése.

„Csóka község részére nagyon lényeges, hogy ez a vasútvonal él, hogy nem került megszüntetésre. Úgy vélem, Nagykikindától Szabadkáig minden érintett községben érdekeltek a polgárok ezeknek a járatoknak a fennmaradásában, úgy a személyszállítás, mint a teherforgalom vonatkozásában. Érdekeltségünket az is bizonyítja, hogy még anyagi áldozatok árán is az elképzelés mellé álltunk valamennyien” -- nyilatkozta házigazdai minőségében Balázs Ferenc, Csóka polgármestere. „Egyelőre csak azt tudjuk, hogy évi szinten 15 millió dinárral kell hozzájárulnunk a vasúttársaság költségeihez, de hogy községenként kire mennyi jut majd a teherviselésből, az a jövőben kristályosodik ki.”

A szándéknyilatkozattal nem csak az önkormányzatok, hanem a Szerbiai Vasutak is vállaltak kötelezettségeket. A támogatás ellenében a vasúttársaság biztosítja a vonatok rendszeres, menetrend szerinti közlekedését, de ha igény mutatkozik rá, növeli a járatok számát is.

„Kifejezetten örülök annak, hogy megbeszéléseink eljutottak a szándéknyilatkozat aláírásáig, mert ez a régió az első az országban, amely megértette, hogyan is fog, hogyan is tud a jövőben működni a szerbiai vasúti szállítás. Hosszú évek után abban a kellemes helyzetben vagyunk, hogy új, modern és kényelmes szerelvényeket tudunk felkínálni a szerbiai polgároknak, ezekre a szárnyvonalakra is. A mi kötelességünk, hogy az önkormányzatokkal együttműködve biztosítsuk a szállítójárműveket, a menetrendek betartását és azt a minőséget, amit az utasszállítás ilyen módja megkövetel. Az utasok érdeklődésétől és az új vonatok érkezési ütemétől függően arra fogunk törekedni, hogy a meglévő vasúti forgalmat felerősítsük, akár a járatok számának növelésével is” -- mondta Vesna Brajović, a vállalat megbízott igazgatója.

Ezt a precedens értékű, a megszüntetésre ítélt vonalak megmentésére irányuló együttműködést az önkormányzatok és a vasúttársaság között az Építésügyi, közlekedési és infrastruktúrafejlesztési minisztérium hozta tető alá.

„Talán az egészben az a legfontosabb, hogy az ósdi, megbízhatatlan, matuzsálem korú sínbuszokat végre ebben az észak-bácskai és észak-bánáti régióban is az új orosz motorvonatok váltották fel. A szándéknyilatkozat aláírásával azt a célt próbáljuk elérni, hogy hosszú távon is megmaradjanak ezek a vonalak a polgárok szolgálatában. Annak ellenére, hogy a nemzetközi szervezetek, közöttük a Világbank tulajdonképpen azt szeretné, hogy ezek a szárnyvonalak felszámolásra kerüljenek, mi a megmentésükön fáradozunk. Úgy gondoljuk, nem lehet csak a gazdasági érdekeket, hanem a szociális és más, akár a történelmi körülményeket is figyelembe kell venni, amikor ezeknek a vonalaknak a további sorsáról kell majd döntenie az új szerb kormánynak. Ez a ma aláírásainkkal szentesített támogatási rendszer útmutatóul kell, hogy szolgáljon Szerbia más községeinek is, hiszen ahogyan mi itt fel tudtuk vállalni a terhek egy részének viselését, úgy mások is meg tudják ezt tenni, ha fontos számukra vidékük vasúti közlekedésének fennmaradása. A ma aláírt dokumentum tulajdonképpen csak egy elvi beleegyezés az önkormányzatok részéről, az évi 15 millió dináros támogatás biztosításáról illetve községenkénti elosztásáról majd szerződést köt a vasút az önkormányzatokkal, amire természetesen már csak az április 24-i választások utáni időszakban kerülhet sor” -- hallottuk Kern Imre közlekedésügyi államtitkártól.

A szándéknyilatkozat aláírásán megjelent Nikola Lukač észak-bánáti körzetvezető is, aki nagyra értékelte a hat önkormányzat példaértékű döntését, amely nem csak az adott községeknek, de az egész körzetnek gazdasági hasznára válhat.

A protokolláris eseményeket követően a résztvevők a csókai vasútállomásra mentek, ahol felszálltak a Nagykikinda felől pontosan, menetrend szerint befutó, piros motorvonatra és átutaztak vele a Tisza jobb partjára, Zentára.

 

Bödő Sándor

Vajdaság Ma, 2016. április 6.