Zentán is elfogadták a költségvetést

Predrag Popović a községi képviselő-testület új elnöke

A 2016-os évi költségvetés, az önkormányzatban és a hozzá tartozó intézményekben, közvállalatokban dolgozók létszámának meghatározása és a távfűtésre szolgáló hőenergia elszámolására vonatkozó szabályzat elfogadása voltak a legfontosabb témái a zentai képviselő-testület tegnapi, 45. ülésének.


Földi Márta, a gazdasági és pénzügyi osztály főosztályvezetője a költségvetéssel kapcsolatos napirendi pont vitaindítójában ismertette, hogy a jövő évre tervezett büdzsé 984 millió dinár, ami 40 millióval kevesebb az ideinél. A lefaragás alapvető oka a mezőgazdasági földterületek bérbeadásából származó bevétel várható csökkenése. Ennek ellenére az önkormányzat számos fejlesztést tervez a következő évben, amelyek közül a legfontosabbak a Stevan Sremac utca útburkolatának felújítása, a Tornyosi úti kerékpárút továbbépítése, a November 11. Általános Iskola nyílászáróinak cseréje, a Stevan Mokranjac Zeneiskola tetőszerkezetének felújítása, a kaszárnya felújítása, a sportcsarnok működtetésére szánt eszközök, az önkormányzati fogadóiroda átalakítása, valamint a jövőre 800 éves jubileumát ünneplő Zenta városnapi ünnepsége megnövekedett költségeinek fedezése. A témával kapcsolatban ugyan számos észrevétel hangzott el, de a képviselők végül döntő szavazattöbbséggel elfogadták a költségvetést.

A közigazgatásban, valamint az önkormányzat által finanszírozott intézményrendszerben dolgozók létszáma felső határának meghatározásával kapcsolatban Ceglédi Rudolf polgármester elmondta, december elején kapták meg a szerb kormány erre vonatkozó határozatát, ami első olvasatban „elég ijesztő volt”, mivel lényeges létszámcsökkentést irányzott elő, de az illetékes köztársasági minisztériummal folytatott intenzív tárgyalásoknak és levelezéseknek köszönhetően végül sikerült megállapodni a 368-as létszámban, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy az egyébként is nyugdíjállományba vonulókon kívül az első körben másnak nem kell megválnia a munkájától az önkormányzati rendszerben.

A legnagyobb vitát és a legtöbb hozzászólást a távfűtés, illetve a hőenergia árát és számlázását meghatározó szabályzat javaslata váltotta ki. A napirendi ponton belül számos kérdés, észrevétel, javaslat és kritika hangzott el hatalmi és ellenzéki oldalról egyaránt, végül azonban a testület elfogadta a községi tanács által beterjesztett eredeti javaslatot.

Az ülésen ezenkívül elfogadták a Kommunális-Lakásgazdálkodási Közvállalat és az Elgas Közvállalat jövő évre vonatkozó terveit, és módosították a Hófehérke óvoda alapszabályát.

A zentai képviselők egyébként tegnap két képviselő-testületi ülést tartottak. A 45., rendes ülés befejezését követő rövid szünet után rendkívüli ülést hívtak össze, melynek során Širková Anikó, a képviselő-testület elnöke lemondott tisztségéről (a Tartományi Képviselőház a közelmúltban nevezte ki a tartományi ombudsman helyettesévé). Helyére egyhangúlag Predrag Popovićot választották meg titkos szavazással; a megüresedett képviselői helyre pedig Viakter Blanka lépett.

i-P

Magyar Szó, 2015. december 31.