Pályázat civilek támogatására

Zenta önkormányzata 4,755 millió dinárral segíti a civil szervezeteket


Az ötmillióhoz közelítő összegből 1,235 millió dinárt a szociális, 1,515 milliót a kulturális, 235 ezer dinárt a mezőgazdasági, 500 ezret a környezetvédelmi, 700 ezret az idegenforgalmi, 570 ezer dinárt pedig az egyéb tevékenységgel foglalkozó egyesületek programjaira fordítanak. A pályázaton Zenta község területén bejegyzett egyesületek vehetnek részt, amelyeknek a tevékenysége a kormány, a kormányon kívüli és az üzleti szektor együttműködésének erősítésére, a gazdasági tevékenység serkentésére (idegenforgalom, kisipar, régi és ritka mesterségek, szövetkezetek stb.), a helyi közösség ökológiai és környezetvédelmi céljaira, a polgárok egészségének fejlesztésére, az emberi és kisebbségi jogok megerősítésére, oktatási programokra, idős személyek programjaira, a helyi közeg demokratizálódásának megerősítésére, a civil társadalom fejlődésére, a szociális-emberbaráti aktivitásokra, a kulturális örökség megőrzésére, a történelmi közszerzeményekre, az önkéntességre, a harcosok, a katonai és polgári rokkantak védelmére és függőségi betegségek miatt kezelt személyek támogatására, nyugdíjas szervezetek aktivitásaira, a nem formális oktatásra, a nemek egyenjogúságának megerősítésére, a nyilvánosság tájékoztatásának fejlesztésére és más tartalmakra vonatkoznak.
Az egyesületek egy területre csak egy programot nyújthatnak be, s ezek leírásának többek között tartalmaznia kell a projektum megvalósulásának a helyszínét, célcsoportjait és azokat a problémákat, amelyekkel ezek szembesülnek, valamint a jelenlegi állapot minőségi és mennyiségi mutatóit. Fel kell tüntetni a projektumhasználók nevét és számát, illetve azt, hogy a pályázók szerint a program milyen hatással lesz az adott szociális közegre.
A programokat ez év december 31-ig kell megvalósítaniuk a civileknek. A Zenta község költségvetéséből kért eszközök összege projektumonként nem lehet több 100 ezer dinárnál. A pályázati jelentkezéshez elengedhetetlen egységes űrlapot a pályázati dokumentációval együtt munkanapokon 7-től 15 óráig a városháza 31-es irodájában vehetik át az érintettek, ezenkívül a község hivatalos honlapjáról (www.zenta-senta.co.rs) is letölthető. Kiegészítő információ Bodó Veronától a 655-428-as telefonszámon kapható, a pályázat teljes szövege pedig a község hivatalos honlapján (www.zenta-senta.co.rs) érhető el. Az egyesületek február 26-án 12 óráig adhatják át pályázataikat.

(Hhzs)

Magyar Szó, 2015. február 22.