Zentai középiskolai körkép - A négy intézménybe összesen háromszázharminc elsős diákot várnak

Zenta négy középiskolájában összesen tizenkét első osztály indul szeptembertől – tudtuk meg Perpauer Attilától, a zentai községi tanács oktatással és művelődéssel megbízott tagjától. Mint mondta, ezekből három szerb osztály lesz, kilencben pedig magyar nyelven folyik majd az oktatás.

– Mindez összesen háromszázharminc helyet jelent. A középiskoláink diákjainak több mint a fele a környező községekből iratkozik ide. Legnagyobb a vonzáskörzete a Bolyai TGK-nak, hiszen oda egész Vajdaság területéről jönnek a gyerekek – nyilatkozta Perpauer Attila.


Tóth Kornél, a Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola igazgatója megkeresésünkre elmondta, hogy az új tanévben három első osztály indítását tervezik, harminc-harminc tanulóval.

– Magyar tannyelven a bank és biztosítási ügyintéző, illetve a pénzforgalmi ügyintéző szakot szeretnénk megnyitni a múlt évhez hasonlóan, szerb tannyelven pedig szintén bank- és biztosítási ügyintéző szakon tanulhatnak nálunk a fiatalok. Mostanában nagyon keresettek a pénzzel, a pénzüggyel kapcsolatos szakok, és ezek adják a legjobb alapot a továbbtanuláshoz is. Ezért döntöttünk úgy, hogy minden induló szakunk ehhez igazodjon. A pénzforgalmi ügyintézői szak nagyon komoly tudást nyújt a diákoknak a pénzügy minden területéről. A bank és biztosítási ügyintéző szak pedig két gazdasági szférát ötvöz – emelte ki Tóth Kornél.

Ujházi Évától, a Zentai Gimnázium igazgatójától megtudtuk, hogy a gimnázium szintén három szak indítását tervezi, osztályonként ugyancsak harminc fővel.

– Indul egy szerb tannyelvű általános tagozat, magyar nyelven pedig egy általános és egy társadalomtudományi-nyelvi tagozat. Bár az iskola marketingje az előző évekhez képest gyengébb volt, mégis reménykedünk abban, hogy a szülők értékelik a mögöttünk álló száznegyvennégy évet, és megbíznak bennünk. Az egész Tisza mentéről várjuk a tanulókat – hangsúlyozta Ujházi Éva, aki kérdésünkre hozzátette, hogy a társadalomtudományi-nyelvi tagozaton a diákok emelt óraszámmal tanulják az első idegen nyelvet, az anyanyelvet és a társadalomtudományi tantárgyakat. Ide azokat a gyerekeket várják, akik érdeklődnek a társadalomtudományok iránt, és a későbbiekben humán területen tanulnának tovább. A művészetek iránt érdeklődő gyerekeket is ide várják, hiszen itt az általános tagozattal ellentétben nemcsak első osztályban, hanem négy éven keresztül tanulhatnak képzőművészetet és zenét.

A Bolyai Tehetséggondozó Gimnáziumban szintén három szakot indítanak szeptembertől, osztályonként legfeljebb húsz fővel. Csikós Pajor Gizella igazgató elmondása szerint az eddigiekhez hasonlóan az idén is matematikai, számítástechnikai-informatikai és képzőművészeti szakon tanulhatnak majd az elsősök. A tehetséggondozó iskolába jelentkezőknek felvételizniük is kell, erre a jelentkezés e hét csütörtökjén zárul, magukra a vizsgákra pedig júniusban kerül sor:

– Matematikából 9-én, kedden tíz órától írják a felvételizők a tesztet az iskolánk épületében, informatikából pedig másnap, szintén tíz órától Szabadkán. A képzőművészeti tagozatra jelentkezőknek az idén is háromnapos felvételi vizsgát kell letenniük június 12-e és 14-e között, reggel nyolc órától, szintén az iskolánkban – számolt be Csikós Pajor Gizella a felvételi vizsgák időpontjáról.

Nagy Abonyi Zoltán, az Egészségügyi Középiskola igazgatója elmondta, hogy a következő tanévben az eddigiekhez hasonlóan egy szerb és két magyar tannyelvű első osztályt szeretnének nyitni.

– Szerb nyelven a négyéves egészségügyi nővér-technikusi szakot indítjuk, magyarul pedig ugyanezt a szakot, illetve új tagozatként elindítjuk a szülészeti – nőgyógyászati nővér szakot is. Erre részben a zentai kórház kívánságára kerül sor, hiszen itt és a környékbeli kórházakban egyaránt hiány van ezekből a munkásokból. Ezt a hiányt szeretnénk pótolni ezzel a képzéssel – magyarázta Nagy Abonyi Zoltán, hozzátéve, a gimnáziumhoz és a közgazdasági középiskolához hasonlóan ők is harminc-harminc tanulót várnak az egyes szakokra.

zs

Magyar Szó, 2020. május 21.