Hét évre akkreditálták a zentai kórházat - Ez a minőségi munka elismerését jelenti

A Szerbiai Egészségügyi Intézményeket Akkreditáló Ügynökség hét évre akkreditálta a Zentai Közkórházat.

Az erről szóló tanúsítványt tegnap délben dr. Dubravka Papić Damjanović, az értékelő csoport vezetője adta át dr. Csáki Beátának, a zentai kórház nemrégiben kinevezett igazgatónőjének. Értékelő szavaiban arra mutatott rá, hogy a zentai kórház jó példája annak, hogy a meglévő, és nem mindig ideális körülmények között jól szervezett munkával és lelkesedéssel az akkreditációs szabványoknak megfelelően lehet dolgozni. Hozzátette, hogy biztos abban, hogy a kórház tervezett felújítása tovább fog javítani a szolgáltatás minőségén, és sok sikert kívánt a teljes körű rekonstrukcióhoz, amire az intézmény már nagyon rászolgált.


Dr. Csáki Beáta igazgatónő örömmel vette át a tanúsítványt, hiszen hét év az a leghosszabb időtartam, amelyre akkredditációt adhat az ügynökség, és úgy fogalmazott, hogy ez a Zentai Közkórházban folyó minőségi munka elismerését jelenti:

– Az előző akkreditációs folyamat 2015-ben zajlott le, akkor három évre akkreditálták a kórházat, és akkor is kaptunk útmutatást ahhoz, hogy min kellene javítani. Az elmúlt években ezeknek az elvárásoknak igyekeztünk eleget tenni, a különböző előírásoknak még inkább megfelelni. Útmutatást, segítséget a szabványok betartásához vagy megvalósításához ezúttal is sokat kaptunk, és most az a feladatunk, hogy ezeket is megvalósítsuk.

– Az akkreditációs csoport szakemberei jelen esetben a legnagyobb problémának azt találták, hogy nincs sürgősségi felvételünk, jó hír viszont, hogy az új rekonstrukciós tervben ez már benne lesz, így ezt a problémát ki tudjuk javítani. Rámutattak arra is, hogy néhány helyen a felszereltség, a műszereltség nem megfelelő, de bízunk abban, hogy a felújítás után új felszerelések is érkeznek hozzánk, és így ezen a téren is javítunk a feltételeken – mondta dr. Csáki Beáta.

A tanúsítvány átadását megelőzően dr. Fenyvesi Attila, aki a zentai kórház részéről vezette az akkreditációs munkát, megköszönte a munkatársaknak a folyamatban való aktív részvételt. Elmondta, hogy mindenki komolyan vette az osztályozó csoporttal való együttműködést, és ez tükröződik az eredményen is. Beszámolójában elmondta, hogy a kapott osztályzatokon látszik, hogy mely területeken értek el nagyobb fejlődést. Kiemelte, hogy a sebészetüket korábban is jónak tartották, de az új laporoszkópiás felszerelés révén még megfelelőbb. Szólt többek között arról, hogy javítani kell a kórház és az egészségház közötti kommunikáción és, hogy a dokumentálást komolyan kell venni akkor is, ha az mindenkinek nehezére esik.

Az akkreditációs csoport tagjaként dr. Varga Lívia, a topolyai Dr. Hadzsy János Egészségház működését mutatta be röviden, hiszen a topolyai intézményben 2020-ban jár le a hét évre szóló akkreditáció, és arról beszélt, hogyan működnek és hogyan tudják motiválni a dolgozóikat.

A zentai kórházban június derekán tartózkodott négy napon keresztül az osztályozó bizottság, és rögtön az átvizsgálás után azon véleményükről tájékoztatták a kórház vezetőségét és dolgozóit, hogy elégedettek, látják a fejlődésre való törekvést, így várható volt, hogy a leghosszabb időtartamra, vagyis hét évre kapják meg az akkreditációt.

hhá

Magyar Szó, 2019. augusztus 6.