Átadták a gimnázium új épületszárnyát

Ünnepélyes keretek között adták át ma délelőtt Zentán a Zentai Gimnázium új épületszárnyát, amelyet a Magyar Kormány Miniszterelnöksége Nemzetpolitikai Államtitkársága, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., a Magyar Nemzeti Tanács, valamint Zenta község önkormányzata támogatásával alakítottak ki.


Az ünnepségen mások mellett jelen volt Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, dr. Pintér Attila, Magyarország belgrádi nagykövete, Kubik Zoltán, Magyarország belgrádi nagykövetségének tanácsosa, Sarlay Péter, Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának konzulja, Pirityiné Szabó Judit, a nemzetpolitikai államtitkárság kapcsolattartási főosztályvezetője, dr. Grezsa István miniszteri biztos, Pásztor István, a Tartományi Képviselőház és a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, mgr. Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Jerasz Anikó, az MNT Végrehajtó Bizottságának elnöke, Snežana Oluški Vlačić, a Nagybecskereki Iskolaigazgatóság vezetője, Czegledi Rudolf, Zenta község polgármestere és a VMSZ alelnöke, Sutus Áron, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnöke, Győri István, Zenta község alpolgármestere, Perpauer Attila, a zentai községi tanács oktatással és művelődéssel megbízott tagja is.

Ujházi Éva, a Zentai Gimnázium igazgatónője köszöntőjében kiemelte, Magyarország Kormánya, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alap nagylelkű támogatásának köszönhetően az elmúlt év nagyszabású bővítési munkálatai után 2019 januárjában 1000 diák, valamint 200 tanár kezdhette meg a második félévet a Zentai Gimnázium új épületszárnyában, majd hozzátette, az épület így 500 négyzetméteren összesen 6 új tanteremmel, új tanári és mozgássérült mosdókkal, mozgássérült feljáróval, egy teakonyhával, valamint egy tágas és világos ebédlővel bővült.

– A most megépítésre került 6 új tanterem szaktanteremként szolgál, megszüntetve az évtizedes égető helyhiányt. Ennek köszönve most már van hol a pótórákat, az érettségi felkészítőket, az emelt szintű oktatást, illetve a versenyekre való felkészítést is megtartani. A Zentai Gimnáziumban évtizedek óta először sikerült úgy megszervezni az oktatást, hogy az osztályközösségeknek van saját tantermük, bázisuk, és emellett működnek a tanári szaktantermek is. Az épületében működő középiskolák tananyagához elengedhetetlen az audiovizuális, illetve az interaktív eszközök használata. A vásárolt tanfelszerelés – laptopok, projektorok, okostáblák és okostelevíziók – segítségével korszerűsítettük az oktatást. Ebben az épületben, ahol a tanítás reggel fél 8-tól este fél 8-ig folyik, soha nem volt konyha és ebédlő, így az uzsonnázás a tantermekben folyt. A hozzáépítéssel az épület egy teakonyhával és egy ebédlővel is gazdagodott, ami lehetővé teszi a kulturált étkezést. Az ebédlőt az étkezés mellett előadások, rendezvények, ülések megszervezésére, tanári értekezletek, illetve a három iskolát közösen érintő ülések megtartására is használni tudjuk. A mozgássérült bejáró és mosdó megépítésével a mozgássérültek számára is lehetővé vált, hogy ebbe az épületbe járhassanak iskolába, ami eddig sajnos nem volt lehetséges – emelte ki az intézmény vezetője, aki köszönetet mondott mindenkinek, aki valamilyen módon hozzájárult a projektum megvalósulásához.

Potápi Árpád János köszöntőjében egyebek mellett arról beszélt, hogy a délvidéki magyarság az elmúlt húsz-huszonöt évben bebizonyította, hogy van benne akarat és életerő.

– Ez a város, ahol több mint háromszáz esztendeje a török uralomnak véget vető hadjárat döntő csatája zajlott, a magyar történelemben is az újrakezdés szimbólumává vált. Ez az ősi tudás segítette az itt élő magyarságot, hogy a semmiből is utat találjon a boldogulásra és a felemelkedésre, sőt utat tudjon mutatni a többi magyar régió számára is. Azt is jól tudják, hogy akarni valamit önmagában nem elegendő, a megvalósításhoz együttműködésre van szükség. A Kárpát-medencében is példátlan együttműködésnek köszönhető, hogy a térségben legelőször a vajdasági magyarságnak sikerült kiharcolnia a személyi elvű autonómiát, és itt indulhatott útjára elsőként az a nagy volumenű gazdaságfejlesztési program is, amely nemcsak fejlesztési forrásokat, hanem egyben reményt is nyújt az itt élőknek a boldoguláshoz. A közösség példamutató egységének köszönhetően ma a vajdasági magyarságnak szilárd érdekképviselete van helyi, önkormányzati, tartományi, illetve köztársasági szinten is, és a Vajdasági Magyar Szövetség, valamint a Magyar Nemzeti Tanács közreműködésével a magyar–szerb kapcsolatok egyedülálló példájává váltak a jószomszédi együttműködésnek és a történelmi megbékélésnek – hangsúlyozta Potápi Árpád János, hozzátéve, ma is csupán akarat és összefogás kérdése, hogy közösségeinket meg tudjuk-e tartani, képesek vagyunk-e nagy tetteket végrehajtani. Köszönetet mondott a szerb kormánynak, amiért támogatta az épület felújítását, majd hozzátette, a magyar kormány 120 millió forinttal járult hozzá az épület bővítéséhez.

 A magyar kormány továbbra is kész arra, hogy minden támogatást megadjon a külhoni magyar gyermekeknek és fiataloknak ahhoz, hogy lakóhelyükön részesüljenek minőségi tudásban, hogy közösségük hasznos tagjaivá válhassanak. Idén, a külhoni magyar gyermekek évében is azon dolgozunk, hogy minden korosztály számára jobb és élhetőbb körülményeket tudjunk teremteni minden magyar régióban. A Kárpát-medencei óvodafejlesztési programban itt, a Vajdaságban 6 szórvány óvodai központot alakítunk ki, 17 óvodát újítunk fel, és csaknem 70 új játszóteret hozunk létre. Ezeknek a fejlesztéseknek a jelentős része már el is készült, sőt át is tudtuk őket adni. Folytatjuk a szakképzési tervek megvalósítását is, amelyeknek köszönhetően az elmúlt években valamennyi magyar nyelven is oktató vajdasági szakképző intézmény támogatásban részesült. Továbbra is támogatjuk a Magyar Nemzeti Tanács oktatási programjait, köztük a felsőoktatási ösztöndíjprogramot is, amelynek révén a vajdasági magyar fiatalok hathatós segítséget kapnak a továbbtanulásukhoz, illetve a szülőföldre való visszatérésükhöz is – magyarázta a nemzetpolitikáért felelős államtitkár.

Czegledi Rudolf beszédében kiemelte, a Zentai Gimnázium fennállásának 143 éve alatt rendszerek, törvények, rendeletek változtak ugyan, az iskola azonban szilárdan, biztos pontként magasodott a város központjában, mert a fő feladatát soha nem tévesztette szem elől: dolgozói neveltek, hitet és tudást adtak, illetve mindenekelőtt azoknak a javát tartották szem előtt, akik a közösség jövőjét jelentik.

– Az épületben működő mindhárom középiskola tanárai rendkívül magas színvonalú oktató-nevelő munkával törekszenek arra, hogy jól felkészült, művelt, a közösségért tenni akaró fiatalokat képezzenek. Olyan ifjúságot, amelynek van jövőképe, nemzeti és történelmi azonosságtudata, és nem adja fel a hitét, a hagyományait és az anyanyelvét. Az iskolának ugyanis mindenkor érték- és kultúrateremtő intézménynek kell lennie, ahol a tanulók szabadon kibontakoztathatják a tehetségüket és a képességeiket. Rendkívül büszkék vagyunk arra, hogy városunkat Vajdaság egyik jelentős középiskolai oktatási központjaként tartják számon. Zenta község önkormányzata a lehetőségeihez mérten igyekszik fejleszteni, javítani az oktatási intézmények felszereltségét, korszerűsíteni az épületeket, de ehhez a törekvéshez időnként kevésnek bizonyul a saját ereje. Ilyenkor jól jön a támogatás és a segítség, amit ezúttal is hálásan köszönünk. Nagy örömünkre szolgál, hogy a középiskoláinkból kikerülő tanulók a felsőfokú oktatásban is kiválóan megállják a helyüket, és természetesen abban reménykedünk, hogy közülük sokan itthon maradnak, vagy a tanulmányaik befejezése után visszatérnek, és ezt a közösséget gazdagítják, ahonnan szárnyaikat bontogatva elindultak – fogalmazott Czeglédi Rudolf, aki minden diáknak és tanárnak további eredményes munkát és sok sikert kívánt, nemcsak a tanulásban és a tanításban, hanem az életük minden területén.

Az ünnepség folytatásában a gimnázium épületében működő három intézmény, az Egészségügyi Középiskola, a Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola, valamint a Zentai Gimnázium tanulói adtak közös alkalmi műsort, majd Potápi Árpád János és Pásztor István ünnepélyes szalagátvágással adta át rendeltetésének az új épületszárnyat.

H. A.

Vajdaság Ma, 2019. 04. 03.

Herédi Krisztián felvételei