A szétválásról döntöttek - Önálló általános iskolák létrehozásáról szóló javaslatot fogadtak el Zentán

A zentai Stevan Sremac Általános Iskola szétválását és ezáltal öt önálló iskola létrehozását előirányzó javaslatot fogadott el tegnap a város vezetősége a községi képviselő-testület 41. ülésén. Az 1996-ban létrehozott Stevan Sremac Általános Iskola helyett különálló általános iskolákat szeretnének kialakítani, vagyis megszűnne a hét épületet összetartó iskolaközpont, és önálló intézmények jönnének létre, amelyek minden tekintetben hatékonyabbak lennének a mostaninál.


Az általános iskola hálózatát bemutató tanulmányt Perpauer Attila, a község oktatással és művelődéssel megbízott tanácstagja terjesztette fel, aki elmondta, az oktatást öt iskolában képzelték el, az egyik a Stevan Mokranjac Alsófokú Zeneiskola, a másik négy pedig általános iskola, nevezetesen a Thurzó Lajos Általános Iskola; a Stevan Sremac Általános Iskola, amely jelenleg a November 11-e nevet viseli; a Petői Sándor Általános Iskola, amely jelenleg az Emlékiskola, és ennek kihelyezett tagozata lesz a felsőhegyi iskola; valamint a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola a kevi és a bogarasi kihelyezett tagozatokkal.

Az iskolaközpont szétválását szorgalmazó javaslat nagy vitát kavart, annak ellenére is, hogy a több évtizeddel ezelőtt kikényszerített központosítás inkább hátráltatta a munkát, mint segítette annak hatékonyságát. A témához sokan hozzászóltak az ellenzéki és a hatalmi pártok képviselői közül is. Az ellenzék attól tart, hogy a feldarabolás – ahogyan nevezték – esetleg azt eredményezheti, hogy gyermeklétszám hiányában bezárhatják valamelyik iskolát, míg szerintük ebben a meglévő összevont rendszerben nagyobb biztonságban vannak az épületek és a tagozatok is. A VMSZ képviselői szerint éppen a szétválás ad lehetőséget az épületek megmentésére, ugyanis ahhoz, hogy ezt a hét épületet összefogó iskolaközpontot megtartsák, racionalizációra lenne szükség, és akkor tényleg bekövetkezhetne az, hogy valamelyik épületet be kellene zárni, és csökkenteni kellene a tanárok létszámát. A szétválással sem épületet nem kell bezárni, sem a tanárok létszámát nem kell csökkenteni. Elhangzott az is, hogy az iskolák külön-külön sokkal könnyebben pályázhatnak, és az irányításuk is sokkal egyszerűbb lesz, hiszen mindegyik saját igazgatóval, iskolaszékkel rendelkezik majd.

A vita után a képviselők végül szavazattöbbséggel elfogadták a javaslatot, 15-en szavaztak mellette, 8-an ellene, 4-en pedig tartózkodtak.

Az általános iskolák hálózatáról szóló javaslatot a Magyar Nemzeti Tanács is jóváhagyta, így a következő lépésként a képviselő-testületi döntés a tartományi kormány elé kerül, az is dönt róla, ezután a köztársasági kormány elé kerül, majd véglegesen a minisztériumban határozzák meg a Szerb Köztársaság területén lévő összes iskolahálózatot, köztük a zentait is, tehát a szétválásig még több lépcsőfokot meg kell járni.

A képviselő-testületi ülésen elfogadták továbbá a Zenta községi iskoláskor előtti intézmények hálózatáról szóló rendeletjavaslatot is. Ennek értelmében továbbra is tíz épületben folyik majd az oktatói-nevelői munka, a törvénnyel összhangban kihelyezett tagozatokat kell létrehozni. Kilenc kihelyezett tagozatot hoznak létre, és egy központot, amelynek a Szép utcai épület ad helyet.

A honatyák döntöttek még a Zenta nemzetek közötti viszonyaiban illetékes tanács hatásköréről, összetételéről szóló rendelet módosításáról is.

hhá

Magyar Szó, 2019. március 22.