Felavatták Dudás Gyula köztéri szobrát

Ünnepélyes keretek között avatták fel ma délelőtt Zenta főterén, a Városi Múzeum előtt a neves zentai születésű történetíró és tanár, Dudás Gyula szobrát, amelyet Dudás Sándor topolyai-csongrádi szobrászművész készített el.


A szoboravatón a Himnusz dallamainak felcsendülése után Czegledi Rudolf, Zenta község polgármestere üdvözölte a jelenlévőket, aki köszönetet mondott az alkotónak, Dudás Sándornak és a szoboröntőnek, Antal Mihálynak, amiért a város újabb értékes alkotással gazdagodhatott, Magyarország Kormányának és a Magyar Nemzeti Tanácsnak a támogatásért, valamint a Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának a projektum megvalósításában nyújtott segítségért. Úgy fogalmazott, a szobor leleplezésével a zentaiak régi vágya teljesül, hiszen már nagyon régóta beszélnek arról, hogy a jeles zentaiak sorában Dudás Gyula is megérdemelné, hogy szobrot kapjon a városban. Reményének adott hangot annak kapcsán, hogy a szobor körüli padok hamarosan a zentaiak egyik kedvenc tartózkodási helyévé válnak, és az új közösségi tér egyaránt alkalmas lesz az elmélyülésre és a baráti beszélgetésre, a gondolatcserére, sőt akár a tanulásra is.

Mgr. Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke ünnepi beszédében Dudás Gyula alakját méltatva kifejtette, egy sokoldalú, tehetséges, többféle tudományágban is otthonosan mozgó ember emléke előtt tisztelegnek a zentai Városi Múzeum, az egykori plébániaépület előtt, akit kortársai „döntő Dudásnak” neveztek, hiszen elvi, sőt tudományos vitái is gyakran bírósági perrel, nem ritkán pedig párbajjal végződtek. Úgy fogalmazott, annak, hogy az emlékére Zentán szobrot avatnak, egyetlen magyarázata van, az, hogy maradandó értékeket hagyott maga után az utókorra. Végezetül arra kérte a zentaiakat, legyenek büszkék arra az örökségre, amelynek tanúsága szerint a város lakójának mindig is fontos volt anyanyelvén megszólalni és tanulni, a múltról írni, a jövőről álmodni, múzeumot, művésztelepet, színházat alapítani, tárlaton nézelődni, színházba járni, könyvet olvasni, és önérzettel arra gondolni, hogy – ahogyan fogalmazott – tehetséges fiatal művészek és világhíres mesterek között élni, naponta értelmes szót váltani velük nem kiváltságos helyzet, hanem napi igény, amely nélkül nem láthatnánk magunk körül ezt a változásaiban is tetten érhető Tisza menti világot, amely a megművelt, magunkhoz alakított ősi táj keretéből tudatosan igyekszik kilépni a nagyvilágba, a teljes élet számos lehetőségét felmutatva.

A köszöntők után a Cor Jesu Kamarakórus egy genfi zsoltár és a Hej, halászok, halászok kezdetű népdal feldolgozásával, Elor Emina színművésznő pedig Fehér Ferenc A fák című versével tette ünnepélyesebbé a szoboravatót, amelynek zárásaként Dudás Sándor, Czegledi Rudolf és mgr. Hajnal Jenő leleplezték Dudás Gyula zentai köztéri szobrát.

H. A.

Vajdaság Ma, 2018. OKTÓBER 28.