A külhoni magyar szakképzés éve program eredményeit összegezték Zentán

Potápi Árpád János vajdasági látogatása

A magyar kormány kizárólag olyan célokat támogat, amelyeket a határon túli magyarok is fontosnak tartanak, hangsúlyozta mai zentai látogatása során Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, aki a Városháza dísztermében, a külhoni magyar szakképzés éve 2015-2018 program eredményeit összegző rendezvényen tartott előadást, majd megtekintett néhány olyan közoktatási fejlesztést is, amelyek a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program részeként, illetve nemzeti jelentőségű programként a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága támogatásával valósultak meg.


A zentai Városháza dísztermében Megkapaszkodás, gyarapodás, bátorítás címmel megtartott tanácskozás kezdetén mgr. Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke mondott köszöntőt, amelyben leszögezte, a Magyar Nemzeti Tanács által kidolgozott fejlesztési koncepció megalkotásakor azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy minél több magyar nyelvű és szellemiségű szakképzési kompetenciaközpont jöjjön létre a Vajdaságban, hogy előtérbe kerüljön a diákok szakmai hozzáértése, hogy teret kapjon a korszerűség, a rugalmasság és a gyakorlatiasság, valamint a munkaerő-piaci igényekhez való igazodás, a végső céljuk pedig az, hogy 2020-ig pedig minden olyan szakközépiskolában, amelyben magyar nyelven is folyik oktatás, legalább egy-két korszerű tanműhely is működhessen. Kifejtette, az elmúlt négy év során összesen mintegy 90 millió dinárral támogatták a vajdasági szakközépiskolákat, aminek köszönhetően ma már nincs olyan település régiónkban, amelynek azon középiskolái, amelyekben magyar nyelven is folyik oktatás, ne részesültek volna valamilyen anyagi támogatásban.

Czegledi Rudolf, Zenta község polgármestere beszédében kifejtette, a zentai önkormányzat büszke arra, hogy Zentát ma a régió egyik meghatározó oktatási központjaként tartják számon, éppen ezért mindent megtesz azért, hogy saját eszközeiből és pályázati forrásokból folyamatosan fejlessze az oktatási intézményeket, amire – mint mondta – kiváló példa a Zentai Gimnázium épületének teljes felújítása, ami anyaországi és köztársasági támogatásból valósult meg. Beszélt a városban működő oktatási intézményekben folyó munka jelentőségéről, valamint arról is, rendkívül fontos, hogy a középiskolák olyan korszerű tudást nyújtsanak a diákoknak, amelynek révén a munkaerőpiacon is érvényesülni tudnak. Kiemelte a duális oktatásban rejlő lehetőségek minél hatékonyabb kiaknázásának fontosságát is, majd jó munkát kívánt a tanácskozás résztvevőinek.

Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár Magyarország nemzetpolitikája a határon túli szakképzés fejlesztésének szolgálatában címmel tartott előadást, amelyben kitért a nemzetpolitikai keretrendszer kialakításának és a nemzetpolitika legfőbb célkitűzéseinek jelentőségére is. Mint mondta, a nemzetpolitikai célok esetében már meghatározásukkor is közös munkáról kell beszélni, mert a magyar kormány kizárólag olyan célokat támogat, amelyeket a határon túli magyarok is fontosnak tartanak. Az államtitkár a legfontosabb nemzetpolitikai célkitűzésekként az identitáserősítést, a családok támogatását és a szülőföldön való boldogulás segítését jelölte meg, kiemelve, ennek jegyében határozták meg az elmúlt évek tematikus éveit is. Mint mondta, a tematikus évek lezárulása után nem értek véget az azok keretében meghirdetett programok, így azok közül több még ma is folyamatosan működik, újabb lehetőségeket teremtve a Kárpát-medencei magyarságnak. Kifejtette, 2015 óta 145 tanműhelyt és tangazdaságot hoztak létre vagy újítottak fel összesen több mint egymilliárd forintból, és ebből Vajdaságban 212 millió forinttal támogatták az ilyen jellegű projektumokat, majd a legjobban felkészült és a legprecízebben tevékenykedő régiónak nevezte Vajdaságot, leszögezve, régiónk sok tekintetben példát mutathat más, hasonló nehézségekkel küzdő térségnek is. A kárpátaljai helyzet kapcsán kifejtette, a fennálló problémák megoldása érdekében rendkívül fontos lenne a vajdasági pozitív tapasztalatok minél eredményesebb átadása.

Számos fejlesztésre került sor az egész Kárpát-medence területén az elmúlt évek során, hangsúlyozta az államtitkár, aki elmondta, azt látják, hogy azok, akik szakképzésben vesznek részt, és utána saját vállalkozást alapítanak, kisebb mértékben szeretnék elhagyni a szülőföldjüket, ami különösen érvényes a mezőgazdasággal foglalkozókra, majd hozzátette, úgy vélik, ha a működő gazdaságokat támogatják, azzal a szülőföldön maradást is támogatják. Potápi Árpád János kitért a Kárpát-medence területére kiterjedő magyar-magyar gazdasági kapcsolatok fontosságára is, hangsúlyozva, az elmúlt években 302 vállalkozásfejlesztési projektumot támogattak összesen 1,5 milliárd forinttal. Hozzátette, a külhoni magyar családok éve program keretében idén 118 projektumot tudtak támogatni összesen 600 millió forinttal, a második körre vonatkozó pályázatot pedig éppen tegnap hirdették meg, és ennek keretében újabb 200 millió forintot osztanak majd szét a pályázók között.

Jerasz Anikó, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke a 2015–2018. évi vajdasági szakképzési fejlesztési tervek megvalósításáról szóló szakmai beszámolójában részletesen is ismertette azokat az eredményeket, amelyeket a program keretében Vajdaság területén sikerült megvalósítaniuk, majd az egybegyűltek közösen megtekintettek egy kisfilmet is, amelyet a Pannon RTV készített a szakképzés éve kapcsán régiónkban megvalósult beruházásokról.

A tanácskozás a 2015–2018. évi Kárpát-medencei szakképzési fejlesztési tervek megvalósításáról szóló kutatási beszámolóval, valamint a vajdasági magyar szakképzési fejlesztésekről szóló kerekasztal-beszélgetéssel folytatódott, Potápi Árpád János pedig ezzel egy időben küldöttségével előbb a Zentai Gimnázium épületébe, majd a zentai Hófehérke Óvoda Bóbita épületébe látogatott el, ezt követően pedig Hódegyházán és Tiszaszentmiklóson folytatta vajdasági látogatását.

H. A.

Vajdaság Ma

2018. OKTÓBER 17.

Herédi Krisztián felvételei