Ideológia helyett hagyomány - Milyen szempontok szerint kapnak nevet a zentai utcák?

A zentai képviselő-testület Juhász Attilát nevezte ki az újonnan megalakult utcanévbizottság elnökének, aki szerint a közterületek nevének megváltoztatásakor elsősorban azt kell figyelembe venni, hogy ne ragaszkodjunk mindenáron a letűnt ideológiákhoz fűződő elnevezésekhez.


Miért van szükség erre a bizottságra?

– Az első zentai utcanév-módosítások a kilencvenes évek elején történtek meg, a legutóbbira pedig tíz évvel ezelőtt, amikor a Jugoszláv Néphadsereg útját Batthyány útnak neveztük el. Ebben az időszakban a zentai utcanevek a helyükre kerültek, ezért az elmúlt tíz évben nem volt szükség utcanévbizottságra. Ennek ellenére most fontos volt felállítani ezt a bizottságot, már csak azért is, mert ha új kezdeményezés érkezik egy utca nevének a megváltoztatására, akkor annak létjogosultságát, megalapozottságát meg kell vitatni. Erkölcsi, jogi, politikai és egyéb alapokat kell megvizsgálni, hogy eldönthessük, szükséges-e megváltoztatni az utca nevét. A bizottság összetétele is ezt a szakmai megalapozottságot hivatott biztosítani: magyar nyelv és irodalom szakos tanár, helytörténész, jogász is van a tagok között. Oda kell figyelni arra is, hogy az új elnevezések ne legyenek sértőek senkire nézve, illetve hogy illeszkedjenek a közösség szellemi, nemzeti, ideológiai struktúrájához. Fontosnak tartjuk azt is, hogy meghallgassuk az ott élők véleményét, és természetesen figyelembe vesszük a helyi közösségek meglátásait is.

Mi a bizottság konkrét feladata?

– Az utcanevek megváltoztatásával akkor foglalkozunk, ha érkezik egy indítvány, például a helyi közösségekből. Jelenleg nincs utcanévre vonatkozó indítványunk, ha azonban beérkezne, a bizottság megvizsgálná a megalapozottságát. Tehát nem egy forradalmi bizottságról van szó, mi nem teszünk javaslatot egy-egy utca nevének megváltoztatására, hanem megvizsgáljuk a beérkező indítványokat, és szakmai szempontok szerint döntünk azok megalapozottságáról. Éppen ezért nem is állandó bizottságról van szó, hanem egyfajta szakbizottságról, amely akkor ülésezik, amikor arra szükség van. Úgy gondolom, hogy Zentán mindig is ügyeltünk arra, hogy az utcanevek megváltoztatása egy jól átgondolt, kimért folyamat legyen, és a bizottság most is ebbe az irányba fog elindulni: a közterületek elnevezéséről megalapozottan és megfontoltan fogunk dönteni.

Mi alapján döntenek?

– Az utcanevek adása körüli legfontosabb kérdés, hogy mik voltak a zentai hagyományok. Ezek pedig általában afelé mutatnak, hogy az utcáink és tereink elnevezése kapcsolódik a városhoz. Vannak ugyan ideológiai nevek, például partizánokról vagy munkásmozgalmi személyekről elnevezett utcák, ezek ugyan ideológiai választások voltak, de mégiscsak Zenta szülötteiről van szó. A legfontosabb, hogy a városban mostanra jórészt ideológiamentesítettük az utcaneveket. A polgárok néha azt mondják, már megszokták a régi neveket (mint a Tito marsall utca vagy a Testvériség-egység útja). De nem szabad elfelejteni, hogy annak idején ezeket a neveket ideológiai megfontolásból adták, felszámolva ezáltal a hagyományos utcaneveket. Például a zentai Fő tér is ideológiai alapú neveket viselt, ezért is volt szükséges az eredeti, hagyományokon alapuló elnevezés visszaállítására. A Fő utcát korábban is mindenki főutcaként ismerte, a Népi forradalom utca elnevezés ellenére is, ezért döntöttünk a hagyományos név visszaállítása mellett. Úgy gondolom, hogy jobb, ha a közösség által egyébként is használt, történelmi nevet adjuk a térnek vagy az utcának, mint ha egy elmúlt korszak ideológiai megnevezését őrizgetjük mesterségesen.

Egy-egy utca nevének megváltozása hogyan érinti az ott élőket?

– A megváltozott utcanevek az ott élő polgároknak nem jelentenek pluszkiadást, hiszen az okmányok folyamatosan frissülnek, a lejárat után igényelt új okmányokon már az új utcanév fog szerepelni. Az adott utcában lévő cégeknek ellenben vannak kötelezettségeik, az ő regisztrációjuknak mindig összhangban kell lenni az utca valós elnevezésével. De ez is egyszeri alkalom, hiszen az utcaneveket nem kéthetente cseréljük.

zs

Magyar Szó, 2018. augusztus 3.