Hatvanmillió dinárral nőtt a költségvetés

Miért veszteséges a zentai kommunális vállalat? – Ülésezett a képviselő-testület

Konstruktív ellenzék mellett – a létszámhiány miatti hosszú szünettől eltekintve – igen gyors munkát végzett tegnap a zentai községi képviselő-testület. Jó hír, hogy a korábban tervezettnél 61 millió dinárral több bevételre számít a község, ezért került napirendre a költségvetés módosítása.


Czegledi Rudolf polgármester elmondta, hogy számos program előkészületben volt vagy elbírálás alatt állt a 2018. évi költségvetés elfogadásakor, tehát már akkor számítottak arra, hogy sor kerül a módosításra. Kiemelte, hogy a költségvetési eszközök felhasználói közül senkinek sem csökkentik a juttatást. A jelentős összeget igénylő beruházások közül megemlítette többek között a Népkert közelében a töltés melletti terület alagcsövezését, ami 34 millió dinárba kerül. Erre árvízvédelmi szempontból és a töltés mellett vezető út miatt közlekedésbiztonsági szempontból is szükség van. A dűlőutak kövezésére 15 milliót fordítanak. A hőerőmű kiépítésére lezajlott a közbeszerzés, erre az építésre 213 millió dinár szerepel a tervben. A Zentai Gimnáziumnak a befejezéshez közeledő fölújítása a magyarországi támogatással együtt 200 millió dinárt tesz ki. Két utca aszfaltozása 32 milliót igényel, a városháza főtéri homlokzatának a fölújítása pedig 13 millió dinárba kerül, és a munkálatok előreláthatólag néhány hét múlva elkezdődnek. Befejeződött 38 millió dinárból az egészségház tatarozása, részben a Thurzó iskola renoválása, ahol újabb munkálatok következnek. Ezek a jelentős beruházások összesen mintegy 700 millió dinárt tesznek ki.

Elhangzott az is, hogy 600 ezer dinárral megnövelték a civil szervezetek támogatását a fönntartási költségek fedezésére.

Amikor a község kommunális közvállalatának a múlt évi pénzügyi jelentéséről tárgyaltak a képviselők, nem is a 8,4 millió dináros veszteséget nehezményezték, hanem azokat az okokat tartották aggasztónak, amelyek miatt ez bekövetkezett. Bodó József igazgató ugyanis elmondta, hogy folyamatosan csökken a szolgáltatásaikat igénybe vevők száma, s bár 30 millió dinárral adósak a polgárok, az a nagyobb gond, hogy a költségek javarészt maradnak, miközben a fölhasználó egyre kevesebb. Vonatkozik ez az ivóvízre, a szennyvízelvezetésre és a szemétszállításra egyaránt. A közvállalat négy év után csak az idén növelte a béreket, ha viszont a szolgáltatások díját is megnövelnék, az itthon maradt polgárok kerülnének még rosszabb anyagi helyzetbe. Ha a község fedezi a veszteséget, az a költségvetést szegényíti.

A képviselők egyéb pontok megvitatása mellett sokszínű és alapos turizmusfejlesztési tervet is elfogadtak.

fi

Magyar Szó, 2018. július 18.