Zenta: Megnyílt a Mátyás király – mecénás és katona című kiállítás

Ünnepélyes keretek között nyílt meg ma délután a zentai Városi Múzeumban a Magyarság Háza Mátyás király – mecénás és katona című vándorkiállítása, amelynek anyagát a Mátyás király Emlékév jegyében Merényi Zoltán és Somodi András álmodta meg és készítette el.


A rendezvény kezdetén az egybegyűltek a zentai Cor Jesu Városi Kamarakórussal együtt énekelték el a Himnuszt, majd a magyarországi Renaissance Consort együttes repítette vissza Mátyás király reneszánsz udvarába a vendégeket, akik között jelen volt dr. Csige Gábor, Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának konzulja, Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke, Gaál Gergely országgyűlési képviselő, Pásztor István, a Tartományi Képviselőház és a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, mgr. Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Jerasz Anikó, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke és a Végrehajtó Bizottság több tagja, Czeglédi Rudolf, Zenta község polgármestere és a Községi Tanács több tagja, Csibi Krisztina, a Magyarság Háza igazgatója, Hugyik Richárd, a zentai Thurzó Lajos Művelődési–Oktatási Központ igazgatója, valamint Merényi Zoltán és Somodi András, a Mátyás király – mecénás és katona című kiállítás két megálmodója és megvalósítója is.

Czeglédi Rudolf, Zenta község polgármestere köszöntőjében megtiszteltetésnek nevezte, hogy a Kárpát-medencei körútja során Zentára is eljutott az a vándorkiállítás, amelynek révén a látogatók katonaként és mecénásként is felfedezhetik a magyar történelem egyik legismertebb és leghíresebb királyát, akit sokan a róla szóló mesék, mondák, legendák alapján ismernek leginkább. Hozzátette, Mátyás király élete és tetteinek sora számos szempontból példamutató számunkra, akárcsak az az összetartozás és az együvé tartozás, amelynek a fontosságát ma is újra meg újra hangsúlyozni kell, hiszen – mint mondta – Mátyás király összekovácsolta a népeket, mert tudta, hogy csakis így győzhetik le a fenyegető török veszedelmet. Úgy fogalmazott, nemcsak a haza megvédésére törekedett, hanem arra is, hogy naggyá, gazdaggá, ismertté tegye a birodalmát, majd hozzátette, ezen törekvései ma is példaértékűek kell, hogy legyenek számunkra, hiszen a szülőföldet ma is mindenkinek építenie kell, és mindenkinek hozzá kell járulnia annak felemelkedéséhez is.

Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke ünnepi beszédében köszönetét fejezte ki a Magyarság Házának, illetve az intézmény igazgatójának, amiért a Mátyás király Emlékév jegyében a Délvidékre is eljuthatott Merényi Zoltán és Somodi András Mátyás király – mecénás és katona című rendhagyó kiállítása, amely a két koronázó város, Pozsony és Székesfehérvár után érkezett Zentára, hogy hirdesse e táj legnépszerűbb királyénak a reneszánsz művészetben és a magyar mondavilágban máig élő emlékezetét. Kifejtette, a Hunyadi család azonban nemcsak magyar irodalmi utóélettel rendelkezik, hanem szerbbel is, amire több példát is felhozott, majd kitért arra is, hogy Hunyadi Mátyás nemcsak Magyarország igazságos királya volt, hanem valamennyi nép kedvelt hőse, és nemcsak a népköltészetek őrzik a nagy király emlékezetét, hanem a szépirodalom is.

Csibi Krisztina, a Magyarság Háza igazgatója megnyitóbeszédében részletesen ismertette Mátyás király életútjának legmeghatározóbb momentumait, majd leszögezte, nem a csupasz adatok és a történelmi tények sora, hanem az ezekből céltudatosan kiválogatott elemek sajátos szemléletmódot tükröző összeállítása az, ami egyedülállóvá és megkerülhetetlenné teszi ezt a kiállítást. Mint mondta, a nemzetünk érdekében tett szolgálat nem emlékévekben mérhető, hiszen bármikor készeknek kell lennünk a haza és Isten szolgálatára, legfőképpen az olyan időkben, mint a huszonegyedik század, amikor a legnagyobb szükség van erre.

A Merényi Zoltán és Somodi András által megálmodott kiállítás különleges módon, a XXI. századra reflektálva mutatja be Hunyadi Mátyás életét. A súlyos fémkapukba illesztett acél-, vörösréz és vászonkomponensek a kevés szöveg és a speciális anyagválasztás kombinációjának köszönhetően elsősorban nem a máshol, más formában is elsajátítható lexikális ismeretekre helyezik a hangsúlyt, sokkal inkább a kiállításban idézett, igencsak eltérő életpályát befutott, vagy éppen még mindig aktív, a tizenkilencedik századtól máig tartó időszakot reprezentáló, mostanáig együtt ritkán emlegetett szerzők – Bajcsy-Zsilinszky Endre, Berzeviczy Albert, Fraknói Vilmos, Kardos Tibor, Kubinyi András, Szathmáry László – révén, ugyanis a történetmesélés előtérbe állításával, és a hangsúlyokat a történettudományon átszűrt érzelmekre helyezve jeleníti meg az igazságos király életének főbb motívumait.

A Mátyás király – mecénás és katona című kiállítás május 18-áig várja az érdeklődőket a zentai Városi Múzeumban.

H. A.

Vajdaság Ma, 2018. ÁPRILIS 23.