Új kiállítással bővült az emlékkilátó

Ünnepélyes keretek között nyílt meg tegnap délelőtt a Zentai Csata Emlékkilátóban A zentai csata és a magyarországi visszafoglaló háborúk című kiállítás, amely Budavár Önkormányzata, Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa és a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága támogatásával került az emlékkilátóba, amely ezentúl állandó helyszínéül szolgál.


A Himnusz dallamainak felcsendülés után, amelyet a Miklós Réka vezette Cor Jesu Városi Kamarakórussal közösen énekelték el az egybegyűltek, Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára köszöntötte az egybegyűlteket, kiemelve, nekünk, a Tisza mentén élő magyaroknak különösen büszkének kell lennünk a múltunkra, hiszen ez az, ami meghatározza a jelenünket, és remélhetőleg nagy kihatással lesz a jövőnkre is, ezt követően pedig beszélt a zentai csata előzményeiről és következményeiről is.

– Magyarország a 14. század végétől egészen a 18. század végéig folyamatosan vívta a háborúit az előrenyomuló oszmán seregekkel szemben. Két világnézet, két világvallás csapott össze itt, Közép-Európa területén, az akkori Magyarország területén, és mi, magyarok a többi közép-európai néppel együtt mindig képesek voltunk közösen fellépni az előrenyomuló muszlim seregekkel, más világnézetekkel, más világvallásokkal szemben. Ez a közép-európai összefogás adhat nekünk támpontot ma is, hiszen ma is közép-európai összefogásra van szükség ahhoz, hogy a világban meglévő folyamatokat meg tudjuk állítani.

– Ma Magyarország előtt az egyik legnagyobb kihívás az, hogy sikerül-e országunkat és Közép-Európát megtartani annak, amit őseinktől örököltünk, amit évszázadokon keresztül közösen védelmeztünk, hiszen ha ezt őseink meg tudták tenni, akkor nekünk is kötelességünk megtenni annak érdekében, hogy hasonló állapotban adhassuk át a következő nemzedékeknek – hangsúlyozta köszöntőjében Potápi Árpád János.

– Magyarországon a hétvégén országgyűlési választás lesz, amelynek legfontosabb tétje az, hogy Magyarországot és Közép-Európát a továbbiakban is meg tudjuk-e őrizni, meg tudjuk-e őrizni olyan etnikai, kulturális térségnek, amilyenként mi megkaptuk, és tovább tudjuk-e adni az utódainknak is azt a biztonságos Közép-Európát, amelyben van jövőnk. Úgy gondolom, hogy a Zentán küzdő eleink ehhez adnak számunkra bátorítást – fogalmazott a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, aki köszönetet mondott mindenkinek, aki hozzájárult az állandó kiállítás létrejöttéhez.

Ceglédi Rudolf, Zenta község polgármestere köszöntőjében kifejtette, Zenta nevezetességeinek sorában előkelő helyet foglal el a Zentai Csata Emlékkilátó, amely évek óta számos korosztály érdeklődését felkeltő tartalommal várja a látogatókat.

– Mindazok, akik feljönnek a toronyba, nemcsak a csodálatos kilátásban gyönyörködhetnek, hanem az 1697. évi győzedelmes zentai csatáról is sok hasznos ismeretet szerezhetnek. Ezt szolgálja egyebek mellett a híres ütközetet szemléltető makett, a térképek és a festmények sora, valamint az az állandó kiállítás is, amely tavaly, a csata 320. évfordulójára nyílt meg, és az akkori események meghatározó momentumaiba nyújt betekintést. Nagy örömünkre szolgál, hogy a Zentai Csata Emlékkilátó, amely az elmúlt évek során a város turizmusának az egyik szimbólumává vált, testvérvárosunknak, Budavár önkormányzatának és a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának köszönhetően újabb értékes kiállítással gazdagodott. Ez a bővítés lehetővé teszi, hogy még sokszínűbben mutassuk be a hozzánk érkezőknek – akiknek a száma folyamatosan növekszik – mindazt, amivel Zenta büszkélkedhet. Nem titkolt célunk, hogy idegenforgalmi szempontból is még ismertebbé tegyük községünket, és ebben több jelentős rendezvény mellett továbbra is nagy szerepet szánunk a zentai csatához fűződő eseményeknek és emlékhelyeknek – fogalmazott Ceglédi Rudolf, aki kitért a testvérvárosi kapcsolatok fontosságára, valamint a hétvégi magyarországi országgyűlési választás tétjére is.

– A közelgő anyaországi országgyűlési választás tétje a mi jövőnk is. Igyekszünk megtenni minden tőlünk telhetőt, hogy a magyar érdek győzzön, és folytatódjon a magyarság egységére alapuló nemzetpolitika – emelte ki a polgármester, aki abbéli reményének adott hangot, hogy a jövőben mind Budavár önkormányzatával, mind a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságával számos közös projektumot tudnak majd megvalósítani.

Dr. Nagy Gábor Tamás, Budavár polgármestere beszédében a zentai csata előzményeinek fontosságát hangsúlyozta, részletesen is kitérve azokra a meghatározó momentumokra, amelyek megelőzték a jeles történelmi eseményt.

– Most békeidőket élünk. Az embernek olykor mégis háborús képzetek jutnak az eszébe. Mintha ma is olyan kihívásokkal kellene szembesülnünk, miszerint meg kell védenünk valamit, ami a miénk: a nyelvünket és a kultúránkat. Csak most nem beözönlő százezres seregek fenyegetik, hanem sokkal nehezebben megfogható ellenségekkel vagy kihívásokkal kell szembenéznünk. Mintha arról szólna most a világ, hogyan felejtsük el a történelmünket, hogyan váljunk tudatos állampolgárokból pusztán fogyasztókká. Nemzethez, nyelvhez, kultúrához, családhoz, értelmes emberi közösséghez nem kapcsolódó, egyedi fogyasztókká, akiket olyan könnyen manipulálhatnak, ahogyan csak akarnak – fejtette ki dr. Nagy Gábor Tamás.

– A pillanat, amikor feladjuk a saját múltunkat, az lesz az a pillanat, amikor elveszítjük a magyar jövőnket. De minden ilyen kiállítás és visszatekintés azt igazolja, hogy nem akarjuk azt elveszíteni – szögezte le Budavár polgármestere, aki jelképesnek nevezte, hogy a kiállítás éppen a városháza tornyában kapott helyet, majd Márai Sándornak a hazára vonatkozó gondolatait is megosztotta az egybegyűltekkel, ezt követően pedig az Egri csillagok hőse, Dobó István imájával nyitotta meg a kiállítást.

Az ünnepség folytatásában a Miklós Réka vezette Cor Jesu városi kamarakórus Esterházy Pál Pange Lingua és Tielman Susato Cum Decore, Elor Emina színművésznő pedig Jókai Mór Zenta–Mohács című művét adta elő, majd Ceglédi Rudolf átadta a zentai önkormányzat ajándékait azoknak a személyeknek, akiknek a segítsége nélkül nem jöhetett volna létre és nem kerülhetett volna a Zentai Csata Emlékkilátóba A zentai csata és a magyarországi visszafoglaló háborúk című kiállítás.

M. E.

Magyar Szó, 2018. április 5.

Herédi Krisztián felvételei