Kultúránk tart meg bennünket! - Ma este tartották meg Zentán magyar kultúra napja délvidéki központi ünnepségét, amelyen átadták a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség idei elismeréseit

Kultúránk tart meg bennünket, egyénként, közösségként és nemzetként is, hangsúlyozta a magyar kultúra napja alkalmából ma este a zentai Művelődési Házban megtartott délvidéki központi ünnepségen mondott beszédében dr. Hoppál Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára.


A rendezvény kezdetén, kilenc Kárpát-medencei település temploma egymásba fonódó harangjátékának és a Himnusz dallamainak felcsendülése után Sutus Áron, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnöke mondott köszöntőt, kiemelve, a magyar kultúra napjának délvidéki központi rendezvénye Hajnal Jenő, Dudás Károly és Szöllősy Vágó László teremtette alapokon igyekszik minden évben a Kárpát-medence magyarságának művelődési, közösségi intézményeit megszólítani. Kifejtette, a magyar kultúra ünnepén a rájuk rótt felelősség szép szándékával mondanak igent az előttünk álló évre, arra az esztendőre, amelyet számos jelentős évforduló és ünnep határoz meg, majd részletesen fel is sorolta azokat a kerek évfordulókat, amelyeket 2018-ban ünnepel a vajdasági magyarság, ezt követően pedig ismertette a VMMSZ előtt álló feladatokat és kihívásokat.

– Mindennek nem mi vagyunk a főszereplői, mindezt csak együtt tudjuk létrehozni, együvé álmodni, és mindez nincs Magyarország kormányának cselekvő gondoskodása és a keresztény alapokon nyugvó nemzetben, így bennünk való hite nélkül. Az elmúlt közel nyolc évben az önmegtagadást és önfeladást ránk kényszerítő folyamatok ellenére, arra való zsigeri válaszként is született, valósággá varázsolt kincses Kárpát-haza védelme az, amely jövőnket és a mában való bátor kiállás hitét tudja jelenteni, megtartó erőt és nyugalmat sugározva azoknak, akik benne akarnak élni. Ahogyan az imént is mondtam, mindennek nem mi vagyunk a főszereplői, de állhatatos napszámosai igen. Engedjék meg, hogy az Önök nevében is mondjam: együtt, mi itt, mindannyian! – hangsúlyozta Sutus Áron, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnöke, aki beszédét II. Rákóczi Ferenc imájával zárta.

Az ünnepség szónoka, dr. Hoppál Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára beszédében kiemelte, a magyar kultúra olyan alapvető fontosságú számunkra, mint a levegő, és az értékét csak akkor tudjuk felfogni, ha belegondolunk, mi lenne velünk nélküle.

– Jól tudjuk, hogy kultúránk tart meg bennünket, egyénként, közösségként és nemzetként is. A kultúra művelése által válunk szellemileg és lelkileg erősekké, gazdagabbakká. Magyarország kormányának elmúlt hét és fél éves politikájában kiemelt szerepet kapott a kulturális nemzetpolitika, amely a Kárpát-medence egészére és a diaszpórára vonatkozó fejlesztési programokban és pénzügyi támogatásokban nyilvánult meg. A Nemzetpolitikai Államtitkárság költségvetését is beleértve a korábbi, 2009-es kormányhoz képest napjainkban több mint tízszeres forrással támogatjuk a külhoni magyar közösségek, szervezetek mindennapos munkáját. Ezt a Kárpát-medencei egységben történő gondolkodást nemcsak természetes összetartozásunk ténye diktálta, hanem az a valóságos élethelyzet is, hogy a kultúra nem áll meg a kényszerűen kijelölt országhatároknál. Ám ez utóbbi kijelentés csak addig igaz, amíg vannak, akik gondoskodnak arról, hogy a magyar nyelv ismerete, a magyar művészet hagyománya, a magyar népi kultúra gondozása ott is tovább öröklődjön, ahol a hivatalos nyelv és kulturális környezet nem a magyar. Ezt a tudást minden generációnak újra kell tanulnia, és óriási dolog, ha mindig vannak, akik gondoskodnak a magyar kultúra mindennapi műveléséről és továbbításáról – emelte ki ünnepi köszöntőjében dr. Hoppál Péter, aki ezt követően ennek a feladatnak a felelősségéről, valamint a magyarság megőrzésének fontosságáról is beszélt az egybegyűlteknek, köszönetet mondva a vajdasági magyar közösség vezetőinek és tagjainak a magyar kultúra ápolásában és a közösség értékőrzésében vállalt felelősségteljes munkájukért, és biztosítva őket Magyarország kormányának további támogatásáról és partnerségéről.

A rendezvényen ünnepélyes keretek között adták át a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség által alapított elismeréseket, a Magyar Életfa Díjakat, az Aranyplakettet és a Plaketteket is. Magyar Életfa Díjjal Diósi János művelődésszervező (Doroszló), Kalapis Sztoján szalézi atya, a Vajdasági Magyar Cserkészszövetség elnöke, az Emmausz fiúkollégium vezetője (Muzslya), Mezei Erzsébet képzőművész, művésztelep-vezető, pedagógus (Zenta) és dr. Pénovátz Antal nyugalmazott tanár, nyelvjárás- és néprajzkutató (Pacsér) munkásságát ismerték el. Aranyplakett kitüntetésben dr. Halzl József, a Rákóczi Szövetség elnöke (aki később veszi majd át a díjat), Plakett elismerésben pedig Nagy Abonyi Ágnes néprajzkutató, muzeológus (Zenta), Vörös Róbert tamburazenekar-vezető, a Mendicus Művészeti Központ elnöke (Csantavér), a zentai Délibáb Magyar Művelődési Egyesület, a bácskossuthfalvi Monográfia Helytörténeti Egyesület és a martonosi Testvériség Művelődési Társulat részesült.

A rendezvényen adták át a Vajdasági Szép Magyar Könyv-pályázat elismeréseit is. A 2017. évi Vajdasági Szép Magyar Könyv Díjat Terék Anna Halott nők című verskötete érdemelte ki, amely a Forum Könyvkiadó Intézet és a Kalligram Kiadó közös gondozásában jelent meg. A Szilágyi Gábor reklámgrafikus, ifj. Sebestyén Imre dizájner, tipográfus és Penovác Endre képzőművész összetételű zsűri emellett kategóriánként is díjazta a legszebb kiadványokat, valamint több dicsérő oklevelet is kiosztott.

Az ünnepség zárásaként a vendégek közösen megtekintették a Nagy László verse alapján, Mezei Kinga rendezésében készült Havon delelő szivárvány című produkciót, amelynek szereplői Elor Emina, Mészáros Gábor, Szalai Bence, Szilágyi Áron és Verebes Andrea voltak, dramaturgja pedig Góli Kornélia. A produkcióban közreműködött az Óbecsei Schola Cantorum énekkar, Stefaniga Ottília vezényletével.

A rendezvény fővédnöke a Magyar Nemzeti Tanács, szervezője pedig a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség volt. Társszervezőkként a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, a Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ és a Zentai Magyar Kamaraszínház, támogatókként pedig a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Nemzeti Kulturális Alap, a Bethlen Gábor Alap, a Magyar Nemzeti Tanács, a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság, Zenta község önkormányzata és Szabadka város önkormányzata járultak hozzá a magyar kultúra napja délvidéki központi ünnepségének sikeres lebonyolításához.

 

H. A.

Vajdaság Ma, 2018. január 12.

Herédi Krisztián felvételei