Kezdődhet a második félév - A zentai középiskolák ideiglenesen beköltöztek az általános iskola épületeibe

Mint már hírül adtuk, a Zentai Gimnázium épületének teljes felújítása érdekében az ott működő középiskoláknak a következő félévre ki kellett költözniük, és az intézményeket a Stevan Sremac Általános Iskola, az Agrárinnovációs Központ, a volt internátus, a kórház, a sportcsarnok és a Történelmi Levéltár fogadta be.


A gimnázium a November 11-e iskola épületébe költözött, mivel ott kizárólag tantermi oktatás folyik; a Közgazdasági és Kereskedelmi Középiskola az Emlékiskolában kapott helyet azzal, hogy a tornaórákat a sportcsarnokban, az informatikaórákat pedig az internátusban kialakított és felújított teremben tartják; az Egészségügyi Középiskola a Thurzó Lajos iskolába költözött, a diákok laboratóriumi oktatása az innovációs központ laboratóriumában folyik majd, a gyakorlati órákra és a szaktantárgyak megtartására pedig a kórházban kerül sor.

Perpauer Attila, a község oktatással és művelődéssel megbízott tanácstagja kérdésünkre elmondta, hogy a középiskolákat átköltöztették, így minden készen áll a január 15-ei kezdésre:

– A gimnázium épülete teljesen ki van ürítve, az iskolák december végén átköltöztek a kijelölt intézményekbe. A költözködésben a teljes tanári kar részt vett, és segítségükre voltak az Elgas és a kommunális közvállalat dolgozói. Ezúton is köszönjük nekik a közreműködést. Az új helyszínek miatt a középiskolásokat szállító autóbuszok megállóhelyeit is meg kellett változtatni, így a buszok a jövőben megállnak a hídnál, a buszállomáson, a November 11-e iskola közelében a Tisza-part helyi közösség épülete előtt – itt egyébként már korábban kialakítottak egy buszmegállóhelyet –, valamint a kórháznál.

– Ami az oktatás menetét illeti, az általános iskola az előre meghozott váltási rend szerint működik, vagyis az alsósok hétfőn délelőtt kezdenek, a középiskolások pedig bontásban. A rendőrséget tájékoztattuk a történésekről, és fokozott felügyeletet kértünk az intézményekhez, de megerősített tanári felügyeletet is előirányoztunk. Úgy gondoljuk, hogy ez a félév a szocializáció szempontjából egy értékes időszak lesz, a tanulóknak és a szülőknek nem kell attól tartaniuk, hogy idősebb gyerekek is egy intézményben tanulnak a kicsikkel, hiszen mind Magyarországon, mind az Európai Unió országaiban gyakorlat, hogy az óvodától a középiskoláig egy épületben tartózkodnak, tanulnak a gyerekek. Ami a tantermek használatát illeti, a November 11-e épületben sikerült úgy beosztani a termeket, hogy a gimnazisták nem használják az általános iskolások termeit, vagyis saját tantermekben tanulnak, és erre törekedtünk a többi épületben is. Azokban történhetnek átfedések egy-egy szaktanterem kapcsán, de ez sem okoz fennakadást. A középiskolák könyvtárait azokba az épületekbe költöztettük, amelyekben az oktatás javarészt zajlik, az iratanyagokat pedig a levéltár tárolja. Az összes bútort a felújítás idején a kaszárnyában tároljuk. Az irodák úgyszintén az általános iskolákban kaptak helyet, valamint az iskolaközpontban, és az iratkozás valószínűleg az önkormányzat épületében zajlik majd.

A gimnázium felújítása január 15-én megkezdődik, és a tervek szerint augusztus folyamán visszaköltözhetnek a középiskolák. Az oktatás tehát szeptemberben a teljesen felújított épületben kezdődhet meg. Külső munkálatok az ősz folyamán valószínűleg lesznek még, de azok már nem zavarják az oktatást.

hhá

Magyar Szó, 2018. január 11.