„Száz év rálépett, ismeri az életet…” - Gyors ütemben folyik a zentai vasútsori iskola felújítása

Az Omega együttes Petróleumlámpa című dalából vett sor tökéletesen ráillik a zentai vasútsori iskolára (a Stevan Sremac Általános Iskola Thurzó Lajos kihelyezett tagozata), amelyet bő száz éve (1913) építettek, és magán viseli az Osztrák–Magyar Monarchia építészeti sajátosságait.


A száz év rálépett, és a több mint egy évszázad nem múlt el nyom nélkül, ennyi idő alatt a diákok tízezrei koptatták az oktatási intézmény padjait és lépcsőit. Az idő vasfoga kikezdte az iskola tetőszerkezetét, a homlokzatról pedig már évek óta hullik a vakolat. Mindent egybevetve, nagyon is megérett a helyzet a tetőzet teljes felújítására, a külső falak újravakolására és a huzatos ablakok és ajtók cseréjére.

Az iskola felújításáról Perpauer Attila, a községi tanács művelődési és oktatási felelőse elmondta:

– Az önkormányzat pályázat útján 15 millió dinárt nyert a szerbiai közbefektetési titkárságtól a lepusztult állapotban lévő iskolaépület homlokzatának a felújítására, a tetőszerkezet kijavítására és újracserepezésére, de a pénzből futja még a nyílászárok cseréjére is. A renoválás az iskola 104 éves régi épületét érinti, az időközben, a múlt század hetvenes éveiben hozzáépített és csak mostanság bejegyzett új szárny renoválása is tervben van, de erre még elő kell teremteni a rávalót. Mivel az évszázados iskolaépület műemlékvédelmi oltalom alatt áll, a felújítás terveit egyeztetni kellett a szabadkai Községközi Műemlékvédelmi Intézettel. Az előkészületek és a közbeszerzési folyamat elhúzódása miatt a nyáron nem kezdődhetett meg a renoválás, de amióta a kivitelező munkához látott, két váltásban heti hét napon át intenzíven dolgoznak. Amennyiben az időjárási körülmények nem hátráltatják a munkát, akkor a második félévet az ide járó közel ötszáz diák már a felújított iskolaépületben kezdheti meg – mondta bizakodva az oktatási tanácsos.

A díszes, múlt század elejei homlokzat visszaállítása után eredeti fényében láthatjuk majd viszont a vasútra néző iskolát, amelynek tanulója volt annak idején az iskola mostani vezetője, Tandari Ferenc igazgatóhelyettes is, aki már 35 éve van a pedagógusi pályán:

– Az iskola minden dolgozója és diákja fellélegzett, amikor több hónapos csúszással ugyan, de végre megkezdődött a tetőcsere. Az iskola teteje már több helyen beázott, a homlokzatról potyogó vakolat pedig veszélyeztette a diákjaink testi épségét is. A kivitelező munkáját folyamatosan ellenőrzik a műemlékvédők, a hódfarkú cseréptől a homlokzati díszekig mindent az eredeti állapotában és a korabelihez leginkább hasonlító anyagokból kell felújítani. Az egykori, monarchiabeli címert is vissza kellene állítani, legalábbis a műemlékvédők ragaszkodnak az autentikus és teljes körű felújításhoz, de ehhez politikai egyetértés is szükséges lesz. Mindenesetre mi nagyon örülünk a nagy iramban folyó munkálatoknak, az oktatás zavartalanul folyik. Még a padlást is letakarítják és kimeszelik – mondta az intézményvezető.

ger

Magyar Szó, 2017. november 17.