1956 emlékezete Zentán

A vérrel írott levél

A zentaiak október 31-éig a városháza oszlopcsarnokában tekinthetik meg a Városi Múzeum tulajdonában lévő 1956-os ereklyét, az úgynevezett vérrel írt levelet. Az üvegpalackba rejtett segélykérő dokumentumot 1962-ben találta meg egy zentai iskolás fiú a csókai strandnál. A közszemlére tétel alkalmából Perpauer Attila, a községi tanács oktatással és művelődéssel megbízott tagja elmondta, megtiszteltetés számukra, hogy a levél Zenta tulajdonában lehet, és az is, hogy kiállíthatják.


Hugyik Richárd, a zentai Thurzó Lajos Művelődési--Oktatási Központ igazgatója arról számolt be az újságíróknak, hogy az üzenetről keveset tudnak, a szerzője kilétéről, valamint annak a további sorsáról sincsenek információik. Az azonban szinte biztosra vehető, hogy valóban vérrel írták, és a szakemberek szerint helytálló a keltezése is. Az önkormányzat és a kulturális központ illetékesei abban bíznak, ha minél több emberhez jut el a levél létezésének híre, esetleg új értesülések juthatnak a birtokukba. Egyben abban is reménykednek, hogy az elkövetkező években sikerül forrást találni arra a vizsgálatra, amely minden kétséget kizáróan megállapíthatná, valóban a vérét használta-e az ismeretlen forradalmár a kétségbeesett sorok papírra vetésére.

A kisméretű papírlapon a következő üzenet olvasható: „1956. XI. 15. Magyarok! Segítség! Az oroszok nemsokára ki fognak végezni és a társaimat is, mert magyarok vagyunk. Itt, a Tisza partján. Harcolunk a szabad Magyarországért! HAZÁÉRT! Míg elmentek, megírtam ezt. Vizesüvegembe tettem. Kifogyott a töltőtollam. Segítség! A véremmel írok! Csongrádtól 3 km-re északra, a füzesben. Magyarok! Szabadítsatok ki!”

Pejin Attila, a Zentai Városi Múzeum osztályvezetője, történésze, kutatója a 2006-os emlékév kapcsán az Új Kép folyóiratban tanulmányt írt, amivel felhívta a figyelmet erre a jelentős relikviára. A vérrel írott levelet a közelmúltban a szegedi Móra Ferenc Múzeumban és Csongrádon is kiállították.  

In memoriam dr. Rajki Márton

Tavaly, az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából leplezték le a zentai városháza oszlopcsarnokában a helybeli származású, mártírhalált halt ügyvéd, dr. Rajki Márton emléktábláját. Az eseményen a Rajki család tagjai is részt vettek.

Az idei megemlékezés kezdetén Nagy Rózsa, a törökfalui Százszorszép művelődési egyesület Búzavirág vegyes kórusának tagja énekelte el a magyar himnuszt, majd Pataki Tibor történelemtanár értekezett dr. Rajki Mártonról és az 1956-os események fontosságáról. Az akkori helyzetet, többek között így jellemezte: farkasszemet nézett egymással az emberben megbúvó óriás és az óriásban lévő embertelenség, az erkölcs és az erkölcstelenség. A magyarság Dávidként állt szemben a szovjet birodalommal. Beszédében hangsúlyozta: október 23-a a büszkeség napja, amikor a jelent hirtelen maga alá temette a jövő, a mánál fontosabb lett a holnap. Az 1956-os forradalom tiszta volt és méltóságos, az ország néhány napra újjászületett, a nemzet visszanyerte önbecsülését.

Az emléktáblánál a kegyelet koszorúját Magyarország szabadkai főkonzulátusának képviseletében Gombár Szeréna konzul, a Magyar Nemzeti Tanács részéről Perpauer Attila, az önkormányzat nevében Ceglédi Rudolf polgármester helyezte el. Ebből az alkalomból az emléktáblánál főt hajtottak a Vajdasági Magyar Szövetség zentai községi szervezetének, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének, a Magyar Mozgalomnak és a Magyar Polgári Szövetségnek a tagjai is.

„Egy nép kiáltott”

Ezzel a címmel tartottak megemlékezést október 22-én a zentai Művelődési Házban.

„Egy nép kiáltott. Aztán csend lett” -- írja Márai Sándor a Menyből az angyal című versében.

Igen, egy térdre kényszerített, kifosztott, becsapott nép kiáltott fel 1956 októberében és hívta fel a figyelmet a nyomorra, a félelemre, a hazugságra, a bizonytalanságra, a szellemi és gazdasági kizsákmányolásra. Tudjuk, hogy 1956 novemberének elején egy idegen hatalom tankjai eltaposták az emberek reményeit, de mégis győzelmet ünnepelünk, a bátorság diadalát – hangsúlyozta ünnepi köszöntőjében Ceglédi Rudolf polgármester.

Az alkalmi műsorban Krnács Erika előadóművész, Zsoldos Ervin verséneklő, valamint Verebes Judit és Lőrinc Tímea színművészek léptek fel.

Közreműködött Nagy Rózsa, a törökfalui Százszorszép művelődési egyesület Búzavirág vegyes kórusának tagja, aki a himnuszt és a Szózatot énekelte el.

Az ünnepi rendezvénysorozat főszervezője és támogatója a Zentai Önkormányzat és a Thurzó Lajos Művelődési--Oktatási Központ volt.

(Tha)

Hét Nap on-line, 2017. 10. 22.