Módosították a költségvetést - Ismét Hugyik Richárdot nevezték ki a Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ igazgatójává

Órákon át tartó, személyeskedésektől sem mentes viták jellemezték a zentai községi képviselő-testület huszonegyedik megszakított ülésének szombati folytatását, amelyben a községi költségvetés módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelet, valamint a Zentai Magyar Kamaraszínház igazgatóbizottsági tagjainak kinevezése váltotta ki a leghevesebb vitát.


Az ülés kezdetén Ceglédi Rudolf polgármester kezdeményezte, hogy sürgősségi eljárásban tárgyaljanak a költségvetés módosításáról, amelyre elsősorban azért volt szükség, mert a két kiemelt fontosságú nagyberuházásra, a Zentai Gimnázium és a Zentai Egészségház felújítására előirányzott összegek, amelyeket a köztársasági szervek biztosítanak, az előzetes elképzelésekkel ellentétben nem kerülnek be a községi költségvetésbe, azokat ugyanis az illetékes szervek nem az önkormányzatnak utalják át, hanem közvetlenül a munkálatokat végző cégeknek. A polgármester felszólalásában az aktuális fejlesztések kapcsán kiemelte, lezárult a Zentai Sportcsarnok felé vezető aszfaltút és a Tornyosi úti kerékpárút kiépítése, befejezték a munkálatokat az inkubátorházban, véget ért a szilárd kommunális hulladék átrakása céljából kialakított állomás kiépítése, a Kertek helyi közösség területén előirányzott csatornahálózat-bővítés és a felsőhegyi játszótér-felújítás is. Folyamatban van az egészségház épületének, valamint a Thurzó Lajos iskola vizesblokkjainak és a November 11. iskola tornatermének a felújítása, aláírták a szerződést a volt kaszárnya felújításának újabb szakaszára, a szennyvíztisztítónál lévő szivattyúállomás befejezésére, a dűlőutak rendezésére, valamint a Centar–Tópart helyi közösség területén található egyik utca csatornázási munkálataira. Hozzátette, a költségvetésbe bekerültek a Gróf Batthyány Lajos utca és a Posta utca sarkán található közlekedési lámpa átalakításának költségei. Erre azért van szükség, hogy a jövőben is vizsgázhassanak Zentán azok, akik jogosítványt szeretnének szerezni; valamint az 1950-ben megrendelt, a zentai csatáról szóló kép megvásárlásának költségei is, ugyanis azt szeretnék, hogy a kép már a csata 320. évfordulójára Zentára kerüljön.

Az ellenzéki képviselők közül többen kifogást emeltek a költségvetés egy-egy tételével kapcsolatban, végül a testület közel kétórás vita után 22 igen szavazattal és 5 tartózkodással elfogadta a határozatot.

Szintén hosszas vitát váltott ki a Zentai Magyar Kamaraszínház igazgatóbizottsága tagjainak kinevezéséről szóló napirendi pont, amellyel kapcsolatban az ellenzéki képviselők összeférhetetlenségre hivatkozva azt kifogásolták, hogy a bizottságban a község polgármesterének és a községi tanács egyik tagjának felesége is szerepel. A személyeskedésektől sem mentes vitát követően Rácz Szabó Márta (VMSZ) javaslatára a testület végül a javasolt három tag, Bata Pál, Ceglédi Ida és Perpauer Mária közül csak kettőt (Bata Pál, Ceglédi Ida) nevezett ki, a harmadik tag (Perpauer Mária) kinevezésével pedig megvárják a korrupcióellenes ügynökség állásfoglalását.

Az ülésen újabb négyéves mandátumra egyhangú döntéssel Hugyik Richárdot nevezték ki a Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ igazgatójává. Az intézmény igazgatóbizottságában eszközölt személyi változások már nagyobb vitát váltottak ki, az ellenzéki képviselők közül ugyanis többen nemtetszésüknek adtak hangot és aggodalmukat fejezték ki annak kapcsán, hogy az alapító képviseletében Juhász Gyula helyét Petar Terzić veszi majd át a bizottságban.

A község statútumának módosításáról szóló rendelettel kapcsolatos napirendi pont megvitatása során Zsíros Jankelić Anikó (DP) indítványozta, hogy a dokumentumba kerüljön bele az, hogy a községi tanács tagjainak megválasztásakor is figyelembe kell venni a nemek arányára vonatkozó törvényi előírásokat, ezt a kezdeményezést azonban nem fogadta el a testület, akárcsak Rácz Szabó László (MPSZ) azon javaslatait, hogy a statútum preambulumába iktassák be azokat a hivatkozásokat, amelyek a nemzeti kisebbségek jogainak érvényesítését lennének hivatottak szavatolni, illetve hogy a községi szervek vezetőinek kinevezése esetében a pályázati feltételek között szerepeljen, hogy a jelölt beszélje mind a szerb, mind a magyar nyelvet. A statútum módosítására vonatkozó napirendi pontot végül 18 igen és 4 nem szavazattal, valamint 4 tartózkodással fogadta el a testület.

Az ülés utolsó napirendi pontjaként a Kommunális-Lakásgazdálkodási Közvállalat idei üzletviteli programjának módosítását, valamint a vállalat pénzügyi tervének módosítását vitatták meg a képviselők, akik közül többen is üzenetértékűnek nevezték, hogy a vállalat, amelynek épületét a városi távfűtési rendszer segítségével fűtik, a gázfűtés bevezetését tervezi, és arra szólították föl a községi vezetőséget, hogy mielőbb tájékoztassák a lakosságot az elmúlt évek során igen komoly problémákat okozó távfűtés-szolgáltatás zavartalan fenntartását előirányzó elképzeléseikről.

M. E.

Magyar Szó, 2017. július 25.