Kamattérítés is a termelőknek - Zentán 21 millió dinárt irányoztak elő a gazdák támogatására – Öt tonnánál nagyobb gépjárművek engedéllyel a központban

A zentai képviselő-testület a legutóbbi ülésén elfogadta a mezőgazdaság szubvencionálásáról szóló akciótervet, amelynek értelmében az idén is támogatásokat nyújtanak a községben élő mezőgazdasági termelőknek.


Győri István alpolgármester elmondása szerint erre az idén 21 millió dinárt irányoztak elő, amelyből 9,55 millió dinárt terveznek fordítani a földművelés fejlesztésére, 5 milliót a jószágtenyésztésre, 1,5 milliót a juhtenyésztők, 500 ezer dinárt pedig a méhészek támogatására. Ezenkívül – az idén először – a mezőgazdasági termelők által felvett hitelek kamattámogatására is 4 millió dinárt terveznek fordítani. Ezzel elsősorban azt szeretnék elérni, hogy minél több termelő juthasson pénzhez, vagyis közülük többen vehessenek föl kölcsönt. Az elképzelések szerint a hitel nem haladhatja meg az ötszázezer dináros összeget, s így több kistermelő élhet a lehetőséggel. Az érintettek bármelyik bankban folyamodhatnak hitelhez – mondta el beszélgetőtársunk.

A földművelés fejlesztésére elkülönített pályázati pénzzel mindenekelőtt a kistermelőket szándékozzák támogatásban részesíteni. A kérelmezők legfeljebb 10 hektáros termőterülettel rendelkezhetnek. A jószágtenyésztők, a pályázat kiírását követően, állatorvosi költségek fedezésére nyújthatják be kérelmeiket. Tavaly 35 ezer dináros összegig terjedő állatorvosi költséget tudtak megtéríteni, és az idén is valószínűleg ekkora összegben szabják meg a támogatás felső értékét. A jószágtenyésztőknek a kérelmük átnyújtásakor előszámlát is fel kell majd mutatniuk a kezelés költségeiről, miután pedig átutalják számukra a támogatást, harminc napon belül számlával is igazolniuk kell, hogy célszerűen használták föl a pénzt.

A méhészek személyenként úgyszintén 35 ezer dináros összegig kérelmezhetik a támogatást, a kapott pénzt pedig méhcsaládok vásárlására, illetve méhészeti felszerelés beszerzésére fordíthatják. Ez esetben is a kérelemhez csatolni kell előszámlát, a pénz átutalását követően pedig számlával kell igazolni, hogy mire fordították a támogatást.

A támogatásokra a legalább három éve bejegyzett mezőgazdasági termelők jelentkezhetnek, a pályázat kiírását követően pedig a városháza 76-os irodájában kaphatnak a feltételekről bővebb információkat az érintettek. Győri szerint kamattámogatásra májusban, a többi támogatásra pedig augusztus és szeptember folyamán szeretnék kiírni a pályázatot.

A képviselő-testület legutóbbi ülésén elfogadták a közlekedés szabályozásáról szóló rendeletet is, amelynek értelmében ezentúl az eddigi 5 tonnás teherjárművek mellett, külön engedéllyel, a központban lévő üzletek ellátását szolgáló, legfeljebb 10 tonnás tehergépkocsik is behajthatnak.

Az alpolgármester ennek kapcsán elmondta, hogy az elmúlt időszakban több üzlettulajdonos kérte, hogy változtassanak a rendelet kérdéses szakaszán, mivel megtörtént, hogy az 5 tonnánál nehezebb gépjárművek miatt őket is megbírságolták.

Így az elkövetkezőkben, amennyiben szükség mutatkozik rá, az érintettek a közlekedési alosztálynál jóváhagyást kérhetnek a nagyobb össztömegű tehergépkocsik közlekedésére, a jóváhagyást bizonyos illeték kifizetése ellenében egyéves időtartamra válthatják ki. Győri szerint ha szükséges (például költözködéskor), magánszemélyek esetében is engedélyezik a legfeljebb 10 tonnás tehergépjárműveknek a központba való behajtását. Ehhez persze engedélyt kell kérni az illetékes községi alosztálytól.

Hhzs.

Magyar Szó, 2017. május 5.