Újabb kiállítási anyaggal gazdagodott a Zentai Csata Emlékkilátó

Újabb anyaggal gazdagodott a Zentai Csata Emlékkilátó, ahol számos olyan tárgy került kiállításra, amely a jeles történelmi eseményhez kapcsolódik, jelentették be a község önkormányzatának és intézményeinek képviselői mai sajtótájékoztatójukon.


Az idei egy különleges év, mivel idén ünnepeljük a zentai csata 320. évfordulóját, hangsúlyozta Laskovity Kornél, Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének igazgatója, hozzátéve, örömükre szolgál, hogy a Városi Múzeummal közösen sikerült egy olyan állandó kiállítást létrehozniuk, amely a településre látogatóknak betekintési lehetőséget kínál a zentai csata meghatározó momentumaiba. Mint mondta, a kiállítás a Zentai Csata Emlékkilátóban kapott helyet, amely az elmúlt évek során a város turizmusának szimbólumává vált, és a tartalmi bővítés lehetővé teszi számukra, hogy ezentúl még sokszínűbben mutassák be az érdeklődőnek azt, amivel Zenta dicsekedhet. Köszönetet mondott a Thurzó Lajos Művelődési–Oktatási Központnak, a Városi Múzeumnak és a Vajdasági Vízalatti Kutatók Egyesületének is.

Hugyik Richárd, Thurzó Lajos Művelődési–Oktatási Központ igazgatója örömének adott hangot annak kapcsán, hogy a központ keretében működő Városi Múzeum és a községi idegenforgalmi szervezet együttműködésének köszönhetően létrejöhetett a kiállítás, amelynek célja az volt, hogy a zentai csatához kötődő tárgyakat és eszközöket a szélesebb közönségréteg számára is elérhetővé tegyék, majd abbéli reményét fejezte ki, hogy a jövőben még többen látogatják majd a kilátót, és ezáltal még többek számára válnak elérhetővé és megismerhetővé a zentai csata részletei.

Perpauer Attila, a községi tanács oktatással és művelődéssel megbízott tagja kifejtette, a projektum azon elképzelések részeként valósult meg, amelyek az önkormányzat hosszú távú céljait is meghatározzák. Kiemelte, az elkövetkező időszakban még tovább szeretnék erősíteni a községbeli intézmények és szervezetek közötti együttműködést, lehetővé téve ezáltal az olyan projektumok megvalósítását is, amelyek Zenta hosszú távú fejlődését szolgálhatják.

Kosiczky András, a községi tanács idegenforgalommal megbízott tagja hangsúlyozta, öt éve, amikor kitűzték a célokat, akkor azok között kiemelt szerep jutott a zentai csata brand kiépítésének, ami felé a most megvalósult projektum is fontos lépést képez. Hozzátette, azok az eredmények, amelyeket az elmúlt évek során az idegenforgalmi szervezet megvalósított, azt bizonyítják, hogy jó úton haladnak, éppen ezért a jövőben is ezen az úton kívánnak továbbhaladni, hozzájárulva ezáltal ahhoz, hogy a zentai csata brand szélesebb körben is minél ismertebbé válhasson.

Raško Ramadanski, a kiállítás összeállítója elmondta, amikor úgy döntöttek, hogy újabb tartalmakkal bővítik a Zentai Csata Emlékkilátó által kínált tartalmakat, fontosnak tartották, hogy megtartsák az eredeti koncepciót, tovább gazdagítva azt. Mint mondta, a zentai csata helyszínéről származó tárgyak és eszközök lehetővé teszik a látogatók számára, hogy közvetlenebb kapcsolatba kerüljenek nemcsak magukkal a tárgyakkal, hanem általuk a jeles történelmi eseménnyel is, majd kiemelte annak a széleskörű összefogásnak a fontosságát is, amelynek köszönhetően a kiállítás létrejöhetett.

H. A.

Vajdaság Ma, 2017. április 4.