ODLUKA o finansiranju vrhunskog sporta iz budžeta opštine Senta za 2016. godinu