H A T Á R O Z A T a sportösztöndíjak Zenta község 2016. évi költségvetéséből történő odaítélésére irányuló eljárás megindításáról