H A T Á R O Z A T a Falusi Sport Zenta község 2016. évi költségvetéséből történő finanszírozására szolgáló eszközök odaítéléséről