PÁLYÁZAT A RENDES KÖZÉPISKOLAI TANULÓK UTIKÖLTSÉGRÉSZ-TÉRITÉSI JOGOSULTSÁGÁNAK ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE А 2013/2014. TANÉVRE

A Zenta községnek a középiskolai tanulók utaztatására szolgáló eszközök biztosításában való részvételről szóló határozat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 13/2001. sz.) 4. szakasza alapján a Zenta Községi igazgatási és társadalmi tevékenységi osztálya

P Á L Y Á Z A T O T

Ír ki

 

A RENDES KÖZÉPISKOLAI TANULÓK UTIKÖLTSÉGRÉSZ-TÉRITÉSI

JOGOSULTSÁGÁNAK ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE А 2013/2014. TANÉVRE


A pályázaton való részvételre azok a középiskolai tanulók jogosultak, akik eleget tesznek az alábbi feltételeknek:

 

-        rendes középiskolai tanulók,

-        állandó lakhelyük Zenta község területén van,

-        iskolábajárás végett naponta igénybe veszik a távolsági utasszállitó eszközöket.

 

Az érdekelt tanulóknak a pályázati jelentkezéshez szükséges űrlaphoz, amelyet a munkanapokon 8,00 és 15,00 óra között a Községi Képviselő Testület Zenta, Fő tér 1., I. emeleti 31. számú irodájában töltenek ki, az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:

 

-        igazolást az iskolából, hogy rendes tanulók,

-        a személyi igazolvány vagy egyik szülő személyi igazolványának a fénymásolatát,

-        a betegkönyv fénymásolatát.

 

Az utiköltségrész-térítési jogosultság 2013. Szeptember 1-től kezdődően jön létre, és a 2013/2014. tanév második félévének végéig tart.

A pályázat 2013. szeptember 2-ától 2013. szeptember 20-áig érvényes.

pályázat letelte után beadott kérelmeket a tanulók utiköltségrész – térítési jogosultságának érvényesítésére, nem vesszük figyelembe.