TÁJÉKOZTATÁS A ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN LAKÓHELLYEL RENDELKEZŐ HALLGATÓK SZÁMÁRA

Zenta község Községi Közigazgatási Hivatalának az általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztálya tájékoztatja a község területének érdekelt hallgatóit,  hogy a Tartományi  Tudományos és Technológia Fejlesztési Titkárság  nyilvános pályázatot  írt ki  a 2015. évben a Vajdaság Autonóm Tartomány  területén  a  hallgatók  utazási  költségeinek megtérítésére a  Politika napilapban, amely kelt 2015.02.23-án, valamint a Titkárság honlapján. A pályázat a közzétételtől számított 20 napig nyitott, és az érdekeltek a Titkárság honlapjáról letölthetik a jelentkezési űrlapot.

Zenta, 2015. 03. 04.