Hirdetmény írásos árajánlatok begyűjtésére Zenta község köztulajdonában levő ingatlan elidegenítése céljából