Hirdetmény a zenta községbeli állami földek bérbeadására