A RENDKÍVÜLI HELYZETEK ZENTA KÖZSÉGI TÖRZSKARÁNAK KÖZLEMÉNYE

KÖZLEMÉNY

A rendkívüli helyzetek Zenta községi törzskara legutóbbi ülésén megvitatta a korona vírus okozta aktuális helyzetet és a következő álláspontokat fogalmazta meg:  

A törzskar felelősségteljes magatartásra kéri a polgárokat és felhívja a figyelmüket, hogy a pánikkeltés nem indokolt, de az óvatosság annál fontosabb.

Mindenki vegye komolyan és alkalmazza az Egészségügyi Minisztériumnak a higiéniai intézkedések (kézmosás, fertőtlenítés stb.) betartására vonatkozó utasításait.

A község polgárai a járványról a nagykikindai Közegészségügyi Intézet szakembereitől tájékozódhatnak minden nap 8-22 óra között. A telefonszám: 0230/4-21-102, 062/88-33-841 és 062/88-33-877.

A tünetek jelentkezése esetén a község lakói a Zentai Egészségház diszpécser szolgálatához fordulhatnak a 024/814-570-es telefonszámon. A törzskar kéri a polgárokat, ne menjenek be személyesen az egészségházba, a telefonhívásuk után a szakemberek a minisztérium utasítását követve járnak el.

A fennálló helyzetben az Önkormányzat legfontosabb célja és feladata a polgárok egészségének a megőrzése és ennek érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket.  

Mindenekelőtt arra kéri a polgárokat, hogy a nagyobb létszámú, zárt helyiségben tervezett rendezvényeket halasszák el.

Fokozottan figyeljenek oda a személyi higiénia betartására.

Az Önkormányzat a hatáskörébe tartozó intézményekben és azokon a helyszíneken, ahol a polgárok tömegesebb jelenlétére lehet számítani (óvodák, iskolák, sportcsarnok, színház, ügyfélfogadó iroda, piac) kézfertőtlenítőket szerel fel és biztosítja a működésükhöz szükséges fertőtlenítőszert.

A szerb kormány által meghozott hivatalos előírás értelmében Zenta község területén is TILOS minden olyan rendezvény megtartása, amelyre zárt helyiségben, több mint száz látogató részvételével kerülne sor. 

A lemondott és elhalasztott rendezvények megtartásának időpontjáról a megfelelő időben értesülnek az érdeklődők.    

A rendkívüli helyzetek Zenta községi törzskara folyamatosan követi a helyzet alakulását és amennyiben szükség mutatkozik rá, a saját hatáskörében további intézkedéseket tesz majd.

a rendkívüli helyzetek Zenta községi törzskarának elnöke

Czegledi Rudolf, okl. építőmérnök