T Á J É K O Z T A T Á S

T Á J É K O Z T A T Á S

A Szerb Köztársaság képviselő-testülete meghozta a bolgár határtól a magyar határig terjedő magisztrális gázvezeték kiépítésének megvalósítása érdekében a közérdek megállapításáról, a kisajátítás külön eljárásairól és a dokumentáció beszerzéséről szóló törvényt, amellyel megállapította, hogy ezen gázvezeték kiépítése közérdek.

          A megállapított nyomvonal szerint a gázvezeték áthalad a zentai kataszteri községen, illetve azon parcellákon, amelyek a jelen tájékoztatás  mellékletében vannak feltüntetve. 

          A felsorolt parcellákon a belgrádi MILLENIUM TEAM Kft. a 2019. július 15-étől kezdődő időszakban meghatározott kutatási-előkészületi munkálatokat fog végezni a gázvezeték kiépítése  érdekében. 

          Tájékoztatjuk minden parcella tulajdonosát, amelyeken a gázvezetéket kiépítik, hogy a kisajátításról szóló törvénnyel összhangban a helyi önkormányzati egység hatásköri szervei előtt lefolytatásra kerülő eljárás során, a meghatalmazott szakértők szakvéleménye alapján megállapított megfelelő térítést fognak kapni.

>> MELLÉKLET <<