HATÁROZAT PROGRAMOK ÉS PROJEKTUMOK KIVÁLASZTÁRÁSÓL ÉS AZ ESZKÖZÖK FELOSZTÁSÁRÓL NAPPALI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA CÉLJÁBÓL A SZOCIÁLIS VÉDELEM TERÉN