RANGLISTAJAVASLAT A HALLGATÓI ÖSZTÖNDÍJAK ODAÍTÉLÉSÉRŐL A 2018/2019-ES ÉVBEN