HATÁROZAT PROGRAMOK ÉS PROJEKTUMOK KIVÁLASZTÁRÁSÓL ÉS ESZKÖZÖK FELOSZTÁSÁRÓL a szociális védelem terén a tanácsadói-terápiás és szociális-edukációs szolgáltatások nyújtása céljából