HATÁROZAT PROGRAMOK ÉS PROJEKTUMOK KIVÁLASZTÁRÁSÓL ÉS ESZKÖZÖK FELOSZTÁSÁRÓL a szociális védelem terén a nappali szolgáltatás nyújtása céljából